Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPPROC

ČíselníkNCLPPROC
NázevČíselník procedur
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace02.07.2024 18:23:54
Klíč(e)KLIC
Počet vět321
Sada202430
Sada změna202430
Verze NČLP02.89.01
Verze DS04.27.02
Platnost od01.07.2024
Platnost do


KLICKODN24N32N55PORADIINDSPSPECAKTUALKODLN32LN55LAN32AN55PLATI_ODPLATI_DO
****Blíže nespecifikovaná procedura000000111**Blíže nespecifikovaná procedura*Procedure, unspecified2000-01-01
2DIMELIA2DIMELIA2dim. elektroimunoassay2dim. elektroimunoassayElektroimunoassay-dvourozměrná0710001112DIMELIA2dim. elektroimunoassayElektroimunoassay-dvourozměrnáElectroimmunoassay, 2DIMElectroimmunoassay, two dimmensional2000-01-01
2DIMELP2DIMELPelfo-2DIMElektroforéza-dvourozměrnáElektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)0590001112DIMELPElektroforéza-dvourozměrnáElektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)Electrophoresis, 2DIMElectrophoresis, two dimensional2000-01-01
2DIMCHR2DIMCHRchromatografie-2DIMChromatografie-2DIMChromatografie-dvojrozměrná0360001112DIMCHRChromatografie-2DIMChromatografie-dvojrozměrnáChromatography, 2DIMChromatography, two dimensional2000-01-01
AASAASAASAASAbsorpční spektrofotometrie-atomová021000111AASAASAbsorpční spektrofotometrie-atomováSpectrophotometry, absorption, aSpectrophotometry, absorption, atomic2000-01-01
ACCELPACCELPelfo-acetylcelulózaElektroforéza-acetylcelulózaElektroforéza-na acetylcelulóze065000111ACCELPElektroforéza-acetylcelulózaElektroforéza-na acetylcelulózeElectrophoresis, cellulose acetaElectrophoresis, cellulose acetate2000-01-01
AGELPAGELPelfo-agarElektroforéza-agarElektroforéza-v agarovém gelu066000111AGELPElektroforéza-agarElektroforéza-v agarovém geluElectrophoresis, agar gelElectrophoresis, agar gel2000-01-01
AGLUAGLUaglutinaceAglutinaceAglutinace024000111AGLUAglutinaceAglutinaceAgglutinationAgglutination2000-01-01
AGLUBABAGLUBABaglut. blok. protilátekAglut. blok. protilátekAglutinační průkaz blokujících protilátek027000111AGLUBABAglut. blok. protilátekAglutinační průkaz blokujících protilátekAgglutination, blocking antibodiAgglutination, blocking antibodies detection2000-01-01
AGLUGAGLUGaglutinace (gel)Aglutinace (gel)Aglutinace na gelu025000111AGLUGAglutinace (gel)Aglutinace na geluAgglutination, gelAgglutination, gel2000-01-01
AGLUMAGLUMaglutinace (mikrodest.)Aglutinace (mikrodestička)Aglutinace na mikrodestičce026030111AGLUMAglutinace (mikrodestička)Aglutinace na mikrodestičceAgglutination, microplateAgglutination, microplate2000-01-01
AGLUSAGLUSaglutinace (sklíčko)Aglutinace (sklíčko)Aglutinace na sklíčku026060111AGLUSAglutinace (sklíčko)Aglutinace na sklíčkuAgglutination, slideAgglutination, slide2000-01-01
AGLUTAGLUTaglutinace (zkum.)Aglutinace (zkum.)Aglutinace ve zkumavce026000111AGLUTAglutinace (zkum.)Aglutinace ve zkumavceAgglutination, test tubeAgglutination, test tube2000-01-01
AGRIMPAGRIMPagreg. křivka imped.Agregační křivka impedančněStanovení agregační křivky impedanční metodou109000111AGRIMPAgregační křivka impedančněStanovení agregační křivky impedanční metodouAggregometry, impedanceAggregometry, impedance determination of aggregation cu2000-01-01
AGROPTAGROPTagreg. křivka optickyAgregační křivka optickyStanovení agregační křivky optickou metodou110000111AGROPTAgregační křivka optickyStanovení agregační křivky optickou metodouAggregometry, opticalAggregometry, optical determination of aggregation curv2000-01-01
AGSELPAGSELPelfo-agarózaElektroforéza-agarózaElektroforéza-v agarózovém gelu067000111AGSELPElektroforéza-agarózaElektroforéza-v agarózovém geluElectrophoresis, agarose gelElectrophoresis, agarose gel2000-01-01
AMPMETAMPMETAmperometrieAmperometrieAmperometrie054500111AMPMETAmperometrieAmperometrieAmperometryAmperometry2000-01-01
ASASabs. spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)020050111ASAbsorpční spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)Spectrophotometry, absorptionSpectrophotometry, absorption, enzymes 37?C2000-01-01
ASBICHRASBICHRabs. spektrofot. bichr.Absorpční spektrofotom. bichrom.Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnová022000111ASBICHRAbsorpční spektrofotom. bichrom.Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnováSpectrophotometry, absorption, dSpectrophotometry, absorption, dual wavelength2000-01-01
ASDERIVASDERIVabs. spektrofot. deriv.Absorpční spektrofotom. deriv.Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrie023000111ASDERIVAbsorpční spektrofotom. deriv.Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrieSpectrophotometry, absorption, dSpectrophotometry, absorption, derivative2000-01-01
ASEPASEPabs. spektrofot. e.p.Absorpční spektrofotom. e.p.Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)006000111ASEPAbsorpční spektrofotom. e.p.Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)Spectrophotometry, absorption, eSpectrophotometry, absorption, end point, enzymes 37?C2000-01-01
ASIRASIRspektroskopie-IRSpektroskopie-IRAbsorpční spektrofotometrie-IR spektroskopie018000111ASIRSpektroskopie-IRAbsorpční spektrofotometrie-IR spektroskopieSpectrophotometry, absorption, ISpectrophotometry, absorption, IR2000-01-01
ASKINASKINabs. spektrofot. kin.Absorpční spektrofotom. kinet.Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)010000111ASKINAbsorpční spektrofotom. kinet.Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)Spectrophotometry, absorption, kAbsorption spectrophotometry, kinetic, enzymes 37?C2000-01-01
ASREFLASREFLspektrofotom. reflexníSpektrofotometrie reflexníSpektrofotometrie reflexní014000111ASREFLSpektrofotometrie reflexníSpektrofotometrie reflexníSpectrophotometry, reflectiveSpectrophotometry, reflective2000-01-01
ASREGASREGabs. spektrofot. reg.Absorpční spektrofotom. registr.Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.016000111ASREGAbsorpční spektrofotom. registr.Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.Spectrophotometry, absorptionSpectrophotometry, absorption2000-01-01
ASURASURUV spektrometrieUV spektrometrieAbsorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrie017000111ASURUV spektrometrieAbsorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrieSpectrophotometry, absorption, USpectrophotometry, absorption, UV2000-01-01
BCDBCDtest baktericidníTest baktericidníTest baktericidní172000111BCDTest baktericidníTest baktericidníTest, bactericidalBactericidic test2000-01-01
BTLBTLblast. transform. lymf.Blastická transform. lymfocytůTransformace blastická lymfocytů195000111BTLBlastická transform. lymfocytůTransformace blastická lymfocytůLymphocyte blast transformationLymphocyte blast transformation2000-01-01
CAANAERCAANAERkult. bakt. anaerobníKult. bakt. anaerobníKultivace bakteriologická anaerobní121475111CAANAERKult. bakt. anaerobníKultivace bakteriologická anaerobníCultivation, bacteria, anaerobicCultivation, bacteria, anaerobic2000-01-01
CAANEARACAANAERAkult. bakt. anaerob. autKult. bakt. anaerobní aut.syst.Kultivace bakteriologická anaerobní v aut. systému121478111CAANAERAKult. bakt. anaerobní aut.syst.Kultivace bakteriologická anaerobní v aut. systému2023-05-17
CAARHECAARHEkult. A. haemolyticumKultivace Arcan. heamolyticumKultivace Arcanobacterium haemolyticum121580111CAARHEKultivace Arcan. heamolyticumKultivace Arcanobacterium haemolyticumCultivation, Arcanobacterium haeCultivation, Arcanobacterium haemolyticum2000-01-01
CAAUTOCAAUTOHemokultivace aut. syst.Hemokultivace v aut. systémuHemokultivace v automatickém systému999996111CAAUTOHemokultivace v aut. systémuHemokultivace v automatickém systémuHemocultivation, automatic systeHemocultivation, automatic system2000-01-01
CABORDCABORDkult. bordetelKultivace bordetelKultivace bordetel121600111CABORDKultivace bordetelKultivace bordetelCultivation, bordetellaCultivation, bordetella2000-01-01
CACABACACABAkult. kampylobakterůKultivace kampylobakterůKultivace kampylobakterů121425111CACABAKultivace kampylobakterůKultivace kampylobakterůCultivation, campylobacterCultivation, campylobacter2000-01-01
CACLDICACLDIkult. Cl. difficileKultivace Cl. difficileKultivace Clostridium difficile121450111CACLDIKultivace Cl. difficileKultivace Clostridium difficileCultivation, Clostridium difficiCultivation, Clostridium difficile2000-01-01
CAECO157CAECO157kult. E. coli O157Kultivace E. coli O157Kultivace Escherichia coli O157121660111CAECO157Kultivace E. coli O157Kultivace Escherichia coli O157Cultivation, Escherichia coliO1572000-01-01
CAENTCAENTkult.bakt. na střev.pat.Kult. bakt. na střevní patogenyKultivace bakt. na střevní patogeny121307111CAENTKult. bakt. na střevní patogenyKultivace bakt. na střevní patogeny2023-05-17
CAESBLCAESBLCAESBLSel.kult. g- tyčinky ESBLSel.kult. na gram- tyčinky ESBL121720111CAESBLSel.kult. g- tyčinky ESBLSel.kult. na gram- tyčinky ESBLCultivation, selective, ESBL g-rCultivation, selective, ESBL g-rods2000-01-01
CAGAVACAGAVAKultivace G. vaginalisKultivace Gardnerella vaginalisKultivace Gardnerella vaginalis121670111CAGAVAKultivace Gardnerella vaginalisKultivace Gardnerella vaginalisCultivation, Gardnerella vaginalCultivation, Gardnerella vaginalis2000-01-01
CAGENCAGENkult.bakt. obecnáKult. bakt. obecnáKultivace bakteriologická obecná121300111CAGENKult. bakt. obecnáKultivace bakteriologická obecnáCultivation, bacteria, generalCultivation, bacteria, general2000-01-01
CAGENACAGENAkult.bakt. obecná aut.Kult. bakt. obecná aut.syst.Kultivace bakteriologická obecná v aut. systému121305111CAGENAKult. bakt. obecná aut.syst.Kultivace bakteriologická obecná v aut. systému2023-05-17
CAHEMOCAHEMOkult. hemofilůKultivace hemofilůKultivace hemofilů121610111CAHEMOKultivace hemofilůKultivace hemofilůCultivation, haemophilusCultivation, haemophilus2000-01-01
CAHEPYCAHEPYkult. H. pyloriKultivace H. pyloriKultivace Helicobacter pylori121575111CAHEPYKultivace H. pyloriKultivace Helicobacter pyloriCultivation, Helicobacter pyloriCultivation, Helicobacter pylori2000-01-01
CAKARBCAKARBCAKARBSel.kult. na g- tyčinky s karbapSel.kult. na gram- tyčinky s karbapenemázou121730111CAKARBSel.kult. na g- tyčinky s karbapSel.kult. na gram- tyčinky s karbapenemázou2023-05-17
CALCCALCvýpočetVýpočetVýpočet běžný210000111CALCVýpočetVýpočet běžnýCalculationCalculation, customary2000-01-01
CALEGICALEGIkult. legionelKultivace legionelKultivace legionel121630111CALEGIKultivace legionelKultivace legionelCultivation, legionellaCultivation, legionella2000-01-01
CAMHUUCAMHUUkult. M. hominisKult. M. hominis U. urealyticumKultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum121550111CAMHUUKult. M. hominis U. urealyticumKultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticumCultivation, Mycoplasma hominisCultivation, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyti2000-01-01
CAMRSACAMRSACAMRSASel.kult. na meticilin r. stafylSel.kult. na meticilin rezist. stafylokoka121710111CAMRSASel.kult. na meticilin r. stafylSel.kult. na meticilin rezist. stafylokoka2023-05-17
CAMYBACAMYBAkult. na mykobakteriaKult. na mykobakteriaKultivace na mykobakteria121350111CAMYBAKult. na mykobakteriaKultivace na mykobakteriaCultivation, mycobacteriaCultivation, mycobacteria2000-01-01
CAMYBAACAMYBAAkult. na mykobakt. aut.Kult. na mykobakteria aut.syst.Kultivace na mykobakteria v aut. syst.121355111CAMYBAAKult. na mykobakteria aut.syst.Kultivace na mykobakteria v aut. syst.2023-05-17
CAMYHOCAMYHOKultivace M. hominisKultivace M. hominisKultivace Mycoplasma hominis121690111CAMYHOKultivace M. hominisKultivace Mycoplasma hominisCultivation, Mycoplasma hominisCultivation, Mycoplasma hominis2000-01-01
CAMYLFCAMYLFkult. mykoplasmatKultivace mykoplasmatKultivace mykoplasmat121400111CAMYLFKultivace mykoplasmatKultivace mykoplasmatCultivation, mycoplasmaCultivation, mycoplasma2000-01-01
CANAMECANAMEkult. N. meningitisKultivace Neiss. meningitisKultivace Neisseria meningitis121525111CANAMEKultivace Neiss. meningitisKultivace Neisseria meningitisCultivation, Neisseria meningitiCultivation, Neisseria meningitis2000-01-01
CANEGOCANEGOkult. N. gonorrhoeaeKultivace Neiss. gonorrhoeaeKultivace Neisseria gonorrhoeae121500111CANEGOKultivace Neiss. gonorrhoeaeKultivace Neisseria gonorrhoeaeCultivation, Neisseria gonorrhoaCultivation, Neisseria gonorrhoae2000-01-01
CAPAKOCAPAKOkult. pat. korynebakter.Kultivace pat. korynebakteriíKultivace patogenních korynebakterií121590111CAPAKOKultivace pat. korynebakteriíKultivace patogenních korynebakteriíCultivation, patogenic corynebacCultivation, patogenic corynebacteria2000-01-01
CAPCENTRCAPCENTRcentrif. (kapilára)Centrifugace (kapilára)Centrifugace v kapiláře128000111CAPCENTRCentrifugace (kapilára)Centrifugace v kapilářeCentrifugation, capillaryCentrifugation, capillary2000-01-01
CASPSBCASPSBSel.kult. Streptoc. agalSel.kult. Streptococcus agalSelektivní kultivace Streptococcus agalactiae121750111CASPSBSel.kult. Streptococcus agalSelektivní kultivace Streptococcus agalactiaeCultivation, selective, StreptocCultivation, selective, Streptococcus agalactiae2000-01-01
CAURURCAURURKultivace U. urealyticumKultivace Ureap. urealyticumKultivace Ureaplasma urealyticum121680111CAURURKultivace Ureap. urealyticumKultivace Ureaplasma urealyticumCultivation, Ureaplasma urealytiCultivation, Ureaplasma urealyticum2000-01-01
CAVIBRCAVIBRkult. vibriíKultivace vibriíKultivace vibrií121650111CAVIBRKultivace vibriíKultivace vibriíCultivation, vibrioCultivation, vibrio2000-01-01
CAVRECAVRECAVRESel.kult. na vankom. r. enterok.Sel.kult. na vankomycin rezist. enterokoky121740111CAVRESel.kult. na vankom. r. enterok.Sel.kult. na vankomycin rezist. enterokoky2023-05-17
CAYERSCAYERSkult. yersiniíKultivace yersiniíKultivace yersinií121640111CAYERSKultivace yersiniíKultivace yersiniíCultivation, yersiniaCultivation, yersinia2000-01-01
CCCCpočítání částicPočítání částicPočítání částic146000111CCPočítání částicPočítání částicParticles countingParticles counting2000-01-01
CCECCEelfo-protisměrnáElektroforéza-protisměrnáElektroforéza-protisměrná064000111CCEElektroforéza-protisměrnáElektroforéza-protisměrnáElectrophoresis, counter currentElectrophoresis, counter current2000-01-01
CCIMPCCIMPpočítání částic (imped.)Počítání částic (imped.p.)Počítání částic - impedanční princip (vodivost)147000111CCIMPPočítání částic (imped.p.)Počítání částic - impedanční princip (vodivost)Particles counting, impedanceParticles counting, impedance2000-01-01
CCRCCRkonsumpce komplementuKonsumpce komplementuKonsumpce (spotřeba) komplementu116000111CCRKonsumpce komplementuKonsumpce (spotřeba) komplementuComplement consumption reactionComplement consumption reaction2000-01-01
CDSCDSrozpuštění sraženinyRozpuštění sraženinyRozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)108000111CDSRozpuštění sraženinyRozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)Clot dissolutionClot dissolution2000-01-01
CELLCULTCELLCULTkultivace (tkáň. kult.)Kultivace (tkáňová kultura)Kultivace na tkáňové kultuře119000111CELLCULTKultivace (tkáňová kultura)Kultivace na tkáňové kultuřeCultivation, tissue cultureCultivation, tissue culture2000-01-01
CENTRIFCENTRIFcentrifugaceCentrifugaceCentrifugace031000111CENTRIFCentrifugaceCentrifugaceCentrifugationCentrifugation2000-01-01
CEVCEVpočítání entitPočítání entitPočítání entit (vizuální)148000111CEVPočítání entitPočítání entit (vizuální)Entities countingEntities counting2000-01-01
CFRCFRkomplement-fix. reakceKomplement-fixační reakceReakce komplement-fixační165000111CFRKomplement-fixační reakceReakce komplement-fixačníCFRComplement fixation reaction2000-01-01
CLIACLIACLIACLIAChemiluminiscenční imunoanalýza181510121CLIACLIAChemiluminiscenční imunoanalýzaCLIAChemiluminescence immunoassay2000-01-01
CLOTCLOTtest retrakce koagulaTest retrakce koagulaTest retrakce koagula106000111CLOTTest retrakce koagulaTest retrakce koagulaClot retraction testClot retraction test2000-01-01
CLTCLTtest cytolytickýTest cytolytickýTest cytolytický176000111CLTTest cytolytickýTest cytolytickýTest, cytolyticCytolytic test2000-01-01
CLWCLWkoagulace (Lee White)Koagulace (Lee White)Koagulační srážení krve dle Lee Whitea107000111CLWKoagulace (Lee White)Koagulační srážení krve dle Lee WhiteaCoagulation, Lee-WhiteCoagulation, Lee-White method2000-01-01
CMIACMIACMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýza081500121CMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýzaCMIAChemiluminescent microparticle Immunoassay2000-01-01
CMTCMTtest cross-matchTest cross-matchTest cross-match174000111CMTTest cross-matchTest cross-matchTest, cross-matchCross-match test2000-01-01
COAGCOAGkoagulaceKoagulaceKoagulace111000113COAGKoagulaceKoagulaceCoagulationCoagulation2000-01-01
COAGECOAGEkoagulace (det. impulz)Koagulace (det. impulzem)Koagulace detekovaná elektrickým impulsem112000113COAGEKoagulace (det. impulzem)Koagulace detekovaná elektrickým impulsemCoagulation, el. impulseCoagulation, detection by electrical impulse2000-01-01
COAGLUCOAGLUkoaglutinaceKoaglutinaceKoaglutinace102000111COAGLUKoaglutinaceKoaglutinaceCoagglutinationCoagglutination2000-01-01
COAGMECHCOAGMECHkoagul. (det. magn.)Koagulace (det. změn mag. pole)Koagulace detekovaná změnou magnetického pole114000111COAGMECHKoagulace (det. změn mag. pole)Koagulace detekovaná změnou magnetického poleCoagulation, mag. fieldCoagulation, detection by change in magnetic field2000-01-01
COAGOPTCOAGOPTkoagulace (opticky)Koagulace (opticky)Koagulace optická metoda113000111COAGOPTKoagulace (opticky)Koagulace optická metodaCoagulation, opticalCoagulation, optical2000-01-01
CONDUCTCONDUCTkonduktometrieKonduktometrieKonduktometrie115000111CONDUCTKonduktometrieKonduktometrieConductometryConductometry2000-01-01
COULOMCOULOMcoulometrieCoulometrieCoulometrie053000111COULOMCoulometrieCoulometrieCoulometryCoulometry2000-01-01
CPGENCPGENkultivace paraz. obecnáKultivace paraz. obecnáKultivace parazitologická obecná120500111CPGENKultivace paraz. obecnáKultivace parazitologická obecnáCultivation, parasites, generalCultivation, parasites, general2000-01-01
CPTRVACPTRVAKultivace T. vaginalisKultivace Trichomonas vaginalisKultivace Trichomonas vaginalis120510111CPTRVAKultivace Trichomonas vaginalisKultivace Trichomonas vaginalisCultivation, Trichomonas vaginalCultivation, Trichomonas vaginalis2000-01-01
CRTNCRTNresist. kap. (neg. tlak)Resistence kapilár (neg. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakem185000111CRTNResistence kapilár (neg. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakemCapillary resistance test, negatCapillary resistance test, negative pressure2000-01-01
CRTPCRTPresist. kap. (poz. tlak)Resistence kapilár (poz. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakem186000111CRTPResistence kapilár (poz. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakemCapillary resistance test, positCapillary resistance test, positive pressure2000-01-01
CRYOCRITCRYOCRITkryokritKryokritKryokrit117000111CRYOCRITKryokritKryokritCryocritCryocrit2000-01-01
CTTCTTtest cytotoxickýTest cytotoxickýTest cytotoxický175000111CTTTest cytotoxickýTest cytotoxickýTest, cytotoxicCytotoxic test2000-01-01
CVCMVCVCMVkultivace CVMKultivace CMVKultivace virologická CMV120150111CVCMVKultivace CMVKultivace virologická CMVCultivation, CMS virusCultivation, CMS virus2000-01-01
CVGENCVGENkultivace virol. obecnáKultivace virologická obecnáKultivace virologická obecná120000111CVGENKultivace virologická obecnáKultivace virologická obecnáCultivation, viruses, generalCultivation, viruses, general2000-01-01
CVHHV6CVHHV6kult. HHV6Kultivace viru HHV6Kultivace viru HHV6120210111CVHHV6Kultivace viru HHV6Kultivace viru HHV6Cultivation, HHV6 virusCultivation, HHV6 virus2000-01-01
CVHSVVZVCVHSVVZVkultivace HSV a VZVKultivace HSV a VZVKultivace virologická HSV a VZV120200111CVHSVVZVKultivace HSV a VZVKultivace virologická HSV a VZVCultivation, HSV and VZV virusesCultivation, HSV and VZV viruses2000-01-01
CVCHICCVCHICKult. virol. (kuř. emb.)Kultivace virol. (kuřecí embryo)Kultivace virologická (kuřecí embryo)120070111CVCHICKultivace virol. (kuřecí embryo)Kultivace virologická (kuřecí embryo)Cultivation, viruses, chicken emCultivation, viruses, chicken embryo2000-01-01
CVCHLAMCVCHLAMkultivace chlamydiíKultivace chlamydiíKultivace chlamydií120250111CVCHLAMKultivace chlamydiíKultivace chlamydiíCultivation, chlamydiaCultivation, chlamydia2000-01-01
CVINFLCVINFLkultivace virů chřipkyKultivace virů chřipky na TKKultivace virologická virů chřipky na TK120050111CVINFLKultivace virů chřipky na TKKultivace virologická virů chřipky na TKCultivation, influenza virus, tiCultivation, tissue culture, influenza virus2000-01-01
CVPAINFLCVPAINFLkult. parainfluenzyKultivace viru parainfluenzyKultivace viru parainfluenzy120060111CVPAINFLKultivace viru parainfluenzyKultivace viru parainfluenzyCultivation, parainfluenza virusCultivation, parainfluenza virus2000-01-01
CVPOLIOCVPOLIOkultivace poliovirůKultivace poliovirůKultivace virologická poliovirů120300111CVPOLIOKultivace poliovirůKultivace virologická poliovirůCultivation, poliovirusCultivation, poliovirus2000-01-01
CVRHINOCVRHINOkult. rhinovirůKultivace rhinovirůKultivace rhinovirů120110111CVRHINOKultivace rhinovirůKultivace rhinovirůCultivation, rhinovirusCultivation, rhinovirus2000-01-01
CVRSVCVRSVkultivace RS viruKultivace RS viruKultivace virologická RS viru120100111CVRSVKultivace RS viruKultivace virologická RS viruCultivation, RS virusCultivation, RS virus2000-01-01
CYDERMCYDERMkultivace na dermatofytaKultivace na dermatofytaKultivace na dermatofyta121100111CYDERMKultivace na dermatofytaKultivace na dermatofytaCultivation, dermatophytesCultivation, dermatophytes2000-01-01
CYGENCYGENkult. mykol. obecnáKult. mykol. obecnáKultivace mykologická obecná121000111CYGENKult. mykol. obecnáKultivace mykologická obecnáCultivation, fungi, generalCultivation, fungi, general2000-01-01
CYGENACYGENAkult.mykol. obecná aut.Kult. mykol. obecná aut.systKultivace mykol. obecná v aut. systému121005111CYGENAKult. mykol. obecná aut.systKultivace mykol. obecná v aut. systému2023-05-17
DDdenzitometrieDenzitometrieDenzitometrie054000111DDenzitometrieDenzitometrieDensitometryDensitometry2000-01-01
DATDATpřímý antiglob. testPřímý antiglobulinový testPřímý antiglobulinový test030000111DATPřímý antiglobulinový testPřímý antiglobulinový testDirect antiglobulin testDirect antiglobulin test2000-01-01
DFMICROSDFMICROSMikroskop. (IF, přímá)Mikroskopie (IF, přímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční přímá136000111DFMICROSMikroskopie (IF, přímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční přímáMicroscopy, IF, directMicroscopy, (immuno)fluorescence, direct2000-01-01
DISCELPDISCELPelfo-diskováElektroforéza-diskováElektroforéza-disková058000111DISCELPElektroforéza-diskováElektroforéza-diskováElectrophoresis, discElectrophoresis, discontinuous2000-01-01
DNADERIVDNADERIVDNA deriv.DNA deriv.DNA deriv. (odhad fenotypu z genotypu)999998111DNADERIVDNA deriv.DNA deriv. (odhad fenotypu z genotypu)DNA derivedDNA derived (phenotype estimation based on genotype)2000-01-01
DPOTENTDPOTENTPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímá159000111DPOTENTPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímáPotentiometry, directPotentiometry, direct2000-01-01
DTPDTPpro datový přenosDatový přenosPomocná procedura pro datový přenos233000111DTPDatový přenosPomocná procedura pro datový přenosData transferData transfer2000-01-01
DUKEDUKEkrvácivost (Duke)Krvácivost (Duke)Krvácivost dle Dukea152000111DUKEKrvácivost (Duke)Krvácivost dle DukeaBleeding time, DukeBleeding time, Duke2000-01-01
ECLIAECLIAECLIAECLIAElektrochemiluminiscenční imunoanalýza181515121ECLIAECLIAElektrochemiluminiscenční imunoanalýzaECLIAElectrochemiluminescence immunoassay2000-01-01
EGTEGTtest etanolgelifikačníTest etanolgelifikačníTest etanolgelifikační177000111EGTTest etanolgelifikačníTest etanolgelifikačníTest, ethanol-gelificationTest, ethanol-gelification2000-01-01
EIAEIAEIAEIAEnzymová imunoanalýza (kompetitivní)073500121EIAEIAEnzymová imunoanalýza (kompetitivní)EIAImmunoassay, enzyme (competitive)2000-01-01
EITEITtest enzymový inhibičníTest enzymový inhibičníTest enzymový inhibiční188000111EITTest enzymový inhibičníTest enzymový inhibičníEnzyme inhibitory testEnzyme inhibitory test2000-01-01
ELIAELIAelektroimunoassayElektroimunoassayElektroimunoassay069000111ELIAElektroimunoassayElektroimunoassayElectroimmunoassayElectroimmunoassay2000-01-01
ELISAELISAELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent078000121ELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbentELISAEnzyme-Linked ImmunoSorbent Assay2000-01-01
ELISPOTELISPOTEnzyme-linked immunospoEnzyme-linked immunospotEnzyme-linked immunospot197050111ELISPOTEnzyme-linked immunospotEnzyme-linked immunospotEnzyme-linked immunospotEnzyme-linked immunospot2022-12-14
ELPELPelfoElektroforézaElektroforéza055000111ELPElektroforézaElektroforézaElectrophoresisElectrophoresis2000-01-01
EMITEMITEMITEMITEnzyme Multiplied Immunoassay Technique081540121EMITEMITEnzyme Multiplied Immunoassay Technique2024-05-15
ENZELECTENZELECTenzym. elektrodyEnzymové elektrodyEnzymové elektrody082000111ENZELECTEnzymové elektrodyEnzymové elektrodyEnzyme electrodeEnzyme electrode2000-01-01
EQ1EQ1vzorec 1Vzorec 1Vzorec 01211000111EQ1Vzorec 1Vzorec 01Equation 1Equation 012000-01-01
EQ10EQ10vzorec 10Vzorec 10Vzorec 10220000111EQ10Vzorec 10Vzorec 10Equation 10Equation 102000-01-01
EQ11EQ11vzorec 11Vzorec 11Vzorec 11221000111EQ11Vzorec 11Vzorec 11Equation 11Equation 112000-01-01
EQ12EQ12vzorec 12Vzorec 12Vzorec 12222000111EQ12Vzorec 12Vzorec 12Equation 12Equation 122000-01-01
EQ13EQ13vzorec 13Vzorec 13Vzorec 13223000111EQ13Vzorec 13Vzorec 13Equation 13Equation 132000-01-01
EQ14EQ14vzorec 14Vzorec 14Vzorec 14224000111EQ14Vzorec 14Vzorec 14Equation 14Equation 142000-01-01
EQ15EQ15vzorec 15Vzorec 15Vzorec 15225000111EQ15Vzorec 15Vzorec 15Equation 15Equation 152000-01-01
EQ16EQ16vzorec 16Vzorec 16Vzorec 16226000111EQ16Vzorec 16Vzorec 16Equation 16Equation 162000-01-01
EQ17EQ17vzorec 17Vzorec 17Vzorec 17227000111EQ17Vzorec 17Vzorec 17Equation 17Equation 172000-01-01
EQ18EQ18vzorec 18Vzorec 18Vzorec 18228000111EQ18Vzorec 18Vzorec 18Equation 18Equation 182000-01-01
EQ19EQ19vzorec 19Vzorec 19Vzorec 19229000111EQ19Vzorec 19Vzorec 19Equation 19Equation 192000-01-01
EQ2EQ2vzorec 2Vzorec 2Vzorec 02212000111EQ2Vzorec 2Vzorec 02Equation 2Equation 022000-01-01
EQ20EQ20vzorec 20Vzorec 20Vzorec 20230000111EQ20Vzorec 20Vzorec 20Equation 20Equation 202000-01-01
EQ3EQ3vzorec 3Vzorec 3Vzorec 03213000111EQ3Vzorec 3Vzorec 03Equation 3Equation 032000-01-01
EQ4EQ4vzorec 4Vzorec 4Vzorec 04214000111EQ4Vzorec 4Vzorec 04Equation 4Equation 042000-01-01
EQ5EQ5vzorec 5Vzorec 5Vzorec 05215000111EQ5Vzorec 5Vzorec 05Equation 5Equation 052000-01-01
EQ6EQ6vzorec 6Vzorec 6Vzorec 06216000111EQ6Vzorec 6Vzorec 06Equation 6Equation 062000-01-01
EQ7EQ7vzorec 7Vzorec 7Vzorec 07217000111EQ7Vzorec 7Vzorec 07Equation 7Equation 072000-01-01
EQ8EQ8vzorec 8Vzorec 8Vzorec 08218000111EQ8Vzorec 8Vzorec 08Equation 8Equation 082000-01-01
EQ9EQ9vzorec 9Vzorec 9Vzorec 09219000111EQ9Vzorec 9Vzorec 09Equation 9Equation 092000-01-01
FAESFAESspektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-plamenová emisní atomová015000111FAESSpektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-plamenová emisní atomováSpectrophotometry, FAESSpectrophotometry, flame atomic emission2000-01-01
FEIAFEIAFEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí074000121FEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcíFEIAImmunoassay, fluorimetric enzyme-linked2000-01-01
FIAFIAFIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivní073000121FIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivníFIAImmunoassay, fluorescent2000-01-01
FINGFINGingesce fagocytyIngesce fagocytyIngesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)094000111FINGIngesce fagocytyIngesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)Fagocyte ingestion testFagocyte ingestion test2000-01-01
FLOWCYTFLOWCYTcytometrie průtokováCytometrie průtokováCytometrie průtoková050000111FLOWCYTCytometrie průtokováCytometrie průtokováCytometry, flowCytometry, flow2000-01-01
FLUORIMFLUORIMfluorimetrieFlurimetrieFluorimetrie084000111FLUORIMFlurimetrieFluorimetrieFluorimetryFluorescence spectroscopy2000-01-01
FMICROSFMICROSmikroskop. (fluoresc.)Mikroskopie (fluorescenční)Mikroskopie-fluorescenční134000111FMICROSMikroskopie (fluorescenční)Mikroskopie-fluorescenčníMicroscopy, fluorescenceMicroscopy, fluorescence2000-01-01
FPIAFPIAFPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizační080000121FPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizačníFPIAFluorescence polarization immunoassay2000-01-01
FREEELPFREEELPelfo-volnáElektroforéza-volnáElektroforéza-volná057000111FREEELPElektroforéza-volnáElektroforéza-volnáElectrophoresis, freeElectrophoresis, free2000-01-01
FREECHRFREECHRchromatograf.-volnáChromatografie-volnáChromatografie-volná035000111FREECHRChromatografie-volnáChromatografie-volnáChromatography, freeChromatography, free2000-01-01
FUNIMFUNIMfunkční test (i.m.)Funkční test (aplikace i.m.)Funkční test s podáním látky intramuskulárně204000111FUNIMFunkční test (aplikace i.m.)Funkční test s podáním látky intramuskulárněTolerance test, i.m. administratTolerance test, compound administered intramusculary2000-01-01
FUNIVFUNIVfunkční test (i.v.)Funkční test (aplikace i.v.)Funkční test s podáním látky intravenózně205000111FUNIVFunkční test (aplikace i.v.)Funkční test s podáním látky intravenózněTolerance test, i.v. administratTolerance test, compound administered intravenously2000-01-01
FUNPOFUNPOfunkční test (p.o.)Funkční test (aplikace p.o.)Funkční test s podáním látky perorálně206000111FUNPOFunkční test (aplikace p.o.)Funkční test s podáním látky perorálněTolerance test, p.o. administratTolerance test, compound administered perorally2000-01-01
FUNSCFUNSCfunkční test (s.c.)Funkční test (aplikace s.c.)Funkční test s podáním látky subkutánně207000111FUNSCFunkční test (aplikace s.c.)Funkční test s podáním látky subkutánněTolerance test, s.c. administratTolerance test, compound administered subcutaneously2000-01-01
FWFWFWFWSedimentace dle Fahreuse a Westergrena170000111FWFWSedimentace dle Fahreuse a WestergrenaSedimentation rate, Fahreus-WestSedimentation rate, Fahreus-Westergren2000-01-01
GCGCchromatogr.-plynováChromatografie-plynováChromatografie-plynová039000111GCChromatografie-plynováChromatografie-plynováChromatography, gasChromatography, gas2000-01-01
GCMSGCMSchromatografie-GC/MSChromatografie-GC/MSChromatografie-plynová s hmotnostní detekcí045000111GCMSChromatografie-GC/MSChromatografie-plynová s hmotnostní detekcíChromatography, GC/MSChromatography, gas + mass spectrometry2000-01-01
GELGELgelifikaceGelifikaceGelifikace - vznik gelovité substance103000111GELGelifikaceGelifikace - vznik gelovité substanceGelificationGelification2000-01-01
GELEGTGELEGTgelifikace etanolemGelifikace etanolemGelifikace etanolem104000111GELEGTGelifikace etanolemGelifikace etanolemGelification, ethanolGelification, ethanol2000-01-01
GELFILGELFILgelová filtraceGelová filtraceGelová filtrace049000111GELFILGelová filtraceGelová filtraceGel filtrationGel filtration2000-01-01
GELPSGELPSgelif. protaminsulf.Gelifikace protaminsulfátemGelifikace protaminsulfátem105000111GELPSGelifikace protaminsulfátemGelifikace protaminsulfátemGelification, protamine sulfateGelification, protamine sulfate2000-01-01
GEPRGEPRgenová sondaGenová sondaGenová sonda089000111GEPRGenová sondaGenová sondaGene probeGene probe2000-01-01
GFCGFCChromatografie gelová f.Chromatografie-gelová filtračníChromatografie-gelová filtrační043050111GFCChromatografie-gelová filtračníChromatografie-gelová filtrační2024-04-10
GLASSELEGLASSELEskleněná elektrodaSkleněná elektrodaSkleněná elektroda083000111GLASSELESkleněná elektrodaSkleněná elektrodaGlass electrodeGlass electrode2000-01-01
GORDGORDskupinové ordinováníSkupinové ordinováníSkupinové požadování, ordinování234000111GORDSkupinové ordinováníSkupinové požadování, ordinováníGroup orderGroup order2000-01-01
GPCGPCchromatografie-GPCChromatografie-GPCChromatografie-gelová permeační044000111GPCChromatografie-GPCChromatografie-gelová permeačníChromatography, GPCChromatography, gel permeation2000-01-01
GUTHRIEGUTHRIEtest GuthriehoTest GuthriehoTest Guthrieho pro průkaz fenylalaninu178000111GUTHRIETest GuthriehoTest Guthrieho pro průkaz fenylalaninuTest, GuthrieTest, Guthrie detection of phenylalanine2000-01-01
HAGLINHHAGLINHinhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinace097000111HAGLINHInhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinaceHemagglutination inhibitionHemagglutination inhibition2000-01-01
HEMAGLUHEMAGLUhemaglutinaceHemaglutinaceHemaglutinace028000111HEMAGLUHemaglutinaceHemaglutinaceHemagglutinationHemagglutination2000-01-01
HEMOINHHEMOINHinhibice hemolýzyInhibice hemolýzyInhibice hemolýzy096000111HEMOINHInhibice hemolýzyInhibice hemolýzyHemolysis inhibition testHemolysis inhibition test2000-01-01
HEMOLHEMOLHemolýza (kompl. induk.)Hemolýza (komplementem induk.)Hemolýza (komplementem indukovaná)030100111HEMOLHemolýza (komplementem induk.)Hemolýza (komplementem indukovaná)Hemolysis, induced by complementHemolysis, induced by complement2000-01-01
HISHIShibridizace in situHibridizace in situHybridizace in situ090000111HISHibridizace in situHybridizace in situIn-situ hybridizationIn-situ hybridization2000-01-01
HPCEHPCEelfo-HPCEElektroforéza-HPCEElektroforéza-kapilární vysokoúčinná056000111HPCEElektroforéza-HPCEElektroforéza-kapilární vysokoúčinnáElectrophoresis, HPCEElectrophoresis, high-performance capillary2000-01-01
HPCEMSHPCEMSelfo-HPCE/MSElektroforéza-HPCE/MSElektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.060000111HPCEMSElektroforéza-HPCE/MSElektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.Electrophoresis, HPCE/MSElectrophoresis, high-performance capillary + mass spec2000-01-01
HPLCHPLCchromatografie-HPLCChromatografie-HPLCChromatografie-vysokoúčinná kapalinová041000111HPLCChromatografie-HPLCChromatografie-vysokoúčinná kapalinováChromatography, HPLCChromatography, high-performance liquid2000-01-01
HPLCMSHPLCMSchromatografie-HPLC/MSChromatografie-HPLC/MSChromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.042000111HPLCMSChromatografie-HPLC/MSChromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.Chromatography, HPLC/MSChromatography, liquid + mass spectrometry2000-01-01
HPTLCHPTLCchromatografie-HPTLCChromatografie-HPTLCChromatografie-vysokoúčinná tenkovrstvá038000111HPTLCChromatografie-HPTLCChromatografie-vysokoúčinná tenkovrstváChromatography, HPTLCChromatography, high performance thin layer2000-01-01
CHCHtest komplem. hemolyt.Test komplementu hemolytickýTest komplementu hemolytický182000111CHTest komplementu hemolytickýTest komplementu hemolytickýTest, hemolytic for complementTest, hemolytic test for complement2000-01-01
CHEMANALCHEMANALchemická analýzaChemická analýzaChemická analýza032000111CHEMANALChemická analýzaChemická analýzaChemical analysisChemical analysis2000-01-01
CHROMCHROMchromatografieChromatografieChromatografie033000111CHROMChromatografieChromatografieChromatographyChromatography2000-01-01
CHROMAFCHROMAFchromatograf.-afinitníChromatografie-afinitníChromatografie-afinitní048000111CHROMAFChromatografie-afinitníChromatografie-afinitníChromatography, affinityChromatography, affinity2000-01-01
CHTCHTtest chemotaktickýTest chemotaktickýTest chemotaktický173000111CHTTest chemotaktickýTest chemotaktickýTest, chemotacticChemotaxis test2000-01-01
IAIAIAIAImunoanalýza obecně072500211IAIAImunoanalýza obecněIAImmunoassay, general (includes ELISA, FEIA, LEIA, etc.)2000-01-01
IBIBimmunoblottingImmunoblottingImmunoblotting091000111IBImmunoblottingImmunoblottingImmunoblottingImmunoblotting2000-01-01
IBTIBTtest imunokuličekTest imunokuličekTest imunokuliček (immunobeads)180000111IBTTest imunokuličekTest imunokuliček (immunobeads)Test, immunobeadsTest, immunobeads2000-01-01
ICPICPindukt. vázaná plazmaInduktivně vázaná plazmaInduktivně vázaná plazma093000111ICPInduktivně vázaná plazmaInduktivně vázaná plazmaICPInductively coupled plasma2000-01-01
IDIDizotopová diluceIzotopová diluceIzotopové zřeďování051000111IDIzotopová diluceIzotopové zřeďováníIsotope dilutionIsotope dilution2000-01-01
IDMSIDMSID/MSID/MSIzotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií052000111IDMSID/MSIzotopové zřeďování s hmotnostní spektrometriíID/MSIsotope dilution + mass spectrometry2000-01-01
IECIECchromatografie-IECChromatografie-IECChromatografie-iontově výměnná047000111IECChromatografie-IECChromatografie-iontově výměnnáChromatography, IECChromatography, ion exchange2000-01-01
IEFIEFelfo-IEFElektroforéza-izoel. fokusaceElektroforéza-izoelektrická fokusace062000111IEFElektroforéza-izoel. fokusaceElektroforéza-izoelektrická fokusaceElectrophoresis, IEFElectrophoresis, isoelectric focusing2000-01-01
IFMICROSIFMICROSmikroskop. (IF, nepřímá)Mikroskopie (IF, nepřímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímá135000111IFMICROSMikroskopie (IF, nepřímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímáMicroscopy, IF, indirectMicroscopy, (immuno)fluorescence, indirect2000-01-01
ICHRICHRICHRICHRImunochromatografie081050121ICHRICHRImunochromatografieICHRImmunochromatography2000-01-01
ILMAILMAILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivní075000121ILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivníILMAImmunoluminometric assay2000-01-01
IMUELPIMUELPelfo-imunoelfoElektroforéza-imunoelektroforézaElektroforéza-imunoelektroforéza063000111IMUELPElektroforéza-imunoelektroforézaElektroforéza-imunoelektroforézaElectrophoresis, immunoelectrophElectrophoresis, immunoelectrophoresis2000-01-01
IMUFIXIMUFIXimunofixaceImunofixaceImunofixace092000111IMUFIXImunofixaceImunofixaceImmunofixationImmunofixation2000-01-01
IMUTURBIMUTURBimunoturbidimetrieImunoturbidimetrieTurbidimetrie-imunoturbidimetrie197000111IMUTURBImunoturbidimetrieTurbidimetrie-imunoturbidimetrieTurbidimetry, immunoturbidimetryTurbidimetry, immunoturbidimetry2000-01-01
INAAINAAINAAINAAINAA - Isothermal Nucleic Acid Amplification167100111INAAINAAINAA - Isothermal Nucleic Acid AmplificationINAAIsothermal Nucleic Acid Amplification2022-01-26
INTEGINTEGintegrálIntegrálIntegrál150000111INTEGIntegrálIntegrálIntegralIntegral2000-01-01
INTEGAINTEGAintegrál plošnýIntegrál plošnýPlošný integrál151000111INTEGAIntegrál plošnýPlošný integrálIntegral, areaIntegral, area2000-01-01
INTERINTERprůběh funkčního testuPrůběh funkčního testuPom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testu237000111INTERPrůběh funkčního testuPom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testuTolerance test, aux. proc., couAuxiliary procedure for marking the course of tolerance2000-01-01
IPRECIPRECimunoprecip. v roztokuImunoprecipitace v roztokuImunoprecipitace v roztoku081600111IPRECImunoprecipitace v roztokuImunoprecipitace v roztokuImmunoprecipitation in solutionImmunoprecipitation in solution2000-01-01
IRIRspektrofotometrie-IRSpektrofotometrie-IRSpektrofotometrie infračervená019000111IRSpektrofotometrie-IRSpektrofotometrie infračervenáSpectrophotometry, IRSpectrophotometry, IR2000-01-01
IRMAIRMAIRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivní079000121IRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivníIRMAImmunoradiometric assay2000-01-01
IRMSIRMSIR/MSIR/MSHmotnostní spektrometrie poměru izotopů046000111IRMSIR/MSHmotnostní spektrometrie poměru izotopůIR/MSMass spectrometry, Isotope ratio2000-01-01
ISEISEISEISEIontově selektivní elektrody098000111ISEISEIontově selektivní elektrodyISEIon-selective electrode2000-01-01
ISEDILISEDILISE s dilucíISE s dilucíIontově selektivní elektrody s ředěním vzorku100000111ISEDILISE s dilucíIontově selektivní elektrody s ředěním vzorkuISE, indirectIon-selective electrode, indirect2000-01-01
ISEDIRISEDIRISE bez diluceISE bez diluceIontově selektivní elektrody bez ředění vzorku099000111ISEDIRISE bez diluceIontově selektivní elektrody bez ředění vzorkuISE, directIon-selective electrode, direct2000-01-01
ITPITPizotachoforézaIzotachoforézaIzotachoforéza101000111ITPIzotachoforézaIzotachoforézaIsotachophoresisIsotachophoresis2000-01-01
IVYIVYkrvácivost (Ivy)Krvácivost (Ivy)Krvácivost dle Ivyho154000111IVYKrvácivost (Ivy)Krvácivost dle IvyhoBleeding time, IvyBleeding time, Ivy2000-01-01
KIMSKIMSKIMSKIMSKinetic Interaction of Microparticles in Solution081550121KIMSKIMSKinetic Interaction of Microparticles in Solution2024-05-15
LAMPLAMPLAMPLAMPLAMP izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkou167110111LAMPLAMPLAMP izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkouLAMPLoop mediated isothermal amplification2000-01-01
LASERLASERfotoopt. (laser)Fotooptické stanovení (laser)Fotooptické stanovení - laserový paprsek (laser)088000111LASERFotooptické stanovení (laser)Fotooptické stanovení - laserový paprsek (laser)Photo-optical detection, laserPhoto-optical detection, laser2000-01-01
LATEXAGLLATEXAGLaglutinace (latex)Aglutinace (latex)Aglutinace latexová029000111LATEXAGLAglutinace (latex)Aglutinace latexováHemagglutination, latexHemagglutination, latex2000-01-01
LCLCchromatografie-LCChromatografie-LCChromatografie-kapalinová040000111LCChromatografie-LCChromatografie-kapalinováChromatography, liquidChromatography, liquid2000-01-01
LCMSMSLCMSMSLC-MS/MSLC-MS/MSKapalinová chromatografie s tandem. hmot. spektrometrií040100111LCMSMSLC-MS/MSKapalinová chromatografie s tandem. hmot. spektrometriíChromatography, LC-MS/MSChromatography, liquid + tandem mass spectrometry2000-01-01
LCRLCRLCRLCRReakce řetězová ligázová166000111LCRLCRReakce řetězová ligázováLCRLigase chain reaction2000-01-01
LEIALEIALEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí077000121LEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcíLEIAImmunoassay, luminiscent enzyme2000-01-01
LENGTHLENGTHměření délkyMěření délkyMěření délky125000111LENGTHMěření délkyMěření délkyMeasurement, lengthMeasurement, length2000-01-01
LEUCOINHLEUCOINHinhibice adherence lkc.Inhibice adherence leukocytůInhibice adherence (přilnavosti) leukocytů095000111LEUCOINHInhibice adherence leukocytůInhibice adherence (přilnavosti) leukocytůLeucocyte adherence inhibition tLeucocyte adherence inhibition test2000-01-01
LIALIALIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)076000121LIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)LIAImmunoassay, luminiscence2000-01-01
LIFLIFLIFLIFLaserem indukovaná fluorimetrie085000111LIFLIFLaserem indukovaná fluorimetrieLIFLaser-induced fluorescence2000-01-01
LIGHTLIGHTfotoopt. (světlo)Fotooptické stanovení (světlo)Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)087000111LIGHTFotooptické stanovení (světlo)Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)Photo-optical detection, lightPhoto-optical detection, light2000-01-01
LMICROSLMICROSmikroskop. (světlo)Mikroskop. (světlo)Mikroskopie - světelná130000111LMICROSMikroskop. (světlo)Mikroskopie - světelnáMicroscopy, lightMicroscopy, light2000-01-01
LMICROSPLMICROSPmikroskop. (polariz.)Mikroskopie (polarizační)Mikroskopie-světelná, polarizační131000111LMICROSPMikroskopie (polarizační)Mikroskopie-světelná, polarizačníMicroscopy, light, polarizedMicroscopy, light, polarized2000-01-01
LMTLMTtest inhib. migrace lkc.Test inhibice migrace leukocytůTest inhibice migrace leukocytů181000111LMTTest inhibice migrace leukocytůTest inhibice migrace leukocytůLeucocyte migration inhibition tLeucocyte migration inhibition test2000-01-01
LNLNnefelometrie-laser.Nefelometrie-laserováNefelometrie-laserová139000111LNNefelometrie-laserováNefelometrie-laserováNephelometry, laserNephelometry, laser2000-01-01
LTCELLLTCELLkultura tkáň. dlouhodobáKultura tkáňová dlouhodobáKultura dlouhodobá tkáňová123000111LTCELLKultura tkáňová dlouhodobáKultura dlouhodobá tkáňováLong-term tissue cultureLong-term tissue culture2000-01-01
LUMINOLUMINOluminometrieLuminometrieLuminometrie124000111LUMINOLuminometrieLuminometrieLuminometryLuminometry2000-01-01
MAARTMAARTmikroskopie ARTMikroskopie ARTMikroskopické vyšetření acidorezistentních tyček121375111MAARTMikroskopie ARTMikroskopické vyšetření acidorezistentních tyčekMicroscopy, acid-fast rodsMicroscopic examination, acid-fast rods2000-01-01
MADNAMADNAmolek. analýza DNAMolekulární analýza DNAMolekulární analýza DNA137000111MADNAMolekulární analýza DNAMolekulární analýza DNAMolecular analysis of DNAMolecular analysis of DNA2000-01-01
MAGENMAGENmikr. bakteriol. obecnáMikroskopie bakteriol. obecnáMikroskopické vyšetření bakteriologické obecné121325111MAGENMikroskopie bakteriol. obecnáMikroskopické vyšetření bakteriologické obecnéMicroscopy, bacteria, generalMicroscopic examination, bacteria, general2000-01-01
MAMMAMměření metabol. aktivityMěření metabolické aktivityMěření metabolické aktivity171000111MAMMěření metabolické aktivityMěření metabolické aktivityMetabolic activity measurementMetabolic activity measurement2000-01-01
MEIAMEIAMEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)081000121MEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)MEIAMicroparticle Enzyme Immunoassay2000-01-01
MICRAMICRAvyš. mikr. (agens)Vyšetření mikroorganismů - agensVyšetření mikroorganismů - agens121950111MICRAVyšetření mikroorganismů - agensVyšetření mikroorganismů - agensMicroorganisms examination, agenMicroorganisms examination, agents, general procedure2000-01-01
MICRCMICRCvyš. mikr. (kult.)Vyšetření mikroorganismů - kult.Vyšetření mikroorganismů - kultivace121952111MICRCVyšetření mikroorganismů - kult.Vyšetření mikroorganismů - kultivaceMicroorganisms examination, cultMicroorganisms examination, cultivation, general proced2000-01-01
MICROSMICROSmikroskopieMikroskopieMikroskopie129000111MICROSMikroskopieMikroskopieMicroscopyMicroscopy2000-01-01
MILYCTXMILYCTXtest mikrolymfocytotox.Test mikrolymfocytotoxickýTest mikrolymfocytotoxický183000111MILYCTXTest mikrolymfocytotoxickýTest mikrolymfocytotoxickýTest, microlymphocytotoxicTest, microlymphocytotoxic2000-01-01
MLCELLMLCELLkultura smíš. lymfocyt.Kultura smíšená lymfocytárníKultura smíšená lymfocytární122000111MLCELLKultura smíšená lymfocytárníKultura smíšená lymfocytárníMixed lymphocyte cultureMixed lymphocyte culture2000-01-01
MPMPMikroskopie parazitolog.Mikroskopie parazitologickáMikroskopie parazitologická120551111MPMikroskopie parazitologickáMikroskopie parazitologickáMicroscopy, parasitologyMicroscopy, parasitology2000-01-01
MPFMPFMikroskopie paraz.stol.Mikroskopie parazit.stoliceMikroskopie parazitologická stolice999997111MPFMikroskopie parazit.stoliceMikroskopie parazitologická stoliceMicroscopy, stool, parasitologyMicroscopy, stool, parasitology2000-01-01
MPFFMPFFMikroskopie paraz.stol.tMikroskopie paraz.stol. tropyMikroskopie parazitologická stol. návrat z tropů999997111MPFFMikroskopie paraz.stol. tropyMikroskopie parazitologická stol. návrat z tropůMicroscopy, stool, parasitology,Microscopy, stool, parasitology, after returning from t2000-01-01
MPGENMPGENmikroskop. paraz. obecnáMikroskopie paraz. obecnáMikroskopické vyšetření parazitologické obecné120550111MPGENMikroskopie paraz. obecnáMikroskopické vyšetření parazitologické obecnéMicroscopy, parasites, generalMicroscopic examination, parasites, general2000-01-01
MYGENMYGENmikrosk. mykol. obecnáMikroskopie mykologická obecnáMikroskopické vyšetření mykologické obecné121050111MYGENMikroskopie mykologická obecnáMikroskopické vyšetření mykologické obecnéMicroscopy, fungi, generalMicroscopic examination, fungi, general2000-01-01
NAANAAneutron. aktiv. analýzaNeutronová aktivační analýzaNeutronová aktivační analýza140000111NAANeutronová aktivační analýzaNeutronová aktivační analýzaNAANeutron activation analysis2000-01-01
NEPHELNEPHELnefelometrieNefelometrieNefelometrie138000111NEPHELNefelometrieNefelometrieNephelometryNephelometry2000-01-01
NIFNIFNIFNIFNepřímá imunofluorescence081530121NIFNIFNepřímá imunofluorescenceNIFIndirect immunofluorescence2023-06-20
NMRNMRNMRNMRNukleární magnetická rezonanční spektroskopie141000111NMRNMRNukleární magnetická rezonanční spektroskopieNMRNuclear magnetic resonance spectroscopy2000-01-01
OBSERVOBSERVPozorováníPozorováníPozorování000500111OBSERVPozorováníPozorováníObservationObservation2000-01-01
ONCOMETONCOMETonkometrieOnkometrieOnkometrie142000111ONCOMETOnkometrieOnkometrieOncometryOncometry2000-01-01
ORDORDopt. rotační disperzeOptická rotační disperzeOptická rotační disperze143000111ORDOptická rotační disperzeOptická rotační disperzeOptical rotatory dispersionOptical rotatory dispersion2000-01-01
OSMOMETOSMOMETosmometrieOsmometrieOsmometrie144000111OSMOMETOsmometrieOsmometrieOsmometryOsmometry2000-01-01
OXIMETOXIMEToximetrieOximetrieOximetrie145000111OXIMETOximetrieOximetrieOximetryOximetry2000-01-01
PAGEPAGEelfo-polyakrylamidElektroforéza-polyakrylamid. gelElektroforéza-v polyakrylamidovém gelu068000111PAGEElektroforéza-polyakrylamid. gelElektroforéza-v polyakrylamidovém geluElectrophoresis, PAGEElectrophoresis, polyacrylamide gel2000-01-01
PANDYPANDYPandyho zkouškaPandyho zkouškaPandy - proteiny v likvoru156000111PANDYPandyho zkouškaPandy - proteiny v likvoruPandy's testPandy's test of CSF proteins2000-01-01
PAPERCHRPAPERCHRchromatogr.-papírChromatografie-na papířeChromatografie-na papíře034000111PAPERCHRChromatografie-na papířeChromatografie-na papířeChromatography, paperChromatography, paper2000-01-01
PCRPCRPCRPCRReakce řetězová polymerázová167000111PCRPCRReakce řetězová polymerázováPCRPolymerase chain reaction2000-01-01
PCRMPCRMPCRMPCRMReakce řetězová polymerázová v rámci multiplexu167005111PCRMPCRMReakce řetězová polymerázová v rámci multiplexuPCR multiplexPCR multiplex2000-01-01
PCRQPCRQPCRQPCRQReakce řetězová polymerázová kvantitativní stanovení167002111PCRQPCRQReakce řetězová polymerázová kvantitativní stanoveníqPCRQuantitative PCR2000-01-01
PENIAPENIANefelometrie - PENIANefelometrie - PENIANefelometrie - particle enhanced138010111PENIANefelometrie - PENIANefelometrie - particle enhancedNephelometry, particle enhancedNephelometry, particle enhanced2000-01-01
PETPETodolnost kapilár-podtlakTest odolnosti kapilár podtlakemTest odolnosti kapilár - podtlaková technika157000111PETTest odolnosti kapilár podtlakemTest odolnosti kapilár - podtlaková technikaCapillary-fragility test, negatiCapillary-fragility test, negative pressure2000-01-01
PETIAPETIATurbidimetrie - PETTurbidimetrie - PETTurbidimetrie - particle enhanced imunoturbidimetrie197010111PETIATurbidimetrie - PETTurbidimetrie - particle enhanced imunoturbidimetrieTurbidimetry, PETTurbidimetry, particle enhanced immunoturbidimetry2000-01-01
PETINIAPETINIAPETINIAPETINIAČásticemi zesílená turbidimetrická inhib. imunoanalýza081520121PETINIAPETINIAČásticemi zesílená turbidimetrická inhib. imunoanalýzaPETINIAParticle enhanced turbidimetric inhibition immunoassay2023-05-30
PFA100PFA100PFA-100PFA-100Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-100999990111PFA100PFA-100Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-100PFA100Platelet function analysis, analyzer PFA-1002000-01-01
PFA200PFA200PFA-200PFA-200Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-200999990111PFA200PFA-200Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-200PFA200Platelet function analysis, analyzer PFA-2002000-01-01
PHOTOESTPHOTOESTfotoopt. stanoveníFotooptické stanoveníFotooptické stanovení086000111PHOTOESTFotooptické stanoveníFotooptické stanoveníPhoto-optical detectionPhoto-optical detection2000-01-01
POLARIMPOLARIMpolarimetriePolarimetriePolarimetrie149000111POLARIMPolarimetriePolarimetriePolarimetryPolarimetry2000-01-01
POTENTPOTENTpotenciometriePotenciometriePotenciometrie158000111POTENTPotenciometriePotenciometriePotentiometryPotentiometry2000-01-01
PRECIPPRECIPprecipitacePrecipitacePrecipitace159010111PRECIPPrecipitacePrecipitacePrecipitationPrecipitation2000-01-01
PRECKRYPRECKRYPrecipitace (kryoprec.)Precipitace (kryoprecipitace)Precipitace (kryoprecipitace)159011111PRECKRYPrecipitace (kryoprecipitace)Precipitace (kryoprecipitace)Precipitation, cryoprecipitationPrecipitation, cryoprecipitation2000-01-01
PRECPEGPRECPEGPrecipitace polyetyléng.Precipitace polyetylénglykolemPrecipitace polyetylénglykolem159012111PRECPEGPrecipitace polyetylénglykolemPrecipitace polyetylénglykolem2024-04-10
PRESSPRESSměření tlakuMěření tlakuMěření tlaku126500111PRESSMěření tlakuMěření tlakuMeasurement, pressureMeasurement, pressure2000-01-01
PTITRPTITRtitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrická194000111PTITRTitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrickáTitration, potentiometricTitration, potentiometric2000-01-01
RASTRASTTest immunoallegro sorb.Test immunoallegro sorbentTest immunoallegro sorbent179000111RASTTest immunoallegro sorbentTest immunoallegro sorbentRASTradioallergosorbent test2000-01-01
REASREASradioenzym. analýzaRadioenzymová analýzaRadioenzymová analýza163000111REASRadioenzymová analýzaRadioenzymová analýzaREASRadioenzymatic assays2000-01-01
REFRREFRrefraktometrieRefraktometrieRefraktometrie168000111REFRRefraktometrieRefraktometrieRefractometryRefractometry2000-01-01
REMREMREMREMPomocná procedura pro položky kategorie vznik=I231000111REMREMPomocná procedura pro položky kategorie vznik=IREMAuxiliary procedure for items of category origin=I2000-01-01
REMICROSREMICROSmikroskop.-elektr. rast.Mikroskopie-elektron. rastr.Mikroskopie-elektronová rastrovací132000111REMICROSMikroskopie-elektron. rastr.Mikroskopie-elektronová rastrovacíMicroscopy, electron, scanningMicroscopy, electron, scanning2000-01-01
RIRIradiál. imunodifuzeRadiální imunodifuzeRadiální imunodifuse161000111RIRadiální imunodifuzeRadiální imunodifuseRadial immunodiffusionRadial immunodiffusion2000-01-01
RIARIARIARIARadioimunoanalýza kompetititvní162000121RIARIARadioimunoanalýza kompetititvníRIARadioimmunoanalysis, competetive2000-01-01
RLRLTest Rumpel-LeedeTest Rumpel-LeedeTest odolnosti kapilár - Rumpel-Leede155000111RLTest Rumpel-LeedeTest odolnosti kapilár - Rumpel-LeedeCapillary-fragility test, RumpelCapillary-fragility test, Rumpel-Leede2000-01-01
ROCKELIAROCKELIAelektroimunoass.-raketkyElektroimunoassay-raketkováElektroimunoassay-raketková070000111ROCKELIAElektroimunoassay-raketkováElektroimunoassay-raketkováElectroimmunoassay, rocketElectroimmunoassay, rocket2000-01-01
RRARRARRARRARadioreceptorová analýza164000111RRARRARadioreceptorová analýzaRRARadioreceptor assay2000-01-01
RSRSspektrofotometrie Raman.Spektrofotometrie RamanovaSpektrofotometrie Ramanova020000111RSSpektrofotometrie RamanovaSpektrofotometrie RamanovaSpectrophotometry, RamanSpectrophotometry, Raman2000-01-01
SEQSEQSEQSEQSekvenace167500111SEQSEQSekvenaceSequencingSequencing2000-01-01
SEQSSEQSSEQSSEQSSekvenace Sangerovou metodou167510111SEQSSEQSSekvenace Sangerovou metodouSanger sequencingSanger sequencing2000-01-01
SFCSFCchromatografie-SFCChromatografie-SFCChromatografie-subkritická fluidní043000111SFCChromatografie-SFCChromatografie-subkritická fluidníChromatography, SFCChromatography, subcritical fluid2000-01-01
SOULIERSOULIERkrvácivost (Soulier)Krvácivost (Soulier)Krvácivost dle Souliera153000111SOULIERKrvácivost (Soulier)Krvácivost dle SoulieraBleeding time, SoulierBleeding time, Soulier2000-01-01
STARTSTARTpočátek funkčního testuPočátek funkčního testuPom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testu236000111STARTPočátek funkčního testuPom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testuTolerance test, aux. proc., begAuxiliary procedure for marking the beginning of tolera2000-01-01
STOPSTOPkonec funkčního testuKonec funkčního testuPom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testu238000111STOPKonec funkčního testuPom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testuTolerance test, aux. proc., endAuxiliary procedure for marking the end of tolerance te2000-01-01
T2MRT2MRT2MRT2MRT2 - vážená magnetická rezonance167060111T2MRT2MRT2 - vážená magnetická rezonanceT2MRT2MR2024-04-25
TEMICROSTEMICROSmikroskop.-el. transmis.Mikroskopie-elektron. transmisníMikroskopie-elektronová transmisní133000111TEMICROSMikroskopie-elektron. transmisníMikroskopie-elektronová transmisníMicroscopy, electron, transmissiMicroscopy, electron, transmission2000-01-01
TEMPTEMPměření teplotyMěření teplotyMěření teploty126000111TEMPMěření teplotyMěření teplotyMeasurement, temperatureMeasurement, temperature2000-01-01
TESTTESTfunkční testFunkční testPom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběru235000111TESTFunkční testPom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběruTolerance test, aux. proc.Auxiliary procedure for tolerance test tied to one samp2000-01-01
TESTSTRTESTSTRtest. proužekTestační proužekTestační proužek203000111TESTSTRTestační proužekTestační proužekTest stripTest strip2000-01-01
TIMETIMETIMETIMEPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U232000111TIMETIMEPomocná procedura pro položky kategorie vznik=UTIMEAuxiliary procedure for items of category origin=U2000-01-01
TIMEMEASTIMEMEASměření časuMěření časuMěření času198000111TIMEMEASMěření časuMěření časuMeasurement, timeMeasurement, time2000-01-01
TIMEVALTIMEVALTIMEVALTIMEVALPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U232500111TIMEVALTIMEVALPomocná procedura pro položky kategorie vznik=UTIMEVALAuxiliary procedure for items of category origin=U2000-01-01
TITRTITRtitraceTitraceTitrace189000111TITRTitraceTitraceTitrationTitration2000-01-01
TITRAGTITRAGtitrace-argentometr.Titrace-argentometrickáTitrace-argentometrická191000111TITRAGTitrace-argentometrickáTitrace-argentometrickáTitration, agrentometricTitration, agrentometric2000-01-01
TITRAMPTITRAMPtitrace-amperometr.Titrace-amperometrickáTitrace-amperometrická194000111TITRAMPTitrace-amperometrickáTitrace-amperometrickáTitration, amperometricTitration, amperometric2000-01-01
TITRCOMPTITRCOMPtitrace-chelatometr.Titrace-chelatometrickáTitrace-chelatometrická193000111TITRCOMPTitrace-chelatometrickáTitrace-chelatometrickáTitration, chelatometricTitration, chelatometric2000-01-01
TITRHGTITRHGtitrace-merkurimetr.Titrace-merkurimetrickáTitrace-merkurimetrická190000111TITRHGTitrace-merkurimetrickáTitrace-merkurimetrickáTitration, mercurimetricTitration, mercurimetric2000-01-01
TITRITITRItitrace-jodometr.Titrace-jodometrickáTitrace-jodometrická192000111TITRITitrace-jodometrickáTitrace-jodometrickáTitration, iodometricTitration, iodometric2000-01-01
TLCTLCchromatografie-TLCChromatografie-TLCChromatografie-tenkovrstvá037000111TLCChromatografie-TLCChromatografie-tenkovrstváChromatography, TLCChromatography, thin layer2000-01-01
TMATMATMATMATranscription Mediated Amplification167050111TMATMATranscription Mediated AmplificationTMATranscription Mediated Amplification2024-03-20
TPSTPStest protaminsulfát.Test protaminsulfátovýTest protaminsulfátový184000111TPSTest protaminsulfátovýTest protaminsulfátovýTest, protamine sulfateTest, protamine sulfate2000-01-01
TURBTURBturbidimetrieTurbidimetrieTurbidimetrie196000111TURBTurbidimetrieTurbidimetrieTurbidimetryTurbidimetry2000-01-01
ULTRACENULTRACENultracentrifugaceUltracentrifugaceUltracentrifugace199000111ULTRACENUltracentrifugaceUltracentrifugaceUltracentrifugationUltracentrifugation2000-01-01
VAKCPARVAKCPARBakt. vyš. autovakc. parBakt. vyš. autovakcína parent.Bakteriologické vyšetření + autovakcína parent.999999111VAKCPARBakt. vyš. autovakcína parent.Bakteriologické vyšetření + autovakcína parent.Bacteriological examination, parBacteriological examination, parenteral autovaccine pre2000-01-01
VAKCPERVAKCPERBakt. vyš. autovakc. perBakt. vyš. autovakcína peror.Bakteriologické vyšetření + autovakcína perorální999999111VAKCPERBakt. vyš. autovakcína peror.Bakteriologické vyšetření + autovakcína perorálníBacteriological examination, p.oBacteriological examination, p.o. autovaccine preparati2000-01-01
VAKCSERVAKCSERPožadavek přípravy autosPožadavek přípravy autoséraPožadavek na přípravu autoséra999999111VAKCSERPožadavek přípravy autoséraPožadavek na přípravu autoséraAutoserum preparationAutoserum preparation2000-01-01
VCSVCSVCS analýzaVCS analýzaVCS analýza088010111VCSVCS analýzaVCS analýza2024-06-03
VISCMETVISCMETviskozimetrieViskozimetrieViskozimetrie201500111VISCMETViskozimetrieViskozimetrieViscosimetryViscosimetry2000-01-01
VNTVNTtest virus neutraliz.Test virus-neutralizačníTest virus-neutralizační187000111VNTTest virus-neutralizačníTest virus-neutralizačníTest, virus neutralizationTest, virus neutralization2000-01-01
VOLVOLměření objemuMěření objemuMěření objemu127000111VOLMěření objemuMěření objemuMeasurement, volumeMeasurement, volume2000-01-01
VOLMASSVOLMASSměření hustotyMěření hustotyMěření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)200000111VOLMASSMěření hustotyMěření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)Measurement, densityMeasurement, density (specific weight, volumetric densi2000-01-01
VOLTAMVOLTAMvoltametrieVoltametrieVoltametrie202000111VOLTAMVoltametrieVoltametrieVoltammetryVoltammetry2000-01-01
WEIGHTWEIGHTváženíVáženíVážení (měření hmotnosti)201000111WEIGHTVáženíVážení (měření hmotnosti)Measurement, weightMeasurement, weight2000-01-01
XRAYDIFXRAYDIFrtg. difrakceRentgenová difrakceRentgenová difrakce169000111XRAYDIFRentgenová difrakceRentgenová difrakceX-ray diffractionX-ray diffraction2000-01-01
ZELPZELPelfo-zónováElektroforéza-zónováElektroforéza-zónová061000111ZELPElektroforéza-zónováElektroforéza-zónováElectrophoresis, zoneElectrophoresis, zone2000-01-01

Obsah v XML