Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselníky NČLP sada: 202310 - 02.81.01 (01.01.2023 - 31.01.2023)
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRVLČíselník druhů veličin202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPEXKVNCLPEXKV202230 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFHČíselník formátů hodnot202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJEDNČíselník jednotek202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKOMPČíselník komponent202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami)202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMATČíselník materiálů pro laboratoře202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMTVČíselník matic MTV202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků202230 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek redukovaný202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPROCČíselník procedur202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPRCVUČíselník časových jednotek202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKALInterpretační škály k položkám - národní škály202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKUPČíselník skupin202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSPČíselník specifikací procedur202220 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSYSTČíselník systémů202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTDSTyp diety pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTKČíselník tříd komponent202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTNGČíselník typů národních gescí202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTOSTyp odběru pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVAZBVazby mezi položkami - národní vazby202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku202240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGTKNCMPAGTK202310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek202220 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSPMSpecifikace mikrobiologických materiálů202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii202212 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů202210 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 

Obsah označených do XML
Přehled označených do XML