Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPSP

ČíselníkNCLPSP
NázevČíselník specifikací procedur
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace29.12.2021 11:21:58
Klíč(e)KLIC16
Počet vět313
Sada202210
Sada změna202210
Verze NČLP02.76.01
Verze DS04.22.05
Platnost od01.01.2022
Platnost do


KLIC16KLICKLICSPKODSPN32SPN55SPPORADISPPLATI_ODSPPLATI_DOSP
* 2DIMELIA*2DIMELIA2DIMELIA2dim. elektroimunoassayElektroimunoassay-dvourozměrná0710002000-01-01
* 2DIMELP*2DIMELP2DIMELPElektroforéza-dvourozměrnáElektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)0590002000-01-01
* 2DIMCHR*2DIMCHR2DIMCHRChromatografie-2DIMChromatografie-dvojrozměrná0360002000-01-01
* AAS*AASAASAASAbsorpční spektrofotometrie-atomová0210002000-01-01
* ACCELP*ACCELPACCELPElektroforéza-acetylcelulózaElektroforéza-na acetylcelulóze0650002000-01-01
* AGELP*AGELPAGELPElektroforéza-agarElektroforéza-v agarovém gelu0660002000-01-01
* AGLU*AGLUAGLUAglutinaceAglutinace0240002000-01-01
* AGLUBAB*AGLUBABAGLUBABAglut. blok. protilátekAglutinační průkaz blokujících protilátek0270002000-01-01
* AGLUG*AGLUGAGLUGAglutinace (gel)Aglutinace na gelu0250002000-01-01
* AGLUM*AGLUMAGLUMAglutinace (mikrodestička)Aglutinace na mikrodestičce0260302000-01-01
* AGLUS*AGLUSAGLUSAglutinace (sklíčko)Aglutinace na sklíčku0260602000-01-01
* AGLUT*AGLUTAGLUTAglutinace (zkum.)Aglutinace ve zkumavce0260002000-01-01
* AGRIMP*AGRIMPAGRIMPAgregační křivka impedančněStanovení agregační křivky impedanční metodou1090002000-01-01
* AGROPT*AGROPTAGROPTAgregační křivka optickyStanovení agregační křivky optickou metodou1100002000-01-01
* AGSELP*AGSELPAGSELPElektroforéza-agarózaElektroforéza-v agarózovém gelu0670002000-01-01
* AMPMET*AMPMETAMPMETAmperometrieAmperometrie0545002000-01-01
* AS*ASASAbsorpční spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)0020002000-01-01
* ASBICHR*ASBICHRASBICHRAbsorpční spektrofotom. bichrom.Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnová0220002000-01-01
* ASDERIV*ASDERIVASDERIVAbsorpční spektrofotom. deriv.Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrie0230002000-01-01
* ASEP*ASEPASEPAbsorpční spektrofotom. e.p.Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)0060002000-01-01
* ASIR*ASIRASIRSpektroskopie-IRAbsorpční spektrofotometrie-IR spektroskopie0180002000-01-01
* ASKIN*ASKINASKINAbsorpční spektrofotom. kinet.Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)0100002000-01-01
* ASREFL*ASREFLASREFLSpektrofotometrie reflexníSpektrofotometrie reflexní0140002000-01-01
* ASREG*ASREGASREGAbsorpční spektrofotom. registr.Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.0160002000-01-01
* ASUR*ASURASURUV spektrometrieAbsorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrie0170002000-01-01
* BCD*BCDBCDTest baktericidníTest baktericidní1720002000-01-01
* BTL*BTLBTLBlastická transform. lymfocytůTransformace blastická lymfocytů1950002000-01-01
* CAANAER*CAANAERCAANAERKult. bakteriologická anaerobníKultivace bakteriologická anaerobní1214752000-01-01
* CAARHE*CAARHECAARHEKultivace A. heamolyticumKultivace Arcanobacterium haemolyticum1215802000-01-01
* CAAUTO*CAAUTOCAAUTOHemokultivace v aut. systémuHemokultivace v automatickém systému9999992000-01-01
* CABORD*CABORDCABORDKultivace bordetelKultivace bordetel1216002000-01-01
* CACABA*CACABACACABAKultivace kampylobakterůKultivace kampylobakterů1214252000-01-01
* CACLDI*CACLDICACLDIKultivace Cl. difficileKultivace Clostridium difficile1214502000-01-01
* CAECO157*CAECO157CAECO157Kultivace E. coli O157Kultivace Escherichia coli O1571216602000-01-01
* CAESBL*CAESBLCAESBLSel.kult. g-tyčinky ESBLSelektivní kultivace na g-tyčinky ESBL9999992000-01-01
* CAGAVA*CAGAVACAGAVAKultivace Gardnerella vaginalisKultivace Gardnerella vaginalis1216702000-01-01
* CAGEN*CAGENCAGENKultivace bakteriologická obecnáKultivace bakteriologická obecná1213002000-01-01
* CAHEMO*CAHEMOCAHEMOKultivace hemofilůKultivace hemofilů1216102000-01-01
* CAHEPY*CAHEPYCAHEPYKultivace H. pyloriKultivace Helicobacter pylori1215752000-01-01
* CAINT*CAINTCAINTBakt.kult. střevní patogenyBakteriologická kultivace na střevní patogeny9999992000-01-01
* CALC*CALCCALCVýpočetVýpočet běžný2100002000-01-01
* CALEGI*CALEGICALEGIKultivace legionelKultivace legionel1216302000-01-01
* CAMHUU*CAMHUUCAMHUUKult. M. hominis U. urealyticumKultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum1215502000-01-01
* CAMRS*CAMRSCAMRSSel.kult. Staphyloc.aur. MRSASelektivní kultivace Staphylococcus aureus MRSA9999992000-01-01
* CAMYBA*CAMYBACAMYBAKultivace na mykobakteriaKultivace na mykobakteria1213502000-01-01
* CAMYHO*CAMYHOCAMYHOKultivace M. hominisKultivace Mycoplasma hominis1216902000-01-01
* CAMYLF*CAMYLFCAMYLFKultivace mykoplasmatKultivace mykoplasmat1214002000-01-01
* CANAME*CANAMECANAMEKultivace N. meningitisKultivace Neisseria meningitis1215252000-01-01
* CANEGO*CANEGOCANEGOKultivace N. gonorrhoaeKultivace Neisseria gonorrhoae1215002000-01-01
* CAPAKO*CAPAKOCAPAKOKultivace pat. korynebakteriíKultivace patogenních korynebakterií1215902000-01-01
* CAPCENTR*CAPCENTRCAPCENTRCentrifugace (kapilára)Centrifugace v kapiláře1280002000-01-01
* CASPSB*CASPSBCASPSBSel.kult. Streptoc. agalact.Selektivní kultivace Streptococcus agalactiae9999992000-01-01
* CASTAU*CASTAUCASTAUKultivace S. aureusKultivace Staphyloccocus aureus1216202000-01-01
* CAURUR*CAURURCAURURKultivace U. urealyticumKultivace Ureaplasma urealyticum1216802000-01-01
* CAVIBR*CAVIBRCAVIBRKultivace vibriíKultivace vibrií1216502000-01-01
* CAYERS*CAYERSCAYERSKultivace yersiniíKultivace yersinií1216402000-01-01
* CC*CCCCPočítání částicPočítání částic1460002000-01-01
* CCE*CCECCEElektroforéza-protisměrnáElektroforéza-protisměrná0640002000-01-01
* CCIMP*CCIMPCCIMPPočítání částic (impedance)Počítání částic - impedanční princip (vodivost)1470002000-01-01
* CCR*CCRCCRKonsumpce komplementuKonsumpce (spotřeba) komplementu1160002000-01-01
* CDS*CDSCDSRozpuštění sraženinyRozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)1080002000-01-01
* CELLCULT*CELLCULTCELLCULTKultivace (tkáňová kultura)Kultivace na tkáňové kultuře1190002000-01-01
* CENTRIF*CENTRIFCENTRIFCentrifugaceCentrifugace0310002000-01-01
* CEV*CEVCEVPočítání entitPočítání entit (vizuální)1480002000-01-01
* CFR*CFRCFRKomplement-fixační reakceReakce komplement-fixační1650002000-01-01
* CLOT*CLOTCLOTTest retrakce koagulaTest retrakce koagula1060002000-01-01
* CLT*CLTCLTTest cytolytickýTest cytolytický1760002000-01-01
* CLW*CLWCLWKoagulace (Lee White)Koagulační srážení krve dle Lee Whitea1070002000-01-01
* CMIA*CMIACMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýza0815002000-01-01
* CMT*CMTCMTTest cross-matchTest cross-match1740002000-01-01
* COAG*COAGCOAGKoagulaceKoagulace1110002000-01-01
* COAGE*COAGECOAGEKoagulace (det. impulzem)Koagulace detekovaná elektrickým impulsem1120002000-01-01
* COAGLU*COAGLUCOAGLUKoaglutinaceKoaglutinace1020002000-01-01
* COAGMECH*COAGMECHCOAGMECHKoagulace (det. změn mag. pole)Koagulace detekovaná změnou magnetického pole1140002000-01-01
* COAGOPT*COAGOPTCOAGOPTKoagulace (opticky)Koagulace optická metoda1130002000-01-01
* CONDUCT*CONDUCTCONDUCTKonduktometrieKonduktometrie1150002000-01-01
* COULOM*COULOMCOULOMCoulometrieCoulometrie0530002000-01-01
* CPGEN*CPGENCPGENKultivace paraz. obecnáKultivace parazitologická obecná1205002000-01-01
* CPTRVA*CPTRVACPTRVAKultivace Trichomonas vaginalisKultivace Trichomonas vaginalis1205102000-01-01
* CRTN*CRTNCRTNResistence kapilár (neg. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakem1850002000-01-01
* CRTP*CRTPCRTPResistence kapilár (poz. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakem1860002000-01-01
* CRYOCRIT*CRYOCRITCRYOCRITKryokritKryokrit1170002000-01-01
* CTT*CTTCTTTest cytotoxickýTest cytotoxický1750002000-01-01
* CVCMV*CVCMVCVCMVKultivace CMVKultivace virologická CMV1201502000-01-01
* CVGEN*CVGENCVGENKultivace virologická obecnáKultivace virologická obecná1200002000-01-01
* CVHHV6*CVHHV6CVHHV6Kultivace viru HHV6Kultivace viru HHV61202102000-01-01
* CVHSVVZV*CVHSVVZVCVHSVVZVKultivace HSV a VZVKultivace virologická HSV a VZV1202002000-01-01
* CVCHIC*CVCHICCVCHICKultivace virol. (kuřecí embryo)Kultivace virologická (kuřecí embryo)1200702000-01-01
* CVCHLAM*CVCHLAMCVCHLAMKultivace chlamydiíKultivace chlamydií1202502000-01-01
* CVINFL*CVINFLCVINFLKultivace virů chřipky na TKKultivace virologická virů chřipky na TK1200502000-01-01
* CVPAINFL*CVPAINFLCVPAINFLKultivace viru parainfluenzyKultivace viru parainfluenzy1200602000-01-01
* CVPOLIO*CVPOLIOCVPOLIOKultivace poliovirůKultivace virologická poliovirů1203002000-01-01
* CVRHINO*CVRHINOCVRHINOKultivace rhinovirůKultivace rhinovirů1201102000-01-01
* CVRSV*CVRSVCVRSVKultivace RS viruKultivace virologická RS viru1201002000-01-01
* CYDERM*CYDERMCYDERMKultivace na dermatofytaKultivace na dermatofyta1211002000-01-01
* CYGEN*CYGENCYGENKultivace mykologická obecnáKultivace mykologická obecná1210002000-01-01
* D*DDDenzitometrieDenzitometrie0540002000-01-01
* DAT*DATDATPřímý antiglobulinový testPřímý antiglobulinový test0300002000-01-01
* DFMICROS*DFMICROSDFMICROSMikroskopie (IF, přímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční přímá1360002000-01-01
* DISCELP*DISCELPDISCELPElektroforéza-diskováElektroforéza-disková0580002000-01-01
* DNADERIV*DNADERIVDNADERIVDNA deriv.DNA deriv.2000-01-01
* DPOTENT*DPOTENTDPOTENTPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímá1590002000-01-01
* DTP*DTPDTPDatový přenosPomocná procedura pro datový přenos2330002000-01-01
* DUKE*DUKEDUKEKrvácivost (Duke)Krvácivost dle Dukea1520002000-01-01
* EGT*EGTEGTTest etanolgelifikačníTest etanolgelifikační1770002000-01-01
* EIA*EIAEIAEIAEnzymová imunoanalýza (kompetitivní)0720002000-01-01
* EIT*EITEITTest enzymový inhibičníTest enzymový inhibiční1880002000-01-01
* ELIA*ELIAELIAElektroimunoassayElektroimunoassay0690002000-01-01
* ELISA*ELISAELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent0780002000-01-01
* ELP*ELPELPElektroforézaElektroforéza0550002000-01-01
* ENZELECT*ENZELECTENZELECTEnzymové elektrodyEnzymové elektrody0820002000-01-01
* EQ1*EQ1EQ1Vzorec 1Vzorec 012110002000-01-01
* EQ10*EQ10EQ10Vzorec 10Vzorec 102200002000-01-01
* EQ11*EQ11EQ11Vzorec 11Vzorec 112210002000-01-01
* EQ12*EQ12EQ12Vzorec 12Vzorec 122220002000-01-01
* EQ13*EQ13EQ13Vzorec 13Vzorec 132230002000-01-01
* EQ14*EQ14EQ14Vzorec 14Vzorec 142240002000-01-01
* EQ15*EQ15EQ15Vzorec 15Vzorec 152250002000-01-01
* EQ16*EQ16EQ16Vzorec 16Vzorec 162260002000-01-01
* EQ17*EQ17EQ17Vzorec 17Vzorec 172270002000-01-01
* EQ18*EQ18EQ18Vzorec 18Vzorec 182280002000-01-01
* EQ19*EQ19EQ19Vzorec 19Vzorec 192290002000-01-01
* EQ2*EQ2EQ2Vzorec 2Vzorec 022120002000-01-01
* EQ20*EQ20EQ20Vzorec 20Vzorec 202300002000-01-01
* EQ3*EQ3EQ3Vzorec 3Vzorec 032130002000-01-01
* EQ4*EQ4EQ4Vzorec 4Vzorec 042140002000-01-01
* EQ5*EQ5EQ5Vzorec 5Vzorec 052150002000-01-01
* EQ6*EQ6EQ6Vzorec 6Vzorec 062160002000-01-01
* EQ7*EQ7EQ7Vzorec 7Vzorec 072170002000-01-01
* EQ8*EQ8EQ8Vzorec 8Vzorec 082180002000-01-01
* EQ9*EQ9EQ9Vzorec 9Vzorec 092190002000-01-01
* FAES*FAESFAESSpektrofotometrie-FAESSpektrofotometrie-plamenová emisní atomová0150002000-01-01
* FEIA*FEIAFEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí0740002000-01-01
* FIA*FIAFIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivní0730002000-01-01
* FING*FINGFINGIngesce fagocytyIngesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)0940002000-01-01
* FLOWCYT*FLOWCYTFLOWCYTCytometrie průtokováCytometrie průtoková0500002000-01-01
* FLUORIM*FLUORIMFLUORIMFlurimetrieFluorimetrie0840002000-01-01
* FMICROS*FMICROSFMICROSMikroskopie (fluorescenční)Mikroskopie-fluorescenční1340002000-01-01
* FPIA*FPIAFPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizační0800002000-01-01
* FREEELP*FREEELPFREEELPElektroforéza-volnáElektroforéza-volná0570002000-01-01
* FREECHR*FREECHRFREECHRChromatografie-volnáChromatografie-volná0350002000-01-01
* FUNIM*FUNIMFUNIMFunkční test (aplikace i.m.)Funkční test s podáním látky intramuskulárně2040002000-01-01
* FUNIV*FUNIVFUNIVFunkční test (aplikace i.v.)Funkční test s podáním látky intravenózně2050002000-01-01
* FUNPO*FUNPOFUNPOFunkční test (aplikace p.o.)Funkční test s podáním látky perorálně2060002000-01-01
* FUNSC*FUNSCFUNSCFunkční test (aplikace s.c.)Funkční test s podáním látky subkutánně2070002000-01-01
* FW*FWFWFWSedimentace dle Fahreuse a Westergrena1700002000-01-01
* GC*GCGCChromatografie-plynováChromatografie-plynová0390002000-01-01
* GCMS*GCMSGCMSChromatografie-GC/MSChromatografie-plynová s hmotnostní detekcí0450002000-01-01
* GEL*GELGELGelifikaceGelifikace - vznik gelovité substance1030002000-01-01
* GELEGT*GELEGTGELEGTGelifikace etanolemGelifikace etanolem1040002000-01-01
* GELFIL*GELFILGELFILGelová filtraceGelová filtrace0490002000-01-01
* GELPS*GELPSGELPSGelifikace protaminsulfátemGelifikace protaminsulfátem1050002000-01-01
* GEPR*GEPRGEPRGenová sondaGenová sonda0890002000-01-01
* GLASSELE*GLASSELEGLASSELESkleněná elektrodaSkleněná elektroda0830002000-01-01
* GORD*GORDGORDSkupinové ordinováníSkupinové požadování, ordinování2340002000-01-01
* GPC*GPCGPCChromatografie-GPCChromatografie-gelová permeační0440002000-01-01
* GUTHRIE*GUTHRIEGUTHRIETest GuthriehoTest Guthrieho pro průkaz fenylalaninu1780002000-01-01
* HAGLINH*HAGLINHHAGLINHInhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinace0970002000-01-01
* HEMAGLU*HEMAGLUHEMAGLUHemaglutinaceHemaglutinace0280002000-01-01
* HEMOINH*HEMOINHHEMOINHInhibice hemolýzyInhibice hemolýzy0960002000-01-01
* HEMOL*HEMOLHEMOLHemolýza (komplementem induk.)Hemolýza (komplementem indukovaná)0301002000-01-01
* HIS*HISHISHibridizace in situHybridizace in situ0900002000-01-01
* HPCE*HPCEHPCEElektroforéza-HPCEElektroforéza-vysokoúčinná kapilární0560002000-01-01
* HPCEMS*HPCEMSHPCEMSElektroforéza-HPCE/MSElektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.0600002000-01-01
* HPLC*HPLCHPLCChromatografie-HPLCChromatografie-vysokoúčinná kapalinová0410002000-01-01
* HPLCMS*HPLCMSHPLCMSChromatografie-HPLC/MSChromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.0420002000-01-01
* HPTLC*HPTLCHPTLCChromatografie-HPTLCChromatografie-vysokoúčinná tenkovrstvá0380002000-01-01
* CH*CHCHTest komplementu hemolytickýTest komplementu hemolytický1820002000-01-01
* CHEMANAL*CHEMANALCHEMANALChemická analýzaChemická analýza0320002000-01-01
* CHROM*CHROMCHROMChromatografieChromatografie0330002000-01-01
* CHROMAF*CHROMAFCHROMAFChromatografie-afinitníChromatografie-afinitní0480002000-01-01
* CHT*CHTCHTTest chemotaktickýTest chemotaktický1730002000-01-01
* IA*IAIAIAImunoanalýza obecně0725002000-01-01
* IB*IBIBImmunoblottingImmunoblotting0910002000-01-01
* IBT*IBTIBTTest imunokuličekTest imunokuliček (immunobeads)1800002000-01-01
* ICP*ICPICPInduktivně vázaná plazmaInduktivně vázaná plazma0930002000-01-01
* ID*IDIDIzotopová diluceIzotopové zřeďování0510002000-01-01
* IDMS*IDMSIDMSID/MSIzotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií0520002000-01-01
* IEC*IECIECChromatografie-IECChromatografie-iontově výměnná0470002000-01-01
* IEF*IEFIEFElektroforéza-izoel. fokusaceElektroforéza-izoelektrická fokusace0620002000-01-01
* IFMICROS*IFMICROSIFMICROSMikroskopie (IF, nepřímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímá1350002000-01-01
* ICHR*ICHRICHRImunochromatografieImunochromatografie9999992000-01-01
* ILMA*ILMAILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivní0750002000-01-01
* IMUELP*IMUELPIMUELPElektroforéza-imunoelektroforézaElektroforéza-imunoelektroforéza0630002000-01-01
* IMUFIX*IMUFIXIMUFIXImunofixaceImunofixace0920002000-01-01
* IMUTURB*IMUTURBIMUTURBImunoturbidimetrieTurbidimetrie-imunoturbidimetrie1970002000-01-01
* INTEG*INTEGINTEGIntegrálIntegrál1500002000-01-01
* INTEGA*INTEGAINTEGAIntegrál plošnýPlošný integrál1510002000-01-01
* INTER*INTERINTERPrůběh funkčního testuPom. proc. pro vyznačení průběhu funkčního testu2370002000-01-01
* IPREC*IPRECIPRECImunoprecipitace v roztokuImunoprecipitace v roztoku0816002000-01-01
* IR*IRIRSpektrofotometrie-IRSpektrofotometrie infračervená0190002000-01-01
* IRMA*IRMAIRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivní0790002000-01-01
* IRMS*IRMSIRMSIR/MSHmotnostní spektrometrie poměru izotopů0460002000-01-01
* ISE*ISEISEISEIontově selektivní elektrody0980002000-01-01
* ISEDIL*ISEDILISEDILISE s dilucíIontově selektivní elektrody s ředěním vzorku1000002000-01-01
* ISEDIR*ISEDIRISEDIRISE bez diluceIontově selektivní elektrody bez ředění vzorku0990002000-01-01
* ITP*ITPITPIzotachoforézaIzotachoforéza1010002000-01-01
* IVY*IVYIVYKrvácivost (Ivy)Krvácivost dle Ivyho1540002000-01-01
* LASER*LASERLASERFotooptické stanovení (laser)Fotooptické stanovení - laserový paprsek (laser)0880002000-01-01
* LATEXAGL*LATEXAGLLATEXAGLAglutinace (latex)Aglutinace latexová0290002000-01-01
* LC*LCLCChromatografie-LCChromatografie-kapalinová0400002000-01-01
* LCMSMS*LCMSMSLCMSMSLC/MS/MSLC/MS/MS2000-01-01
* LCR*LCRLCRLCRReakce řetězová ligázová1660002000-01-01
* LEIA*LEIALEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí0770002000-01-01
* LENGTH*LENGTHLENGTHMěření délkyMěření délky1250002000-01-01
* LEUCOINH*LEUCOINHLEUCOINHInhibice adherence leukocytůInhibice adherence (přilnavosti) leukocytů0950002000-01-01
* LIA*LIALIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)0760002000-01-01
* LIF*LIFLIFLIFLaserem indukovaná fluorimetrie0850002000-01-01
* LIGHT*LIGHTLIGHTFotooptické stanovení (světlo)Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)0870002000-01-01
* LMICROS*LMICROSLMICROSMikroskop. (světlo)Mikroskopie - světelná1300002000-01-01
* LMICROSP*LMICROSPLMICROSPMikroskopie (polarizační)Mikroskopie-světelná, polarizační1310002000-01-01
* LMT*LMTLMTTest inhibice migrace leukocytůTest inhibice migrace leukocytů1810002000-01-01
* LN*LNLNNefelometrie-laserováNefelometrie-laserová1390002000-01-01
* LTCELL*LTCELLLTCELLKultura tkáňová dlouhodobáKultura dlouhodobá tkáňová1230002000-01-01
* LUMINO*LUMINOLUMINOLuminometrieLuminometrie1240002000-01-01
* MAART*MAARTMAARTMikroskopie ARTMikroskopické vyšetření acidorezistentních tyček1213752000-01-01
* MADNA*MADNAMADNAMolekulární analýza DNAMolekulární analýza DNA1370002000-01-01
* MAGEN*MAGENMAGENMikroskopie bakteriol. obecnáMikroskopické vyšetření bakteriologické obecné1213252000-01-01
* MAGIE*MAGIEMAGIEMikroskopie bakteriol. - GiemsaMikroskopické vyšetření bakteriologické barv. dle Giem1213302000-01-01
* MAM*MAMMAMMěření metabolické aktivityMěření metabolické aktivity1710002000-01-01
* MEIA*MEIAMEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)0810002000-01-01
* MICRA*MICRAMICRAVyšetření mikroorganismů - agensVyšetření mikroorganismů - agens1219502000-01-01
* MICRC*MICRCMICRCVyšetření mikroorganismů - kult.Vyšetření mikroorganismů - kultivace1219522000-01-01
* MICROS*MICROSMICROSMikroskopieMikroskopie1290002000-01-01
* MILYCTX*MILYCTXMILYCTXTest mikrolymfocytotoxickýTest mikrolymfocytotoxický1830002000-01-01
* MLCELL*MLCELLMLCELLKultura smíšená lymfocytárníKultura smíšená lymfocytární1220002000-01-01
* MP*MPMPMikroskopie parazitologickáMikroskopie parazitologická9999992000-01-01
* MPBTH*MPBTHMPBTHMikroskopie helmintůMikroskopické vyšetření krevních a tkáňových helmintů1206002000-01-01
* MPF*MPFMPFMikroskopie parazit.stoliceMikroskopie parazitologická stolice9999992000-01-01
* MPFF*MPFFMPFFMikroskopie paraz.stol. tropyMikroskopie parazitologická stol. návrat z tropů9999992000-01-01
* MPGEN*MPGENMPGENMikroskopie paraz. obecnáMikroskopické vyšetření parazitologické obecné1205502000-01-01
* MYGEN*MYGENMYGENMikroskopie mykologická obecnáMikroskopické vyšetření mykologické obecné1210502000-01-01
* NAA*NAANAANeutronová aktivační analýzaNeutronová aktivační analýza1400002000-01-01
* NEPHEL*NEPHELNEPHELNefelometrieNefelometrie1380002000-01-01
* NMR*NMRNMRNMRNukleární magnetická rezonanční spektroskopie1410002000-01-01
* OBSERV*OBSERVOBSERVPozorováníPozorování0005002000-01-01
* ONCOMET*ONCOMETONCOMETOnkometrieOnkometrie1420002000-01-01
* ORD*ORDORDOptická rotační disperzeOptická rotační disperze1430002000-01-01
* OSMOMET*OSMOMETOSMOMETOsmometrieOsmometrie1440002000-01-01
* OXIMET*OXIMETOXIMETOximetrieOximetrie1450002000-01-01
* PAGE*PAGEPAGEElektroforéza-polyakrylamid. gelElektroforéza-v polyakrylamidovém gelu0680002000-01-01
* PANDY*PANDYPANDYPandyho zkouškaPandy - proteiny v likvoru1560002000-01-01
* PAPERCHR*PAPERCHRPAPERCHRChromatografie-na papířeChromatografie-na papíře0340002000-01-01
* PCR*PCRPCRPCRReakce řetězová polymerázová1670002000-01-01
* PENIA*PENIAPENIANefelometrie - PENIANefelometrie - particle enhanced1380102000-01-01
* PET*PETPETTest odolnosti kapilár podtlakemTest odolnosti kapilár - podtlaková technika1570002000-01-01
* PETIA*PETIAPETIATurbidimetrie - PETTurbidimetrie - particle enhanced imunoturbidimetrie1970102000-01-01
* PFA100*PFA100PFA100PFA-100Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-1002000-01-01
* PFA200*PFA200PFA200PFA-200Hodnocení destičkových funkcí přístrojem PFA-2002000-01-01
* PHOTOEST*PHOTOESTPHOTOESTFotooptické stanoveníFotooptické stanovení0860002000-01-01
* POLARIM*POLARIMPOLARIMPolarimetriePolarimetrie1490002000-01-01
* POTENT*POTENTPOTENTPotenciometriePotenciometrie1580002000-01-01
* PRECIP*PRECIPPRECIPPrecipitacePrecipitace1590102000-01-01
* PRECKRY*PRECKRYPRECKRYPrecipitace (kryoprecipitace)Precipitace (kryoprecipitace)1590112000-01-01
* PRESS*PRESSPRESSMěření tlakuMěření tlaku1265002000-01-01
* PTITR*PTITRPTITRTitrace-potenciometrickáTitrace-potenciometrická1940002000-01-01
* RAST*RASTRASTTest immunoallegro sorbentTest immunoallegro sorbent1790002000-01-01
* REAS*REASREASRadioenzymová analýzaRadioenzymová analýza1630002000-01-01
* REFR*REFRREFRRefraktometrieRefraktometrie1680002000-01-01
* REM*REMREMREMPomocná procedura pro položky kategorie vznik=I2310002000-01-01
* REMICROS*REMICROSREMICROSMikroskopie-elektron. rastr.Mikroskopie-elektronová rastrovací1320002000-01-01
* RI*RIRIRadiální imunodifuzeRadiální imunodifuse1610002000-01-01
* RIA*RIARIARIARadioimunoanalýza kompetititvní1620002000-01-01
* RL*RLRLTest Rumpel-LeedeTest odolnosti kapilár - Rumpel-Leede1550002000-01-01
* ROCKELIA*ROCKELIAROCKELIAElektroimunoassay-raketkováElektroimunoassay-raketková0700002000-01-01
* RRA*RRARRARRARadioreceptorová analýza1640002000-01-01
* RS*RSRSSpektrofotometrie RamanovaSpektrofotometrie Ramanova0200002000-01-01
* SFC*SFCSFCChromatografie-SFCChromatografie-subkritická fluidní0430002000-01-01
* SOULIER*SOULIERSOULIERKrvácivost (Soulier)Krvácivost dle Souliera1530002000-01-01
* START*STARTSTARTPočátek funkčního testuPom. proc. pro vyznačení počátku funkčního testu2360002000-01-01
* STOP*STOPSTOPKonec funkčního testuPom. proc. pro vyznačení ukončení funkčního testu2380002000-01-01
* TEMICROS*TEMICROSTEMICROSMikroskopie-elektron. transmisníMikroskopie-elektronová transmisní1330002000-01-01
* TEMP*TEMPTEMPMěření teplotyMěření teploty1260002000-01-01
* TEST*TESTTESTFunkční testPom. proc. pro funkční test vázaný k jednomu odběru2350002000-01-01
* TESTSTR*TESTSTRTESTSTRTestační proužekTestační proužek2030002000-01-01
* TIME*TIMETIMETIMEPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U2320002000-01-01
* TIMEMEAS*TIMEMEASTIMEMEASMěření časuMěření času1980002000-01-01
* TIMEVAL*TIMEVALTIMEVALTIMEVALPomocná procedura pro položky kategorie vznik=U2325002000-01-01
* TITR*TITRTITRTitraceTitrace1890002000-01-01
* TITRAG*TITRAGTITRAGTitrace-argentometrickáTitrace-argentometrická1910002000-01-01
* TITRAMP*TITRAMPTITRAMPTitrace-amperometrickáTitrace-amperometrická1940002000-01-01
* TITRCOMP*TITRCOMPTITRCOMPTitrace-chelatometrickáTitrace-chelatometrická1930002000-01-01
* TITRHG*TITRHGTITRHGTitrace-merkurimetrickáTitrace-merkurimetrická1900002000-01-01
* TITRI*TITRITITRITitrace-jodometrickáTitrace-jodometrická1920002000-01-01
* TLC*TLCTLCChromatografie-TLCChromatografie-tenkovrstvá0370002000-01-01
* TPS*TPSTPSTest protaminsulfátovýTest protaminsulfátový1840002000-01-01
* TURB*TURBTURBTurbidimetrieTurbidimetrie1960002000-01-01
* ULTRACEN*ULTRACENULTRACENUltracentrifugaceUltracentrifugace1990002000-01-01
* VAKCPAR*VAKCPARVAKCPARBakt. vyš. autovakcína parent.Bakteriologické vyšetření + autovakcína parent.9999992000-01-01
* VAKCPER*VAKCPERVAKCPERBakt. vyš. autovakcína peror.Bakteriologické vyšetření + autovakcína perorální9999992000-01-01
* VAKCSER*VAKCSERVAKCSERPožadavek přípravy autoséraPožadavek na přípravu autoséra9999992000-01-01
* VISCMET*VISCMETVISCMETViskozimetrieViskozimetrie2015002000-01-01
* VNT*VNTVNTTest virusneutralizačníTest virusneutralizační1870002000-01-01
* VOL*VOLVOLMěření objemuMěření objemu1270002000-01-01
* VOLMASS*VOLMASSVOLMASSMěření hustotyMěření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)2000002000-01-01
* VOLTAM*VOLTAMVOLTAMVoltametrieVoltametrie2020002000-01-01
* WEIGHT*WEIGHTWEIGHTVáženíVážení (měření hmotnosti)2010002000-01-01
* XRAYDIF*XRAYDIFXRAYDIFRentgenová difrakceRentgenová difrakce1690002000-01-01
* ZELP*ZELPZELPElektroforéza-zónováElektroforéza-zónová0610002000-01-01
IA CLIAIACLIACLIACLIAChemiluminiscenční imunoanalýza0011002000-01-01
IA CMIAIACMIACMIACMIAChemilumiscenční mikročásticová imunoanalýza0010002000-01-01
IA ECLIAIAECLIAECLIAECLIAElektrochemiluminiscenční imunoanalýza0011102000-01-01
IA ELISAIAELISAELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent0006002000-01-01
IA FEIAIAFEIAFEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí0002002000-01-01
IA FIAIAFIAFIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivní0001002000-01-01
IA FPIAIAFPIAFPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizační0008002000-01-01
IA ILMAIAILMAILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivní0003002000-01-01
IA IRMAIAIRMAIRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivní0007502000-01-01
IA LEIAIALEIALEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí0005002000-01-01
IA LIAIALIALIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)0004002000-01-01
IA MEIAIAMEIAMEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)0009002000-01-01
IA RIAIARIARIARIARadioimunoanalýza kompetititvní0007002000-01-01
PCR PCRMPCRPCRMPCRMPCR v rámci duplexu / multiplexuPCR v rámci duplexu nebo multiplexu0000102021-12-01

Obsah v XML