Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselníky UZIS sada: 202111 - 202110 (01.01.2021 - )
DGLPZDGLPZ202110 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
MKN10_5Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (kód 5 znaků)202111 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 

Obsah označených do XML
Přehled označených do XML