Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselníky NČLP sada: 202310 - 02.81.01 (01.01.2023 - )
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRVLČíselník druhů veličin202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPEXKVNCLPEXKV202230 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFHČíselník formátů hodnot202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJEDNČíselník jednotek202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKOMPČíselník komponent202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMATČíselník materiálů pro laboratoře202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMTVČíselník matic MTV202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků202230 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek redukovaný202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPROCČíselník procedur202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPRCVUČíselník časových jednotek202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKALInterpretační škály k položkám - národní škály202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKUPČíselník skupin202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSPČíselník specifikací procedur202220 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSYSTČíselník systémů202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTDSTyp diety pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTKČíselník tříd komponent202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTNGČíselník typů národních gescí202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTOSTyp odběru pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVAZBVazby mezi položkami - národní vazby202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGTKNCMPAGTK202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek202220 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSPMSpecifikace mikrobiologických materiálů202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Číselníky DS sada: 202310 - 04.24.01 (01.01.2023 - )
_DSVERVerze vygenerovaných souborů202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ASFIRMAASFIRMA202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ASSETASSET202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DRUH_KUDruh KU202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DUPRPDUPRP202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EACTINGEACTING202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGENEALERGEN202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGREEALERGRE202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EDOSFORMEDOSFORM202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EJAZYKEJAZYK201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ELDELD201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENAHRADYENAHRADY202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENOINFOENOINFO201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPACKEPACK202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPROCEPROC202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ERIZFAKTERIZFAKT201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EROUTADMEROUTADM202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ESTAVESTAV202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETERMPORETERMPOR201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETEVENTETEVENT202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EVZTAHEVZTAH202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZAVAZEZAVAZ202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZDRROLEEZDRROLE201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZPEZP201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_LOKALKU_LOKAL202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_MODALKU modal202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LAPLCLAPLC202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LAPLMLAPLM202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGCESNČíselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGKBNKódování barev (v obrazovém nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LKKOLIZEKolize202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHCNHodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHPUVNHodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIDVANInformace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIPANIndikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMPHKNPříznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMSZMMNStav zpracování mikrobiologického materiálu202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCKOLKód očkovací látky202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCTOTyp očkování202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LODODůvodu objednávky (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPOLHlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPVLHlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOPPPPotvrzení přijetí požadavků (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTDVTyp dodání vzorků (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTOZTyp označení zkumavky (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLIPTyp položky pro blok „LIP“ (v objednávce)202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLOPTyp položky pro blok „LOP“ (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTZDCUTyp zadání datumu a času události (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOUPUrgentnost požadavků (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDFVECZpůsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDGZpůsob dodání grafů (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDKZpůsob dodání komentářů (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDNZpůsob dodání nadpisů (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSZpůsob dodání škál (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSECZpůsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVZpůsob dodání výsledků (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVEZpůsob sdělení extrémních výsledků202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZRKZpůsob řešení kolizí (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZTSTyp dodávaných škál (v objednávce)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LUKSAB0Krevní skupiny z číselníku MTV202220 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIOSNIndikace opravného sdělení (v nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIVFVNIndikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVPHKNPříznak hodnoty kvantity202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVSVNStav výsledku (v nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTSVNTyp sdělení výsledku (v nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTZDCUNTyp zadání datumu a času události (v nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUINUrgentnost informace (v nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUZNUrgentnost zpracování (v nálezu)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISAVolba interpretační škály - atribut202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISTVolba interpretační škály - typ202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSOZSpecifikace obsahu zprávy202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSZZStav zpracování zprávy202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTOZVTyp obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTZOVTyp žádosti o zprávu202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_KFKód firmy202230 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TATyp adresy202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TOTyp odesílajícího místa202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_ANAMTyp anamnézy202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_KUTyp KU202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_DSVerze DS202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NCLPVerze NČLP202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NRCVerze NRC200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NZISVerze číselníků NZIS202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Číselníky UZIS sada: 202311 - 202311 (16.01.2023 - )
CISZARČíselník zařízení202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DGLPZDGLPZ202220 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
MKN10_5Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (kód 5 znaků)202311 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
OBCEObce202220 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 

Obsah označených do XML
Přehled označených do XML