Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPJEDN

ČíselníkNCLPJEDN
NázevČíselník jednotek
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace02.07.2024 18:22:40
Klíč(e)KLIC
Počet vět387
Sada202430
Sada změna202420
Verze NČLP02.89.01
Verze DS04.27.02
Platnost od01.07.2024
Platnost do


KLICN20PORADIN20LAN20PLATI_ODPLATI_DO
%%%%2000-01-01
%/min%/min%/min%/min2000-01-01
_---2000-01-01
°C°C°C°C2000-01-01
µgµgµgµg2000-01-01
µgdµg/dµg/dµg/d2000-01-01
µggµg/gµg/gµg/g2000-01-01
µghµg/hµg/hµg/h2000-01-01
µgkgµg/kgµg/kgµg/kg2000-01-01
µglµg/lµg/lµg/l2000-01-01
µgminµg/minµg/minµg/min2000-01-01
µgmolµg/molµg/molµg/mol2000-01-01
µgsµg/sµg/sµg/s2000-01-01
µIUhµIU/hµIU/hµIU/h2000-01-01
µIUlµIU/lµIU/lµIU/l2000-01-01
µIUminµIU/minµIU/minµIU/min2000-01-01
µIUsµIU/sµIU/sµIU/s2000-01-01
µkatµkatµkatµkat2000-01-01
µkatdµkat/dµkat/dµkat/d2000-01-01
µkatgµkat/gµkat/gµkat/g2000-01-01
µkathµkat/hµkat/hµkat/h2000-01-01
µkatkgµkat/kgµkat/kgµkat/kg2000-01-01
µkatlµkat/lµkat/lµkat/l2000-01-01
µkatminµkat/minµkat/minµkat/min2000-01-01
µkatmmolµkat/mmolµkat/mmolµkat/mmol2000-01-01
µkatsµkat/sµkat/sµkat/s2000-01-01
µlµlµlµl2000-01-01
µldµl/dµl/dµl/d2000-01-01
µlgµl/gµl/gµl/g2000-01-01
µlhµl/hµl/hµl/h2000-01-01
µlkgµl/kgµl/kgµl/kg2000-01-01
µlminµl/minµl/minµl/min2000-01-01
µlsµl/sµl/sµl/s2000-01-01
µmµmµmµm2000-01-01
µmolµmolµmolµmol2000-01-01
µmoldµmol/dµmol/dµmol/d2000-01-01
µmolgµmol/gµmol/gµmol/g2000-01-01
µmolhµmol/hµmol/hµmol/h2000-01-01
µmolkgµmol/kgµmol/kgµmol/kg2000-01-01
µmolkghµmol/kg/hµmol/kg/hµmol/kg/h2000-01-01
µmolkgmiµmol/kg/minµmol/kg/minµmol/kg/min2000-01-01
µmolkgsµmol/kg/sµmol/kg/sµmol/kg/s2000-01-01
µmollµmol/lµmol/lµmol/l2000-01-01
µmolminµmol/minµmol/minµmol/min2000-01-01
µmolsµmol/sµmol/sµmol/s2000-01-01
µUhµU/hµU/hµU/h2000-01-01
µUlµU/lµU/lµU/l2000-01-01
µUminµU/minµU/minµU/min2000-01-01
µUsµU/sµU/sµU/s2000-01-01
2000-01-01
11112000-01-01
1/min1/min1/min1/min2000-01-01
10^010^010^010^02000-01-01
10^0d10^0/d10^0/d10^0/d2000-01-01
10^0h10^0/h10^0/h10^0/h2000-01-01
10^0l10^0/l10^0/l10^0/l2000-01-01
10^0s10^0/s10^0/s10^0/s2000-01-01
10^1210^1210^1210^122000-01-01
10^12d10^12/d10^12/d10^12/d2000-01-01
10^12h10^12/h10^12/h10^12/h2000-01-01
10^12l10^12/l10^12/l10^12/l2000-01-01
10^12s10^12/s10^12/s10^12/s2000-01-01
10^1510^1510^1510^152000-01-01
10^15d10^15/d10^15/d10^15/d2000-01-01
10^15h10^15/h10^15/h10^15/h2000-01-01
10^15l10^15/l10^15/l10^15/l2000-01-01
10^15s10^15/s10^15/s10^15/s2000-01-01
10^1810^1810^1810^182000-01-01
10^18d10^18/d10^18/d10^18/d2000-01-01
10^18h10^18/h10^18/h10^18/h2000-01-01
10^18l10^18/l10^18/l10^18/l2000-01-01
10^18s10^18/s10^18/s10^18/s2000-01-01
10^2110^2110^2110^212000-01-01
10^21d10^21/d10^21/d10^21/d2000-01-01
10^21h10^21/h10^21/h10^21/h2000-01-01
10^21l10^21/l10^21/l10^21/l2000-01-01
10^21s10^21/s10^21/s10^21/s2000-01-01
10^2410^2410^2410^242000-01-01
10^24d10^24/d10^24/d10^24/d2000-01-01
10^24h10^24/h10^24/h10^24/h2000-01-01
10^24l10^24/l10^24/l10^24/l2000-01-01
10^24s10^24/s10^24/s10^24/s2000-01-01
10^310^310^310^32000-01-01
10^-310^-310^-310^-32000-01-01
10^3d10^3/d10^3/d10^3/d2000-01-01
10^3g10^3/g10^3/g2000-01-01
10^3h10^3/h10^3/h10^3/h2000-01-01
10^3l10^3/l10^3/l10^3/l2000-01-01
10^3s10^3/s10^3/s10^3/s2000-01-01
10^610^610^610^62000-01-01
10^-610^-610^-62021-11-29
10^6/l10^6/l10^6/l10^6/l2000-01-01
10^6d10^6/d10^6/d10^6/d2000-01-01
10^6h10^6/h10^6/h10^6/h2000-01-01
10^6l10^6/l10^6/l10^6/l2000-01-01
10^6s10^6/s10^6/s10^6/s2000-01-01
10^910^910^910^92000-01-01
10^-910^-910^-92021-11-29
10^9d10^9/d10^9/d10^9/d2000-01-01
10^9h10^9/h10^9/h10^9/h2000-01-01
10^9l10^9/l10^9/l10^9/l2000-01-01
10^9s10^9/s10^9/s10^9/s2000-01-01
1d1/d1/d1/d2000-01-01
1g1/g1/g2000-01-01
1h1/h1/h1/h2000-01-01
1l1/l1/l1/l2000-01-01
1min1/min1/min1/min2000-01-01
1s1/s1/s1/s2000-01-01
agagagag2000-01-01
aglag/lag/lag/l2000-01-01
agsag/sag/sag/s2000-01-01
akatakatakatakat2000-01-01
akatdakat/dakat/dakat/d2000-01-01
akatkgakat/kgakat/kgakat/kg2000-01-01
akatlakat/lakat/lakat/l2000-01-01
akatsakat/sakat/sakat/s2000-01-01
alalalal2000-01-01
alsal/sal/sal/s2000-01-01
amolamolamolamol2000-01-01
amolhamol/hamol/hamol/h2000-01-01
amolkgamol/kgamol/kgamol/kg2000-01-01
amollamol/lamol/lamol/l2000-01-01
amolminamol/minamol/minamol/min2000-01-01
amolsamol/samol/samol/s2000-01-01
arbjarb.j.arb.j.arb.u.2000-01-01
arbjgarb.j./garb.j./garb.u./g2000-01-01
arbjkgarb.j./kgarb.j./kgarb.u./kg2000-01-01
arbjmgarb.j./mgarb.j./mgarb.u./mg2000-01-01
arbjminarb.j./minarb.j./minarb.u./min2000-01-01
arbjsarb.j./sarb.j./sarb.u./s2000-01-01
auAUAUAU2000-01-01
AU*minAU*minAU*minAU*min2000-01-01
AU/minAU/minAU/minAU/min2000-01-01
BUmlBU/mlBU/mlBU/ml2000-01-01
cmcmcmcm2000-01-01
cmrokcm/rokcm/rokcm/year2000-01-01
dddd2000-01-01
dendendenday2000-01-01
fgfgfgfg2000-01-01
fggfg/gfg/gfg/g2000-01-01
fgkgfg/kgfg/kgfg/kg2000-01-01
fglfg/lfg/lfg/l2000-01-01
fgsfg/sfg/sfg/s2000-01-01
fkatfkatfkatfkat2000-01-01
fkatdfkat/dfkat/dfkat/d2000-01-01
fkatkgfkat/kgfkat/kgfkat/kg2000-01-01
fkatlfkat/lfkat/lfkat/l2000-01-01
fkatsfkat/sfkat/sfkat/s2000-01-01
flflflfl2000-01-01
flsfl/sfl/sfl/s2000-01-01
fmolfmolfmolfmol2000-01-01
fmolgfmol/gfmol/gfmol/g2000-01-01
fmolhfmol/hfmol/hfmol/h2000-01-01
fmolkgfmol/kgfmol/kgfmol/kg2000-01-01
fmollfmol/lfmol/lfmol/l2000-01-01
fmolminfmol/minfmol/minfmol/min2000-01-01
fmolsfmol/sfmol/sfmol/s2000-01-01
gggg2000-01-01
gdg/dg/dg/d2000-01-01
GgmolGmolGmolGmol2000-01-01
ghg/hg/hg/h2000-01-01
gkgg/kgg/kgg/kg2000-01-01
glg/lg/lg/l2000-01-01
gming/ming/ming/min2000-01-01
gmolg/molg/molg/mol2000-01-01
gsg/sg/sg/s2000-01-01
gtg/tg/t2024-04-14
hhhh2000-01-01
IUIUIUIU2000-01-01
IUdIU/dIU/dIU/d2000-01-01
IUhIU/hIU/hIU/h2000-01-01
IUlIU/lIU/lIU/l2000-01-01
IUminIU/minIU/minIU/min2000-01-01
IUsIU/sIU/sIU/s2000-01-01
JJJJ2000-01-01
KKKK2000-01-01
katkatkatkat2000-01-01
katdkat/dkat/dkat/d2000-01-01
katgkat/gkat/gkat/g2000-01-01
kathkat/hkat/hkat/h2000-01-01
katkgkat/kgkat/kgkat/kg2000-01-01
katlkat/lkat/lkat/l2000-01-01
katminkat/minkat/minkat/min2000-01-01
katskat/skat/skat/s2000-01-01
kBAU/lkBAU/lkBAU/l2021-11-30
kBUlkBU/lkBU/lkBU/l2000-01-01
kgkgkgkg2000-01-01
kgdkg/dkg/dkg/d2000-01-01
kghkg/hkg/hkg/h2000-01-01
kglkg/lkg/lkg/l2000-01-01
kgmkg/mkg/mkg/m2000-01-01
kgm^2kg/m^2kg/m^2kg/m^22000-01-01
kgm^3kg/m^3kg/m^3kg/m^32000-01-01
kgminkg/minkg/minkg/min2000-01-01
kgmolkg/molkg/molkg/mol2000-01-01
kgskg/skg/skg/s2000-01-01
kIUkIUkIUkIU2000-01-01
kIUdkIU/dkIU/dkIU/d2000-01-01
kIUhkIU/hkIU/hkIU/h2000-01-01
kIUlkIU/lkIU/lkIU/l2000-01-01
kIUminkIU/minkIU/minkIU/min2000-01-01
kIUskIU/skIU/skIU/s2000-01-01
kJkJkJkJ2000-01-01
kkatkkatkkatkkat2000-01-01
kkatdkkat/dkkat/dkkat/d2000-01-01
kkatkgkkat/kgkkat/kgkkat/kg2000-01-01
kkatlkkat/lkkat/lkkat/l2000-01-01
kmkmkmkm2000-01-01
kmolkmolkmolkmol2000-01-01
kmoldkmol/dkmol/dkmol/d2000-01-01
kmolhkmol/hkmol/hkmol/h2000-01-01
kmolkgkmol/kgkmol/kgkmol/kg2000-01-01
kmolkgdkmol/kg/dkmol/kg/dkmol/kg/d2000-01-01
kmolkghkmol/kg/hkmol/kg/hkmol/kg/h2000-01-01
kmolkgmikmol/kg/minkmol/kg/minkmol/kg/min2000-01-01
kmolkgskmol/kg/skmol/kg/skmol/kg/s2000-01-01
kmollkmol/lkmol/lkmol/l2000-01-01
kmolminkmol/minkmol/minkmol/min2000-01-01
kmolskmol/skmol/skmol/s2000-01-01
kmskm/skm/skm/s2000-01-01
kPakPakPakPa2000-01-01
kUdkU/dkU/dkU/d2000-01-01
kUhkU/hkU/hkU/h2000-01-01
kUlkU/lkU/lkU/l2000-01-01
kUminkU/minkU/minkU/min2000-01-01
kUskU/skU/skU/s2000-01-01
llll2000-01-01
ldl/dl/dl/d2000-01-01
lgl/gl/gl/g2000-01-01
lhl/hl/hl/h2000-01-01
lkgl/kgl/kgl/kg2000-01-01
lminl/minl/minl/min2000-01-01
lsl/sl/sl/s2000-01-01
mmmm2000-01-01
m^2m^2m^2m^22000-01-01
m^2sm^2/sm^2/sm^2/s2000-01-01
m^3m^3m^3m^32000-01-01
měsícměsícměsícmonth2000-01-01
mgmgmgmg2000-01-01
mgdmg/dmg/dmg/d2000-01-01
mggmg/gmg/gmg/g2000-01-01
mghmg/hmg/hmg/h2000-01-01
mghlmg*h/lmg*h/lmg*h/l2000-01-01
mgkgmg/kgmg/kgmg/kg2000-01-01
mglmg/lmg/lmg/l2000-01-01
mgminmg/minmg/minmg/min2000-01-01
mgmolmg/molmg/molmg/mol2000-01-01
mgsmg/smg/smg/s2000-01-01
mhm/hm/hm/h2000-01-01
minminminmin2000-01-01
minutaminutaminutaminute2000-01-01
MIUMIUMIUMIU2000-01-01
MIU/lMIU/lMIU/lMIU/l2000-01-01
mIUdmIU/dmIU/dmIU/d2000-01-01
mIUhmIU/hmIU/hmIU/h2000-01-01
mIUlmIU/lmIU/lmIU/l2000-01-01
mIUminmIU/minmIU/minmIU/min2000-01-01
mIUsmIU/smIU/smIU/s2000-01-01
MJMJMJMJ2000-01-01
mkatmkatmkatmkat2000-01-01
mkatdmkat/dmkat/dmkat/d2000-01-01
mkatgmkat/gmkat/gmkat/g2000-01-01
mkathmkat/hmkat/hmkat/h2000-01-01
mkatkgmkat/kgmkat/kgmkat/kg2000-01-01
mkatlmkat/lmkat/lmkat/l2000-01-01
mkatminmkat/minmkat/minmkat/min2000-01-01
mkatsmkat/smkat/smkat/s2000-01-01
mlmlmlml2000-01-01
mldml/dml/dml/d2000-01-01
mlgml/gml/gml/g2000-01-01
mlhml/hml/hml/h2000-01-01
mlkgml/kgml/kgml/kg2000-01-01
mlm173m2ml/min/1,73 m2ml/min/1,73 m22022-08-18
mlminml/minml/minml/min2000-01-01
mlsml/sml/sml/s2000-01-01
mls173m2ml/s/1,73 m2ml/s/1,73 m2ml/s/1,73 m22000-01-01
mmmmmmmm2000-01-01
mm^2mm^2mm^2mm^22000-01-01
mm^3mm^3mm^3mm^32000-01-01
mmhmm/hmm/hmm/h2000-01-01
mmolmmolmmolmmol2000-01-01
mmoldmmol/dmmol/dmmol/d2000-01-01
mmolgmmol/gmmol/gmmol/g2000-01-01
mmolhmmol/hmmol/hmmol/h2000-01-01
mmolkgmmol/kgmmol/kgmmol/kg2000-01-01
mmolkgdmmol/kg/dmmol/kg/dmmol/kg/d2000-01-01
mmolkghmmol/kg/hmmol/kg/hmmol/kg/h2000-01-01
mmolkgmimmol/kg/minmmol/kg/minmmol/kg/min2000-01-01
mmolkgsmmol/kg/smmol/kg/smmol/kg/s2000-01-01
mmollmmol/lmmol/lmmol/l2000-01-01
mmolminmmol/minmmol/minmmol/min2000-01-01
mmolmolmmol/molmmol/molmmol/mol2000-01-01
mmolsmmol/smmol/smmol/s2000-01-01
mmoltmmol/tmmol/t2024-04-06
mmsmm/smm/smm/s2000-01-01
molmolmolmol2000-01-01
moldmol/dmol/dmol/d2000-01-01
molgmol/gmol/gmol/g2000-01-01
molhmol/hmol/hmol/h2000-01-01
molkgmol/kgmol/kgmol/kg2000-01-01
molkgdmol/kg/dmol/kg/dmol/kg/d2000-01-01
molkghmol/kg/hmol/kg/hmol/kg/h2000-01-01
molkgminmol/kg/minmol/kg/minmol/kg/min2000-01-01
molkgsmol/kg/smol/kg/smol/kg/s2000-01-01
mollmol/lmol/lmol/l2000-01-01
molminmol/minmol/minmol/min2000-01-01
molsmol/smol/smol/s2000-01-01
MPaMPaMPaMPa2000-01-01
mPasmPa.smPa.smPa.s2000-01-01
msm/sm/sm/s2000-01-01
MU/lMU/lMU/lMU/l2000-01-01
mUdmU/dmU/dmU/d2000-01-01
mUhmU/hmU/hmU/h2000-01-01
mUlmU/lmU/lmU/l2000-01-01
mUminmU/minmU/minmU/min2000-01-01
mUsmU/smU/smU/s2000-01-01
ngngngng2000-01-01
ngdng/dng/dng/d2000-01-01
nggng/gng/gng/g2000-01-01
nghng/hng/hng/h2000-01-01
ngkgng/kgng/kgng/kg2000-01-01
nglng/lng/lng/l2000-01-01
ngminng/minng/minng/min2000-01-01
ngmolng/molng/molng/mol2000-01-01
ngsng/sng/sng/s2000-01-01
nkatnkatnkatnkat2000-01-01
nkatdnkat/dnkat/dnkat/d2000-01-01
nkatgnkat/gnkat/gnkat/g2000-01-01
nkathnkat/hnkat/hnkat/h2000-01-01
nkatkgnkat/kgnkat/kgnkat/kg2000-01-01
nkatlnkat/lnkat/lnkat/l2000-01-01
nkatminnkat/minnkat/minnkat/min2000-01-01
nkatsnkat/snkat/snkat/s2000-01-01
nlnlnlnl2000-01-01
nlgnl/gnl/gnl/g2000-01-01
nlhnl/hnl/hnl/h2000-01-01
nlkgnl/kgnl/kgnl/kg2000-01-01
nlminnl/minnl/minnl/min2000-01-01
nlsnl/snl/snl/s2000-01-01
nmnmnmnm2000-01-01
nmolnmolnmolnmol2000-01-01
nmol*minnmol*minnmol*minnmol*min2000-01-01
nmoldnmol/dnmol/dnmol/d2000-01-01
nmolgnmol/gnmol/gnmol/g2000-01-01
nmolhnmol/hnmol/hnmol/h2000-01-01
nmolkgnmol/kgnmol/kgnmol/kg2000-01-01
nmolkgdnmol/kg/dnmol/kg/dnmol/kg/d2000-01-01
nmolkghnmol/kg/hnmol/kg/hnmol/kg/h2000-01-01
nmolkgminmol/kg/minnmol/kg/minnmol/kg/min2000-01-01
nmolkgsnmol/kg/snmol/kg/snmol/kg/s2000-01-01
nmollnmol/lnmol/lnmol/l2000-01-01
nmolminnmol/minnmol/minnmol/min2000-01-01
nmolsnmol/snmol/snmol/s2000-01-01
PaPaPaPa2000-01-01
pgpgpgpg2000-01-01
pggpg/gpg/gpg/g2000-01-01
pgkgpg/kgpg/kgpg/kg2000-01-01
pglpg/lpg/lpg/l2000-01-01
pgspg/spg/spg/s2000-01-01
pkatpkatpkatpkat2000-01-01
pkatdpkat/dpkat/dpkat/d2000-01-01
pkatkgpkat/kgpkat/kgpkat/kg2000-01-01
pkatlpkat/lpkat/lpkat/l2000-01-01
pkatspkat/spkat/spkat/s2000-01-01
plplplpl2000-01-01
plhpl/hpl/hpl/h2000-01-01
plkgpl/kgpl/kgpl/kg2000-01-01
plspl/spl/spl/s2000-01-01
pmpmpmpm2000-01-01
pmolpmolpmolpmol2000-01-01
pmoldpmol/dpmol/dpmol/d2000-01-01
pmolgpmol/gpmol/gpmol/g2000-01-01
pmolhpmol/hpmol/hpmol/h2000-01-01
pmolkgpmol/kgpmol/kgpmol/kg2000-01-01
pmollpmol/lpmol/lpmol/l2000-01-01
pmolminpmol/minpmol/minpmol/min2000-01-01
pmolspmol/spmol/spmol/s2000-01-01
rokrokrokyear2000-01-01
RURURURU2000-01-01
ssss2000-01-01
torrtorrtorrtorr2000-01-01
týdentýdentýdenweek2000-01-01
UdU/dU/dU/d2000-01-01
UhU/hU/hU/h2000-01-01
UlU/lU/lU/l2000-01-01
UminU/minU/minU/min2000-01-01
UsU/sU/sU/s2000-01-01

Obsah v XML