*ilb - laboratorní bloky

Laboratorní bloky typu “laboratorní příručka”, sestavy typu “kontrola kvality”, laboratorní profily aj.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

lp

e

?

laboratorní příručka XML

pokyny:

pro řídící orgány (sděluje laboratoř)

poznámky:

viz 01

lph

e

?

laboratorní příručka HTML

pokyny:

pro uživatele laboratorních služeb

(sděluje laboratoř)

poznámky:

viz 01

ehk

e

?

hodnocení kontrolního cyklu EQA

pokyny:

pro sdělování hodnocení EQA laboratořím

poznámky:

viz 01

e

?

profily

pokyny:

pro sdělování podkladů pro statistické vyhodnocování dat

poznámky:

viz 02

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

01 - poznámky společné pro lp, lph, ehk:

Vzhledem k tomu, že jednotlivé bloky jsou vždy určeny pro jiné odesílatele a příjemce, nenastane v praxi situace, kdy by se vyskytly v rámci bloku ilb současně.

 

02:

Bude dokončeno až na základě konkrétních potřeb praxe.