*ido – Obálka pro data obecná

Obálka pro data obecná - netýkající se konkrétních pacientů (obálky IP), ÚZIS, IHE, číselníků...

 

{distribuováno od verze 4.08.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

zzs_vl_o

e

?/

žádost o zaslání počtu volných lůžek pro ZZS

pokyny:

žádost (objednávka) o následné zaslání hlášení (zprávy) o počtu volných lůžek zdrav. zařízení

zzs_vl_z

e

/+

hlášení o počtu volných lůžek

pro ZZS

pokyny:

zaslání zprávy o počtu volných lůžek oddělení;

opakuje se dle počtu sdělovaných pracovišť (oddělení)

/

bude doplněno v dalších upgrade

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ido

pokyny společné pro celý blok:

Blok IDO je samostatnou společnou obálkou pro data nepatřící do obálek stávajících - IP, IDU, IVV, ILB, ILC, IHE.

 

Blok ido obsahuje právě jeden z elementů: zzs_vl_o, nebo zzs_vl_z (element zzs_vl_z se může opakovat).

 

 

(Zápis je předpřipraven pro následné doplnění dalších bloků podle potřeby praxe.)

 

Poznámka:

Bloky zzs_vl_o a zzs_vl_z jsou v gesci ZZS (zdravotnické záchranné služby). Plynou ze zákona č. 374/2011 Sb.

 

*