Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCMPSPM

ČíselníkNCMPSPM
NázevSpecifikace mikrobiologických materiálů
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace01.10.2021 9:18:00
Klíč(e)KLIC16
Počet vět149
Sada202140
Sada změna202113
Verze NČLP02.75.01
Verze DS04.22.04
Platnost od01.10.2021
Platnost do


KLIC16KLICKLICSYSTKODN32N55PORADI
B HEMOCULTHEMOCULTBHEMOCULThemokulturahemokultura
B NONCOAGNONCOAGBNONCOAGnesrážlivá krevnesrážlivá krev
B(N) HEMOCULTHEMOCULTB(N)HEMOCULThemokulturahemokultura
CSF KOMORYKOMORYCSFKOMORYz komorz komor
CSF PATKANALPATKANALCSFPATKANALz páteřního kanáluz páteřního kanálu
DREN DRCNSDRCNSDRENDRCNSdrén z CNSdrén z CNS
DREN DRREDDRREDDRENDRREDredonredon
EX ENDOTRACENDOTRACEXENDOTRACz endotracheální kanylyz endotracheální kanyly
EX INDUKINDUKEXINDUKindukovanéindukované
EX SPONTSPONTEXSPONTvykašlanévykašlané
F FPARTFPARTFFPARTčást stolicečást stolice
F SWRECSWRECFSWRECvýtěr z rektavýtěr z rekta
FLPAT BLISFBLISFFLPATBLISFtekutina puchýřetekutina puchýře
FLPAT CAVDFCAVDFFLPATCAVDFtekutina Douglasova prostorutekutina Douglasova prostoru
FLPAT CYSTFCYSTFFLPATCYSTFtekutina cystytekutina cysty
FLPAT HEMATHEMATFLPATHEMATobsah hematomuobsah hematomu
FLPAT KIDN(CF)KIDN(CF)FLPATKIDN(CF)tekutina cysty (ledviny)tekutina cysty (ledviny)
FLPAT PANC(CF)PANC(CF)FLPATPANC(CF)tekutina cysty (pankreas)tekutina cysty (pankreas)
FLPAT PUPSCPUPSCFLPATPUPSCtekutina pseudocystytekutina pseudocysty
FLPAT SCFISSCFISFLPATSCFISsekret (píštěl)sekret (píštěl)
FLPAT SWFISSWFISFLPATSWFISvýtěr z píštělevýtěr z píštěle
GALL ZLUCNIKZLUCNIKGALLZLUCNIKze žlučníkuze žlučníku
GALL ZLUCOVODZLUCOVODGALLZLUCOVODze žlučovoduze žlučovodu
LABRAL LABRALCLABRALCLABRALLABRALCbronchoalveol. laváž chráněnábronchoalveol. laváž chráněná
LABRAL LABROLABROLABRALLABRObronchiální lavážbronchiální laváž
OTHF CAVDFCAVDFOTHFCAVDFtekutina Douglasova prostorutekutina Douglasova prostoru
OTHF DUFDUFOTHFDUFduodenální tekutinaduodenální tekutina
OTHF PANFPANFOTHFPANFpankreatická tekutinapankreatická tekutina
OTHF PCFPCFOTHFPCFperikardiální tekutinaperikardiální tekutina
OTHF PRFPRFOTHFPRFperitoneální tekutinaperitoneální tekutina
OTHF RPRFRPRFOTHFRPRFretroperitoneální tekutinaretroperitoneální tekutina
OTHF STFSTFOTHFSTFžaludeční tekutinažaludeční tekutina
PUS ABSCINPEABSCINPEPUSABSCINPEz abscesu intraabdominálníhoz abscesu intraabdominálního
PUS ABSCJATABSCJATPUSABSCJATz abscesu jaterníhoz abscesu jaterního
PUS ABSCMOZKABSCMOZKPUSABSCMOZKz abscesu mozkovéhoz abscesu mozkového
PUS ABSCPETOABSCPETOPUSABSCPETOz abscesu peritonsilárníhoz abscesu peritonsilárního
PUS ABSCPLICABSCPLICPUSABSCPLICz abscesu plicníhoz abscesu plicního
PUS CAVDFCAVDFPUSCAVDFz Douglasova prostoruz Douglasova prostoru
PUS FISFISPUSFISz píštělez píštěle
PUS VULVULPUSVULz rányz rány (neoperační)
PUS VULOPERVULOPERPUSVULOPERz operační rányz operační rány
SKIN BIOPBIOPSKINBIOPbiopsiebiopsie
SKIN IMCOMIMCOMSKINIMCOMotisk z popáleninyotisk z popáleniny
SKIN IMSKIIMSKISKINIMSKIotisk z kožní lézeotisk z kožní léze
SKIN SWSWSKINSWstěrstěr
SKIN SWCOMSWCOMSKINSWCOMstěr z popáleninystěr z popáleniny
SKIN SWSKISWSKISKINSWSKIstěr z kožní lézestěr z kožní léze
SKIN SWSKSFSWSKSFSKINSWSKSFstěr z kůže (bez defektu)stěr z kůže (bez defektu)
SPCKARD CANYLCANYLSPCKARDCANYLkanylakanyla
SPCKARD CATETCCATETCSPCKARDCATETCkatetr cévní centrálníkatetr cévní centrální (předmět nebo část, povrch)
SPCKARD CATETPCATETPSPCKARDCATETPkatetr cévní periferníkatetr cévní periferní (předmět nebo část, povrch)
SPCKARD CEVPROTCEVPROTSPCKARDCEVPROTcévní protézacévní protéza
SPCKARD ELECTELECTSPCKARDELECTelektrodaelektroda
SPCKARD CHLOPENCHLOPENSPCKARDCHLOPENchlopeňchlopeň
SPCKARD TRANSPLTRANSPLSPCKARDTRANSPLcévní transplantátcévní transplantát
SPCOFT SWCONSWCONSPCOFTSWCONvýtěr ze spojivkového vakuvýtěr ze spojivkového vaku
SPCOFT SWCORSWCORSPCOFTSWCORvýtěr z rohovkového vředuvýtěr z rohovkového vředu
SPCOFT TEARTEARSPCOFTTEARslzyslzy
SPCORL GARGFGARGFSPCORLGARGFtekutina získaná kloktánímtekutina získaná kloktáním hltanu a dutiny ústní
SPCORL LANTHLANTHSPCORLLANTHvýplach nosohltanuvýplach nosohltanu
SPCORL LASINLASINSPCORLLASINlaváž paranazální dutinylaváž paranazální dutiny
SPCORL PUMEARPUMEARSPCORLPUMEARtekutina ze středoušítekutina ze středouší
SPCORL PUSINPUSINSPCORLPUSINtekutina z paranazální dutinytekutina z paranazální dutiny
SPCORL SWEARSWEARSPCORLSWEARvýtěr ze zevního zvukovoduvýtěr ze zevního zvukovodu
SPCORL SWGINSWGINSPCORLSWGINvýtěr z dásnívýtěr z dásní
SPCORL SWLARSWLARSPCORLSWLARvýtěr z larynguvýtěr z laryngu
SPCORL SWMEARSWMEARSPCORLSWMEARvýtěr ze středoušívýtěr ze středouší
SPCORL SWMOUSWMOUSPCORLSWMOUslizniční léze dutiny ústníslizniční léze dutiny ústní
SPCORL SWNASSWNASSPCORLSWNASvýtěr z nosuvýtěr z nosu
SPCORL SWNTHSWNTHSPCORLSWNTHvýtěr z nosohltanuvýtěr z nosohltanu
SPCORL SWTHRSWTHRSPCORLSWTHRvýtěr z hrdlavýtěr z hrdla
SPCORL SWTONSWTONSPCORLSWTONvýtěr z léze jazykavýtěr z léze jazyka
SPCORL TONSILTONSILSPCORLTONSILvýtěr z tonsilvýtěr z tonsil
SPCORT BONEBONESPCORTBONEkostkost
SPCORT BONEGRBONEGRSPCORTBONEGRkostní štěpkostní štěp
SPCORT CARTILCARTILSPCORTCARTILchrupavkachrupavka
SPCORT ENDOPRENDOPRSPCORTENDOPRkloubní náhrada (endoprotéza)kloubní náhrada (endoprotéza)
SPCORT FASCIAFASCIASPCORTFASCIAfasciefascie
SPCORT JOFJOFSPCORTJOFkloubní tekutinakloubní tekutina
SPCORT PUJOIPUJOISPCORTPUJOItekutina z kloubní burzytekutina z kloubní burzy
SPCORT SWENDOPRSWENDOPRSPCORTSWENDOPRstěr z endoprotézystěr z endoprotézy
SPCPART AMFAMFSPCPARTAMFamniová tekutinaamniová tekutina
SPCPART COLSTRCOLSTRSPCPARTCOLSTRkolostrumkolostrum
SPCPART LOCHLOCHSPCPARTLOCHlochielochie
SPCPART MILK(H)MILK(H)SPCPARTMILK(H)mléko (mateřské)mléko (mateřské)
SPCPART PLACENPLACENSPCPARTPLACENplacentaplacenta
SPCPART STOMSTOMSPCPARTSTOMžaludeční obsah novorozencežaludeční obsah novorozence
SPCPART SWEARSWEARSPCPARTSWEARvýtěr z ucha novorozencevýtěr z ucha novorozence
SPCPART SWUMBSWUMBSPCPARTSWUMBstěr z pupkustěr z pupku
SPCRESP ASBROASBROSPCRESPASBRObronchiální aspirátbronchiální aspirát
SPCRESP ASTRAASTRASPCRESPASTRAtracheální aspiráttracheální aspirát
SPCRESP ASTRTRASTRTRSPCRESPASTRTRtranstracheální aspiráttranstracheální aspirát
SPCRESP BRBRCBRBRCSPCRESPBRBRCbronchiální brush chráněnýbronchiální brush chráněný
SPCRESP ENDOTRACENDOTRACSPCRESPENDOTRACendotracheální kanylaendotracheální kanyla
SPCRESP EXINDUKEXINDUKSPCRESPEXINDUKsputum indukovanésputum indukované
SPCRESP EXSPONTEXSPONTSPCRESPEXSPONTsputum vykašlanésputum vykašlané
SPCRESP LABRALLABRALSPCRESPLABRALbronchoalveolární lavážbronchoalveolární laváž
SPCRESP LABRALCLABRALCSPCRESPLABRALCbronchoalveol. laváž chráněnábronchoalveol. laváž chráněná
SPCRESP LABROLABROSPCRESPLABRObronchiální lavážbronchiální laváž
SPCRESP LUNG(BI)LUNG(BI)SPCRESPLUNG(BI)tkáň plic získaná biopsiítkáň plic získaná biopsií
SPCRESP PLFPLFSPCRESPPLFpleurální tekutinapleurální tekutina
SPCURO CAVDFCAVDFSPCUROCAVDFtekutina Douglasova prostorutekutina Douglasova prostoru
SPCURO IUBODYIUBODYSPCUROIUBODYintrauterinní tělískointrauterinní tělísko
SPCURO PUBARPUBARSPCUROPUBARtekutina z bartholinské žlázytekutina z bartholinské žlázy
SPCURO SCRPROSCRPROSPCUROSCRPROprostatický sekretprostatický sekret
SPCURO SEMENSEMENSPCUROSEMENejakulátejakulát
SPCURO SWGLANSSWGLANSSPCUROSWGLANSstěr z glansstěr z glans
SPCURO SWPLACSWPLACSPCUROSWPLACstěr z placentystěr z placenty
SPCURO SWPRAEPSWPRAEPSPCUROSWPRAEPstěr z předkožkystěr z předkožky
SPCURO SWURESWURESPCUROSWUREvýtěr z uretryvýtěr z uretry
SPCURO SWUTESWUTESPCUROSWUTEvýtěr z děložního hrdlavýtěr z děložního hrdla
SPCURO SWVAGSWVAGSPCUROSWVAGvýtěr z pochvyvýtěr z pochvy
SPCURO SWVGREKSWVGREKSPCUROSWVGREKvýtěr vaginorektálnívýtěr vaginorektální
SPCURO SWVULVSWVULVSPCUROSWVULVvýtěr z vulvyvýtěr z vulvy
SPCVUL SWCRUSWCRUSPCVULSWCRUvýtěr z bércového vředuvýtěr z bércového vředu
SPCVUL SWDECSWDECSPCVULSWDECvýtěr z dekubituvýtěr z dekubitu
SPCVUL SWFISSWFISSPCVULSWFISvýtěr z píštělevýtěr z píštěle
SPCVUL SWISCHSWISCHSPCVULSWISCHvýtěr z ischemického defektuvýtěr z ischemického defektu
SPCVUL SWSURSWSURSPCVULSWSURvýtěr z chirurgické rányvýtěr z chirurgické rány
SPCVUL SWTRASWTRASPCVULSWTRAvýtěr z traumatické rányvýtěr z traumatické rány
SPCVUL TICOMTICOMSPCVULTICOMtkáň z popáleninytkáň z popáleniny
SPCVUL TICRUTICRUSPCVULTICRUtkáň z bércového vředutkáň z bércového vředu
SPCVUL TIDECTIDECSPCVULTIDECtkáň z dekubitutkáň z dekubitu
SPCVUL TIFISTIFISSPCVULTIFIStkáň z píštěletkáň z píštěle
SPCVUL TIISCHTIISCHSPCVULTIISCHtkáň z ischemického defektutkáň z ischemického defektu
SPCVUL TISURTISURSPCVULTISURtkáň z chirurgické ránytkáň z chirurgické rány
SPCVUL TITRATITRASPCVULTITRAtkáň z traumatické ránytkáň z traumatické rány
TISSUE GRANULACGRANULACTISSUEGRANULACgranulačnígranulační
TISSUE LUNG(BI)LUNG(BI)TISSUELUNG(BI)tkáň plic získaná biopsiítkáň plic získaná biopsií
TISSUE MUSCLEMUSCLETISSUEMUSCLEsvalsval
TISSUE NEKROTICNEKROTICTISSUENEKROTICnekrotickánekrotická
TISSUE PODNEHTPODNEHTTISSUEPODNEHTpodnehtová drťpodnehtová drť
TISSUE PYOMEMPYOMEMTISSUEPYOMEMpyogenní membránapyogenní membrána
TISSUE STOM(BI)STOM(BI)TISSUESTOM(BI)tkáň žaludku získaná biopsiítkáň žaludku získaná biopsií
TISSUE TICOMTICOMTISSUETICOMtkáň z popáleninytkáň z popáleniny
TISSUE TICRUTICRUTISSUETICRUtkáň z bércového vředutkáň z bércového vředu
TISSUE TIDECTIDECTISSUETIDECtkáň z dekubitutkáň z dekubitu
TISSUE TIFISTIFISTISSUETIFIStkáň z píštěletkáň z píštěle
TISSUE TIISCHTIISCHTISSUETIISCHtkáň z ischemického defektutkáň z ischemického defektu
TISSUE TISATPTISATPTISSUETISATPtkáň získaná sekcítkáň získaná sekcí
TISSUE TISURTISURTISSUETISURtkáň z chirurgické ránytkáň z chirurgické rány
TISSUE TITRATITRATISSUETITRAtkáň z traumatické ránytkáň z traumatické rány
TISSUE TROMBTROMBTISSUETROMBtrombustrombus
U KATETRKATETRUKATETRz močového měchýře perm. katetrz močového měchýře permanentním katetrem
U LEDVINALEDVINAULEDVINAz ledvinyz ledviny
U MECHYRMECHYRUMECHYRz močového měchýře katetrizacíz močového měchýře katetrizací
U MOCOVODMOCOVODUMOCOVODz močovoduz močovodu
U SUPRAPUBSUPRAPUBUSUPRAPUBz močového měchýře suprapub. p.z močového měchýře suprapubickou punkcí
U UROSTOMUROSTOMUUROSTOMz urostomiez urostomie

Obsah v XML