Označení číselníku v DS

KU_MODAL

Název číselníku v DS

Modalita

Název souboru v DS

ku_modal.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> DS - číselníky pro klinické události a anamnézy

Označení v  menu v programu ČLP

Modalita

Využívá se v DS

ku_o_rdg, ku_z_rdg

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku KU_MODAL

Obsah číselníku

obsah číselníku KU_MODAL

Poznámka

 

Popis: