Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselníky NČLP sada: 202140 - 02.75.01 (01.10.2021 - )
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRVLČíselník druhů veličin202114 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPEXKVNCLPEXKV202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFHČíselník formátů hodnot202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJEDNČíselník jednotek202122 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKOMPČíselník komponent202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami)202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMATČíselník materiálů pro laboratoře202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMTVČíselník matic MTV202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek redukovaný202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPROCČíselník procedur202124 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPRCVUČíselník časových jednotek202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKALInterpretační škály k položkám - národní škály202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKUPČíselník skupin202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSPČíselník specifikací procedur202121 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSYSTČíselník systémů202130 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTDSTyp diety pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTKČíselník tříd komponent202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTNGČíselník typů národních gescí202140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTOSTyp odběru pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVAZBVazby mezi položkami - národní vazby202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii202121 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSPMSpecifikace mikrobiologických materiálů202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů202113 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 

Obsah označených do XML
Přehled označených do XML