Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník LKKOLIZE

ČíselníkLKKOLIZE
NázevKolize
ZdrojČíselníky DS
Aktualizace01.10.2021 9:16:38
Klíč(e)KLIC
Počet vět35
Sada202140
Sada změna201420
Verze NČLP02.75.01
Verze DS02.22.04
Platnost od01.10.2021
Platnost do


KLICN55N90PORADI
A01laboratoř manuálně vzorek určila, zařadila a zpracujelaboratoř manuálně vzorek určila, zařadila a zpracuje001010
A02laboratoř manuálně vzorek určila, nemůže jej zpracovatlaboratoř manuálně vzorek určila, ale nemůže jej zpracovat001020
B01rozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným materiálemrozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným materiálem002010
B02rozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným obalemrozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným obalem (přídavkem)002020
C01pro laboratoř neznámá položka (kód NČLP/LČLP)pro laboratoř neznámá položka (kód NČLP/LČLP)003010
C02kód v rozporu se zaslaným materiálemkód v rozporu se zaslaným materiálem003020
C03"řešíme jako""řešíme jako"003030
C04laboratoř dočasně nestanovujelaboratoř dočasně nestanovuje003040
C05laboratoř trvale nestanovujelaboratoř trvale nestanovuje003050
C06laboratoř dočasně nestanovuje statimovělaboratoř dočasně nestanovuje statimově003060
C07laboratoř trvale nestanovuje statimovělaboratoř trvale nestanovuje statimově003070
C08lab. přiobjednala vyš. nutné pro naplnění požadavků...lab. přiobjednala některé vyš. nutné pro naplnění požadavků nebo "svázané vyš." dle LP003080
C09lab. nedoporučuje vyš. nyní opakovat - biolog var.pac.laboratoř nedoporučuje vyšetření nyní opakovat z hlediska biologické variability pac.003090
C10lab. nedoporučuje vyš. nyní opakovat - omezení zdr.poj.laboratoř nedoporučuje vyšetření nyní opakovat z hlediska omezení. zdr. poj.003100
C11lab. nedoporučuje vyš. provádět ve vazbě na jiná vyš...laboratoř nedoporučuje toto vyšetření provádět ve vazbě na jiná vyš, diagnózu aj.003110
C12bylo zahájeno zprac. vzorku, požadavek nelze přijmoutbylo zahájeno zpracování vzorku, požadavek již nelze přijmout003120
C13bylo zahájeno zpracování vzorku, požad. nelze stronovatbylo zahájeno zpracování vzorku, požadavek již nelze stornovat003130
C14vzorek doručen v době, kdy se stanovení neprovádívzorek doručen v době,kdy se stanovení neprovádí a nelze jej zachovat pro pozdější zpr003140
D01chybná hodnota nebo prázdná hodnotachybná hodnota nebo prázdná hodnota004010
D02chybějící položka z hlediska požadavkůchybějící položka z hlediska požadavků (např. výška pro clearenci)004020
E01chybná hodnota nebo prázdná hodnotachybná hodnota nebo prázdná hodnota005010
E02chybějící položka z hlediska požadavkůchybějící položka z hlediska požadavků005020
F01očekávaný vzorek nebyl doručen do běžně očekávané dobyočekávaný vzorek nebyl doručen do běžně očekávané doby006010
F02očekávaný vzorek nebyl doručen do mezní očekávané dobyočekávaný vzorek nebyl doručen do mezní očekávané doby006020
F03příliš dlouhá doba od odběru (zah. transp.) k doručenípříliš dlouhá doba od odběru k doručení nebo od zahájení transportu k doručení006030
F04očekávaný vzorek byl doručen až po mezní době čekáníočekávaný vzorek byl doručen až po mezní době čekání006040
F05příliš vysoká teplota při transportupříliš vysoká teplota při transportu006050
F06znehodnoceno transportem - rozbito, vylito...znehodnoceno transportem - rozbito, vylito...006060
G01nedodán materiál (např. dodána prázdná zkumavka)nedodán materiál (např. dodána prázdná zkumavka)007010
G02málo materiálumálo materiálu007020
G03chybný odběr (neupřesněno)chybný odběr (neupřesněno)007030
G04sraženosraženo007040
H01rozbito v centrifuzerozbito v centrifuze008010
H02rozlito v laboratoři (a následně málo materiálu)rozlito v laboratoři (a následně málo materiálu)008020
H03kontaminováno v laboratořikontaminováno v laboratoři008030

Obsah v XML