Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselníky NČLP sada: 202430 - 02.89.01 (01.07.2024 - )
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRVLČíselník druhů veličin202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPEXKVNCLPEXKV202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFHČíselník formátů hodnot202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJEDNČíselník jednotek202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů pro škály202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKOMPČíselník komponent202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMATČíselník materiálů pro laboratoře202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMTVČíselník matic MTV202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek redukovaný202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPROCČíselník procedur202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPRCVUČíselník časových jednotek202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKALInterpretační škály k položkám - národní škály202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKUPČíselník skupin202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSPČíselník specifikací procedur202321 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSYSTČíselník systémů202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTDSTyp diety pro škály202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTKČíselník tříd komponent202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTNGČíselník typů národních gescí202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTOSTyp odběru pro škály202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVAZBVazby mezi položkami - národní vazby202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii202410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGTKNCMPAGTK202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSPMSpecifikace mikrobiologických materiálů202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 

Obsah označených do XML
Přehled označených do XML