https://ciselniky.dasta.mzcr.cz

 

Na této adrese je k dispozici aktuální obsah textové i číselníkové části vydaného CD-ROM včetně všech programů a dokumentů. Jsou k dispozici i verze číselníků platné od počátku roku 2006.

 

Informace k uvedené adrese:

Od 1. 1. 2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb - https://ciselniky.dasta.mzcr.cz - struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 3.07.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.14.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu upgrade z prosince 2005 a výše a číselníky NZIS 200610 a výše. 

(výňatek z Věstníku MZ ČR)

 

Od 1. 1. 2007 jsou k dispozici na serveru webových služeb - https://ciselniky.dasta.mzcr.cz - též struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 4.01.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.17.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu z prosince 2006 a výše a číselníky NZIS 200710 a výše.

 

 

Další informace:

Národní centrum elektronického zdravotnictví MZ ČR,

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2

telefon:  2 2497 2774, 2 2497 2641

fax:        2 2491 6019

e-mail: inf@mzcr.cz