*zzs_vl_os - specifikace žádosti o sdělení počtu volných lůžek pro ZZS

Specifikace žádosti o sdělení počtu volných lůžek pro zdravotnickou záchrannou službu.

 

{distribuováno od verze 4.10.01}

Od 1.4.2015 přepracováno a předáno do zkušebního provozu.

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_prac

a

3

1

typ pracoviště

[ODBORN] X, položka kod

pokyny:

uvádí se vhodný kód z číselníku VZP „ODBORN.770“

pocet

e

?

počet právě požadovaných lůžek

pokyny:

fakultativní informace pro kontaktní místo; bez ohledu na uvedení tohoto údaje v žádosti se vždy sdělují počty lůžek;

údaj se uvádí v konkrétní situaci, z níž žádost plyne

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Používá se tam, kde je vhodné nebo nutné blíže specifikovat žádost o počty volných a uvolnitelných lůžek za typ pracoviště (odbornost).

 

 

*