Tabulka základních barev

 

Tyto názvy barev jsou standardizovány normou CSS a většina prohlížečů i tiskáren je interpretuje správně. Proto je možné tyto názvy bez obav používat. Ve standardu DASTA se pracuje s hexa kódy barev.

název barvy

RGB

kód barvy

maroon

128 0 0

#800000

red

255 0 0

#FF0000

orange

255 165 0

#FFA500

yellow

255 255 0

#FFFF00

olive

128 128 0

#808000

purple

128 0 128

#800080

fuchsia

255 0 255

#FF00FF

white

255 255 255

#FFFFFF

lime

0 255 0

#00FF00

green

0 128 0

#008000

navy

0 0 128

#000080

blue

0 0 255

#0000FF

aqua

0 255 255

#00FFFF

teal

0 128 128

#008080

black

0 0 0

#000000

silver

192 192 192

#C0C0C0

gray

128 128 128

#808080

 

 

Výčet přípustných kódů:

#800000, #FF0000, #FFA500, #FFFF00, #808000, #800080, #FF00FF, #FFFFFF,

#00FF00, #008000, #000080, #0000FF, #00FFFF, #008080, #000000, #C0C0C0, #808080