Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselníky NČLP sada: 202140 - 02.75.01 (01.10.2021 - )
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRVLČíselník druhů veličin202114 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPEXKVNCLPEXKV202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFHČíselník formátů hodnot202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJEDNČíselník jednotek202122 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKOMPČíselník komponent202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami)202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMATČíselník materiálů pro laboratoře202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMTVČíselník matic MTV202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek redukovaný202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPROCČíselník procedur202124 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPRCVUČíselník časových jednotek202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKALInterpretační škály k položkám - národní škály202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKUPČíselník skupin202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSPČíselník specifikací procedur202121 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSYSTČíselník systémů202130 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTDSTyp diety pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTKČíselník tříd komponent202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTNGČíselník typů národních gescí202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTOSTyp odběru pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVAZBVazby mezi položkami - národní vazby202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii202121 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSPMSpecifikace mikrobiologických materiálů202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Číselníky DS sada: 202140 - 02.22.04 (01.10.2021 - )
_DSVERVerze vygenerovaných souborů202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ASFIRMAASFIRMA202120 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ASSETASSET202120 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DRUH_KUDruh KU201730 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DUPRPDUPRP201120 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EACTINGEACTING202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGENEALERGEN202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGREEALERGRE202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EDOSFORMEDOSFORM202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EJAZYKEJAZYK201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ELDELD201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENAHRADYENAHRADY202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENOINFOENOINFO201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPACKEPACK202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPROCEPROC202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ERIZFAKTERIZFAKT201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EROUTADMEROUTADM202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ESTAVESTAV202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETERMPORETERMPOR201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETEVENTETEVENT202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EVZTAHEVZTAH202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZAVAZEZAVAZ202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZDRROLEEZDRROLE201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZPEZP201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_LOKALKU_LOKAL201340 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_MODALKU modal201340 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LAPLCLAPLC202120 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LAPLMLAPLM202120 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGCESNČíselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGKBNKódování barev (v obrazovém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LKKOLIZEKolize201420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHCNHodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHPUVNHodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIDVANInformace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIPANIndikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMPHKNPříznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMSZMMNStav zpracování mikrobiologického materiálu200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCKOLKód očkovací látky200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCTOTyp očkování202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LODODůvodu objednávky (v objednávce)201530 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPOLHlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPVLHlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOPPPPotvrzení přijetí požadavků (v objednávce)200940 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTDVTyp dodání vzorků (v objednávce)202020 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTOZTyp označení zkumavky (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLIPTyp položky pro blok „LIP“ (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLOPTyp položky pro blok „LOP“ (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTZDCUTyp zadání datumu a času události (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOUPUrgentnost požadavků (v objednávce)201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDFVECZpůsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDGZpůsob dodání grafů (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDKZpůsob dodání komentářů (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDNZpůsob dodání nadpisů (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSZpůsob dodání škál (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSECZpůsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVZpůsob dodání výsledků (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVEZpůsob sdělení extrémních výsledků200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZRKZpůsob řešení kolizí (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZTSTyp dodávaných škál (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LUKSAB0Krevní skupiny z číselníku MTV202130 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIOSNIndikace opravného sdělení (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIVFVNIndikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVPHKNPříznak hodnoty kvantity200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVSVNStav výsledku (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTSVNTyp sdělení výsledku (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTZDCUNTyp zadání datumu a času události (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUINUrgentnost informace (v nálezu)201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUZNUrgentnost zpracování (v nálezu)201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISAVolba interpretační škály - atribut200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISTVolba interpretační škály - typ200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSOZSpecifikace obsahu zprávy201410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSZZStav zpracování zprávy201410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTOZVTyp obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku202120 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTZOVTyp žádosti o zprávu200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_KFKód firmy202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TATyp adresy201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TOTyp odesílajícího místa201930 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_ANAMTyp anamnézy201811 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_KUTyp KU201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_DSVerze DS202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NCLPVerze NČLP202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NRCVerze NRC200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NZISVerze číselníků NZIS202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Číselníky UZIS sada: 202140 - 202140 (01.10.2021 - )
CISZARČíselník zařízení202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DGLPZDGLPZ202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
MKN10_5Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (kód 5 znaků)202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
OBCEObce202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 

Obsah označených do XML
Přehled označených do XML