Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPPROC

ČíselníkNCLPPROC
NázevČíselník procedur
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace29.12.2021 11:21:53
Klíč(e)KLIC
Počet vět307
Sada202210
Sada změna202210
Verze NČLP02.76.01
Verze DS04.22.05
Platnost od01.01.2022
Platnost do


KLICKODN24N32N55PORADIAKTUALKODLN32LN55LAN32AN55PLATI_ODPLATI_DO
****Blíže nespecifikovaná procedura0000001**Blíže nespecifikovaná procedura*Procedure, unspecified2000-01-01
2DIMELIA2DIMELIA2dim. elektroimunoassay2dim. elektroimunoassayElektroimunoassay-dvourozměrná07100012DIMELIA2dim. elektroimunoassayElektroimunoassay-dvourozměrnáElectroimmunoassay, 2DIMElectroimmunoassay, two dimmensional2000-01-01
2DIMELP2DIMELPelfo-2DIMElektroforéza-dvourozměrnáElektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)05900012DIMELPElektroforéza-dvourozměrnáElektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)Electrophoresis, 2DIMElectrophoresis, two dimensional2000-01-01
2DIMCHR2DIMCHRchromatografie-2DIMChromatografie-2DIMChromatografie-dvojrozměrná03600012DIMCHRChromatografie-2DIMChromatografie-dvojrozměrnáChromatography, 2DIMChromatography, two dimensional2000-01-01
AASAASAASAASAbsorpční spektrofotometrie-atomová0210001AASAASAbsorpční spektrofotometrie-atomováSpectrophotometry, absorption, aSpectrophotometry, absorption, atomic2000-01-01
ACCELPACCELPelfo-acetylcelulózaElektroforéza-acetylcelulózaElektroforéza-na acetylcelulóze0650001ACCELPElektroforéza-acetylcelulózaElektroforéza-na acetylcelulózeElectrophoresis, cellulose acetaElectrophoresis, cellulose acetate2000-01-01
AGELPAGELPelfo-agarElektroforéza-agarElektroforéza-v agarovém gelu0660001AGELPElektroforéza-agarElektroforéza-v agarovém geluElectrophoresis, agar gelElectrophoresis, agar gel2000-01-01
AGLUAGLUaglutinaceAglutinaceAglutinace0240001AGLUAglutinaceAglutinaceAgglutinationAgglutination2000-01-01
AGLUBABAGLUBABaglut. blok. protilátekAglut. blok. protilátekAglutinační průkaz blokujících protilátek0270001AGLUBABAglut. blok. protilátekAglutinační průkaz blokujících protilátekAgglutination, blocking antibodiAgglutination, blocking antibodies detection2000-01-01
AGLUGAGLUGaglutinace (gel)Aglutinace (gel)Aglutinace na gelu0250001AGLUGAglutinace (gel)Aglutinace na geluAgglutination, gelAgglutination, gel2000-01-01
AGLUMAGLUMaglutinace (mikrodest.)Aglutinace (mikrodestička)Aglutinace na mikrodestičce0260301AGLUMAglutinace (mikrodestička)Aglutinace na mikrodestičceAgglutination, microplateAgglutination, microplate2000-01-01
AGLUSAGLUSaglutinace (sklíčko)Aglutinace (sklíčko)Aglutinace na sklíčku0260601AGLUSAglutinace (sklíčko)Aglutinace na sklíčkuAgglutination, slideAgglutination, slide2000-01-01
AGLUTAGLUTaglutinace (zkum.)Aglutinace (zkum.)Aglutinace ve zkumavce0260001AGLUTAglutinace (zkum.)Aglutinace ve zkumavceAgglutination, test tubeAgglutination, test tube2000-01-01
AGRIMPAGRIMPagreg. křivka imped.Agregační křivka impedančněStanovení agregační křivky impedanční metodou1090001AGRIMPAgregační křivka impedančněStanovení agregační křivky impedanční metodouAggregometry, impedanceAggregometry, impedance determination of aggregation cu2000-01-01
AGROPTAGROPTagreg. křivka optickyAgregační křivka optickyStanovení agregační křivky optickou metodou1100001AGROPTAgregační křivka optickyStanovení agregační křivky optickou metodouAggregometry, opticalAggregometry, optical determination of aggregation curv2000-01-01
AGSELPAGSELPelfo-agarózaElektroforéza-agarózaElektroforéza-v agarózovém gelu0670001AGSELPElektroforéza-agarózaElektroforéza-v agarózovém geluElectrophoresis, agarose gelElectrophoresis, agarose gel2000-01-01
AMPMETAMPMETAmperometrieAmperometrieAmperometrie0545001AMPMETAmperometrieAmperometrieAmperometryAmperometry2000-01-01
ASASabs. spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)0020001ASAbsorpční spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)Spectrophotometry, absorptionSpectrophotometry, absorption, enzymes 37?C2000-01-01
ASBICHRASBICHRabs. spektrofot. bichr.Absorpční spektrofotom. bichrom.Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnová0220001ASBICHRAbsorpční spektrofotom. bichrom.Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnováSpectrophotometry, absorption, dSpectrophotometry, absorption, dual wavelength2000-01-01
ASDERIVASDERIVabs. spektrofot. deriv.Absorpční spektrofotom. deriv.Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrie0230001ASDERIVAbsorpční spektrofotom. deriv.Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrieSpectrophotometry, absorption, dSpectrophotometry, absorption, derivative2000-01-01
ASEPASEPabs. spektrofot. e.p.Absorpční spektrofotom. e.p.Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)0060001ASEPAbsorpční spektrofotom. e.p.Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)Spectrophotometry, absorption, eSpectrophotometry, absorption, end point, enzymes 37?C2000-01-01
ASIRASIRspektroskopie-IRSpektroskopie-IRAbsorpční spektrofotometrie-IR spektroskopie0180001ASIRSpektroskopie-IRAbsorpční spektrofotometrie-IR spektroskopieSpectrophotometry, absorption, ISpectrophotometry, absorption, IR2000-01-01
ASKINASKINabs. spektrofot. kin.Absorpční spektrofotom. kinet.Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)0100001ASKINAbsorpční spektrofotom. kinet.Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)Spectrophotometry, absorption, kAbsorption spectrophotometry, kinetic, enzymes 37?C2000-01-01
ASREFLASREFLspektrofotom. reflexníSpektrofotometrie reflexníSpektrofotometrie reflexní0140001ASREFLSpektrofotometrie reflexníSpektrofotometrie reflexníSpectrophotometry, reflectiveSpectrophotometry, reflective2000-01-01
ASREGASREGabs. spektrofot. reg.Absorpční spektrofotom. registr.Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.0160001ASREGAbsorpční spektrofotom. registr.Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.Spectrophotometry, absorptionSpectrophotometry, absorption2000-01-01
ASURASURUV spektrometrieUV spektrometrieAbsorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrie0170001ASURUV spektrometrieAbsorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrieSpectrophotometry, absorption, USpectrophotometry, absorption, UV2000-01-01
BCDBCDtest baktericidníTest baktericidníTest baktericidní1720001BCDTest baktericidníTest baktericidníTest, bactericidalBactericidic test2000-01-01
BTLBTLblast. transform. lymf.Blastická transform. lymfocytůTransformace blastická lymfocytů1950001BTLBlastická transform. lymfocytůTransformace blastická lymfocytůLymphocyte blast transformationLymphocyte blast transformation2000-01-01
CAANAERCAANAERkult. bakter. anaerobníKult. bakteriologická anaerobníKultivace bakteriologická anaerobní1214751CAANAERKult. bakteriologická anaerobníKultivace bakteriologická anaerobníCultivation, bacteria, anaerobicCultivation, bacteria, anaerobic2000-01-01
CAARHECAARHEkult. A. haemolyticumKultivace A. heamolyticumKultivace Arcanobacterium haemolyticum1215801CAARHEKultivace A. heamolyticumKultivace Arcanobacterium haemolyticumCultivation, Arcanobacterium haeCultivation, Arcanobacterium haemolyticum2000-01-01
CAAUTOCAAUTOHemokultivace aut. syst.Hemokultivace v aut. systémuHemokultivace v automatickém systému9999961CAAUTOHemokultivace v aut. systémuHemokultivace v automatickém systémuHemocultivation, automatic systeHemocultivation, automatic system2000-01-01
CABORDCABORDkult. bordetelKultivace bordetelKultivace bordetel1216001CABORDKultivace bordetelKultivace bordetelCultivation, bordetellaCultivation, bordetella2000-01-01
CACABACACABAkult. kampylobakterůKultivace kampylobakterůKultivace kampylobakterů1214251CACABAKultivace kampylobakterůKultivace kampylobakterůCultivation, campylobacterCultivation, campylobacter2000-01-01
CACLDICACLDIkult. Cl. difficileKultivace Cl. difficileKultivace Clostridium difficile1214501CACLDIKultivace Cl. difficileKultivace Clostridium difficileCultivation, Clostridium difficiCultivation, Clostridium difficile2000-01-01
CAECO157CAECO157kult. E. coli O157Kultivace E. coli O157Kultivace Escherichia coli O1571216601CAECO157Kultivace E. coli O157Kultivace Escherichia coli O157Cultivation, Escherichia coliO1572000-01-01
CAESBLCAESBLSel.kult. g-tyčinky ESBLSel.kult. g-tyčinky ESBLSelektivní kultivace na g-tyčinky ESBL9999961CAESBLSel.kult. g-tyčinky ESBLSelektivní kultivace na g-tyčinky ESBLCultivation, selective, ESBL g-rCultivation, selective, ESBL g-rods2000-01-01
CAGAVACAGAVAKultivace G. vaginalisKultivace Gardnerella vaginalisKultivace Gardnerella vaginalis1216701CAGAVAKultivace Gardnerella vaginalisKultivace Gardnerella vaginalisCultivation, Gardnerella vaginalCultivation, Gardnerella vaginalis2000-01-01
CAGENCAGENkult. bakteriol. obecnáKultivace bakteriologická obecnáKultivace bakteriologická obecná1213001CAGENKultivace bakteriologická obecnáKultivace bakteriologická obecnáCultivation, bacteria, generalCultivation, bacteria, general2000-01-01
CAHEMOCAHEMOkult. hemofilůKultivace hemofilůKultivace hemofilů1216101CAHEMOKultivace hemofilůKultivace hemofilůCultivation, haemophilusCultivation, haemophilus2000-01-01
CAHEPYCAHEPYkult. H. pyloriKultivace H. pyloriKultivace Helicobacter pylori1215751CAHEPYKultivace H. pyloriKultivace Helicobacter pyloriCultivation, Helicobacter pyloriCultivation, Helicobacter pylori2000-01-01
CAINTCAINTBakt.kult. střevní patogBakt.kult. střevní patogenyBakteriologická kultivace na střevní patogeny9999961CAINTBakt.kult. střevní patogenyBakteriologická kultivace na střevní patogenyCultivation, bacteria, intestinaCultivation, bacteria, intestinal pathogens2000-01-01
CALCCALCvýpočetVýpočetVýpočet běžný2100001CALCVýpočetVýpočet běžnýCalculationCalculation, customary2000-01-01
CALEGICALEGIkult. legionelKultivace legionelKultivace legionel1216301CALEGIKultivace legionelKultivace legionelCultivation, legionellaCultivation, legionella2000-01-01
CAMHUUCAMHUUkult. M. hominisKult. M. hominis U. urealyticumKultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum1215501CAMHUUKult. M. hominis U. urealyticumKultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticumCultivation, Mycoplasma hominisCultivation, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyti2000-01-01
CAMRSCAMRSSel.kult. Staphyloc.aur.Sel.kult. Staphyloc.aur. MRSASelektivní kultivace Staphylococcus aureus MRSA9999961CAMRSSel.kult. Staphyloc.aur. MRSASelektivní kultivace Staphylococcus aureus MRSACultivation, selective, StaphyloCultivation, selective, Staphyloccocus aureus MRSA,2000-01-01
CAMYBACAMYBAkult. na mykobakteriaKultivace na mykobakteriaKultivace na mykobakteria1213501CAMYBAKultivace na mykobakteriaKultivace na mykobakteriaCultivation, mycobacteriaCultivation, mycobacteria2000-01-01
CAMYHOCAMYHOKultivace M. hominisKultivace M. hominisKultivace Mycoplasma hominis1216901CAMYHOKultivace M. hominisKultivace Mycoplasma hominisCultivation, Mycoplasma hominisCultivation, Mycoplasma hominis2000-01-01
CAMYLFCAMYLFkult. mykoplasmatKultivace mykoplasmatKultivace mykoplasmat1214001CAMYLFKultivace mykoplasmatKultivace mykoplasmatCultivation, mycoplasmaCultivation, mycoplasma2000-01-01
CANAMECANAMEkult. N. meningitisKultivace N. meningitisKultivace Neisseria meningitis1215251CANAMEKultivace N. meningitisKultivace Neisseria meningitisCultivation, Neisseria meningitiCultivation, Neisseria meningitis2000-01-01
CANEGOCANEGOkult. N. gonorrhoaeKultivace N. gonorrhoaeKultivace Neisseria gonorrhoae1215001CANEGOKultivace N. gonorrhoaeKultivace Neisseria gonorrhoaeCultivation, Neisseria gonorrhoaCultivation, Neisseria gonorrhoae2000-01-01
CAPAKOCAPAKOkult. pat. korynebakter.Kultivace pat. korynebakteriíKultivace patogenních korynebakterií1215901CAPAKOKultivace pat. korynebakteriíKultivace patogenních korynebakteriíCultivation, patogenic corynebacCultivation, patogenic corynebacteria2000-01-01
CAPCENTRCAPCENTRcentrif. (kapilára)Centrifugace (kapilára)Centrifugace v kapiláře1280001CAPCENTRCentrifugace (kapilára)Centrifugace v kapilářeCentrifugation, capillaryCentrifugation, capillary2000-01-01
CASPSBCASPSBSel.kult. Streptoc. agalSel.kult. Streptococcus agalSelektivní kultivace Streptococcus agalactiae9999961CASPSBSel.kult. Streptococcus agalSelektivní kultivace Streptococcus agalactiaeCultivation, selective, StreptocCultivation, selective, Streptococcus agalactiae2000-01-01
CASTAUCASTAUkult. S. aureusKultivace Stapph. aureusKultivace Staphyloccocus aureus1216201CASTAUKultivace Stapph. aureusKultivace Staphyloccocus aureusCultivation, Staphyloccocus aureCultivation, Staphyloccocus aureus2000-01-01
CAURURCAURURKultivace U. urealyticumKultivace Ureap. urealyticumKultivace Ureaplasma urealyticum1216801CAURURKultivace Ureap. urealyticumKultivace Ureaplasma urealyticumCultivation, Ureaplasma urealytiCultivation, Ureaplasma urealyticum2000-01-01
CAVIBRCAVIBRkult. vibriíKultivace vibriíKultivace vibrií1216501CAVIBRKultivace vibriíKultivace vibriíCultivation, vibrioCultivation, vibrio2000-01-01
CAYERSCAYERSkult. yersiniíKultivace yersiniíKultivace yersinií1216401CAYERSKultivace yersiniíKultivace yersiniíCultivation, yersiniaCultivation, yersinia2000-01-01
CCCCpočítání částicPočítání částicPočítání částic1460001CCPočítání částicPočítání částicParticles countingParticles counting2000-01-01
CCECCEelfo-protisměrnáElektroforéza-protisměrnáElektroforéza-protisměrná0640001CCEElektroforéza-protisměrnáElektroforéza-protisměrnáElectrophoresis, counter currentElectrophoresis, counter current2000-01-01
CCIMPCCIMPpočítání částic (imp.)Počítání částic (imp.)Počítání částic - impedanční princip (vodivost)1470001CCIMPPočítání částic (imp.)Počítání částic - impedanční princip (vodivost)Particles counting, impedanceParticles counting, impedance2000-01-01
CCRCCRkonsumpce komplementuKonsumpce komplementuKonsumpce (spotřeba) komplementu1160001CCRKonsumpce komplementuKonsumpce (spotřeba) komplementuComplement consumption reactionComplement consumption reaction2000-01-01
CDSCDSrozpuštění sraženinyRozpuštění sraženinyRozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)1080001CDSRozpuštění sraženinyRozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)Clot dissolutionClot dissolution2000-01-01
CELLCULTCELLCULTkultivace (tkáň. kult.)Kultivace (tkáňová kultura)Kultivace na tkáňové kultuře1190001CELLCULTKultivace (tkáňová kultura)Kultivace na tkáňové kultuřeCultivation, tissue cultureCultivation, tissue culture2000-01-01
CENTRIFCENTRIFcentrifugaceCentrifugaceCentrifugace0310001CENTRIFCentrifugaceCentrifugaceCentrifugationCentrifugation2000-01-01
CEVCEVpočítání entitPočítání entitPočítání entit (vizuální)1480001CEVPočítání entitPočítání entit (vizuální)Entities countingEntities counting2000-01-01
CFRCFRkomplement-fix. reakceKomplement-fixační reakceReakce komplement-fixační1650001CFRKomplement-fixační reakceReakce komplement-fixačníCFRComplement fixation reaction2000-01-01
CLIACLIACLIACLIAChemiluminiscenční imunoanalýza1815101CLIACLIAChemiluminiscenční imunoanalýzaCLIAChemiluminescence immunoassay2000-01-01
CLOTCLOTtest retrakce koagulaTest retrakce koagulaTest retrakce koagula1060001CLOTTest retrakce koagulaTest retrakce koagulaClot retraction testClot retraction test2000-01-01
CLTCLTtest cytolytickýTest cytolytickýTest cytolytický1760001CLTTest cytolytickýTest cytolytickýTest, cytolyticCytolytic test2000-01-01
CLWCLWkoagulace (Lee White)Koagulace (Lee White)Koagulační srážení krve dle Lee Whitea1070001CLWKoagulace (Lee White)Koagulační srážení krve dle Lee WhiteaCoagulation, Lee-WhiteCoagulation, Lee-White method2000-01-01
CMIACMIACMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýza0815001CMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýzaCMIAChemiluminescent microparticle Immunoassay2000-01-01
CMTCMTtest cross-matchTest cross-matchTest cross-match1740001CMTTest cross-matchTest cross-matchTest, cross-matchCross-match test2000-01-01
COAGCOAGkoagulaceKoagulaceKoagulace1110003COAGKoagulaceKoagulaceCoagulationCoagulation2000-01-01
COAGECOAGEkoagulace (det. impulz)Koagulace (det. impulzem)Koagulace detekovaná elektrickým impulsem1120003COAGEKoagulace (det. impulzem)Koagulace detekovaná elektrickým impulsemCoagulation, el. impulseCoagulation, detection by electrical impulse2000-01-01
COAGLUCOAGLUkoaglutinaceKoaglutinaceKoaglutinace1020001COAGLUKoaglutinaceKoaglutinaceCoagglutinationCoagglutination2000-01-01
COAGMECHCOAGMECHkoagul. (det. magn.)Koagulace (det. změn mag. pole)Koagulace detekovaná změnou magnetického pole1140001COAGMECHKoagulace (det. změn mag. pole)Koagulace detekovaná změnou magnetického poleCoagulation, mag. fieldCoagulation, detection by change in magnetic field2000-01-01
COAGOPTCOAGOPTkoagulace (opticky)Koagulace (opticky)Koagulace optická metoda1130001COAGOPTKoagulace (opticky)Koagulace optická metodaCoagulation, opticalCoagulation, optical2000-01-01
CONDUCTCONDUCTkonduktometrieKonduktometrieKonduktometrie1150001CONDUCTKonduktometrieKonduktometrieConductometryConductometry2000-01-01
COULOMCOULOMcoulometrieCoulometrieCoulometrie0530001COULOMCoulometrieCoulometrieCoulometryCoulometry2000-01-01
CPGENCPGENkultivace paraz. obecnáKultivace paraz. obecnáKultivace parazitologická obecná1205001CPGENKultivace paraz. obecnáKultivace parazitologická obecnáCultivation, parasites, generalCultivation, parasites, general2000-01-01
CPTRVACPTRVAKultivace T. vaginalisKultivace Trichomonas vaginalisKultivace Trichomonas vaginalis1205101CPTRVAKultivace Trichomonas vaginalisKultivace Trichomonas vaginalisCultivation, Trichomonas vaginalCultivation, Trichomonas vaginalis2000-01-01
CRTNCRTNresist. kap. (neg. tlak)Resistence kapilár (neg. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakem1850001CRTNResistence kapilár (neg. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakemCapillary resistance test, negatCapillary resistance test, negative pressure2000-01-01
CRTPCRTPresist. kap. (poz. tlak)Resistence kapilár (poz. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakem1860001CRTPResistence kapilár (poz. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakemCapillary resistance test, positCapillary resistance test, positive pressure2000-01-01
CRYOCRITCRYOCRITkryokritKryokritKryokrit1170001CRYOCRITKryokritKryokritCryocritCryocrit2000-01-01
CTTCTTtest cytotoxickýTest cytotoxickýTest cytotoxický1750001CTTTest cytotoxickýTest cytotoxickýTest, cytotoxicCytotoxic test2000-01-01
CVCMVCVCMVkultivace CVMKultivace CMVKultivace virologická CMV1201501CVCMVKultivace CMVKultivace virologická CMVCultivation, CMS virusCultivation, CMS virus2000-01-01
CVGENCVGENkultivace virol. obecnáKultivace virologická obecnáKultivace virologická obecná1200001CVGENKultivace virologická obecnáKultivace virologická obecnáCultivation, viruses, generalCultivation, viruses, general2000-01-01
CVHHV6CVHHV6kult. HHV6Kultivace viru HHV6Kultivace viru HHV61202101CVHHV6Kultivace viru HHV6Kultivace viru HHV6Cultivation, HHV6 virusCultivation, HHV6 virus2000-01-01
CVHSVVZVCVHSVVZVkultivace HSV a VZVKultivace HSV a VZVKultivace virologická HSV a VZV1202001CVHSVVZVKultivace HSV a VZVKultivace virologická HSV a VZVCultivation, HSV and VZV virusesCultivation, HSV and VZV viruses2000-01-01
CVCHICCVCHICKult. virol. (kuř. emb.)Kultivace virol. (kuřecí embryo)Kultivace virologická (kuřecí embryo)1200701CVCHICKultivace virol. (kuřecí embryo)Kultivace virologická (kuřecí embryo)Cultivation, viruses, chicken emCultivation, viruses, chicken embryo2000-01-01
CVCHLAMCVCHLAMkultivace chlamydiíKultivace chlamydiíKultivace chlamydií1202501CVCHLAMKultivace chlamydiíKultivace chlamydiíCultivation, chlamydiaCultivation, chlamydia2000-01-01
CVINFLCVINFLkultivace virů chřipkyKultivace virů chřipky na TKKultivace virologická virů chřipky na TK1200501CVINFLKultivace virů chřipky na TKKultivace virologická virů chřipky na TKCultivation, influenza virus, tiCultivation, tissue culture, influenza virus2000-01-01
CVPAINFLCVPAINFLkult. parainfluenzyKultivace viru parainfluenzyKultivace viru parainfluenzy1200601CVPAINFLKultivace viru parainfluenzyKultivace viru parainfluenzyCultivation, parainfluenza virusCultivation, parainfluenza virus2000-01-01
CVPOLIOCVPOLIOkultivace poliovirůKultivace poliovirůKultivace virologická poliovirů1203001CVPOLIOKultivace poliovirůKultivace virologická poliovirůCultivation, poliovirusCultivation, poliovirus2000-01-01
CVRHINOCVRHINOkult. rhinovirůKultivace rhinovirůKultivace rhinovirů1201101CVRHINOKultivace rhinovirůKultivace rhinovirůCultivation, rhinovirusCultivation, rhinovirus2000-01-01
CVRSVCVRSVkultivace RS viruKultivace RS viruKultivace virologická RS viru1201001CVRSVKultivace RS viruKultivace virologická RS viruCultivation, RS virusCultivation, RS virus2000-01-01
CYDERMCYDERMkultivace na dermatofytaKultivace na dermatofytaKultivace na dermatofyta1211001CYDERMKultivace na dermatofytaKultivace na dermatofytaCultivation, dermatophytesCultivation, dermatophytes2000-01-01
CYGENCYGENkult. mykologická obecnáKultivace mykologická obecnáKultivace mykologická obecná1210001CYGENKultivace mykologická obecnáKultivace mykologická obecnáCultivation, fungi, generalCultivation, fungi, general2000-01-01
DDdenzitometrieDenzitometrieDenzitometrie0540001DDenzitometrieDenzitometrieDensitometryDensitometry2000-01-01
DATDATpřímý antiglob. testPřímý antiglobulinový testPřímý antiglobulinový test0300001DATPřímý antiglobulinový testPřímý antiglobulinový testDirect antiglobulin testDirect antiglobulin test2000-01-01
DFMICROSDFMICROSMikroskop. (IF, přímá)Mikroskopie (IF, přímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční přímá1360003DFMICROSMikroskopie (IF, přímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční přímáMicroscopy, IF, directMicroscopy, (immuno)fluorescence, direct2000-01-01
DISCELPDISCELPelfo-diskováElektroforéza-diskováElektroforéza-disková0580001DISCELPElektroforéza-diskováElektroforéza-diskováElectrophoresis, discElectrophoresis, discontinuous2000-01-01
DNADERIVDNADERIVDNA deriv.DNA deriv.DNA deriv.9999991DNADERIVDNA deriv.DNA deriv.DNA derivedDNA derived (phenotype estimation based on genotype)2000-01-01
DPOTENTDPOTENTPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímá1590001DPOTENTPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímáPotentiometry, directPotentiometry, direct2000-01-01
DTPDTPpro datový přenosDatový přenosPomocná procedura pro datový přenos2330001DTPDatový přenosPomocná procedura pro datový přenosData transferData transfer2000-01-01
DUKEDUKEkrvácivost (Duke)Krvácivost (Duke)Krvácivost dle Dukea1520001DUKEKrvácivost (Duke)Krvácivost dle DukeaBleeding time, DukeBleeding time, Duke2000-01-01
ECLIAECLIAECLIAECLIAElektrochemiluminiscenční imunoanalýza1815151ECLIAECLIAElektrochemiluminiscenční imunoanalýzaECLIAElectrochemiluminescence immunoassay2000-01-01
EGTEGTtest etanolgelifikačníTest etanolgelifikačníTest etanolgelifikační1770001EGTTest etanolgelifikačníTest etanolgelifikačníTest, ethanol-gelificationTest, ethanol-gelification2000-01-01
EIAEIAEIAEIAEnzymová imunoanalýza (kompetitivní)0735001EIAEIAEnzymová imunoanalýza (kompetitivní)EIAImmunoassay, enzyme (competitive)2000-01-01
EITEITtest enzymový inhibičníTest enzymový inhibičníTest enzymový inhibiční1880001EITTest enzymový inhibičníTest enzymový inhibičníEnzyme inhibitory testEnzyme inhibitory test2000-01-01
ELIAELIAelektroimunoassayElektroimunoassayElektroimunoassay0690001ELIAElektroimunoassayElektroimunoassayElectroimmunoassayElectroimmunoassay2000-01-01
ELISAELISAELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent0780001ELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbentELISAEnzyme-Linked ImmunoSorbent Assay2000-01-01
ELPELPelfoElektroforézaElektroforéza0550001ELPElektroforézaElektroforézaElectrophoresisElectrophoresis2000-01-01
ENZELECTENZELECTenzym. elektrodyEnzymové elektrodyEnzymové elektrody0820001ENZELECTEnzymové elektrodyEnzymové elektrodyEnzyme electrodeEnzyme electrode2000-01-01
EQ1EQ1vzorec 1Vzorec 1Vzorec 012110001EQ1Vzorec 1Vzorec 01Equation 1Equation 012000-01-01
EQ10EQ10vzorec 10Vzorec 10Vzorec 102200001EQ10Vzorec 10Vzorec 10Equation 10Equation 102000-01-01
EQ11EQ11vzorec 11Vzorec 11Vzorec 112210001EQ11Vzorec 11Vzorec 11Equation 11Equation 112000-01-01
EQ12EQ12vzorec 12Vzorec 12Vzorec 122220001EQ12Vzorec 12Vzorec 12Equation 12Equation 122000-01-01
EQ13EQ13vzorec 13Vzorec 13Vzorec 132230001EQ13Vzorec 13Vzorec 13Equation 13Equation 132000-01-01
EQ14EQ14vzorec 14Vzorec 14Vzorec 142240001EQ14Vzorec 14Vzorec 14Equation 14Equation 142000-01-01
EQ15EQ15vzorec 15Vzorec 15Vzorec 152250001EQ15Vzorec 15Vzorec 15Equation 15Equation 152000-01-01
EQ16EQ16vzorec 16Vzorec 16Vzorec 162260001EQ16Vzorec 16Vzorec 16Equation 16Equation 162000-01-01
EQ17EQ17vzorec 17Vzorec 17Vzorec 172270001EQ17Vzorec 17Vzorec 17Equation 17Equation 172000-01-01
EQ18EQ18vzorec 18Vzorec 18Vzorec 182280001EQ18Vzorec 18Vzorec 18Equation 18Equation 182000-01-01
EQ19EQ19vzorec 19Vzorec 19Vzorec 192290001EQ19Vzorec 19Vzorec 19Equation 19Equation 192000-01-01
EQ2EQ2vzorec 2Vzorec 2Vzorec 022120001EQ2Vzorec 2Vzorec 02Equation 2Equation 022000-01-01
EQ20EQ20vzorec 20Vzorec 20Vzorec 202300001EQ20Vzorec 20Vzorec 20Equation 20Equation 202000-01-01
EQ3EQ3vzorec 3Vzorec 3Vzorec 032130001EQ3Vzorec 3Vzorec 03Equation 3Equation 032000-01-01
EQ4EQ4vzorec 4Vzorec 4Vzorec 042140001EQ4Vzorec 4Vzorec 04Equation 4Equation 042000-01-01
EQ5EQ5vzorec 5Vzorec 5Vzorec 052150001EQ5Vzorec 5Vzorec 05Equation 5Equation 052000-01-01
EQ6EQ6vzorec 6Vzorec 6Vzorec 062160001EQ6Vzorec 6Vzorec 06Equation 6Equation 062000-01-01
EQ7EQ7vzorec 7Vzorec 7Vzorec 072170001EQ7Vzorec 7Vzorec 07Equation 7Equation 072000-01-01
EQ8EQ8vzorec 8Vzorec 8Vzorec 082180001EQ8Vzorec 8Vzorec 08Equation 8Equation 082000-01-01
EQ9EQ9vzorec 9Vzorec 9Vzorec 092190001EQ9Vzorec 9Vzorec 09Equation 9Equation 092000-01-01
FAESFAESspektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-plamenová emisní atomová0150001FAESSpektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-plamenová emisní atomováSpectrophotometry, FAESSpectrophotometry, flame atomic emission2000-01-01
FEIAFEIAFEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí0740001FEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcíFEIAImmunoassay, fluorimetric enzyme-linked2000-01-01
FIAFIAFIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivní0730001FIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivníFIAImmunoassay, fluorescent2000-01-01
FINGFINGingesce fagocytyIngesce fagocytyIngesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)0940001FINGIngesce fagocytyIngesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)Fagocyte ingestion testFagocyte ingestion test2000-01-01
FLOWCYTFLOWCYTcytometrie průtokováCytometrie průtokováCytometrie průtoková0500001FLOWCYTCytometrie průtokováCytometrie průtokováCytometry, flowCytometry, flow2000-01-01
FLUORIMFLUORIMfluorimetrieFlurimetrieFluorimetrie0840001FLUORIMFlurimetrieFluorimetrieFluorimetryFluorescence spectroscopy2000-01-01
FMICROSFMICROSmikroskop. (fluoresc.)Mikroskopie (fluorescenční)Mikroskopie-fluorescenční1340001FMICROSMikroskopie (fluorescenční)Mikroskopie-fluorescenčníMicroscopy, fluorescenceMicroscopy, fluorescence2000-01-01
FPIAFPIAFPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizační0800001FPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizačníFPIAFluorescence polarization immunoassay2000-01-01
FREEELPFREEELPelfo-volnáElektroforéza-volnáElektroforéza-volná0570001FREEELPElektroforéza-volnáElektroforéza-volnáElectrophoresis, freeElectrophoresis, free2000-01-01
FREECHRFREECHRchromatograf.-volnáChromatografie-volnáChromatografie-volná0350001FREECHRChromatografie-volnáChromatografie-volnáChromatography, freeChromatography, free2000-01-01
FUNIMFUNIMfunkční test (i.m.)Funkční test (aplikace i.m.)Funkční test s podáním látky intramuskulárně2040001FUNIMFunkční test (aplikace i.m.)Funkční test s podáním látky intramuskulárněTolerance test, i.m. administratTolerance test, compound administered intramusculary2000-01-01
FUNIVFUNIVfunkční test (i.v.)Funkční test (aplikace i.v.)Funkční test s podáním látky intravenózně2050001FUNIVFunkční test (aplikace i.v.)Funkční test s podáním látky intravenózněTolerance test, i.v. administratTolerance test, compound administered intravenously2000-01-01
FUNPOFUNPOfunkční test (p.o.)Funkční test (aplikace p.o.)Funkční test s podáním látky perorálně2060001FUNPOFunkční test (aplikace p.o.)Funkční test s podáním látky perorálněTolerance test, p.o. administratTolerance test, compound administered perorally2000-01-01
FUNSCFUNSCfunkční test (s.c.)Funkční test (aplikace s.c.)Funkční test s podáním látky subkutánně2070001FUNSCFunkční test (aplikace s.c.)Funkční test s podáním látky subkutánněTolerance test, s.c. administratTolerance test, compound administered subcutaneously2000-01-01
FWFWFWFWSedimentace dle Fahreuse a Westergrena1700001FWFWSedimentace dle Fahreuse a WestergrenaSedimentation rate, Fahreus-WestSedimentation rate, Fahreus-Westergren2000-01-01
GCGCchromatogr.-plynováChromatografie-plynováChromatografie-plynová0390001GCChromatografie-plynováChromatografie-plynováChromatography, gasChromatography, gas2000-01-01
GCMSGCMSchromatografie-GC/MSChromatografie-GC/MSChromatografie-plynová s hmotnostní detekcí0450001GCMSChromatografie-GC/MSChromatografie-plynová s hmotnostní detekcíChromatography, GC/MSChromatography, gas + mass spectrometry2000-01-01
GELGELgelifikaceGelifikaceGelifikace - vznik gelovité substance1030001GELGelifikaceGelifikace - vznik gelovité substanceGelificationGelification2000-01-01
GELEGTGELEGTgelifikace etanolemGelifikace etanolemGelifikace etanolem1040001GELEGTGelifikace etanolemGelifikace etanolemGelification, ethanolGelification, ethanol2000-01-01
GELFILGELFILgelová filtraceGelová filtraceGelová filtrace0490001GELFILGelová filtraceGelová filtraceGel filtrationGel filtration2000-01-01
GELPSGELPSgelif. protaminsulf.Gelifikace protaminsulfátemGelifikace protaminsulfátem1050001GELPSGelifikace protaminsulfátemGelifikace protaminsulfátemGelification, protamine sulfateGelification, protamine sulfate2000-01-01
GEPRGEPRgenová sondaGenová sondaGenová sonda0890001GEPRGenová sondaGenová sondaGene probeGene probe2000-01-01
GLASSELEGLASSELEskleněná elektrodaSkleněná elektrodaSkleněná elektroda0830001GLASSELESkleněná elektrodaSkleněná elektrodaGlass electrodeGlass electrode2000-01-01
GORDGORDskupinové ordinováníSkupinové ordinováníSkupinové požadování, ordinování2340001GORDSkupinové ordinováníSkupinové požadování, ordinováníGroup orderGroup order2000-01-01
GPCGPCchromatografie-GPCChromatografie-GPCChromatografie-gelová permeační0440001GPCChromatografie-GPCChromatografie-gelová permeačníChromatography, GPCChromatography, gel permeation2000-01-01
GUTHRIEGUTHRIEtest GuthriehoTest GuthriehoTest Guthrieho pro průkaz fenylalaninu1780001GUTHRIETest GuthriehoTest Guthrieho pro průkaz fenylalaninuTest, GuthrieTest, Guthrie detection of phenylalanine2000-01-01
HAGLINHHAGLINHinhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinace0970001HAGLINHInhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinaceHemagglutination inhibitionHemagglutination inhibition2000-01-01
HEMAGLUHEMAGLUhemaglutinaceHemaglutinaceHemaglutinace0280001HEMAGLUHemaglutinaceHemaglutinaceHemagglutinationHemagglutination2000-01-01
HEMOINHHEMOINHinhibice hemolýzyInhibice hemolýzyInhibice hemolýzy0960001HEMOINHInhibice hemolýzyInhibice hemolýzyHemolysis inhibition testHemolysis inhibition test2000-01-01
HEMOLHEMOLHemolýza (kompl. induk.)Hemolýza (komplementem induk.)Hemolýza (komplementem indukovaná)0301001HEMOLHemolýza (komplementem induk.)Hemolýza (komplementem indukovaná)Hemolysis, induced by complementHemolysis, induced by complement2000-01-01
HISHIShibridizace in situHibridizace in situHybridizace in situ0900001HISHibridizace in situHybridizace in situIn-situ hybridizationIn-situ hybridization2000-01-01
HPCEHPCEelfo-HPCEElektroforéza-HPCEElektroforéza-vysokoúčinná kapilární0560001HPCEElektroforéza-HPCEElektroforéza-vysokoúčinná kapilárníElectrophoresis, HPCEElectrophoresis, high-performance capillary2000-01-01
HPCEMSHPCEMSelfo-HPCE/MSElektroforéza-HPCE/MSElektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.0600001HPCEMSElektroforéza-HPCE/MSElektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.Electrophoresis, HPCE/MSElectrophoresis, high-performance capillary + mass spec2000-01-01
HPLCHPLCchromatografie-HPLCChromatografie-HPLCChromatografie-vysokoúčinná kapalinová0410001HPLCChromatografie-HPLCChromatografie-vysokoúčinná kapalinováChromatography, HPLCChromatography, high-performance liquid2000-01-01
HPLCMSHPLCMSchromatografie-HPLC/MSChromatografie-HPLC/MSChromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.0420001HPLCMSChromatografie-HPLC/MSChromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.Chromatography, HPLC/MSChromatography, liquid + mass spectrometry2000-01-01
HPTLCHPTLCchromatografie-HPTLCChromatografie-HPTLCChromatografie-vysokoúčinná tenkovrstvá0380001HPTLCChromatografie-HPTLCChromatografie-vysokoúčinná tenkovrstváChromatography, HPTLCChromatography, high performance thin layer2000-01-01
CHCHtest komplem. hemolyt.Test komplementu hemolytickýTest komplementu hemolytický1820001CHTest komplementu hemolytickýTest komplementu hemolytickýTest, hemolytic for complementTest, hemolytic test for complement2000-01-01
CHEMANALCHEMANALchemická analýzaChemická analýzaChemická analýza0320001CHEMANALChemická analýzaChemická analýzaChemical analysisChemical analysis2000-01-01
CHROMCHROMchromatografieChromatografieChromatografie0330001CHROMChromatografieChromatografieChromatographyChromatography2000-01-01
CHROMAFCHROMAFchromatograf.-afinitníChromatografie-afinitníChromatografie-afinitní0480001CHROMAFChromatografie-afinitníChromatografie-afinitníChromatography, affinityChromatography, affinity2000-01-01
CHTCHTtest chemotaktickýTest chemotaktickýTest chemotaktický1730001CHTTest chemotaktickýTest chemotaktickýTest, chemotacticChemotaxis test2000-01-01
IAIAIAIAImunoanalýza obecně0725001IAIAImunoanalýza obecněIAImmunoassay, general (includes ELISA, FEIA, LEIA, etc.)2000-01-01
IBIBimmunoblottingImmunoblottingImmunoblotting0910001IBImmunoblottingImmunoblottingImmunoblottingImmunoblotting2000-01-01
IBTIBTtest imunokuličekTest imunokuličekTest imunokuliček (immunobeads)1800001IBTTest imunokuličekTest imunokuliček (immunobeads)Test, immunobeadsTest, immunobeads2000-01-01
ICPICPindukt. vázaná plazmaInduktivně vázaná plazmaInduktivně vázaná plazma0930001ICPInduktivně vázaná plazmaInduktivně vázaná plazmaICPInductively coupled plasma2000-01-01
IDIDizotopová diluceIzotopová diluceIzotopové zřeďování0510001IDIzotopová diluceIzotopové zřeďováníIsotope dilutionIsotope dilution2000-01-01
IDMSIDMSID/MSID/MSIzotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií0520001IDMSID/MSIzotopové zřeďování s hmotnostní spektrometriíID/MSIsotope dilution + mass spectrometry2000-01-01
IECIECchromatografie-IECChromatografie-IECChromatografie-iontově výměnná0470001IECChromatografie-IECChromatografie-iontově výměnnáChromatography, IECChromatography, ion exchange2000-01-01
IEFIEFelfo-IEFElektroforéza-izoel. fokusaceElektroforéza-izoelektrická fokusace0620001IEFElektroforéza-izoel. fokusaceElektroforéza-izoelektrická fokusaceElectrophoresis, IEFElectrophoresis, isoelectric focusing2000-01-01
IFMICROSIFMICROSmikroskop. (IF, nepřímá)Mikroskopie (IF, nepřímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímá1350001IFMICROSMikroskopie (IF, nepřímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímáMicroscopy, IF, indirectMicroscopy, (immuno)fluorescence, indirect2000-01-01
ICHRICHRImunochromatografieImunochromatografieImunochromatografie0810501ICHRImunochromatografieImunochromatografieImmunochromatographyImmunochromatography2000-01-01
ILMAILMAILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivní0750001ILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivníILMAImmunoluminometric assay2000-01-01
IMUELPIMUELPelfo-imunoelfoElektroforéza-imunoelektroforézaElektroforéza-imunoelektroforéza0630001IMUELPElektroforéza-imunoelektroforézaElektroforéza-imunoelektroforézaElectrophoresis, immunoelectrophElectrophoresis, immunoelectrophoresis2000-01-01
IMUFIXIMUFIXimunofixaceImunofixaceImunofixace0920001IMUFIXImunofixaceImunofixaceImmunofixationImmunofixation2000-01-01
IMUTURBIMUTURBimunoturbidimetrieImunoturbidimetrieTurbidimetrie-imunoturbidimetrie1970001IMUTURBImunoturbidimetrieTurbidimetrie-imunoturbidimetrieTurbidimetry, immunoturbidimetryTurbidimetry, immunoturbidimetry2000-01-01
INTEGINTEGintegrálIntegrálIntegrál1500001INTEGIntegrálIntegrálIntegralIntegral2000-01-01
INTEGAINTEGAintegrál plošnýIntegrál plošnýPlošný integrál1510001INTEGAIntegrál plošnýPlošný integrálIntegral, areaIntegral, area2000-01-01
INTERINTERprůběh funkčního testuPrůběh funkčního testuPom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testu2370001INTERPrůběh funkčního testuPom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testuTolerance test, aux. proc., couAuxiliary procedure for marking the course of tolerance2000-01-01
IPRECIPRECimunoprecip. v roztokuImunoprecipitace v roztokuImunoprecipitace v roztoku0816001IPRECImunoprecipitace v roztokuImunoprecipitace v roztokuImmunoprecipitation in solutionImmunoprecipitation in solution2000-01-01
IRIRspektrofotometrie-IRSpektrofotometrie-IRSpektrofotometrie infračervená0190001IRSpektrofotometrie-IRSpektrofotometrie infračervenáSpectrophotometry, IRSpectrophotometry, IR2000-01-01
IRMAIRMAIRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivní0790001IRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivníIRMAImmunoradiometric assay2000-01-01
IRMSIRMSIR/MSIR/MSHmotnostní spektrometrie poměru izotopů0460001IRMSIR/MSHmotnostní spektrometrie poměru izotopůIR/MSMass spectrometry, Isotope ratio2000-01-01
ISEISEISEISEIontově selektivní elektrody0980001ISEISEIontově selektivní elektrodyISEIon-selective electrode2000-01-01
ISEDILISEDILISE s dilucíISE s dilucíIontově selektivní elektrody s ředěním vzorku1000001ISEDILISE s dilucíIontově selektivní elektrody s ředěním vzorkuISE, indirectIon-selective electrode, indirect2000-01-01
ISEDIRISEDIRISE bez diluceISE bez diluceIontově selektivní elektrody bez ředění vzorku0990001ISEDIRISE bez diluceIontově selektivní elektrody bez ředění vzorkuISE, directIon-selective electrode, direct2000-01-01
ITPITPizotachoforézaIzotachoforézaIzotachoforéza1010001ITPIzotachoforézaIzotachoforézaIsotachophoresisIsotachophoresis2000-01-01
IVYIVYkrvácivost (Ivy)Krvácivost (Ivy)Krvácivost dle Ivyho1540001IVYKrvácivost (Ivy)Krvácivost dle IvyhoBleeding time, IvyBleeding time, Ivy2000-01-01
LAMPLAMPLAMPLAMPLAMP izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkou1671001LAMPLAMPLAMP izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkouLAMPLoop mediated isothermal amplification2000-01-01
LASERLASERfotoopt. (laser)Fotooptické stanovení (laser)Fotooptické stanovení - laserový paprsek (laser)0880001LASERFotooptické stanovení (laser)Fotooptické stanovení - laserový paprsek (laser)Photo-optical detection, laserPhoto-optical detection, laser2000-01-01
LATEXAGLLATEXAGLaglutinace (latex)Aglutinace (latex)Aglutinace latexová0290001LATEXAGLAglutinace (latex)Aglutinace latexováHemagglutination, latexHemagglutination, latex2000-01-01
LCLCchromatografie-LCChromatografie-LCChromatografie-kapalinová0400001LCChromatografie-LCChromatografie-kapalinováChromatography, liquidChromatography, liquid2000-01-01
LCMSMSLCMSMSLC/MS/MSLC/MS/MSLC/MS/MS0401001LCMSMSLC/MS/MSLC/MS/MSChromatography, LC-MS/MSChromatography, liquid + tandem mass spectrometry2000-01-01
LCRLCRLCRLCRReakce řetězová ligázová1660001LCRLCRReakce řetězová ligázováLCRLigase chain reaction2000-01-01
LEIALEIALEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí0770001LEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcíLEIAImmunoassay, luminiscent enzyme2000-01-01
LENGTHLENGTHměření délkyMěření délkyMěření délky1250001LENGTHMěření délkyMěření délkyMeasurement, lengthMeasurement, length2000-01-01
LEUCOINHLEUCOINHinhibice adherence lkc.Inhibice adherence leukocytůInhibice adherence (přilnavosti) leukocytů0950001LEUCOINHInhibice adherence leukocytůInhibice adherence (přilnavosti) leukocytůLeucocyte adherence inhibition tLeucocyte adherence inhibition test2000-01-01
LIALIALIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)0760001LIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)LIAImmunoassay, luminiscence2000-01-01
LIFLIFLIFLIFLaserem indukovaná fluorimetrie0850001LIFLIFLaserem indukovaná fluorimetrieLIFLaser-induced fluorescence2000-01-01
LIGHTLIGHTfotoopt. (světlo)Fotooptické stanovení (světlo)Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)0870001LIGHTFotooptické stanovení (světlo)Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)Photo-optical detection, lightPhoto-optical detection, light2000-01-01
LMICROSLMICROSmikroskop. (světlo)Mikroskop. (světlo)Mikroskopie - světelná1300001LMICROSMikroskop. (světlo)Mikroskopie - světelnáMicroscopy, lightMicroscopy, light2000-01-01
LMICROSPLMICROSPmikroskop. (polariz.)Mikroskopie (polarizační)Mikroskopie-světelná, polarizační1310001LMICROSPMikroskopie (polarizační)Mikroskopie-světelná, polarizačníMicroscopy, light, polarizedMicroscopy, light, polarized2000-01-01
LMTLMTtest inhib. migrace lkc.Test inhibice migrace leukocytůTest inhibice migrace leukocytů1810001LMTTest inhibice migrace leukocytůTest inhibice migrace leukocytůLeucocyte migration inhibition tLeucocyte migration inhibition test2000-01-01
LNLNnefelometrie-laser.Nefelometrie-laserováNefelometrie-laserová1390001LNNefelometrie-laserováNefelometrie-laserováNephelometry, laserNephelometry, laser2000-01-01
LTCELLLTCELLkultura tkáň. dlouhodobáKultura tkáňová dlouhodobáKultura dlouhodobá tkáňová1230001LTCELLKultura tkáňová dlouhodobáKultura dlouhodobá tkáňováLong-term tissue cultureLong-term tissue culture2000-01-01
LUMINOLUMINOluminometrieLuminometrieLuminometrie1240001LUMINOLuminometrieLuminometrieLuminometryLuminometry2000-01-01
MAARTMAARTmikroskopie ARTMikroskopie ARTMikroskopické vyšetření acidorezistentních tyček1213751MAARTMikroskopie ARTMikroskopické vyšetření acidorezistentních tyčekMicroscopy, acid-fast rodsMicroscopic examination, acid-fast rods2000-01-01
MADNAMADNAmolek. analýza DNAMolekulární analýza DNAMolekulární analýza DNA1370001MADNAMolekulární analýza DNAMolekulární analýza DNAMolecular analysis of DNAMolecular analysis of DNA2000-01-01
MAGENMAGENmikr. bakteriol. obecnáMikroskopie bakteriol. obecnáMikroskopické vyšetření bakteriologické obecné1213251MAGENMikroskopie bakteriol. obecnáMikroskopické vyšetření bakteriologické obecnéMicroscopy, bacteria, generalMicroscopic examination, bacteria, general2000-01-01
MAGIEMAGIEmikr. bakteriol. GiemsaMikroskopie bakteriol. - GiemsaMikroskopické vyšetření bakteriologické barv. dle Giem1213301MAGIEMikroskopie bakteriol. - GiemsaMikroskopické vyšetření bakteriologické barv. dle GiemMicroscopy, bacteria, Giemsa staMicroscopic examination, bacteria, Giemsa stain2000-01-01
MAMMAMměření metabol. aktivityMěření metabolické aktivityMěření metabolické aktivity1710001MAMMěření metabolické aktivityMěření metabolické aktivityMetabolic activity measurementMetabolic activity measurement2000-01-01
MEIAMEIAMEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)0810001MEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)MEIAMicroparticle Enzyme Immunoassay2000-01-01
MICRAMICRAvyš. mikr. (agens)Vyšetření mikroorganismů - agensVyšetření mikroorganismů - agens1219501MICRAVyšetření mikroorganismů - agensVyšetření mikroorganismů - agensMicroorganisms examination, agenMicroorganisms examination, agents, general procedure2000-01-01
MICRCMICRCvyš. mikr. (kult.)Vyšetření mikroorganismů - kult.Vyšetření mikroorganismů - kultivace1219521MICRCVyšetření mikroorganismů - kult.Vyšetření mikroorganismů - kultivaceMicroorganisms examination, cultMicroorganisms examination, cultivation, general proced2000-01-01
MICROSMICROSmikroskopieMikroskopieMikroskopie1290001MICROSMikroskopieMikroskopieMicroscopyMicroscopy2000-01-01
MILYCTXMILYCTXtest mikrolymfocytotox.Test mikrolymfocytotoxickýTest mikrolymfocytotoxický1830001MILYCTXTest mikrolymfocytotoxickýTest mikrolymfocytotoxickýTest, microlymphocytotoxicTest, microlymphocytotoxic2000-01-01
MLCELLMLCELLkultura smíš. lymfocyt.Kultura smíšená lymfocytárníKultura smíšená lymfocytární1220001MLCELLKultura smíšená lymfocytárníKultura smíšená lymfocytárníMixed lymphocyte cultureMixed lymphocyte culture2000-01-01
MPMPMikroskopie parazitolog.Mikroskopie parazitologickáMikroskopie parazitologická9999931MPMikroskopie parazitologickáMikroskopie parazitologickáMicroscopy, parasitologyMicroscopy, parasitology2000-01-01
MPBTHMPBTHmikroskopie helmintůMikroskopie helmintůMikroskopické vyšetření krevních a tkáňových helmintů1206001MPBTHMikroskopie helmintůMikroskopické vyšetření krevních a tkáňových helmintůMicroscopy, helminthsMicroscopic examination, blood and tissue helminths2000-01-01
MPFMPFMikroskopie paraz.stol.Mikroskopie parazit.stoliceMikroskopie parazitologická stolice9999931MPFMikroskopie parazit.stoliceMikroskopie parazitologická stoliceMicroscopy, stool, parasitologyMicroscopy, stool, parasitology2000-01-01
MPFFMPFFMikroskopie paraz.stol.tMikroskopie paraz.stol. tropyMikroskopie parazitologická stol. návrat z tropů9999931MPFFMikroskopie paraz.stol. tropyMikroskopie parazitologická stol. návrat z tropůMicroscopy, stool, parasitology,Microscopy, stool, parasitology, after returning from t2000-01-01
MPGENMPGENmikroskop. paraz. obecnáMikroskopie paraz. obecnáMikroskopické vyšetření parazitologické obecné1205501MPGENMikroskopie paraz. obecnáMikroskopické vyšetření parazitologické obecnéMicroscopy, parasites, generalMicroscopic examination, parasites, general2000-01-01
MYGENMYGENmikrosk. mykol. obecnáMikroskopie mykologická obecnáMikroskopické vyšetření mykologické obecné1210501MYGENMikroskopie mykologická obecnáMikroskopické vyšetření mykologické obecnéMicroscopy, fungi, generalMicroscopic examination, fungi, general2000-01-01
NAANAAneutron. aktiv. analýzaNeutronová aktivační analýzaNeutronová aktivační analýza1400001NAANeutronová aktivační analýzaNeutronová aktivační analýzaNAANeutron activation analysis2000-01-01
NEPHELNEPHELnefelometrieNefelometrieNefelometrie1380001NEPHELNefelometrieNefelometrieNephelometryNephelometry2000-01-01
NMRNMRNMRNMRNukleární magnetická rezonanční spektroskopie1410001NMRNMRNukleární magnetická rezonanční spektroskopieNMRNuclear magnetic resonance spectroscopy2000-01-01
OBSERVOBSERVPozorováníPozorováníPozorování0005001OBSERVPozorováníPozorováníObservationObservation2000-01-01
ONCOMETONCOMETonkometrieOnkometrieOnkometrie1420001ONCOMETOnkometrieOnkometrieOncometryOncometry2000-01-01
ORDORDopt. rotační disperzeOptická rotační disperzeOptická rotační disperze1430001ORDOptická rotační disperzeOptická rotační disperzeOptical rotatory dispersionOptical rotatory dispersion2000-01-01
OSMOMETOSMOMETosmometrieOsmometrieOsmometrie1440001OSMOMETOsmometrieOsmometrieOsmometryOsmometry2000-01-01
OXIMETOXIMEToximetrieOximetrieOximetrie1450001OXIMETOximetrieOximetrieOximetryOximetry2000-01-01
PAGEPAGEelfo-polyakrylamidElektroforéza-polyakrylamid. gelElektroforéza-v polyakrylamidovém gelu0680001PAGEElektroforéza-polyakrylamid. gelElektroforéza-v polyakrylamidovém geluElectrophoresis, PAGEElectrophoresis, polyacrylamide gel2000-01-01
PANDYPANDYPandyho zkouškaPandyho zkouškaPandy - proteiny v likvoru1560001PANDYPandyho zkouškaPandy - proteiny v likvoruPandy's testPandy's test of CSF proteins2000-01-01
PAPERCHRPAPERCHRchromatogr.-papírChromatografie-na papířeChromatografie-na papíře0340001PAPERCHRChromatografie-na papířeChromatografie-na papířeChromatography, paperChromatography, paper2000-01-01
PCRPCRPCRPCRReakce řetězová polymerázová1670001PCRPCRReakce řetězová polymerázováPCRPolymerase chain reaction2000-01-01
PCRMPCRMPCRMPCRMReakce řetězová polymerázová v rámci multiplexu1670051PCRMPCRMReakce řetězová polymerázová v rámci multiplexuPCR multiplexPCR multiplex2000-01-01
PCRQPCRQPCRQPCRQReakce řetězová polymerázová kvantitativní stanovení1670021PCRQPCRQReakce řetězová polymerázová kvantitativní stanoveníqPCRQuantitative PCR2000-01-01
PENIAPENIANefelometrie - PENIANefelometrie - PENIANefelometrie - particle enhanced1380101PENIANefelometrie - PENIANefelometrie - particle enhancedNephelometry, particle enhancedNephelometry, particle enhanced2000-01-01
PETPETodolnost kapilár-podtlakTest odolnosti kapilár podtlakemTest odolnosti kapilár - podtlaková technika1570001PETTest odolnosti kapilár podtlakemTest odolnosti kapilár - podtlaková technikaCapillary-fragility test, negatiCapillary-fragility test, negative pressure2000-01-01
PETIAPETIATurbidimetrie - PETTurbidimetrie - PETTurbidimetrie - particle enhanced imunoturbidimetrie1970101PETIATurbidimetrie - PETTurbidimetrie - particle enhanced imunoturbidimetrieTurbidimetry, PETTurbidimetry, particle enhanced immunoturbidimetry2000-01-01
PFA100PFA100PFA-100PFA-100Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-1009999991PFA100PFA-100Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-100PFA100Platelet function analysis, analyzer PFA-1002000-01-01
PFA200PFA200PFA-200PFA-200Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-2009999991PFA200PFA-200Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-200PFA200Platelet function analysis, analyzer PFA-2002000-01-01
PHOTOESTPHOTOESTfotoopt. stanoveníFotooptické stanoveníFotooptické stanovení0860001PHOTOESTFotooptické stanoveníFotooptické stanoveníPhoto-optical detectionPhoto-optical detection2000-01-01
POLARIMPOLARIMpolarimetriePolarimetriePolarimetrie1490001POLARIMPolarimetriePolarimetriePolarimetryPolarimetry2000-01-01
POTENTPOTENTpotenciometriePotenciometriePotenciometrie1580001POTENTPotenciometriePotenciometriePotentiometryPotentiometry2000-01-01
PRECIPPRECIPprecipitacePrecipitacePrecipitace1590101PRECIPPrecipitacePrecipitacePrecipitationPrecipitation2000-01-01
PRECKRYPRECKRYPrecipitace (kryoprec.)Precipitace (kryoprecipitace)Precipitace (kryoprecipitace)1590111PRECKRYPrecipitace (kryoprecipitace)Precipitace (kryoprecipitace)Precipitation, cryoprecipitationPrecipitation, cryoprecipitation2000-01-01
PRESSPRESSměření tlakuMěření tlakuMěření tlaku1265001PRESSMěření tlakuMěření tlakuMeasurement, pressureMeasurement, pressure2000-01-01
PTITRPTITRtitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrická1940001PTITRTitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrickáTitration, potentiometricTitration, potentiometric2000-01-01
RASTRASTTest immunoallegro sorb.Test immunoallegro sorbentTest immunoallegro sorbent1790001RASTTest immunoallegro sorbentTest immunoallegro sorbentRASTradioallergosorbent test2000-01-01
REASREASradioenzym. analýzaRadioenzymová analýzaRadioenzymová analýza1630001REASRadioenzymová analýzaRadioenzymová analýzaREASRadioenzymatic assays2000-01-01
REFRREFRrefraktometrieRefraktometrieRefraktometrie1680001REFRRefraktometrieRefraktometrieRefractometryRefractometry2000-01-01
REMREMREMREMPomocná procedura pro položky kategorie vznik=I2310001REMREMPomocná procedura pro položky kategorie vznik=IREMAuxiliary procedure for items of category origin=I2000-01-01
REMICROSREMICROSmikroskop.-elektr. rast.Mikroskopie-elektron. rastr.Mikroskopie-elektronová rastrovací1320001REMICROSMikroskopie-elektron. rastr.Mikroskopie-elektronová rastrovacíMicroscopy, electron, scanningMicroscopy, electron, scanning2000-01-01
RIRIradiál. imunodifuzeRadiální imunodifuzeRadiální imunodifuse1610001RIRadiální imunodifuzeRadiální imunodifuseRadial immunodiffusionRadial immunodiffusion2000-01-01
RIARIARIARIARadioimunoanalýza kompetititvní1620001RIARIARadioimunoanalýza kompetititvníRIARadioimmunoanalysis, competetive2000-01-01
RLRLTest Rumpel-LeedeTest Rumpel-LeedeTest odolnosti kapilár - Rumpel-Leede1550001RLTest Rumpel-LeedeTest odolnosti kapilár - Rumpel-LeedeCapillary-fragility test, RumpelCapillary-fragility test, Rumpel-Leede2000-01-01
ROCKELIAROCKELIAelektroimunoass.-raketkyElektroimunoassay-raketkováElektroimunoassay-raketková0700001ROCKELIAElektroimunoassay-raketkováElektroimunoassay-raketkováElectroimmunoassay, rocketElectroimmunoassay, rocket2000-01-01
RRARRARRARRARadioreceptorová analýza1640001RRARRARadioreceptorová analýzaRRARadioreceptor assay2000-01-01
RSRSspektrofotometrie Raman.Spektrofotometrie RamanovaSpektrofotometrie Ramanova0200001RSSpektrofotometrie RamanovaSpektrofotometrie RamanovaSpectrophotometry, RamanSpectrophotometry, Raman2000-01-01
SEQSEQSEQSEQSekvenace1675001SEQSEQSekvenaceSequencingSequencing2000-01-01
SEQSSEQSSEQSSEQSSekvenace Sangerovou metodou1675101SEQSSEQSSekvenace Sangerovou metodouSanger sequencingSanger sequencing2000-01-01
SFCSFCchromatografie-SFCChromatografie-SFCChromatografie-subkritická fluidní0430001SFCChromatografie-SFCChromatografie-subkritická fluidníChromatography, SFCChromatography, subcritical fluid2000-01-01
SOULIERSOULIERkrvácivost (Soulier)Krvácivost (Soulier)Krvácivost dle Souliera1530001SOULIERKrvácivost (Soulier)Krvácivost dle SoulieraBleeding time, SoulierBleeding time, Soulier2000-01-01
STARTSTARTpočátek funkčního testuPočátek funkčního testuPom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testu2360001STARTPočátek funkčního testuPom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testuTolerance test, aux. proc., begAuxiliary procedure for marking the beginning of tolera2000-01-01
STOPSTOPkonec funkčního testuKonec funkčního testuPom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testu2380001STOPKonec funkčního testuPom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testuTolerance test, aux. proc., endAuxiliary procedure for marking the end of tolerance te2000-01-01
TEMICROSTEMICROSmikroskop.-el. transmis.Mikroskopie-elektron. transmisníMikroskopie-elektronová transmisní1330001TEMICROSMikroskopie-elektron. transmisníMikroskopie-elektronová transmisníMicroscopy, electron, transmissiMicroscopy, electron, transmission2000-01-01
TEMPTEMPměření teplotyMěření teplotyMěření teploty1260001TEMPMěření teplotyMěření teplotyMeasurement, temperatureMeasurement, temperature2000-01-01
TESTTESTfunkční testFunkční testPom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběru2350001TESTFunkční testPom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběruTolerance test, aux. proc.Auxiliary procedure for tolerance test tied to one samp2000-01-01
TESTSTRTESTSTRtest. proužekTestační proužekTestační proužek2030001TESTSTRTestační proužekTestační proužekTest stripTest strip2000-01-01
TIMETIMETIMETIMEPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U2320001TIMETIMEPomocná procedura pro položky kategorie vznik=UTIMEAuxiliary procedure for items of category origin=U2000-01-01
TIMEMEASTIMEMEASměření časuMěření časuMěření času1980001TIMEMEASMěření časuMěření časuMeasurement, timeMeasurement, time2000-01-01
TIMEVALTIMEVALTIMEVALTIMEVALPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U2325001TIMEVALTIMEVALPomocná procedura pro položky kategorie vznik=UTIMEVALAuxiliary procedure for items of category origin=U2000-01-01
TITRTITRtitraceTitraceTitrace1890001TITRTitraceTitraceTitrationTitration2000-01-01
TITRAGTITRAGtitrace-argentometr.Titrace-argentometrickáTitrace-argentometrická1910001TITRAGTitrace-argentometrickáTitrace-argentometrickáTitration, agrentometricTitration, agrentometric2000-01-01
TITRAMPTITRAMPtitrace-amperometr.Titrace-amperometrickáTitrace-amperometrická1940001TITRAMPTitrace-amperometrickáTitrace-amperometrickáTitration, amperometricTitration, amperometric2000-01-01
TITRCOMPTITRCOMPtitrace-chelatometr.Titrace-chelatometrickáTitrace-chelatometrická1930001TITRCOMPTitrace-chelatometrickáTitrace-chelatometrickáTitration, chelatometricTitration, chelatometric2000-01-01
TITRHGTITRHGtitrace-merkurimetr.Titrace-merkurimetrickáTitrace-merkurimetrická1900001TITRHGTitrace-merkurimetrickáTitrace-merkurimetrickáTitration, mercurimetricTitration, mercurimetric2000-01-01
TITRITITRItitrace-jodometr.Titrace-jodometrickáTitrace-jodometrická1920001TITRITitrace-jodometrickáTitrace-jodometrickáTitration, iodometricTitration, iodometric2000-01-01
TLCTLCchromatografie-TLCChromatografie-TLCChromatografie-tenkovrstvá0370001TLCChromatografie-TLCChromatografie-tenkovrstváChromatography, TLCChromatography, thin layer2000-01-01
TPSTPStest protaminsulfát.Test protaminsulfátovýTest protaminsulfátový1840001TPSTest protaminsulfátovýTest protaminsulfátovýTest, protamine sulfateTest, protamine sulfate2000-01-01
TURBTURBturbidimetrieTurbidimetrieTurbidimetrie1960001TURBTurbidimetrieTurbidimetrieTurbidimetryTurbidimetry2000-01-01
ULTRACENULTRACENultracentrifugaceUltracentrifugaceUltracentrifugace1990001ULTRACENUltracentrifugaceUltracentrifugaceUltracentrifugationUltracentrifugation2000-01-01
VAKCPARVAKCPARBakt. vyš. autovakc. parBakt. vyš. autovakcína parent.Bakteriologické vyšetření + autovakcína parent.9999991VAKCPARBakt. vyš. autovakcína parent.Bakteriologické vyšetření + autovakcína parent.Bacteriological examination, parBacteriological examination, parenteral autovaccine pre2000-01-01
VAKCPERVAKCPERBakt. vyš. autovakc. perBakt. vyš. autovakcína peror.Bakteriologické vyšetření + autovakcína perorální9999991VAKCPERBakt. vyš. autovakcína peror.Bakteriologické vyšetření + autovakcína perorálníBacteriological examination, p.oBacteriological examination, p.o. autovaccine preparati2000-01-01
VAKCSERVAKCSERPožadavek přípravy autosPožadavek přípravy autoséraPožadavek na přípravu autoséra9999991VAKCSERPožadavek přípravy autoséraPožadavek na přípravu autoséraAutoserum preparationAutoserum preparation2000-01-01
VISCMETVISCMETviskozimetrieViskozimetrieViskozimetrie2015001VISCMETViskozimetrieViskozimetrieViscosimetryViscosimetry2000-01-01
VNTVNTtest virus neutraliz.Test virus-neutralizačníTest virus-neutralizační1870001VNTTest virus-neutralizačníTest virus-neutralizačníTest, virus neutralizationTest, virus neutralization2000-01-01
VOLVOLměření objemuMěření objemuMěření objemu1270001VOLMěření objemuMěření objemuMeasurement, volumeMeasurement, volume2000-01-01
VOLMASSVOLMASSměření hustotyMěření hustotyMěření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)2000001VOLMASSMěření hustotyMěření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)Measurement, densityMeasurement, density (specific weight, volumetric densi2000-01-01
VOLTAMVOLTAMvoltametrieVoltametrieVoltametrie2020001VOLTAMVoltametrieVoltametrieVoltammetryVoltammetry2000-01-01
WEIGHTWEIGHTváženíVáženíVážení (měření hmotnosti)2010001WEIGHTVáženíVážení (měření hmotnosti)Measurement, weightMeasurement, weight2000-01-01
XRAYDIFXRAYDIFrtg. difrakceRentgenová difrakceRentgenová difrakce1690001XRAYDIFRentgenová difrakceRentgenová difrakceX-ray diffractionX-ray diffraction2000-01-01
ZELPZELPelfo-zónováElektroforéza-zónováElektroforéza-zónová0610001ZELPElektroforéza-zónováElektroforéza-zónováElectrophoresis, zoneElectrophoresis, zone2000-01-01

Obsah v XML