Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPJEDN

ČíselníkNCLPJEDN
NázevČíselník jednotek
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace01.10.2021 9:16:48
Klíč(e)KLIC
Počet vět381
Sada202140
Sada změna202122
Verze NČLP02.75.01
Verze DS04.22.04
Platnost od01.10.2021
Platnost do


KLICN20PORADIN20LAN20
%%%%
%/min%/min%/min%/min
_---
°C°C°C°C
µgµgµgµg
µgdµg/dµg/dµg/d
µggµg/gµg/gµg/g
µghµg/hµg/hµg/h
µgkgµg/kgµg/kgµg/kg
µglµg/lµg/lµg/l
µgminµg/minµg/minµg/min
µgmolµg/molµg/molµg/mol
µgsµg/sµg/sµg/s
µIUhµIU/hµIU/hµIU/h
µIUlµIU/lµIU/lµIU/l
µIUminµIU/minµIU/minµIU/min
µIUsµIU/sµIU/sµIU/s
µkatµkatµkatµkat
µkatdµkat/dµkat/dµkat/d
µkatgµkat/gµkat/gµkat/g
µkathµkat/hµkat/hµkat/h
µkatkgµkat/kgµkat/kgµkat/kg
µkatlµkat/lµkat/lµkat/l
µkatminµkat/minµkat/minµkat/min
µkatmmolµkat/mmolµkat/mmolµkat/mmol
µkatsµkat/sµkat/sµkat/s
µlµlµlµl
µldµl/dµl/dµl/d
µlgµl/gµl/gµl/g
µlhµl/hµl/hµl/h
µlkgµl/kgµl/kgµl/kg
µlminµl/minµl/minµl/min
µlsµl/sµl/sµl/s
µmµmµmµm
µmolµmolµmolµmol
µmoldµmol/dµmol/dµmol/d
µmolgµmol/gµmol/gµmol/g
µmolhµmol/hµmol/hµmol/h
µmolkgµmol/kgµmol/kgµmol/kg
µmolkghµmol/kg/hµmol/kg/hµmol/kg/h
µmolkgmiµmol/kg/minµmol/kg/minµmol/kg/min
µmolkgsµmol/kg/sµmol/kg/sµmol/kg/s
µmollµmol/lµmol/lµmol/l
µmolminµmol/minµmol/minµmol/min
µmolsµmol/sµmol/sµmol/s
µUhµU/hµU/hµU/h
µUlµU/lµU/lµU/l
µUminµU/minµU/minµU/min
µUsµU/sµU/sµU/s
1111
1/min1/min1/min1/min
10^010^010^010^0
10^0d10^0/d10^0/d10^0/d
10^0h10^0/h10^0/h10^0/h
10^0l10^0/l10^0/l10^0/l
10^0s10^0/s10^0/s10^0/s
10^1210^1210^1210^12
10^12d10^12/d10^12/d10^12/d
10^12h10^12/h10^12/h10^12/h
10^12l10^12/l10^12/l10^12/l
10^12s10^12/s10^12/s10^12/s
10^1510^1510^1510^15
10^15d10^15/d10^15/d10^15/d
10^15h10^15/h10^15/h10^15/h
10^15l10^15/l10^15/l10^15/l
10^15s10^15/s10^15/s10^15/s
10^1810^1810^1810^18
10^18d10^18/d10^18/d10^18/d
10^18h10^18/h10^18/h10^18/h
10^18l10^18/l10^18/l10^18/l
10^18s10^18/s10^18/s10^18/s
10^2110^2110^2110^21
10^21d10^21/d10^21/d10^21/d
10^21h10^21/h10^21/h10^21/h
10^21l10^21/l10^21/l10^21/l
10^21s10^21/s10^21/s10^21/s
10^2410^2410^2410^24
10^24d10^24/d10^24/d10^24/d
10^24h10^24/h10^24/h10^24/h
10^24l10^24/l10^24/l10^24/l
10^24s10^24/s10^24/s10^24/s
10^310^310^310^3
10^-310^-310^-310^-3
10^3d10^3/d10^3/d10^3/d
10^3g10^3/g10^3/g
10^3h10^3/h10^3/h10^3/h
10^3l10^3/l10^3/l10^3/l
10^3s10^3/s10^3/s10^3/s
10^610^610^610^6
10^6/l10^6/l10^6/l10^6/l
10^6d10^6/d10^6/d10^6/d
10^6h10^6/h10^6/h10^6/h
10^6l10^6/l10^6/l10^6/l
10^6s10^6/s10^6/s10^6/s
10^910^910^910^9
10^9d10^9/d10^9/d10^9/d
10^9h10^9/h10^9/h10^9/h
10^9l10^9/l10^9/l10^9/l
10^9s10^9/s10^9/s10^9/s
1d1/d1/d1/d
1g1/g1/g
1h1/h1/h1/h
1l1/l1/l1/l
1min1/min1/min1/min
1s1/s1/s1/s
agagagag
aglag/lag/lag/l
agsag/sag/sag/s
akatakatakatakat
akatdakat/dakat/dakat/d
akatkgakat/kgakat/kgakat/kg
akatlakat/lakat/lakat/l
akatsakat/sakat/sakat/s
alalalal
alsal/sal/sal/s
amolamolamolamol
amolhamol/hamol/hamol/h
amolkgamol/kgamol/kgamol/kg
amollamol/lamol/lamol/l
amolminamol/minamol/minamol/min
amolsamol/samol/samol/s
arbjarb.j.arb.j.arb.u.
arbjgarb.j./garb.j./garb.u./g
arbjkgarb.j./kgarb.j./kgarb.u./kg
arbjmgarb.j./mgarb.j./mgarb.u./mg
arbjminarb.j./minarb.j./minarb.u./min
arbjsarb.j./sarb.j./sarb.u./s
auAUAUAU
AU*minAU*minAU*minAU*min
AU/minAU/minAU/minAU/min
BUmlBU/mlBU/mlBU/ml
cmcmcmcm
cmrokcm/rokcm/rokcm/year
dddd
dendendenday
fgfgfgfg
fggfg/gfg/gfg/g
fgkgfg/kgfg/kgfg/kg
fglfg/lfg/lfg/l
fgsfg/sfg/sfg/s
fkatfkatfkatfkat
fkatdfkat/dfkat/dfkat/d
fkatkgfkat/kgfkat/kgfkat/kg
fkatlfkat/lfkat/lfkat/l
fkatsfkat/sfkat/sfkat/s
flflflfl
flsfl/sfl/sfl/s
fmolfmolfmolfmol
fmolgfmol/gfmol/gfmol/g
fmolhfmol/hfmol/hfmol/h
fmolkgfmol/kgfmol/kgfmol/kg
fmollfmol/lfmol/lfmol/l
fmolminfmol/minfmol/minfmol/min
fmolsfmol/sfmol/sfmol/s
gggg
gdg/dg/dg/d
GgmolGmolGmolGmol
ghg/hg/hg/h
gkgg/kgg/kgg/kg
glg/lg/lg/l
gming/ming/ming/min
gmolg/molg/molg/mol
gsg/sg/sg/s
hhhh
IUIUIUIU
IUdIU/dIU/dIU/d
IUhIU/hIU/hIU/h
IUlIU/lIU/lIU/l
IUminIU/minIU/minIU/min
IUsIU/sIU/sIU/s
JJJJ
KKKK
katkatkatkat
katdkat/dkat/dkat/d
katgkat/gkat/gkat/g
kathkat/hkat/hkat/h
katkgkat/kgkat/kgkat/kg
katlkat/lkat/lkat/l
katminkat/minkat/minkat/min
katskat/skat/skat/s
kBUlkBU/lkBU/lkBU/l
kgkgkgkg
kgdkg/dkg/dkg/d
kghkg/hkg/hkg/h
kglkg/lkg/lkg/l
kgmkg/mkg/mkg/m
kgm^2kg/m^2kg/m^2kg/m^2
kgm^3kg/m^3kg/m^3kg/m^3
kgminkg/minkg/minkg/min
kgmolkg/molkg/molkg/mol
kgskg/skg/skg/s
kIUkIUkIUkIU
kIUdkIU/dkIU/dkIU/d
kIUhkIU/hkIU/hkIU/h
kIUlkIU/lkIU/lkIU/l
kIUminkIU/minkIU/minkIU/min
kIUskIU/skIU/skIU/s
kJkJkJkJ
kkatkkatkkatkkat
kkatdkkat/dkkat/dkkat/d
kkatkgkkat/kgkkat/kgkkat/kg
kkatlkkat/lkkat/lkkat/l
kmkmkmkm
kmolkmolkmolkmol
kmoldkmol/dkmol/dkmol/d
kmolhkmol/hkmol/hkmol/h
kmolkgkmol/kgkmol/kgkmol/kg
kmolkgdkmol/kg/dkmol/kg/dkmol/kg/d
kmolkghkmol/kg/hkmol/kg/hkmol/kg/h
kmolkgmikmol/kg/minkmol/kg/minkmol/kg/min
kmolkgskmol/kg/skmol/kg/skmol/kg/s
kmollkmol/lkmol/lkmol/l
kmolminkmol/minkmol/minkmol/min
kmolskmol/skmol/skmol/s
kmskm/skm/skm/s
kPakPakPakPa
kUdkU/dkU/dkU/d
kUhkU/hkU/hkU/h
kUlkU/lkU/lkU/l
kUminkU/minkU/minkU/min
kUskU/skU/skU/s
llll
ldl/dl/dl/d
lgl/gl/gl/g
lhl/hl/hl/h
lkgl/kgl/kgl/kg
lminl/minl/minl/min
lsl/sl/sl/s
mmmm
m^2m^2m^2m^2
m^2sm^2/sm^2/sm^2/s
m^3m^3m^3m^3
měsícměsícměsícmonth
mgmgmgmg
mgdmg/dmg/dmg/d
mggmg/gmg/gmg/g
mghmg/hmg/hmg/h
mghlmg*h/lmg*h/l
mgkgmg/kgmg/kgmg/kg
mglmg/lmg/lmg/l
mgminmg/minmg/minmg/min
mgmolmg/molmg/molmg/mol
mgsmg/smg/smg/s
mhm/hm/hm/h
minminminmin
minutaminutaminutaminute
MIUMIUMIUMIU
MIU/lMIU/lMIU/lMIU/l
mIUdmIU/dmIU/dmIU/d
mIUhmIU/hmIU/hmIU/h
mIUlmIU/lmIU/lmIU/l
mIUminmIU/minmIU/minmIU/min
mIUsmIU/smIU/smIU/s
MJMJMJMJ
mkatmkatmkatmkat
mkatdmkat/dmkat/dmkat/d
mkatgmkat/gmkat/gmkat/g
mkathmkat/hmkat/hmkat/h
mkatkgmkat/kgmkat/kgmkat/kg
mkatlmkat/lmkat/lmkat/l
mkatminmkat/minmkat/minmkat/min
mkatsmkat/smkat/smkat/s
mlmlmlml
mldml/dml/dml/d
mlgml/gml/gml/g
mlhml/hml/hml/h
mlkgml/kgml/kgml/kg
mlminml/minml/minml/min
mlsml/sml/sml/s
mls173m2ml/s/1,73 m2ml/s/1,73 m2ml/s/1,73 m2
mmmmmmmm
mm^2mm^2mm^2mm^2
mm^3mm^3mm^3mm^3
mmhmm/hmm/hmm/h
mmolmmolmmolmmol
mmoldmmol/dmmol/dmmol/d
mmolgmmol/gmmol/gmmol/g
mmolhmmol/hmmol/hmmol/h
mmolkgmmol/kgmmol/kgmmol/kg
mmolkgdmmol/kg/dmmol/kg/dmmol/kg/d
mmolkghmmol/kg/hmmol/kg/hmmol/kg/h
mmolkgmimmol/kg/minmmol/kg/minmmol/kg/min
mmolkgsmmol/kg/smmol/kg/smmol/kg/s
mmollmmol/lmmol/lmmol/l
mmolminmmol/minmmol/minmmol/min
mmolmolmmol/molmmol/molmmol/mol
mmolsmmol/smmol/smmol/s
mmsmm/smm/smm/s
molmolmolmol
moldmol/dmol/dmol/d
molgmol/gmol/gmol/g
molhmol/hmol/hmol/h
molkgmol/kgmol/kgmol/kg
molkgdmol/kg/dmol/kg/dmol/kg/d
molkghmol/kg/hmol/kg/hmol/kg/h
molkgminmol/kg/minmol/kg/minmol/kg/min
molkgsmol/kg/smol/kg/smol/kg/s
mollmol/lmol/lmol/l
molminmol/minmol/minmol/min
molsmol/smol/smol/s
MPaMPaMPaMPa
mPasmPa.smPa.smPa.s
msm/sm/sm/s
MU/lMU/lMU/lMU/l
mUdmU/dmU/dmU/d
mUhmU/hmU/hmU/h
mUlmU/lmU/lmU/l
mUminmU/minmU/minmU/min
mUsmU/smU/smU/s
ngngngng
ngdng/dng/dng/d
nggng/gng/gng/g
nghng/hng/hng/h
ngkgng/kgng/kgng/kg
nglng/lng/lng/l
ngminng/minng/minng/min
ngmolng/molng/molng/mol
ngsng/sng/sng/s
nkatnkatnkatnkat
nkatdnkat/dnkat/dnkat/d
nkatgnkat/gnkat/gnkat/g
nkathnkat/hnkat/hnkat/h
nkatkgnkat/kgnkat/kgnkat/kg
nkatlnkat/lnkat/lnkat/l
nkatminnkat/minnkat/minnkat/min
nkatsnkat/snkat/snkat/s
nlnlnlnl
nlgnl/gnl/gnl/g
nlhnl/hnl/hnl/h
nlkgnl/kgnl/kgnl/kg
nlminnl/minnl/minnl/min
nlsnl/snl/snl/s
nmnmnmnm
nmolnmolnmolnmol
nmol*minnmol*minnmol*minnmol*min
nmoldnmol/dnmol/dnmol/d
nmolgnmol/gnmol/gnmol/g
nmolhnmol/hnmol/hnmol/h
nmolkgnmol/kgnmol/kgnmol/kg
nmolkgdnmol/kg/dnmol/kg/dnmol/kg/d
nmolkghnmol/kg/hnmol/kg/hnmol/kg/h
nmolkgminmol/kg/minnmol/kg/minnmol/kg/min
nmolkgsnmol/kg/snmol/kg/snmol/kg/s
nmollnmol/lnmol/lnmol/l
nmolminnmol/minnmol/minnmol/min
nmolsnmol/snmol/snmol/s
PaPaPaPa
pgpgpgpg
pggpg/gpg/gpg/g
pgkgpg/kgpg/kgpg/kg
pglpg/lpg/lpg/l
pgspg/spg/spg/s
pkatpkatpkatpkat
pkatdpkat/dpkat/dpkat/d
pkatkgpkat/kgpkat/kgpkat/kg
pkatlpkat/lpkat/lpkat/l
pkatspkat/spkat/spkat/s
plplplpl
plhpl/hpl/hpl/h
plkgpl/kgpl/kgpl/kg
plspl/spl/spl/s
pmpmpmpm
pmolpmolpmolpmol
pmoldpmol/dpmol/dpmol/d
pmolgpmol/gpmol/gpmol/g
pmolhpmol/hpmol/hpmol/h
pmolkgpmol/kgpmol/kgpmol/kg
pmollpmol/lpmol/lpmol/l
pmolminpmol/minpmol/minpmol/min
pmolspmol/spmol/spmol/s
rokrokrokyear
RURURURU
ssss
torrtorrtorrtorr
týdentýdentýdenweek
UdU/dU/dU/d
UhU/hU/hU/h
UlU/lU/lU/l
UminU/minU/minU/min
UsU/sU/sU/s

Obsah v XML