Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPSP

ČíselníkNCLPSP
NázevČíselník specifikací procedur
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace01.10.2021 9:17:55
Klíč(e)KLIC16
Počet vět312
Sada202140
Sada změna202121
Verze NČLP02.75.01
Verze DS04.22.04
Platnost od01.10.2021
Platnost do


KLIC16KLICKLICSPKODSPN32SPN55SPPORADISP
* 2DIMELIA*2DIMELIA2DIMELIA2dim. elektroimunoassayElektroimunoassay-dvourozměrná071000
* 2DIMELP*2DIMELP2DIMELPElektroforéza-dvourozměrnáElektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)059000
* 2DIMCHR*2DIMCHR2DIMCHRChromatografie-2DIMChromatografie-dvojrozměrná036000
* AAS*AASAASAASAbsorpční spektrofotometrie-atomová021000
* ACCELP*ACCELPACCELPElektroforéza-acetylcelulózaElektroforéza-na acetylcelulóze065000
* AGELP*AGELPAGELPElektroforéza-agarElektroforéza-v agarovém gelu066000
* AGLU*AGLUAGLUAglutinaceAglutinace024000
* AGLUBAB*AGLUBABAGLUBABAglut. blok. protilátekAglutinační průkaz blokujících protilátek027000
* AGLUG*AGLUGAGLUGAglutinace (gel)Aglutinace na gelu025000
* AGLUM*AGLUMAGLUMAglutinace (mikrodestička)Aglutinace na mikrodestičce026030
* AGLUS*AGLUSAGLUSAglutinace (sklíčko)Aglutinace na sklíčku026060
* AGLUT*AGLUTAGLUTAglutinace (zkum.)Aglutinace ve zkumavce026000
* AGRIMP*AGRIMPAGRIMPAgregační křivka impedančněStanovení agregační křivky impedanční metodou109000
* AGROPT*AGROPTAGROPTAgregační křivka optickyStanovení agregační křivky optickou metodou110000
* AGSELP*AGSELPAGSELPElektroforéza-agarózaElektroforéza-v agarózovém gelu067000
* AMPMET*AMPMETAMPMETAmperometrieAmperometrie054500
* AS*ASASAbsorpční spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)002000
* ASBICHR*ASBICHRASBICHRAbsorpční spektrofotom. bichrom.Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnová022000
* ASDERIV*ASDERIVASDERIVAbsorpční spektrofotom. deriv.Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrie023000
* ASEP*ASEPASEPAbsorpční spektrofotom. e.p.Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)006000
* ASIR*ASIRASIRSpektroskopie-IRAbsorpční spektrofotometrie-IR spektroskopie018000
* ASKIN*ASKINASKINAbsorpční spektrofotom. kinet.Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)010000
* ASREFL*ASREFLASREFLSpektrofotometrie reflexníSpektrofotometrie reflexní014000
* ASREG*ASREGASREGAbsorpční spektrofotom. registr.Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.016000
* ASUR*ASURASURUV spektrometrieAbsorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrie017000
* BCD*BCDBCDTest baktericidníTest baktericidní172000
* BTL*BTLBTLBlastická transform. lymfocytůTransformace blastická lymfocytů195000
* CAANAER*CAANAERCAANAERKult. bakteriologická anaerobníKultivace bakteriologická anaerobní121475
* CAARHE*CAARHECAARHEKultivace A. heamolyticumKultivace Arcanobacterium haemolyticum121580
* CAAUTO*CAAUTOCAAUTOHemokultivace v aut. systémuHemokultivace v automatickém systému999999
* CABORD*CABORDCABORDKultivace bordetelKultivace bordetel121600
* CACABA*CACABACACABAKultivace kampylobakterůKultivace kampylobakterů121425
* CACLDI*CACLDICACLDIKultivace Cl. difficileKultivace Clostridium difficile121450
* CAECO157*CAECO157CAECO157Kultivace E. coli O157Kultivace Escherichia coli O157121660
* CAESBL*CAESBLCAESBLSel.kult. g-tyčinky ESBLSelektivní kultivace na g-tyčinky ESBL999999
* CAGAVA*CAGAVACAGAVAKultivace Gardnerella vaginalisKultivace Gardnerella vaginalis121670
* CAGEN*CAGENCAGENKultivace bakteriologická obecnáKultivace bakteriologická obecná121300
* CAHEMO*CAHEMOCAHEMOKultivace hemofilůKultivace hemofilů121610
* CAHEPY*CAHEPYCAHEPYKultivace H. pyloriKultivace Helicobacter pylori121575
* CAINT*CAINTCAINTBakt.kult. střevní patogenyBakteriologická kultivace na střevní patogeny999999
* CALC*CALCCALCVýpočetVýpočet běžný210000
* CALEGI*CALEGICALEGIKultivace legionelKultivace legionel121630
* CAMHUU*CAMHUUCAMHUUKult. M. hominis U. urealyticumKultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum121550
* CAMRS*CAMRSCAMRSSel.kult. Staphyloc.aur. MRSASelektivní kultivace Staphylococcus aureus MRSA999999
* CAMYBA*CAMYBACAMYBAKultivace na mykobakteriaKultivace na mykobakteria121350
* CAMYHO*CAMYHOCAMYHOKultivace M. hominisKultivace Mycoplasma hominis121690
* CAMYLF*CAMYLFCAMYLFKultivace mykoplasmatKultivace mykoplasmat121400
* CANAME*CANAMECANAMEKultivace N. meningitisKultivace Neisseria meningitis121525
* CANEGO*CANEGOCANEGOKultivace N. gonorrhoaeKultivace Neisseria gonorrhoae121500
* CAPAKO*CAPAKOCAPAKOKultivace pat. korynebakteriíKultivace patogenních korynebakterií121590
* CAPCENTR*CAPCENTRCAPCENTRCentrifugace (kapilára)Centrifugace v kapiláře128000
* CASPSB*CASPSBCASPSBSel.kult. Streptoc. agalact.Selektivní kultivace Streptococcus agalactiae999999
* CASTAU*CASTAUCASTAUKultivace S. aureusKultivace Staphyloccocus aureus121620
* CAURUR*CAURURCAURURKultivace U. urealyticumKultivace Ureaplasma urealyticum121680
* CAVIBR*CAVIBRCAVIBRKultivace vibriíKultivace vibrií121650
* CAYERS*CAYERSCAYERSKultivace yersiniíKultivace yersinií121640
* CC*CCCCPočítání částicPočítání částic146000
* CCE*CCECCEElektroforéza-protisměrnáElektroforéza-protisměrná064000
* CCIMP*CCIMPCCIMPPočítání částic (impedance)Počítání částic - impedanční princip (vodivost)147000
* CCR*CCRCCRKonsumpce komplementuKonsumpce (spotřeba) komplementu116000
* CDS*CDSCDSRozpuštění sraženinyRozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)108000
* CELLCULT*CELLCULTCELLCULTKultivace (tkáňová kultura)Kultivace na tkáňové kultuře119000
* CENTRIF*CENTRIFCENTRIFCentrifugaceCentrifugace031000
* CEV*CEVCEVPočítání entitPočítání entit (vizuální)148000
* CFR*CFRCFRKomplement-fixační reakceReakce komplement-fixační165000
* CLOT*CLOTCLOTTest retrakce koagulaTest retrakce koagula106000
* CLT*CLTCLTTest cytolytickýTest cytolytický176000
* CLW*CLWCLWKoagulace (Lee White)Koagulační srážení krve dle Lee Whitea107000
* CMIA*CMIACMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýza081500
* CMT*CMTCMTTest cross-matchTest cross-match174000
* COAG*COAGCOAGKoagulaceKoagulace111000
* COAGE*COAGECOAGEKoagulace (det. impulzem)Koagulace detekovaná elektrickým impulsem112000
* COAGLU*COAGLUCOAGLUKoaglutinaceKoaglutinace102000
* COAGMECH*COAGMECHCOAGMECHKoagulace (det. změn mag. pole)Koagulace detekovaná změnou magnetického pole114000
* COAGOPT*COAGOPTCOAGOPTKoagulace (opticky)Koagulace optická metoda113000
* CONDUCT*CONDUCTCONDUCTKonduktometrieKonduktometrie115000
* COULOM*COULOMCOULOMCoulometrieCoulometrie053000
* CPGEN*CPGENCPGENKultivace paraz. obecnáKultivace parazitologická obecná120500
* CPTRVA*CPTRVACPTRVAKultivace Trichomonas vaginalisKultivace Trichomonas vaginalis120510
* CRTN*CRTNCRTNResistence kapilár (neg. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakem185000
* CRTP*CRTPCRTPResistence kapilár (poz. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakem186000
* CRYOCRIT*CRYOCRITCRYOCRITKryokritKryokrit117000
* CTT*CTTCTTTest cytotoxickýTest cytotoxický175000
* CVCMV*CVCMVCVCMVKultivace CMVKultivace virologická CMV120150
* CVGEN*CVGENCVGENKultivace virologická obecnáKultivace virologická obecná120000
* CVHHV6*CVHHV6CVHHV6Kultivace viru HHV6Kultivace viru HHV6120210
* CVHSVVZV*CVHSVVZVCVHSVVZVKultivace HSV a VZVKultivace virologická HSV a VZV120200
* CVCHIC*CVCHICCVCHICKultivace virol. (kuřecí embryo)Kultivace virologická (kuřecí embryo)120070
* CVCHLAM*CVCHLAMCVCHLAMKultivace chlamydiíKultivace chlamydií120250
* CVINFL*CVINFLCVINFLKultivace virů chřipky na TKKultivace virologická virů chřipky na TK120050
* CVPAINFL*CVPAINFLCVPAINFLKultivace viru parainfluenzyKultivace viru parainfluenzy120060
* CVPOLIO*CVPOLIOCVPOLIOKultivace poliovirůKultivace virologická poliovirů120300
* CVRHINO*CVRHINOCVRHINOKultivace rhinovirůKultivace rhinovirů120110
* CVRSV*CVRSVCVRSVKultivace RS viruKultivace virologická RS viru120100
* CYDERM*CYDERMCYDERMKultivace na dermatofytaKultivace na dermatofyta121100
* CYGEN*CYGENCYGENKultivace mykologická obecnáKultivace mykologická obecná121000
* D*DDDenzitometrieDenzitometrie054000
* DAT*DATDATPřímý antiglobulinový testPřímý antiglobulinový test030000
* DFMICROS*DFMICROSDFMICROSMikroskopie (IF, přímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční přímá136000
* DISCELP*DISCELPDISCELPElektroforéza-diskováElektroforéza-disková058000
* DNADERIV*DNADERIVDNADERIVDNA deriv.DNA deriv.
* DPOTENT*DPOTENTDPOTENTPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímá159000
* DTP*DTPDTPDatový přenosPomocná procedura pro datový přenos233000
* DUKE*DUKEDUKEKrvácivost (Duke)Krvácivost dle Dukea152000
* EGT*EGTEGTTest etanolgelifikačníTest etanolgelifikační177000
* EIA*EIAEIAEIAEnzymová imunoanalýza (kompetitivní)072000
* EIT*EITEITTest enzymový inhibičníTest enzymový inhibiční188000
* ELIA*ELIAELIAElektroimunoassayElektroimunoassay069000
* ELISA*ELISAELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent078000
* ELP*ELPELPElektroforézaElektroforéza055000
* ENZELECT*ENZELECTENZELECTEnzymové elektrodyEnzymové elektrody082000
* EQ1*EQ1EQ1Vzorec 1Vzorec 01211000
* EQ10*EQ10EQ10Vzorec 10Vzorec 10220000
* EQ11*EQ11EQ11Vzorec 11Vzorec 11221000
* EQ12*EQ12EQ12Vzorec 12Vzorec 12222000
* EQ13*EQ13EQ13Vzorec 13Vzorec 13223000
* EQ14*EQ14EQ14Vzorec 14Vzorec 14224000
* EQ15*EQ15EQ15Vzorec 15Vzorec 15225000
* EQ16*EQ16EQ16Vzorec 16Vzorec 16226000
* EQ17*EQ17EQ17Vzorec 17Vzorec 17227000
* EQ18*EQ18EQ18Vzorec 18Vzorec 18228000
* EQ19*EQ19EQ19Vzorec 19Vzorec 19229000
* EQ2*EQ2EQ2Vzorec 2Vzorec 02212000
* EQ20*EQ20EQ20Vzorec 20Vzorec 20230000
* EQ3*EQ3EQ3Vzorec 3Vzorec 03213000
* EQ4*EQ4EQ4Vzorec 4Vzorec 04214000
* EQ5*EQ5EQ5Vzorec 5Vzorec 05215000
* EQ6*EQ6EQ6Vzorec 6Vzorec 06216000
* EQ7*EQ7EQ7Vzorec 7Vzorec 07217000
* EQ8*EQ8EQ8Vzorec 8Vzorec 08218000
* EQ9*EQ9EQ9Vzorec 9Vzorec 09219000
* FAES*FAESFAESSpektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-plamenová emisní atomová015000
* FEIA*FEIAFEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí074000
* FIA*FIAFIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivní073000
* FING*FINGFINGIngesce fagocytyIngesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)094000
* FLOWCYT*FLOWCYTFLOWCYTCytometrie průtokováCytometrie průtoková050000
* FLUORIM*FLUORIMFLUORIMFlurimetrieFluorimetrie084000
* FMICROS*FMICROSFMICROSMikroskopie (fluorescenční)Mikroskopie-fluorescenční134000
* FPIA*FPIAFPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizační080000
* FREEELP*FREEELPFREEELPElektroforéza-volnáElektroforéza-volná057000
* FREECHR*FREECHRFREECHRChromatografie-volnáChromatografie-volná035000
* FUNIM*FUNIMFUNIMFunkční test (aplikace i.m.)Funkční test s podáním látky intramuskulárně204000
* FUNIV*FUNIVFUNIVFunkční test (aplikace i.v.)Funkční test s podáním látky intravenózně205000
* FUNPO*FUNPOFUNPOFunkční test (aplikace p.o.)Funkční test s podáním látky perorálně206000
* FUNSC*FUNSCFUNSCFunkční test (aplikace s.c.)Funkční test s podáním látky subkutánně207000
* FW*FWFWFWSedimentace dle Fahreuse a Westergrena170000
* GC*GCGCChromatografie-plynováChromatografie-plynová039000
* GCMS*GCMSGCMSChromatografie-GC/MSChromatografie-plynová s hmotnostní detekcí045000
* GEL*GELGELGelifikaceGelifikace - vznik gelovité substance103000
* GELEGT*GELEGTGELEGTGelifikace etanolemGelifikace etanolem104000
* GELFIL*GELFILGELFILGelová filtraceGelová filtrace049000
* GELPS*GELPSGELPSGelifikace protaminsulfátemGelifikace protaminsulfátem105000
* GEPR*GEPRGEPRGenová sondaGenová sonda089000
* GLASSELE*GLASSELEGLASSELESkleněná elektrodaSkleněná elektroda083000
* GORD*GORDGORDSkupinové ordinováníSkupinové požadování, ordinování234000
* GPC*GPCGPCChromatografie-GPCChromatografie-gelová permeační044000
* GUTHRIE*GUTHRIEGUTHRIETest GuthriehoTest Guthrieho pro průkaz fenylalaninu178000
* HAGLINH*HAGLINHHAGLINHInhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinace097000
* HEMAGLU*HEMAGLUHEMAGLUHemaglutinaceHemaglutinace028000
* HEMOINH*HEMOINHHEMOINHInhibice hemolýzyInhibice hemolýzy096000
* HEMOL*HEMOLHEMOLHemolýza (komplementem induk.)Hemolýza (komplementem indukovaná)030100
* HIS*HISHISHibridizace in situHybridizace in situ090000
* HPCE*HPCEHPCEElektroforéza-HPCEElektroforéza-vysokoúčinná kapilární056000
* HPCEMS*HPCEMSHPCEMSElektroforéza-HPCE/MSElektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.060000
* HPLC*HPLCHPLCChromatografie-HPLCChromatografie-vysokoúčinná kapalinová041000
* HPLCMS*HPLCMSHPLCMSChromatografie-HPLC/MSChromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.042000
* HPTLC*HPTLCHPTLCChromatografie-HPTLCChromatografie-vysokoúčinná tenkovrstvá038000
* CH*CHCHTest komplementu hemolytickýTest komplementu hemolytický182000
* CHEMANAL*CHEMANALCHEMANALChemická analýzaChemická analýza032000
* CHROM*CHROMCHROMChromatografieChromatografie033000
* CHROMAF*CHROMAFCHROMAFChromatografie-afinitníChromatografie-afinitní048000
* CHT*CHTCHTTest chemotaktickýTest chemotaktický173000
* IA*IAIAIAImunoanalýza obecně072500
* IB*IBIBImmunoblottingImmunoblotting091000
* IBT*IBTIBTTest imunokuličekTest imunokuliček (immunobeads)180000
* ICP*ICPICPInduktivně vázaná plazmaInduktivně vázaná plazma093000
* ID*IDIDIzotopová diluceIzotopové zřeďování051000
* IDMS*IDMSIDMSID/MSIzotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií052000
* IEC*IECIECChromatografie-IECChromatografie-iontově výměnná047000
* IEF*IEFIEFElektroforéza-izoel. fokusaceElektroforéza-izoelektrická fokusace062000
* IFMICROS*IFMICROSIFMICROSMikroskopie (IF, nepřímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímá135000
* ICHR*ICHRICHRImunochromatografieImunochromatografie999999
* ILMA*ILMAILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivní075000
* IMUELP*IMUELPIMUELPElektroforéza-imunoelektroforézaElektroforéza-imunoelektroforéza063000
* IMUFIX*IMUFIXIMUFIXImunofixaceImunofixace092000
* IMUTURB*IMUTURBIMUTURBImunoturbidimetrieTurbidimetrie-imunoturbidimetrie197000
* INTEG*INTEGINTEGIntegrálIntegrál150000
* INTEGA*INTEGAINTEGAIntegrál plošnýPlošný integrál151000
* INTER*INTERINTERPrůběh funkčního testuPom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testu237000
* IPREC*IPRECIPRECImunoprecipitace v roztokuImunoprecipitace v roztoku081600
* IR*IRIRSpektrofotometrie-IRSpektrofotometrie infračervená019000
* IRMA*IRMAIRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivní079000
* IRMS*IRMSIRMSIR/MSHmotnostní spektrometrie poměru izotopů046000
* ISE*ISEISEISEIontově selektivní elektrody098000
* ISEDIL*ISEDILISEDILISE s dilucíIontově selektivní elektrody s ředěním vzorku100000
* ISEDIR*ISEDIRISEDIRISE bez diluceIontově selektivní elektrody bez ředění vzorku099000
* ITP*ITPITPIzotachoforézaIzotachoforéza101000
* IVY*IVYIVYKrvácivost (Ivy)Krvácivost dle Ivyho154000
* LASER*LASERLASERFotooptické stanovení (laser)Fotooptické stanovení - laserový paprsek (laser)088000
* LATEXAGL*LATEXAGLLATEXAGLAglutinace (latex)Aglutinace latexová029000
* LC*LCLCChromatografie-LCChromatografie-kapalinová040000
* LCMSMS*LCMSMSLCMSMSLC/MS/MSLC/MS/MS
* LCR*LCRLCRLCRReakce řetězová ligázová166000
* LEIA*LEIALEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí077000
* LENGTH*LENGTHLENGTHMěření délkyMěření délky125000
* LEUCOINH*LEUCOINHLEUCOINHInhibice adherence leukocytůInhibice adherence (přilnavosti) leukocytů095000
* LIA*LIALIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)076000
* LIF*LIFLIFLIFLaserem indukovaná fluorimetrie085000
* LIGHT*LIGHTLIGHTFotooptické stanovení (světlo)Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)087000
* LMICROS*LMICROSLMICROSMikroskop. (světlo)Mikroskopie - světelná130000
* LMICROSP*LMICROSPLMICROSPMikroskopie (polarizační)Mikroskopie-světelná, polarizační131000
* LMT*LMTLMTTest inhibice migrace leukocytůTest inhibice migrace leukocytů181000
* LN*LNLNNefelometrie-laserováNefelometrie-laserová139000
* LTCELL*LTCELLLTCELLKultura tkáňová dlouhodobáKultura dlouhodobá tkáňová123000
* LUMINO*LUMINOLUMINOLuminometrieLuminometrie124000
* MAART*MAARTMAARTMikroskopie ARTMikroskopické vyšetření acidorezistentních tyček121375
* MADNA*MADNAMADNAMolekulární analýza DNAMolekulární analýza DNA137000
* MAGEN*MAGENMAGENMikroskopie bakteriol. obecnáMikroskopické vyšetření bakteriologické obecné121325
* MAGIE*MAGIEMAGIEMikroskopie bakteriol. - GiemsaMikroskopické vyšetření bakteriologické barv. dle Giem121330
* MAM*MAMMAMMěření metabolické aktivityMěření metabolické aktivity171000
* MEIA*MEIAMEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)081000
* MICRA*MICRAMICRAVyšetření mikroorganismů - agensVyšetření mikroorganismů - agens121950
* MICRC*MICRCMICRCVyšetření mikroorganismů - kult.Vyšetření mikroorganismů - kultivace121952
* MICROS*MICROSMICROSMikroskopieMikroskopie129000
* MILYCTX*MILYCTXMILYCTXTest mikrolymfocytotoxickýTest mikrolymfocytotoxický183000
* MLCELL*MLCELLMLCELLKultura smíšená lymfocytárníKultura smíšená lymfocytární122000
* MP*MPMPMikroskopie parazitologickáMikroskopie parazitologická999999
* MPBTH*MPBTHMPBTHMikroskopie helmintůMikroskopické vyšetření krevních a tkáňových helmintů120600
* MPF*MPFMPFMikroskopie parazit.stoliceMikroskopie parazitologická stolice999999
* MPFF*MPFFMPFFMikroskopie paraz.stol. tropyMikroskopie parazitologická stol. návrat z tropů999999
* MPGEN*MPGENMPGENMikroskopie paraz. obecnáMikroskopické vyšetření parazitologické obecné120550
* MYGEN*MYGENMYGENMikroskopie mykologická obecnáMikroskopické vyšetření mykologické obecné121050
* NAA*NAANAANeutronová aktivační analýzaNeutronová aktivační analýza140000
* NEPHEL*NEPHELNEPHELNefelometrieNefelometrie138000
* NMR*NMRNMRNMRNukleární magnetická rezonanční spektroskopie141000
* OBSERV*OBSERVOBSERVPozorováníPozorování000500
* ONCOMET*ONCOMETONCOMETOnkometrieOnkometrie142000
* ORD*ORDORDOptická rotační disperzeOptická rotační disperze143000
* OSMOMET*OSMOMETOSMOMETOsmometrieOsmometrie144000
* OXIMET*OXIMETOXIMETOximetrieOximetrie145000
* PAGE*PAGEPAGEElektroforéza-polyakrylamid. gelElektroforéza-v polyakrylamidovém gelu068000
* PANDY*PANDYPANDYPandyho zkouškaPandy - proteiny v likvoru156000
* PAPERCHR*PAPERCHRPAPERCHRChromatografie-na papířeChromatografie-na papíře034000
* PCR*PCRPCRPCRReakce řetězová polymerázová167000
* PENIA*PENIAPENIANefelometrie - PENIANefelometrie - particle enhanced138010
* PET*PETPETTest odolnosti kapilár podtlakemTest odolnosti kapilár - podtlaková technika157000
* PETIA*PETIAPETIATurbidimetrie - PETTurbidimetrie - particle enhanced imunoturbidimetrie197010
* PFA100*PFA100PFA100PFA-100Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-100
* PFA200*PFA200PFA200PFA-200Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-200
* PHOTOEST*PHOTOESTPHOTOESTFotooptické stanoveníFotooptické stanovení086000
* POLARIM*POLARIMPOLARIMPolarimetriePolarimetrie149000
* POTENT*POTENTPOTENTPotenciometriePotenciometrie158000
* PRECIP*PRECIPPRECIPPrecipitacePrecipitace159010
* PRECKRY*PRECKRYPRECKRYPrecipitace (kryoprecipitace)Precipitace (kryoprecipitace)159011
* PRESS*PRESSPRESSMěření tlakuMěření tlaku126500
* PTITR*PTITRPTITRTitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrická194000
* RAST*RASTRASTTest immunoallegro sorbentTest immunoallegro sorbent179000
* REAS*REASREASRadioenzymová analýzaRadioenzymová analýza163000
* REFR*REFRREFRRefraktometrieRefraktometrie168000
* REM*REMREMREMPomocná procedura pro položky kategorie vznik=I231000
* REMICROS*REMICROSREMICROSMikroskopie-elektron. rastr.Mikroskopie-elektronová rastrovací132000
* RI*RIRIRadiální imunodifuzeRadiální imunodifuse161000
* RIA*RIARIARIARadioimunoanalýza kompetititvní162000
* RL*RLRLTest Rumpel-LeedeTest odolnosti kapilár - Rumpel-Leede155000
* ROCKELIA*ROCKELIAROCKELIAElektroimunoassay-raketkováElektroimunoassay-raketková070000
* RRA*RRARRARRARadioreceptorová analýza164000
* RS*RSRSSpektrofotometrie RamanovaSpektrofotometrie Ramanova020000
* SFC*SFCSFCChromatografie-SFCChromatografie-subkritická fluidní043000
* SOULIER*SOULIERSOULIERKrvácivost (Soulier)Krvácivost dle Souliera153000
* START*STARTSTARTPočátek funkčního testuPom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testu236000
* STOP*STOPSTOPKonec funkčního testuPom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testu238000
* TEMICROS*TEMICROSTEMICROSMikroskopie-elektron. transmisníMikroskopie-elektronová transmisní133000
* TEMP*TEMPTEMPMěření teplotyMěření teploty126000
* TEST*TESTTESTFunkční testPom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběru235000
* TESTSTR*TESTSTRTESTSTRTestační proužekTestační proužek203000
* TIME*TIMETIMETIMEPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U232000
* TIMEMEAS*TIMEMEASTIMEMEASMěření časuMěření času198000
* TIMEVAL*TIMEVALTIMEVALTIMEVALPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U232500
* TITR*TITRTITRTitraceTitrace189000
* TITRAG*TITRAGTITRAGTitrace-argentometrickáTitrace-argentometrická191000
* TITRAMP*TITRAMPTITRAMPTitrace-amperometrickáTitrace-amperometrická194000
* TITRCOMP*TITRCOMPTITRCOMPTitrace-chelatometrickáTitrace-chelatometrická193000
* TITRHG*TITRHGTITRHGTitrace-merkurimetrickáTitrace-merkurimetrická190000
* TITRI*TITRITITRITitrace-jodometrickáTitrace-jodometrická192000
* TLC*TLCTLCChromatografie-TLCChromatografie-tenkovrstvá037000
* TPS*TPSTPSTest protaminsulfátovýTest protaminsulfátový184000
* TURB*TURBTURBTurbidimetrieTurbidimetrie196000
* ULTRACEN*ULTRACENULTRACENUltracentrifugaceUltracentrifugace199000
* VAKCPAR*VAKCPARVAKCPARBakt. vyš. autovakcína parent.Bakteriologické vyšetření + autovakcína parent.999999
* VAKCPER*VAKCPERVAKCPERBakt. vyš. autovakcína peror.Bakteriologické vyšetření + autovakcína perorální999999
* VAKCSER*VAKCSERVAKCSERPožadavek přípravy autoséraPožadavek na přípravu autoséra999999
* VISCMET*VISCMETVISCMETViskozimetrieViskozimetrie201500
* VNT*VNTVNTTest virusneutralizačníTest virusneutralizační187000
* VOL*VOLVOLMěření objemuMěření objemu127000
* VOLMASS*VOLMASSVOLMASSMěření hustotyMěření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)200000
* VOLTAM*VOLTAMVOLTAMVoltametrieVoltametrie202000
* WEIGHT*WEIGHTWEIGHTVáženíVážení (měření hmotnosti)201000
* XRAYDIF*XRAYDIFXRAYDIFRentgenová difrakceRentgenová difrakce169000
* ZELP*ZELPZELPElektroforéza-zónováElektroforéza-zónová061000
IA CLIAIACLIACLIACLIAChemiluminiscenční imunoanalýza001100
IA CMIAIACMIACMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýza001000
IA ECLIAIAECLIAECLIAECLIAElektrochemiluminiscenční imunoanalýza001110
IA ELISAIAELISAELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent000600
IA FEIAIAFEIAFEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí000200
IA FIAIAFIAFIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivní000100
IA FPIAIAFPIAFPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizační000800
IA ILMAIAILMAILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivní000300
IA IRMAIAIRMAIRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivní000750
IA LEIAIALEIALEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí000500
IA LIAIALIALIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)000400
IA MEIAIAMEIAMEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)000900
IA RIAIARIARIARIARadioimunoanalýza kompetititvní000700

Obsah v XML