Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPDRVL

ČíselníkNCLPDRVL
NázevČíselník druhů veličin
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace01.10.2021 9:16:47
Klíč(e)KLIC
Počet vět211
Sada202140
Sada změna202114
Verze NČLP02.75.01
Verze DS04.22.04
Platnost od01.10.2021
Platnost do


KLICKODN24N32N55PORADIAKTUALKODLN32LN55LAN32AN55NPUKODNPUKV
AGEAGEvěkVěkVěk0001001AGEVěkVěkdurationageage1:1-MWD
ALLELLOSALLELLOSalelická ztrátaalelická ztrátaalelická ztráta9042001ALLELLOSalelická ztrátaalelická ztrátaallelic lossallelic lossallelic loss1:1
ALOGNUMCALOGNUMCarb. logaritmická num.arb. logaritmická num. koncentr.arb. logaritmická num. koncentrace9038001ALOGNUMCarb. logaritmická num. koncentr.arb. logaritmická num. koncentracearb.log.num.carbitrary logarithmic number concentrationarbitrary logarithmic number concentration1:1
AMRTDIFAMRTDIFrozdíl látkových tokůRozdíl látkových tokůRozdíl látkových toků0080101AMRTDIFRozdíl látkových tokůRozdíl látkových tokůsubst. rate diff.Amount-of-substance rate difference
AMSAMSlátk. množ.Látkové množstvíLátkové množství0002001AMSLátkové množstvíLátkové množstvíam.s.amount-of-substanceamount-of-substance1:1
AMSDIFAMSDIFrozdíl látk. množstvíRozdíl látkového množstvíRozdíl látkového množství0002101AMSDIFRozdíl látkového množstvíRozdíl látkového množstvíam.s.diff.amount-of-substance difference
ANUMRTOANUMRTOarb. num. poměrarb. num. poměrarb. num. poměr9059001ANUMRTOarb. num. poměrarb. num. poměrarb.num.ratioarbitrary number ratioarbitrary number ratio1:1
ARBAACRARBAACRarbitr. agreg. akt. (RU)Arbitrární agregační akt. (RU)Arbitrární agregační aktivita (RU)0015501ARBAACRArbitrární agregační akt. (RU)Arbitrární agregační aktivita (RU)arb.aggreg.act.(RU)arbitrary aggregation activity (RU)
ARBAACTARBAACTAarb. agregační akt. (AU)Arbitrární agregační akt. (AU)Arbitrární agregační aktivita (AU)0013501ARBAACTAArbitrární agregační akt. (AU)Arbitrární agregační aktivita (AU)arb. aggreg. actarbitrary aggregation activity
ARBAAIARBAAIarbitr. agreg. akt. (%)Arbitr. agreg. akt. (% inh.)Arbitrární agregační aktivita (% inhibice)0015601ARBAAIArbitr. agreg. akt. (% inh.)Arbitrární agregační aktivita (% inhibice)arb.aggreg.act.(%)arbitrary aggregation activity (%)
ARBACACARBACACarb. antikoag. aktivitaArb. antikoagulační aktivitaArbitrární antikoagulační aktivita0015251ARBACACArb. antikoagulační aktivitaArbitrární antikoagulační aktivitaarb.anticoag.act.arbitrary anticoagulation activity
ARBACINHARBACINHarb. aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoru0015201ARBACINHArbitrární aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoruarb.inhib.act.arbitrary inhibitor activity
ARBACRTOARBACRTOarbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivit0015401ARBACRTOArbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivitarb.act. ratioarbitrary activity ratio
ARBACTARBACTarbitrární aktivitaArbitrární aktivitaArbitrární aktivita0015001ARBACTArbitrární aktivitaArbitrární aktivitaarb.act.arbitrary activityarbitrary activity1:1
ARBAMSARBAMSarb. látk. množ.Arbitrární látkové množstvíArbitrární látkové množství0004001ARBAMSArbitrární látkové množstvíArbitrární látkové množstvíarb.am.s.arbitrary amount-of-substancearbitrary amount-of-substance1:1
ARBCARBCarb. konc.Arbitrární koncentraceArbitrární koncentrace0005001ARBCArbitrární koncentraceArbitrární koncentracearb.c.arbitrary concentrationarbitrary concentration1:1
ARBCATACARBCATACarb. katal. akt.Arbitrární katalytická aktivitaArbitrární katalytická aktivita0006001ARBCATACArbitrární katalytická aktivitaArbitrární katalytická aktivitaarb.cat.act.arbitrary catalytic activityarbitrary catalytic activity1:1
ARBCATCARBCATCarb. katal. koncentracearb. katal. koncentracearb. katal. koncentrace9005001ARBCATCarb. katal. koncentracearb. katal. koncentracearb.cat.c.arbitrary catalytic concentrationarbitrary catalytic concentration1:1
ARBCNARBCNarb. obsahArbitrární obsahArbitrární obsah0007001ARBCNArbitrární obsahArbitrární obsaharb.cont.arbitrary contentarbitrary content1:1
ARBCONDARBCONDarb. vodivostarb. vodivostarb. vodivost9052001ARBCONDarb. vodivostarb. vodivostarb.conductivityarbitrary conductivityarbitrary conductivity1:1
ARBCTARBCTarb. konc. (titr)Arbitrární koncentrace (titr)Arbitrární koncentrace (titr)0005101ARBCTArbitrární koncentrace (titr)Arbitrární koncentrace (titr)arb.c. (titre)arbitrary concentration
ARBENAMSARBENAMSarb. entitní látk. množ.arb. entitní látk. množ.arb. entitní látk. množ.9008001ARBENAMSarb. entitní látk. množ.arb. entitní látk. množ.arb.entitic am.s.arbitrary entitic amount-of-substancearbitrary entitic amount-of-substance1:1
ARBENNUMARBENNUMarb. entitní početarb. entitní početarb. entitní počet9007001ARBENNUMarb. entitní početarb. entitní početarb.entitic num.arbitrary entitic numberarbitrary entitic number1:1
ARBFRARBFRarb. podílarb. podílarb. podíl9057001ARBFRarb. podílarb. podílarb.fr.arbitrary fractionarbitrary fraction1:1
ARBLENARBLENarbitrární délkaArbitrární délkaArbitrární délka0008101ARBLENArbitrární délkaArbitrární délkaarb.lenghtarbitrary lengtharbitrary length1:1
ARBMASSCARBMASSCarb. hmot. konc.arb. hmot. konc.arb. hmot. konc.9058001ARBMASSCarb. hmot. konc.arb. hmot. konc.arb.mass c.arbitrary mass concentrationarbitrary mass concentration1:1
ARBNUMARBNUMarb. početarb. početarb. počet9011001ARBNUMarb. početarb. početarb.num.arbitrary numberarbitrary number1:1
ARBNUMCARBNUMCarb. num. konc.Arbitrární numerická koncentraceArbitrární početní koncentrace0010001ARBNUMCArbitrární numerická koncentraceArbitrární početní koncentracearb.num.c.arbitrary number concentrationarbitrary number concentration1:1
ARBNUMFRARBNUMFRarb. num. podílarb. num. podílarb. num. podíl9039001ARBNUMFRarb. num. podílarb. num. podílarb.num.fr.arbitrary number fractionarbitrary number fraction1:1
ARBPRARBPRarb. tlakarb. tlakarb. tlak9019001ARBPRarb. tlakarb. tlakarb.pr.arbitrary pressurearbitrary pressure1:1
ARBPROPARBPROParb. vlastnostArbitrární vlastnostArbitrární vlastnost0011001ARBPROPArbitrární vlastnostArbitrární vlastnostarb.prop.arbitrary property
ARBRTEARBRTEarb. tokArbitrární tokArbitrární tok0012001ARBRTEArbitrární tokArbitrární tokarb.ratearbitrary ratearbitrary rate1:1
ARBSATARBSATarb. saturacearb. saturacearb. saturace9053001ARBSATarb. saturacearb. saturacearb.sat.arbitrary saturationarbitrary saturation1:1
ARBSCARBSCarb. látková konc.Arbitrární látková koncentraceArbitrární látková koncentrace0013001ARBSCArbitrární látková koncentraceArbitrární látková koncentracearb.subst.c.arbitrary substance concentrationarbitrary substance concentration1:1
ARBSCNARBSCNarb. látk. obsaharb. látk. obsaharb. látk. obsah9014001ARBSCNarb. látk. obsaharb. látk. obsaharb.subst.cont.arbitrary substance contentarbitrary substance content1:1
ARBSHSTRARBSHSTRarb. smykové napětíarb. smykové napětíarb. smykové napětí9036001ARBSHSTRarb. smykové napětíarb. smykové napětíarb.shear stressarbitrary shear stressarbitrary shear stress1:1
ARBSRTEARBSRTEarb. látkový tokArbitrární látkový tokArbitrární látkový tok0014001ARBSRTEArbitrární látkový tokArbitrární látkový tokarb.sub.ratearbitrary substance ratearbitrary substance rate1:1
ARBTIMEARBTIMEarb. časarb. časarb. čas9061001ARBTIMEarb. časarb. časarb.timearbitrary timearbitrary time1:1
ARBVISCARBVISCarb. viskozitaarb. viskozitaarb. viskozita9044001ARBVISCarb. viskozitaarb. viskozitaarb.viscosityarb.viscosityarb.viscosity1:1
ARCPTRMSARCPTRMSarb. reciproční prahováarb. reciproční prahová hm.koncarb. reciproční prahová hmotn. konc.9017001ARCPTRMSarb. reciproční prahová hm.koncarb. reciproční prahová hmotn. konc.arb.recip.threshold mass c.arbitrary reciprocal threshold mass concentrationarbitrary reciprocal threshold mass1:1
AREAAREAplochaPlochaPlocha0016001AREAPlochaPlochaareaareaarea1:1
AREA1AREA1AUC (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)0016101AREA1Plocha pod křivkou (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)AUC (AU*min)area under curve (AU*min)
AREA2AREA2AUC (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)0016151AREA2Plocha pod křivkou (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)AUC (nmol*min)area under curve (nmol*min)
AREA3AREA3AUC (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)0016201AREA3Plocha pod křivkou (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)AUC (mg*h/l)area under curve (mg*h/l)
AREICMSSAREICMSSplošná hmotnostPlošná hmotnostPlošná hmotnost0017001AREICMSSPlošná hmotnostPlošná hmotnostareic massareic massareic mass1:1
AREICNUMAREICNUMplošný početplošný početplošný počet9022001AREICNUMplošný početplošný početareic numberareic numberareic number1:1
AREMSRTEAREMSRTEplošná hmotnostní změnaplošná hmotnostní změnaplošná hmotnostní změna9068001AREMSRTEplošná hmotnostní změnaplošná hmotnostní změnaareic mass rateareic mass rateareic mass rate1:1
ASCINCRASCINCRpřírůstek arb. látk. ko.přírůstek arb. látk. konc.přírůstek arb. látk. konc.9069001ASCINCRpřírůstek arb. látk. konc.přírůstek arb. látk. konc.arb.subst.c.incr.arbitrary substance concentration incrementarbitrary substance concentration increment1:1
ASUBSTFRASUBSTFRarb. látkový podílarb. látkový podílarb. látkový podíl9070001ASUBSTFRarb. látkový podílarb. látkový podílarb.subst.fr.arbitrary substance fractionarbitrary substance fraction1:1
ASUBSTRASUBSTRarb. látkový poměrarb. látkový poměrarb. látkový poměr9060001ASUBSTRarb. látkový poměrarb. látkový poměrarb.subst.ratioarbitrary substance ratioarbitrary substance ratio1:1
ATTENATTENútlumútlumútlum9041001ATTENútlumútlumattenuanceattenuanceattenuance1:1
CATACTCATACTkatalytická aktivitaKatalytická aktivitaKatalytická aktivita0017901CATACTKatalytická aktivitaKatalytická aktivitacat.act.catalytic activity
CATCCATCkonc. katal. akt.Koncentrace katalytické aktivityKoncentrace katalytické aktivity0018001CATCKoncentrace katalytické aktivityKoncentrace katalytické aktivitycat.c.catalytic-activity concentrationcatalytic-activity concentration1:1
CATCOEFCATCOEFkat. koeficientkat. koeficientkat. koeficient9062001CATCOEFkat. koeficientkat. koeficientcat.coefficientcatalytic coefficientcatalytic coefficient1:1
CATCONTCATCONTobsah katal. akt.Obsah katalytické aktivityObsah katalytické aktivity0019001CATCONTObsah katalytické aktivityObsah katalytické aktivitycat.cont.catalytic-activity contentcatalytic-activity content1:1-AIM
CATEGCATEGkategoriekategoriekategorie9030001CATEGkategoriekategoriecategorycategorycategory1:1
CATFRCATFRpodíl katal. akt.Podíl katalytické aktivityPodíl katalytické aktivity0020001CATFRPodíl katalytické aktivityPodíl katalytické aktivitycat.fr.catalytic-activity fractioncatalytic-activity fraction1:1-AIM
CATMRTOCATMRTOkat.akt./hmot.Poměr katal. aktivita/hmotnostPoměr katalytická aktivita/hmotnost0100201CATMRTOPoměr katal. aktivita/hmotnostPoměr katalytická aktivita/hmotnostcat.act./massCatalytic activity to mass ratio
CATRATIOCATRATIOpoměr katalyt. aktivitPoměr katalytických aktivitPoměr katalytických aktivit0200011CATRATIOPoměr katalytických aktivitPoměr katalytických aktivitcat.ratiocatalytic ratiocatalytic ratio1:1-AIM
CATRTECATRTEtok katal. akt.Tok katalytické aktivityTok katalytické aktivity0021001CATRTETok katalytické aktivityTok katalytické aktivitycat.ratecatalytic-activity ratecatalytic-activity rate1:1-MWD
CATSRTOCATSRTOkat.akt./látk.množ.Poměr katal. akt./látk. množ.Poměr katalytická aktivita/látkové množství0100211CATSRTOPoměr katal. akt./látk. množ.Poměr katalytická aktivita/látkové množstvícat.act./am.s.catalytic activity/amount-of-substance
CCOEFCCOEFkonc. koeficientkonc. koeficientkonc. koeficient9054001CCOEFkonc. koeficientkonc. koeficientconcentration coefficientconcentration coefficientconcentration coefficient1:1
CLARCLARčirostČirostČirost0022001CLARČirostČirostclarityclarityclarity1:1
CLONALCLONALklonalitaklonalitaklonalita9047001CLONALklonalitaklonalitaclonalityclonalityclonality1:1
CNVCNVvar. počtu kopiívar. počtu kopiívar. počtu kopií9064001CNVvar. počtu kopiívar. počtu kopiícnvcopy number variationcopy number variation1:1
COLOURCOLOURbarvaBarvaBarva0024001COLOURBarvaBarvacolourcolourcolour1:1
COMPATIBCOMPATIBkompatibilitaKompatibilitaKompatibilita0025001COMPATIBKompatibilitaKompatibilitacompatibilityCompatibilityCompatibility1:1
DESCRDESCRvlastnost/popisVlastnost / popisVlastnost / popis0027001DESCRVlastnost / popisVlastnost / popisdescr.description
DIAMDIAMprůměrPrůměrPrůměr0031001DIAMPrůměrPrůměrdiam.diameterdiameter1:1
DISTWDISTWdistribuční šíředistribuční šíředistribuční šíře9034001DISTWdistribuční šíředistribuční šíředistribution widthdistribution widthdistribution width1:1
DYNVISCDYNVISCviskozita dynamickáViskozita dynamickáViskozita dynamická0044101DYNVISCViskozita dynamickáViskozita dynamickádyn.visc.dynamic viscositydynamic viscosity1:1
ELECTCURELECTCURelektrický proudElektrický proudElektrický proud0032901ELECTCURElektrický proudElektrický proudel.currentelectrical current
EMISSMAXEMISSMAXmaximum zářenímaximum zářenímaximum záření9046001EMISSMAXmaximum zářenímaximum zářeníemission max.emission maximumemission maximum1:1
ENCATACTENCATACTentitní kat. akt.Entitní katalytická aktivitEntitní katalytická aktivita0032001ENCATACTEntitní katalytická aktivitEntitní katalytická aktivitaentitic cat.act.entitic catalytic activityentitic catalytic activity1:1
ENERGYENERGYenergieEnergieEnergie0033001ENERGYEnergieEnergieenergyenergy
ENNUMAMPENNUMAMPentitní počet amplifikaíentitní počet amplifikacíentitní počet amplifikací9049001ENNUMAMPentitní počet amplifikacíentitní počet amplifikacíentitic number of amplificationsentitic number of amplificationsentitic number of amplifications1:1
ENTAMSENTAMSentitní látk. množ.Entitní látkové množstvíEntitní látkové množství0034001ENTAMSEntitní látkové množstvíEntitní látkové množstvíentitic am.s.entitic amount-of-substanceentitic amount-of-substance1:1
ENTAREAENTAREAentitní plochaEntitní plochaEntitní plocha0032101ENTAREAEntitní plochaEntitní plochaentitic areaentitic areaentitic area1:1
ENTDIAMENTDIAMentitní průměrentitní průměrentitní průměr9013001ENTDIAMentitní průměrentitní průměrentitic diameterentitic diameterentitic diameter1:1
ENTLENENTLENentitní délkaEntitní délkaEntitní délka0035001ENTLENEntitní délkaEntitní délkaentitic lengthentitic length
ENTMASSENTMASSentitní hmotnostEntitní hmotnostEntitní hmotnost0036001ENTMASSEntitní hmotnostEntitní hmotnostentitic massentitic massentitic mass1:1
ENTNUMENTNUMentitní početentitní početentitní počet9006001ENTNUMentitní početentitní početentitic numentitic numberentitic number1:1
ENTVOLENTVOLentitní objemEntitní objemEntitní objem0038001ENTVOLEntitní objemEntitní objementitic vol.entitic volumeentitic volume1:1
EXPEXPexpiraceexpiraceexpirace9031001EXPexpiraceexpiraceexpiryexpiryspecifikace:1:1
FRFRpodílpodílpodíl9048001FRpodílpodílfractionfractionfraction1:1
FREQFREQfrekvenceFrekvenceFrekvence0040001FREQFrekvenceFrekvencefrequencyfrequencyfrequency1:1
FUSIONFUSIONfúzefúzefúze9032001FUSIONfúzefúzefusionfusionfusion1:1
HALFLHALFLpoločasPoločasPoločas0041001HALFLPoločasPoločashalf-lifehalf-lifehalf-life1:1
HEIGHTHEIGHTvýškaVýškaVýška0042001HEIGHTVýškaVýškaheightheightheight1:1
HLAFENHLAFENHLA fenotypHLA fenotypHLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace)0312501HLAFENHLA fenotypHLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace)HLA phenotypeHLA phenotype
HLAGENHLAGENHLA genotypHLA genotypHLA genotyp (určeno pro DNA typizaci)0312001HLAGENHLA genotypHLA genotyp (určeno pro DNA typizaci)HLA genotypeHLA genotype
IDXIDXindexIndexIndex2101001IDXIndexIndexindexindex
IMPINCRIMPINCRpřírůstek impedancepřírůstek impedancepřírůstek impedance9040001IMPINCRpřírůstek impedancepřírůstek impedanceimpedance incr.impedance incrementimpedance increment1:1
INCOMPINCOMPinkompatibilitaInkompatibilitaInkompatibilita0025301INCOMPInkompatibilitaInkompatibilitaincompat.incompatibility
INVTIMEINVTIMEinverzní časInverzní časInverzní čas0089011INVTIMEInverzní časInverzní časrecip.rel.timereciprocal relative timereciprocal relative time1:1-MWD
KINVISCKINVISCviskozita kinematickáViskozita kinematickáViskozita kinematická0044001KINVISCViskozita kinematickáViskozita kinematickákin.visc.kinematic viscositykinematic viscosity1:1
LENGTHLENGTHdélkaDélkaDélka0045001LENGTHDélkaDélkalengthlengthlength1:1
LENINCRLENINCRdélkový přírůstekDélkový přírůstekDélkový přírůstek0046001LENINCRDélkový přírůstekDélkový přírůsteklength incr.length incrementlength increment1:1
LINMASSLINMASSdélková hmotnostDélková hmotnostDélková hmotnost0045101LINMASSDélková hmotnostDélková hmotnostlinear masslinear mass
LISTLISTseznamSeznam pro funkční testSeznam pro funkční test0210001LISTSeznam pro funkční testSeznam pro funkční testlistlist
LSPANLSPANživotnostživotnostživotnost9051001LSPANživotnostživotnostlife spanlife spanlife span1:1
LUMINTLUMINTsvítivostSvítivostSvítivost0075101LUMINTSvítivostSvítivostlumin.luminous intensity
MASSMASShmotnostHmotnostHmotnost0048001MASSHmotnostHmotnostmassmassmass1:1
MASSCMASSChmot. konc.Hmotnostní koncentraceHmotnostní koncentrace0049001MASSCHmotnostní koncentraceHmotnostní koncentracemass c.mass concentrationmass concentration1:1
MASSCDIFMASSCDIFrozdíl hmot. koncentracíRozdíl hmotnostních koncentracíRozdíl hmotnostních koncentrací0049501MASSCDIFRozdíl hmotnostních koncentracíRozdíl hmotnostních koncentracímass c.diff.mass concentration difference
MASSCNMASSCNhmot. obsahHmotnostní obsahHmotnostní obsah0050001MASSCNHmotnostní obsahHmotnostní obsahmass cont.mass contentmass content1:1-R
MASSCOEFMASSCOEFhmot. koeficienthmot. koeficienthmot. koeficient9004001MASSCOEFhmot. koeficienthmot. koeficientmass coefficientmass coefficientmass coefficient1:1
MASSFRMASSFRhmot. podílHmotnostní podílHmotnostní podíl0051001MASSFRHmotnostní podílHmotnostní podílmass fr.mass fractionmass fraction1:1
MASSINCRMASSINCRhmot. přírůstekHmotnostní přírůstekHmotnostní přírůstek0052001MASSINCRHmotnostní přírůstekHmotnostní přírůstekmass incr.mass incrementmass increment1:1
MASSRATEMASSRATEhmot. tokHmotnostní tokHmotnostní tok0053001MASSRATEHmotnostní tokHmotnostní tokmass ratemass ratemass rate1:1
MASSRTOMASSRTOhmot. poměrHmotnostní poměrHmotnostní poměr0054001MASSRTOHmotnostní poměrHmotnostní poměrmass ratiomass ratiomass ratio1:1
MASSVOLMASSVOLhmot. objemHmotnostní objemHmotnostní objem0050101MASSVOLHmotnostní objemHmotnostní objemmass vol.massic volume
MICROORGMICROORGvyšetření mikroorg.Vyšetření mikroorganismůVyšetření mikroorganismů0055001MICROORGVyšetření mikroorganismůVyšetření mikroorganismůmicroorg.exam.microorganism evaluation
MOLALMOLALmolalitaMolalitaMolalita0056001MOLALMolalitaMolalitamolal.molalitymolality1:1
MOLCATACMOLCATACmolární kat. akt.molární kat. akt.molární kat. akt.9067001MOLCATACmolární kat. akt.molární kat. akt.molar cat.act.molar catalytic activitymolar catalytic activity1:1
MOLMASSMOLMASSmolární hmotnostMolární hmotnostMolární hmotnost0057001MOLMASSMolární hmotnostMolární hmotnostmolar massmolar mass
MORPHMORPHmorfologiemorfologiemorfologie9029001MORPHmorfologiemorfologiemorphologymorphologymorphology1:1
MOTILMOTILpohyblivostpohyblivostpohyblivost9050001MOTILpohyblivostpohyblivostmotilitymotilitymotility1:1
MSRTDIFMSRTDIFrozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních toků0080111MSRTDIFRozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních tokůmass rate diff.mass rate difference
MSRTERTOMSRTERTOpoměr hmot. tokůpoměr hmot. tokůpoměr hmot. toků9055001MSRTERTOpoměr hmot. tokůpoměr hmot. tokůmass rate ratiomass rate ratiomass rate ratio1:1
MSRTOMSRTOhmot./látk.množ.Poměr hmotnost/látkové množstvíPoměr hmotnost/látkové množství0100101MSRTOPoměr hmotnost/látkové množstvíPoměr hmotnost/látkové množstvímass coefficientMass to substance ratioMass to substance ratio1:1-MWD
MUTMUTmutacemutacemutace9025001MUTmutacemutacemutationmutationmutation1:1
NUMNUMpočetPočetPočet0058001NUMPočetPočetnum.number of entitiesnumber of entities1:1
NUMCNUMCnum. konc.Numerická koncentracePočetní koncentrace0059001NUMCNumerická koncentracePočetní koncentracenum.c.number concentrationnumber concentration1:1
NUMCNNUMCNnum. obsahNumerický obsahPočetní obsah0060001NUMCNNumerický obsahPočetní obsahnum.cont.number contentnumber content1:1
NUMDOSNUMDOSpočet dávekpočet dávekpočet dávek9037001NUMDOSpočet dávekpočet dáveknumber of dosesnumber of dosesnumber of doses1:1
NUMFRNUMFRnum. podílNumerický podílPočetní podíl0061001NUMFRNumerický podílPočetní podílnum.fr.number fractionnumber fraction1:1
NUMRATENUMRATEnum. tokNumerický tokPočetní tok0062001NUMRATENumerický tokPočetní toknum. ratenumber rate
NUMRTONUMRTOnum. poměrNumerický poměrPočetní poměr0061101NUMRTONumerický poměrPočetní poměrnum.rationumber rationumber ratio1:1
PARTPRPARTPRparc. tlakParciální tlakParciální tlak0065151PARTPRParciální tlakParciální tlakpart.pr.partial pressurepartial pressure1:1
PARTPRDPARTPRDtlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)0065101PARTPRDTlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)part.pr.diff.partial pressure difference
PHPHpHpHpH0064001PHpHpHpHpHpH1:1
PRPRtlakTlakTlak0065001PRTlakTlakpr.pressurepressure1:1
PRDIFPRDIFtlakový rozdílTlakový rozdílTlakový rozdíl0065051PRDIFTlakový rozdílTlakový rozdílpr.diff.pressure difference
PRESENCEPRESENCEpřítomnostPřítomnostPřítomnost0066001PRESENCEPřítomnostPřítomnostpresencepresencepresence1:1
PRESLISTPRESLISTpřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznam0066501PRESLISTPřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznampresence – listpresence – list
PRMSRTPRMSRTsoučin hmot. poměrůSoučin hmotnostních poměrůSoučin hmotnostních poměrů0054501PRMSRTSoučin hmotnostních poměrůSoučin hmotnostních poměrůmass ratios productProduct of mass ratios
PROBABPROBABpravděpodobnostPravděpodobnostPravděpodobnost2102001PROBABPravděpodobnostPravděpodobnostprobab.Probability
PROPPROPvlastnostvlastnostvlastnost9056001PROPvlastnostvlastnostprop.propertyproperty1:1
PTTCRYSTPTTCRYSTkrystalizační strukturakrystalizační strukturakrystalizační struktura9045001PTTCRYSTkrystalizační strukturakrystalizační strukturapattern of crystallizationpattern of crystallizationpattern of crystallization1:1
RADIOACTRADIOACTradioaktivitaradioaktivitaradioaktivita9027001RADIOACTradioaktivitaradioaktivitaradioact.radioactivityradioactivity1:1
RARBACRARBACrelativní arb. aktivitaRelativní arbitrární aktivitaRelativní arbitrární aktivita0015101RARBACRelativní arbitrární aktivitaRelativní arbitrární aktivitarel.arb.act.relative arbitrary activity
RCPRISKRCPRISKreciproční rizikoreciproční rizikoreciproční riziko9024001RCPRISKreciproční rizikoreciproční rizikorecip.riskreciprocal riskreciprocal risk1:1
RELAGACRELAGACrelat. agreg. aktivitaRelativní agregační aktivitaRelativní agregační aktivita0013521RELAGACRelativní agregační aktivitaRelativní agregační aktivitarel. aggreg. act.relative aggregation activity
RELAMSRELAMSrel. látkové množ.Relativní látkové množstvíRelativní látkové množství0067001RELAMSRelativní látkové množstvíRelativní látkové množstvírel.ams.relative amount-of-substancerelative amount-of-substance1:1
RELARBCRELARBCrelativní arb. konc.Relativní arbitrární koncentraceRelativní arbitrární koncentrace0005201RELARBCRelativní arbitrární koncentraceRelativní arbitrární koncentracerel.arb.c.relative arbitrary concentration
RELARBSCRELARBSCrel. arb. látková konc.Rel. arb. látková koncentraceRelativní arbitrární látková koncentrace0013201RELARBSCRel. arb. látková koncentraceRelativní arbitrární látková koncentracerel.arb.subst.c.relative arbitrary substance concentration
RELCATCRELCATCrel. konc. katal. akt.rel. konc. katal. akt.rel. konc. katal. akt.9071001RELCATCrel. konc. katal. akt.rel. konc. katal. akt.rel.cat.c.relative catalytic concentrationrelative catalytic concentration1:1
RELDISTWRELDISTWrel. distribuční šířerel. distribuční šířerel. distribuční šíře9033001RELDISTWrel. distribuční šířerel. distribuční šířerelative distribution widthrelative distribution widthrelative distribution width1:1
RELENNUMRELENNUMrel. entitní početrel. entitní početrel. entitní počet9026001RELENNUMrel. entitní početrel. entitní početrel.entitic num.relative entitic num.relative entitic num.1:1
RELINCRRELINCRrel. přírůstekrel. přírůstekrel. přírůstek9002001RELINCRrel. přírůstekrel. přírůstekrel.incr.relative incrementrelative increment1:1
RELNUMCRELNUMCrel. num. koncentracerel. num. koncentracerel. num. koncentrace9001001RELNUMCrel. num. koncentracerel. num. koncentracerel.num.c.relative number concentrationrelative number concentration1:1
RELPRRELPRrel. tlakrel. tlakrel. tlak9020001RELPRrel. tlakrel. tlakrel.pressurerelative pressurerelative pressure1:1
RELSTDRELSTDrelat. směr. odch. výb.Relativní směrodat. odch. výběr.Relativní směrodatná odchylka výběrová0061101RELSTDRelativní směrodat. odch. výběr.Relativní směrodatná odchylka výběrovárel. SDrelative standard deviation
RELTIMERELTIMErel. časRelativní časRelativní čas0068001RELTIMERelativní časRelativní časrel.timerelative timerelative time1:1
RELVISCRELVISCrel. viskozitarel. viskozitarel. viskozita9021001RELVISCrel. viskozitarel. viskozitarel.visc.relative viscosityrelative viscosity1:1
RISKRISKrizikorizikoriziko9023001RISKrizikorizikoriskriskrisk1:1
RMASSCRMASSCrel. hmot. konc.Relativní hmotnostní koncentraceRelativní hmotnostní koncentrace0069001RMASSCRelativní hmotnostní koncentraceRelativní hmotnostní koncentracerel.mass c.relative mass concentrationrelative mass concentration1:1
RMASSRRMASSRrel. hmot. poměrRelativní hmotnostní poměrRelativní hmotnostní poměr0070001RMASSRRelativní hmotnostní poměrRelativní hmotnostní poměrrel.mass ratiorelative mass ratiorelative mass ratio1:1
RNUMRTORNUMRTOrel. num. podílrel. num. podílrel. num. podíl9000001RNUMRTOrel. num. podílrel. num. podílrel.num.ratiorelative number rationrelative number ration1:1
RODIPRODIPrel. opt. denzitaRelativní optická denzita IPRelativní optická denzita IP2301001RODIPRelativní optická denzita IPRelativní optická denzita IPrel.opt. densityrelative optical density
RRDIOACTRRDIOACTrel. radioaktivitarel. radioaktivitarel. radioaktivita9028001RRDIOACTrel. radioaktivitarel. radioaktivitarel.radioact.relative radioactivityrelative radioactivity1:1
RSUBSTCRSUBSTCrel. látková konc.Relativní látková koncentraceRelativní (poměrná) látková koncentrace0071001RSUBSTCRelativní látková koncentraceRelativní (poměrná) látková koncentracerel.subst.c.relative substance concentrationrelative substance concentration1:1
RSUBSTFRRSUBSTFRrel. látkový podílrel. látkový podílrel. látkový podíl9063001RSUBSTFRrel. látkový podílrel. látkový podílrel.subst.fr.relative substance fractionrelative substance fraction1:1
RSUBSTRRSUBSTRrel. látkový poměrRelativní látkový poměrRelativní látkový poměr0072001RSUBSTRRelativní látkový poměrRelativní látkový poměrrel.subst.ratiorelative substance ratiorelative substance ratio1:1
RTIMERTORTIMERTOrel. časový poměrrel. časový poměrrel. časový poměr9018001RTIMERTOrel. časový poměrrel. časový poměrrel. time ratiorelative time ratiorelative time ratio1:1
SATFRSATFRsaturační podílSaturační podílSaturační podíl0073001SATFRSaturační podílSaturační podílsat.saturation fractionsaturation fraction1:1-MWD
SCNRTESCNRTEzměna látkového obsahuzměna látkového obsahuzměna látkového obsahu9015001SCNRTEzměna látkového obsahuzměna látkového obsahusubst.cont.ratesubstance content ratesubstance content rate1:1
SCORESCOREskóreSkóreSkóre2101501SCORESkóreSkórescorescore
SDSDsměrodatná odchylkaSměrodatná odchylkaSměrodatná odchylka2103001SDSměrodatná odchylkaSměrodatná odchylkaSDstandard deviation
SEQVARSEQVARseq. var.Seq. var.Sequence variation0311001SEQVARSeq. var.Sequence variationseq.var.sequence variationsequence variation1:1
SLOPESLOPEstrmost křivkyStrmost křivkyStrmost křivky0016301SLOPEStrmost křivkyStrmost křivkyslopeslope
SLOPE1SLOPE1strmost křivky (j/min)Strmost křivky (j/min)Strmost křivky (jednotka/min)0016331SLOPE1Strmost křivky (j/min)Strmost křivky (jednotka/min)slope (u/min)slope (u/min)
SMRTOSMRTOlátk.množ./hmot.Poměr látkové množství/hmotnostPoměr látkové množství/hmotnost0100301SMRTOPoměr látkové množství/hmotnostPoměr látkové množství/hmotnostam.s./massAmount of substance to mass ratio
SRTERTOSRTERTOpoměr látk. tokůpoměr látk. tokůpoměr látk. toků9012001SRTERTOpoměr látk. tokůpoměr látk. tokůsubst.rate ratiosubstance rate ratiosubstance rate ratio1:1
SRTOINCRSRTOINCRpřírůstek látk. poměrupřírůstek látk. poměrupřírůstek látk. poměru9010001SRTOINCRpřírůstek látk. poměrupřírůstek látk. poměrusubst.ratio incr.substance ratio intcrementsubstance ratio intcrement1:1
STRUCVARSTRUCVARstrukturální var.strukturální var.strukturální var.9065001STRUCVARstrukturální var.strukturální var.struc.var.structural variationstructural variation1:1
SUBSTCSUBSTClátková konc.Látková koncentraceLátková koncentrace0076001SUBSTCLátková koncentraceLátková koncentracesubst.c.substance concentrationsubstance concentration1:1
SUBSTCDSUBSTCDpřírůstek látk. konc.Přírůstek látkové koncentracePřírůstek látkové koncentrace0077001SUBSTCDPřírůstek látkové koncentracePřírůstek látkové koncentracesubst.c.incr.substance concentration incrementsubstance concentration increment1:1
SUBSTCNSUBSTCNlátkový obsahLátkový obsahLátkový obsah0078001SUBSTCNLátkový obsahLátkový obsahsubst.cont.substance contentsubstance content1:1
SUBSTFRSUBSTFRlátkový podílLátkový podílLátkový podíl0079001SUBSTFRLátkový podílLátkový podílsubst.fr.substance fractionsubstance fraction1:1
SUBSTRTESUBSTRTElátkový tokLátkový tokLátkový tok0080001SUBSTRTELátkový tokLátkový toksubst.ratesubstance ratesubstance rate1:1
SUBSTRTOSUBSTRTOlátkový poměrLátkový poměrLátkový poměr0081001SUBSTRTOLátkový poměrLátkový poměrsubst.ratiosubstance ratiosubstance ratio1:1
SUSCSUSCcitlivostCitlivostCitlivost0082001SUSCCitlivostCitlivostsuscept.susceptibilitysusceptibility1:1
SUSCLISTSUSCLISTseznam citlivostíSeznam citlivostíSeznam citlivostí0083001SUSCLISTSeznam citlivostíSeznam citlivostísuscept. listsusceptibility list
SUSCTABSUSCTABtabulka citlivostíTabulka citlivostíTabulka citlivostí0084001SUSCTABTabulka citlivostíTabulka citlivostísuscept chartsusceptibility table
TAXONTAXONtaxonTaxonTaxon0085001TAXONTaxonTaxontaxontaxontaxon1:1
TEMPTEMPteplotaTeplotaTeplota (termodynamická)0086001TEMPTeplotaTeplota (termodynamická)temp.temperaturetemperature1:1
TEMPINCRTEMPINCRteplotní přírůstekTeplotní přírůstekTeplotní přírůstek (diference)0087001TEMPINCRTeplotní přírůstekTeplotní přírůstek (diference)temp.incr.temperature difference (increment)temperature difference (increment)1:1
TENSIONTENSIONtenzetenzetenze9035001TENSIONtenzetenzetensiontensiontension1:1
THICKTHICKtloušťkaTloušťkaTloušťka0045051THICKTloušťkaTloušťkathicknessthickness
TIMETIMEčasČasČas0089001TIMEČasČastimetimetime1:1
TIMEDIFTIMEDIFčasový rozdílČasový rozdílČasový rozdíl0090001TIMEDIFČasový rozdílČasový rozdíltime int.time differencetime difference1:1-MWD
TRARBCTRARBCprahová arb. koncentraceprahová arb. koncentraceprahová arb. koncentrace9009001TRARBCprahová arb. koncentraceprahová arb. koncentracearb.threshold c.arbitrary threshold concentrationthreshold arbitrary concentration1:1
TRMASSCTRMASSCprahová hmot. konc.Prahová hmotnostní koncentracePrahová hmotnostní koncentrace0091001TRMASSCPrahová hmotnostní koncentracePrahová hmotnostní koncentracethreshold mass c.threshold mass concentrationthreshold mass concentration1:1
TRSUBSTCTRSUBSTCprahová látk. konc.Prahová látková koncentracePrahová látková koncentrace0092001TRSUBSTCPrahová látková koncentracePrahová látková koncentracethreshold subst.c.threshold substance concentrationthreshold substance concentration1:1
TYPETYPETYPETypTyp0093001TYPETypTypTYPEtype
UNIPDISUNIPDISuniparentální disomieuniparentální disomieuniparentální disomie9043001UNIPDISuniparentální disomieuniparentální disomieUniparental DisomyUniparental DisomyUniparental Disomy1:1
VARVARvariacevariacevariace9066001VARvariacevariacevariationvariationvariation1:1
VELVELrychlostRychlostRychlost0094001VELRychlostRychlostvel.velocityvelocity1:1
VLRTDIFVLRTDIFrozdíl objemových tokůRozdíl objemových tokůRozdíl objemových toků0080121VLRTDIFRozdíl objemových tokůRozdíl objemových tokůvol. rate diff.volume rate difference
VOLVOLobjemObjemObjem0096001VOLObjemObjemvol.volumevolume1:1
VOLCNVOLCNobjemový obsahObjemový obsahObjemový obsah0097001VOLCNObjemový obsahObjemový obsahvol.cont.volume contentvolume content1:1
VOLDIFVOLDIFrozdíl objemůRozdíl objemůRozdíl objemů0099051VOLDIFRozdíl objemůRozdíl objemůentitic vol.diff.entitic volume differenceentitic volume difference1:1-MWD
VOLENERVOLENERobjemová energieobjemová energieobjemová energie9016001VOLENERobjemová energieobjemová energievolumic energyvolumic energyvolumic energy1:1
VOLFRVOLFRobjemový podílObjemový podílObjemový podíl0098001VOLFRObjemový podílObjemový podílvol.fr.volume fractionvolume fraction1:1
VOLMASSVOLMASShustotaHustotaObjemová hmotnost0096501VOLMASSHustotaObjemová hmotnostrel.volumic massvolumic massvolumic mass1:1-MWD
VOLNUMVOLNUMobjemový početObjemový početObjemový počet0098101VOLNUMObjemový početObjemový početvol.num.volumic number
VOLRTEVOLRTEobjemový tokObjemový tokObjemový tok0099001VOLRTEObjemový tokObjemový tokvol.ratevolume ratevolume rate1:1
VOLRTOVOLRTOobjemový poměrObjemový poměrObjemový poměr0099101VOLRTOObjemový poměrObjemový poměrvol. ratiovolume ratio
VOLRTRTOVOLRTRTOpoměr obj. tokůPoměr objemových tokůPoměr objemových toků0100001VOLRTRTOPoměr objemových tokůPoměr objemových tokůvol.rate ratiovolume rate ratiovolume rate ratio1:1

Obsah v XML