Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselníky DS sada: 202430 - 04.27.02 (01.07.2024 - )
_DSVERVerze vygenerovaných souborů202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ASFIRMAASFIRMA202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ASSETASSET202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DRUH_KUDruh KU202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DUPRPDUPRP202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EACTINGEACTING202411 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGENEALERGEN202411 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGREEALERGRE202411 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EDOSFORMEDOSFORM202411 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EJAZYKEJAZYK202410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ELDELD202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENAHRADYENAHRADY202411 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENOINFOENOINFO202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPACKEPACK202340 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPROCEPROC202410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ERIZFAKTERIZFAKT202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EROUTADMEROUTADM202340 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ESTAVESTAV202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETERMPORETERMPOR202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETEVENTETEVENT202340 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EVZTAHEVZTAH202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZAVAZEZAVAZ202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZDRROLEEZDRROLE202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZPEZP202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_LOKALKU_LOKAL202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_MODALKU modal202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LAPLCLAPLC202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LAPLMLAPLM202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGCESNČíselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGKBNKódování barev (v obrazovém nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LKKOLIZEKolize202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHCNHodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu)202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHPUVNHodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIDVANInformace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIPANIndikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu)202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMPHKNPříznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMSZMMNStav zpracování mikrobiologického materiálu202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCKOLKód očkovací látky202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCTOTyp očkování202410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LODODůvodu objednávky (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPOLHlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPVLHlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOPPPPotvrzení přijetí požadavků (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTDVTyp dodání vzorků (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTOZTyp označení zkumavky (v objednávce)202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLIPTyp položky pro blok „LIP“ (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLOPTyp položky pro blok „LOP“ (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTZDCUTyp zadání datumu a času události (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOUPUrgentnost požadavků (v objednávce)202410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDFVECZpůsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDGZpůsob dodání grafů (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDKZpůsob dodání komentářů (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDNZpůsob dodání nadpisů (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSZpůsob dodání škál (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSECZpůsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVZpůsob dodání výsledků (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVEZpůsob sdělení extrémních výsledků202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZRKZpůsob řešení kolizí (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZTSTyp dodávaných škál (v objednávce)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LUKSAB0Krevní skupiny z číselníku MTV202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIOSNIndikace opravného sdělení (v nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIVFVNIndikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVPHKNPříznak hodnoty kvantity202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVSVNStav výsledku (v nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTSVNTyp sdělení výsledku (v nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTZDCUNTyp zadání datumu a času události (v nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUINUrgentnost informace (v nálezu)202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUZNUrgentnost zpracování (v nálezu)202410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISAVolba interpretační škály - atribut202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISTVolba interpretační škály - typ202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSOZSpecifikace obsahu zprávy202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSZZStav zpracování zprávy202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTOZVTyp obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku202420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTZOVTyp žádosti o zprávu202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_KFKód firmy202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TATyp adresy202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TOTyp odesílajícího místa202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_ANAMTyp anamnézy202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_KUTyp KU202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_DSVerze DS202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NCLPVerze NČLP202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NRCVerze NRC202312 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NZISVerze číselníků NZIS202430 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_ABALKOZ_ABALKO202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_ABDRGZ_ABDRG202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_ABDRGTZ_ABDRGT202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_ABKURZ_ABKUR202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_BARIERZ_BARIER202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_DVPZ_DVP202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_EXPOZVZ_EXPOZV202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_JISTOTZ_JISTOT202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_MKNORPZ_MKNORP202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_OBDOBIZ_OBDOBI202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_PRIZPZ_PRIZP202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_VARZAVZ_VARZAV202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Z_ZPBYDLZ_ZPBYDL202320 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 

Obsah označených do XML
Přehled označených do XML