Označení číselníku v DS

KU_LOKAL

Název číselníku v DS

Lokalita

Název souboru v DS

ku_lokal.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> DS - číselníky pro klinické události a anamnézy

Označení v  menu v programu ČLP

Lokalita

Využívá se v DS

ku_o_rdg_lokal

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku KU_LOKAL

Obsah číselníku

obsah číselníku KU_LOKAL

Poznámka

 

Popis: