VERZE ČÍSELNÍKŮ VE STANDARDU DASTA ŘADY 4:

 

Na webových službách jsou samostatně:

- číselníky NČLP  http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/PrehledCiselniku.aspx?Zdroj=1

 

- číselníky DASTA  http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/PrehledCiselniku.aspx?Zdroj=3

 

Každá skupina má svoje sady číselníků, pomocí nichž se řeší verzování, přičemž sada je vždy kompletní balík číselníků platných v určitém období, typicky čtvrtletí.

 

Sady se označují např.:

201740, kde 2017 je rok, 4 je čtvrté čtvrtletí a 0 je případná rezerva pro více sad v jednom čtvrtletí.

 

Existuje převod mezi verzí DASTA a NČLP a číslem sady, viz http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/Sady.aspx

 

Tím že se číselníky importují každé čtvrtletí, tj. stejně jako se zvyšují čísla verze DS a NČLP, dá se říci, že tento převod je 1:1.

 

Příklad:

sada číselníků na WS 201740 = NČLP verze 02.58.01 = DASTA verze 04.15.02

K sadě je uvedena platnost od - do, u aktuální platné sady je údaj „do“ prázdný.

 

Dosud byl upgrade realizován vždy současně ve skupině NČLP i DASTA, mělo by tomu tak být i nadále, neboť někteří uživatelé webových služeb pracují se sadou a nerozlišují verze NČLP a DASTA.

 

(Stav k 1.12.2017)