Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník TYP_KU

ČíselníkTYP_KU
NázevTyp KU
ZdrojČíselníky DS
Aktualizace02.07.2024 18:25:35
Klíč(e)KLIC
Počet vět154
Sada202430
Sada změna202312
Verze NČLP02.89.01
Verze DS04.27.02
Platnost od01.07.2024
Platnost do


KLICDRUH_KUN55POPISSB_KU_OSB_KU_ZDMKU_OKU_ZKU_AOKU_AZIDKUIDSUBPLATI_ODPLATI_DOPORADI
AMB.ANAMAMBULANTanamnéza vytvořená v ambulanciAnamnéza vytvořená v ambulanci. Běžně je součástí jiných KU typu "AMB", zde je k dispozici pouze pro situace, kdy je ji vhodné sdílet samostatně. Viz též datový blok "AN" pro jinou standardní cestu předávání.1112017-07-01010020
AMB.EPIKRIZAMBULANTambulantní epikríza (souhrnná zpráva z ambulance)Ambulantní epikríza (souhrnná zpráva z ambulance).111112017-07-01010030
AMB.VYSAMBULANTambulantní vyšetření - žádosti a zprávyŽádost o ambulantní vyšetření / zpráva o ambulantním vyšetření (návštěva ambulance / ordinace) - obecná bez další specifikace typu a bez vložených speciálních bloků.111112012-07-01010010
ANESTOPERanestezieAnestezie.111112017-07-01240010
E.LPZEXITUSprohlídka mrtvéhoProhlídka mrtvého. Výstupem je "list o prohlídce zemřelého".111112017-07-01040010
E.PLKPEXITUSprůvodní list ke klinické pitvěPrůvodní list ke klinické pitvě.1112017-07-01040020
ENDO.BRONCHOODBVYSbronchoskopieBronchoskopie.111112017-07-01110010
ENDO.CYSTOODBVYScystoskopieCystoskopie.111112017-07-01110020
ENDO.GASTROODBVYSgastroskopieGastroskopie.111112017-07-01110030
ENDO.KOLONOODBVYSkolonoskopieKolonoskopie.111112017-07-01110040
ENDO.KOLPOODBVYSkolposkopieKolposkopie.111112017-07-01110050
ENDO.LAPAROODBVYSlaparoskopieLaparoskopie.111112017-07-01110060
ENDO.LARYNGOODBVYSlaryngoskopieLaryngoskopie.111112017-07-01110070
ENDO.MEDIASTINODBVYSmediastinoskopieMediastinoskopie.111112017-07-01110080
EXPORT.DATSPECOBJinfo o pacientovi v maximálním rozsahu včetně zprávInfo o pacientovi v maximálním rozsahu včetně všech zpráv - kompletní export dat pacienta. Objednávka kompletního exportu dat, na jejímž podkladě bude zasláno vše, co je v IS odesílatele tomuto pacientovi k dispozici. Do odesílaných zpráv bude vkládáno I1112018-12-01900300
GASTRO.MANARKTODBVYSanorektální manometrieAnorektální manometrie.111112017-07-01160030
GASTRO.MANJICODBVYSjícnová manometrieJícnová manometrie.111112017-07-01160020
GASTRO.PHMETODBVYSpH-metrieGastro - pH-metrie.111112017-07-01160010
GEN.CYTGENGENVYScytogenetické vyšetřeníCytogenetické vyšetření.111112017-07-01070020
GEN.GENGENVYSgenetické vyšetřeníGenetické vyšetření.111112017-07-01070010
GYN.AMNIOGYNPORamniocentézaAmniocentéza.111112017-07-01190010
GYN.FOLIKGYNPORfolikulometrieFolikulometrie.111112017-07-01190020
GYN.KARDTOKOGYNPORkardiotokografieKardiotokografie.111112017-07-01190030
H.ANAMHOSPITALanamnéza vytvořená při hospitalizaciAnamnéza vytvořená při hospitalizaci (v NIS). Běžně je součástí jiných KU typu "H", zde je k dispozici pouze pro situace, kdy je ji vhodné sdílet samostatně. Viz též datový blok "AN" pro jinou standardní cestu předávání.1112017-07-01030010
H.DEKURZHOSPITALdekurzDekurz - denní záznam o průběhu nemoci během hospitalizace.1112012-07-01030060
H.DOPORHOSPITALdoporučení k hospitalizaciDoporučení k hospitalizaci - žádost o hospitalizaci. Z doporučení hospitalizace plyne nejčastěji H.PRIJZ, ale může být sděleno i H.ODMZ.PAC, či H.ODMZ.LEK. V případě H.ODMZ.PAC či H.ODMZ.LEK se pracuje se stejným IDKU.1112013-01-01030020
H.EPIKRIZHOSPITALepikrízaEpikríza - shrnutí nemoci a současného stavu pacienta během hospitalizace s odhadem vývoje a plánovaným postupem (za dosavadní hospitalizaci nebo její část).1112012-07-01030070
H.ODMZ.LEKHOSPITALodmítnutí hosp. ze strany lékaře, další doporučeníDoporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany lékaře (kliniky), zpráva obsahuje informace týkající se důvodů k odmítnutí včetně dalšího doporučení.1112013-01-01030030
H.ODMZ.PACHOSPITALodmítnutí hospitalizace ze strany pacienta (revers)Doporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany pacienta, zpráva obsahuje informace týkající se odmítnutí.1112013-01-01030040
H.PRIJZHOSPITALpříjmová hospitalizační zprávaZpráva příjmová strukturovaná dle závazných doporučení.1112012-07-01030050
H.PROPPREDBFHOSPITALPropouštěcí zpráva předběžná - formalizovanáPropouštěcí zpráva předběžná (fakultativní, využívaná zejména pediatry, určená např. k předání rodičům proti podpisu aj.; obsahem se blíží propouštěcí zprávě, ale má některé odlišnosti dané místní úpravou).ku_z_propz1112023-01-20030091
H.PROPPREDBZHOSPITALpropouštěcí zpráva předběžnáPropouštěcí zpráva předběžná (fakultativní, využívaná zejména pediatry, určená např. k předání rodičům proti podpisu aj.; obsahem se blíží propouštěcí zprávě, ale má některé odlišnosti dané místní úpravou).111112012-07-01030090
H.PROPZHOSPITALpropouštěcí (překladová) zprávaPropouštěcí (překladová) zpráva. Je strukturovaná dle závazných doporučení. Slouží i jako překladová.1112012-07-01030100
H.PROPZFHOSPITALpropouštěcí (překladová) zpráva - formalizovanáPropouštěcí (překladová) zpráva formalizovaná, strukturovaná - dle požadavků MZ ČR a EU.ku_z_propz1112023-01-10030101
H.PRUBZHOSPITALprůběžná zpráva z hospitalizacePrůběžná zpráva z hospitalizace vyžádaná například pro: zaměstnavatele, školu, odbor sociální péče, soud aj.111112012-07-01030080
KARD.DOPPLERODBVYSdopplerometrické vyšetřeníDopplerometrické vyšetření.111112017-07-01120010
KARD.EFYZODBVYSelektrofyziologické vyšetřeníElektrofyziologické vyšetření.111112017-07-01120020
KARD.ECHOODBVYSechokardiografické vyšetřeníEchokardiografické vyšetření.111112017-07-01120030
KARD.EKGODBVYSEKG vyšetřeníEKG vyšetřeníECG111112013-01-01120040
KARD.ERGOODBVYSzátěžová elektrokardiografieZátěžová elektrokardiografie.111112017-07-01120050
KARD.HOLTERODBVYSmonitorování HolterMonitorování „Holter“.111112017-07-01120060
KARD.HUTTODBVYSkardiologický test na nakloněné rovině (HUTT)Kardiologický test na nakloněné rovině (HUTT).111112017-07-01120070
KARD.KORONODBVYSkoronarografické vyšetřeníKoronarografické vyšetření.111112017-07-01120080
KARD.LVENTRIKODBVYSlevostranná ventrikulografieLevostranná ventrikulografie.111112017-07-01120090
KARD.PSKATODBVYSpravostranná srdeční katetrizacePravostranná srdeční katetrizace.111112017-07-01120100
KARD.PTCAODBVYSPTCA vyšetřeníPTCA vyšetření.111112017-07-01120110
KARD.STIMODBVYSkardiostimulaceKardiostimulace.111112017-07-01120120
KONZKONZILkonzilium (obecně)Konzilium obecně - komu je určeno plyne z příjmového místa pm. Dourčení objednávky je uvedeno v typkuspeclok a v text_zadosti, kde může být i podrobný popis. Slouží k zaslání žádosti o konzilium prostřednictvím ku_o a ke sdělení zprávy konziliáře prostře111112012-07-01020010
LAB.ODBER.LABLABVYSodběr materiálu v laboratoři a laboratorní vyšetřeníSlouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu v laboratoři, kam se pacient dostaví. Objednávce přiděluje objednávající idku, do dat_du ze zadáku_o_lab1112013-12-01080020
LAB.ODBER.LUZKOLABVYSodběr materiálu u lůžka pac. a laboratorní vyšetřeníSlouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu u lůžka pacienta, k němuž se odběrový pracovník dostaví. Objednávce přiděluje objednávající idkuku_o_lab1112013-12-01080030
LAB.PRED.POPISLABVYSpředání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisuPředání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisu (klinické interpretaci - hodnocení). Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoře. Řeší se podobně jako v případě konzilia - zasílá se objednávka ku_o, k níž je v ku_prilohy připojen výčet zpráv ku_z (fazesku_o_labku_z_lab1111112017-04-01080060
LAB.PRED.REFLABVYSpředání určených vyšetření referenční laboratoři.Předání určených vyšetření referenční laboratoři. Referenční laboratoř zajišťuje konfirmaci výsledků stanovených laboratoří žadatele. Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoří. Pracuje se s IDSUB, předává se IDKU!ku_o_labku_z_lab1111112014-07-01080050
LAB.PRED.SMLUVLABVYSpředání části objednávky smluvní laboratořiPředání části objednávky smluvní laboratoři. Smluvní laboratoř realizuje tu část objednávky, kterou nezpracovává odesílající laboratoř (vztah je smluvně ošetřen). Obdrží jenom tyto vybrané požadavky. Slouží vnitřní potřebě laboratoří (viz norma ČSN EN ISku_o_labku_z_lab1111112014-07-01080040
LAB.VYSLABVYSlaboratorní vyšetření obecně (formalizovaně)Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (společně s ku_o_lab) a ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z (společně s ku_z_lab). Materiál odebírá objednávající a zasílá laboratoři. Slouží také k předávání lab. zpráv mezi IS. Pro objednávkku_o_labku_z_lab111112012-07-01080010
NEFRO.DIALNEFROhemodialýzaHemodialýza.111112017-07-01220010
NEFRO.PLFERNEFROplazmaferézaPlazmaferéza.111112017-07-01220020
NEUR.DYSTODBVYSvyšetření na dystoniiVyšetření na dystonii.111112017-07-01130010
NEUR.EEGODBVYSEEG vyšetřeníEEG vyšetření.111112013-01-01130020
NEUR.EMGODBVYSEMG vyšetřeníEMG vyšetření.111112013-01-01130030
NEUR.EPODBVYSevokované potenciályEvokované potenciály.111112017-07-01130040
NEUR.SONOODBVYSSONO vyšetření neurologickéSONO vyšetření neurologické.111112017-07-01130050
NUK.IZOTOPODBVYSizotopové vyšetření (obecně)Izotopové vyšetření (obecně).111112017-07-01100010
OFT.FAGODBVYSfluoroangiografie očního pozadíFluoroangiografie očního pozadí.111112017-07-01140010
OFT.FOTOODBVYSoční foto vyšetřeníOční foto vyšetření.111112017-07-01140020
OFT.HRTODBVYSHRT laser scan očního pozadíHRT laser scan očního pozadí.111112017-07-01140030
OFT.OCTODBVYSOCT vyšetření okaOCT vyšetření oka (optická koherentní tomografie).111112017-07-01140060
OFT.PERIODBVYSperimetrické vyšetření zorného polePerimetrické vyšetření zorného pole oka.111112017-07-01140040
OFT.SONOODBVYSSONO vyšetření okaSONO vyšetření oka.111112017-07-01140050
ONKO.BIOLTONKObiologická léčbaBiologická léčba (onkologie).111112017-07-01180030
ONKO.CHEMTONKOchemoterapieChemoterapie (onkologie).111112017-07-01180010
ONKO.RADIOTONKOradioterapieRadioterapie (onkologie).111112017-07-01180020
OPEROPERoperace (blíže nespecifikovaná)Operace (blíže nespecifikovaná).111112017-07-01230000
OPER.DERMOPERdermatologická operaceDermatologická operace.111112017-07-01230130
OPER.GYNOPERgynekologická operaceGynekologická operace.111112017-07-01230090
OPER.GYN.PTOPERpřerušení těhotenstvíPřerušení těhotenství.111112017-07-01230100
OPER.CHIROPERchirurgická operaceChirurgická operace.111112017-07-01230010
OPER.KARDIOCHIROPERkardiochirurgická operaceKardiochirurgická operace.111112017-07-01230070
OPER.NEUROCHIROPERneurochirurgická operaceNeurochirurgická operace.111112017-07-01230060
OPER.OFTALMOOPERoční operaceOční operace.111112017-07-01230110
OPER.ORLOPERORL operaceORL operace.111112017-07-01230120
OPER.ORTOPOPERortopedická operaceOrtopedická operace.111112017-07-01230020
OPER.PLASTCHIROPERplastická chirurgie operacePlastická chirurgie operace.111112017-07-01230050
OPER.PULMOPERplicní operacePlicní operace.111112017-07-01230080
OPER.STOMOPERstomatologická operaceStomatologická operace.111112017-07-01230140
OPER.TRAUMATOPERtraumatologická operaceTraumatologická operace.111112017-07-01230030
OPER.UROLOGOPERurologická operaceUrologická operace.111112017-07-01230040
ORL.AUDIOODBVYSaudiometrické vyšetřeníAudiometrické vyšetření.111112017-07-01150010
OS.ANAMOSETDOKošetřovatelská anamnézaOšetřovatelská anamnéza.1112017-07-01400010
OS.DEKURZOSETDOKošetřovatelský dekurz (záznam)Ošetřovatelský dekurz (záznam).1112017-07-01400030
OS.EPIKRIZOSETDOKošetřovatelská epikrízaOšetřovatelská epikríza.1112017-07-01400040
OS.PLANOSETDOKošetřovatelský plánOšetřovatelský plán.1112017-07-01400050
OS.PLANREALOSETDOKrealizace ošetřovatelského plánuRealizace ošetřovatelského plánu.1112017-07-01400060
OS.PRIJZOSETDOKošetřovatelská příjmová zprávaOšetřovatelská příjmová zpráva.1112017-07-01400020
OS.PROPZOSETDOKošetřovatelská propouštěcí (překladová) zprávaOšetřovatelská propouštěcí (překladová) zpráva.1112017-07-01400070
PAT.BIOPTPATVYSbioptické vyšetřeníBioptické vyšetření.111112017-07-01060020
PAT.CYTOLOGPATVYScytologické vyšetřeníCytologické vyšetření.ku_z_pat_n111112017-07-01060030
PAT.HISTOLOGPATVYShistologické vyšetřeníHistologické vyšetření.ku_z_pat_n111112017-07-01060010
PAT.ZKP.PATANATPATVYSzáznam o klinické pitvě - patologicko-anatomická pitvaZáznam o klinické pitvě - patologicko-anatomická pitva.111112017-07-01050010
PAT.ZKP.SOUDPATVYSzáznam o klinické pitvě - soudní pitvaZáznam o klinické pitvě - soudní pitva.111112017-07-01050020
PAT.ZKP.ZDRAVPATVYSzáznam o klinické pitvě - zdravotní pitvaZáznam o klinické pitvě - zdravotní pitva.111112017-07-01050030
PATSUM.ALLSPECOBJobjednávka typu PATSUM.DAT nebo PATSUM.SESTObjednávka typu PATSUM.DAT nebo PATSUM.SEST. Sděluje se ta varianta, kterou systém příjemce umí zpracovat. Viz podrobný popis v odkazu na příslušné KU.1112018-07-01900200
PATSUM.DATSPECOBJsouhrn o pacientovi / PS zasílaný datovými bloky DASTASouhrn o pacientovi v rozsahu specifikovaném v projektu "Patient Summary" včetně doplňků pro tuzemské prostředí. Slouží k zaslání objednávky, na jejímž podkladě bude sdělena příslušná množina dat, zaslaných prostřednictvím datových bloků DASTA (přičemž sku_z_patsumdat+ku_pac1111112018-07-01900100
PATSUM.PREVSPECOBJsouhrn o pacientovi zasílaný do převodníku DS4/HL7 CDASlouží k zaslání dat do externího převodníku, který zajistí převod PATSUM.DAT na PATSUM.SEST (a naopak). Viz podrobný popis v odkazu na příslušnou KU.1111112018-12-01900250
PATSUM.SESTSPECOBJsouhrn o pacientovi / PS zasílaný v DASTA jako HL7 CDAHL7 CDA dle projektu "Patient Summary". Slouží k zaslání objednávky, na jejímž podkladě bude sdělena příslušná sestava HL7 CDA (zpráva) dle projektu "PS". Informace o pacientovi v rozsahu bloku IP ani další klinické události se nezasílají. IDSUB se sděluku_z_patsumsest1111112018-07-01900150
PNEU.SPIROODBVYSfunkční vyšetření plic (spirometrie)Funkční vyšetření plic (spirometrie).111112017-07-01170010
POR.ZNGYNPORzpráva o novorozenciZpráva o novorozenci.111112017-07-01200020
POR.ZRGYNPORzpráva o rodičceZpráva o rodičce.111112017-07-01200010
PP.DD.D14PPpreventivní prohlídka PLDD v 14 dnechPreventivní prohlídka PLDD v 14 dnech111112023-01-25012040
PP.DD.D42PPpreventivní prohlídka PLDD v 6 týdnechPreventivní prohlídka PLDD v 6 týdnech111112023-01-25012050
PP.DD.M03PPpreventivní prohlídka PLDD v 3 měsícíchPreventivní prohlídka PLDD v 3 měsících111112023-01-25012060
PP.DD.M04PPpreventivní prohlídka PLDD v 4 měsícíchPreventivní prohlídka PLDD v 4 měsících111112023-01-25012070
PP.DD.M06PPpreventivní prohlídka PLDD v 6 měsícíchPreventivní prohlídka PLDD v 6 měsících111112023-01-25012080
PP.DD.M08PPpreventivní prohlídka PLDD v 8 měsícíchPreventivní prohlídka PLDD v 8 měsících111112023-01-25012090
PP.DD.M10PPpreventivní prohlídka PLDD v 10 měsícíchPreventivní prohlídka PLDD v 10 měsících111112023-01-25012100
PP.DD.M12PPpreventivní prohlídka PLDD v 12 měsícíchPreventivní prohlídka PLDD v 12 měsících111112023-01-25012110
PP.DD.M18PPpreventivní prohlídka PLDD v 18 měsícíchPreventivní prohlídka PLDD v 18 měsících111112023-01-25012120
PP.DD.R03PPpreventivní prohlídka PLDD v 3 letechPreventivní prohlídka PLDD v 3 letech111112023-01-25012130
PP.DD.R05PPpreventivní prohlídka PLDD v 5 letechPreventivní prohlídka PLDD v 5 letech111112023-01-25012140
PP.DD.R07PPpreventivní prohlídka PLDD v 7 letechPreventivní prohlídka PLDD v 7 letech111112023-01-25012150
PP.DD.R09PPpreventivní prohlídka PLDD v 9 letechPreventivní prohlídka PLDD v 9 letech111112023-01-25012160
PP.DD.R11PPpreventivní prohlídka PLDD v 11 letechPreventivní prohlídka PLDD v 11 letech111112023-01-25012170
PP.DD.R13PPpreventivní prohlídka PLDD v 13 letechPreventivní prohlídka PLDD v 13 letech111112023-01-25012180
PP.DD.R15PPpreventivní prohlídka PLDD v 15 letechPreventivní prohlídka PLDD v 15 letech111112023-01-25012190
PP.DD.R17PPpreventivní prohlídka PLDD v 17 letechPreventivní prohlídka PLDD v 17 letech111112023-01-25012200
PP.DD.VSTPPpreventivní prohlídka PLDD - převzetí do péčePreventivní prohlídka PLDD - převzetí do péče111112023-01-25012030
PP.DD.VYSTPPpreventivní prohlídka PLDD - výstupní prohlídkaPreventivní prohlídka PLDD - výstupní prohlídka111112023-01-25012210
PP.DOSPPPpreventivní prohlídka praktickým lékařemPreventivní prohlídka praktickým lékařem111112023-01-25012220
PP.GYNPPpreventivní prohlídka ženským praktickým lékařemPreventivní prohlídka ženským praktickým lékařem111112023-01-25012230
PP.STOMPPpreventivní prohlídka zubním lékařemPreventivní prohlídka zubním lékařem111112023-01-25012240
PSYCH.PSYCHIATRKLINpsychiatrické vyšetřeníPsychiatrické vyšetření.111112017-07-01260020
PSYCH.PSYCHOLKLINpsychologické vyšetřeníPsychologické vyšetření.111112017-07-01260010
PSYCH.PSYCHOTERKLINpsychoterapiePsychoterapie.111112017-07-01260030
RDGRDGVYSRDG vyšetření (blíže nespecifikované)RDG vyšetření (blíže nespecifikované).ku_o_rdgku_z_rdg111112017-07-01090000
RDG.ANGIORDGVYSangiografieAngiografie.ku_o_rdgku_z_rdgXA111112017-04-01090010
RDG.CTRDGVYSCT vyšetřeníCT vyšetření.ku_o_rdgku_z_rdgCT111112017-04-01090020
RDG.DENSITRDGVYSkostní denzitometrieKostní denzitometrie.ku_o_rdgku_z_rdg111112017-07-01090030
RDG.MAMORDGVYSmamografieMamografie.ku_o_rdgku_z_rdgMG111112017-04-01090040
RDG.MRRDGVYSmagnetická rezonaceMagnetická rezonace.ku_o_rdgku_z_rdgMR111112017-04-01090050
RDG.PETCTRDGVYSPET/CTPozitronová emisní tomografie - CT.ku_o_rdgku_z_rdgPT111112017-04-01090060
RDG.PETMRRDGVYSPET/MRPozitronová emisní tomografie - MR.ku_o_rdgku_z_rdgPT111112017-04-01090070
RDG.RTGRDGVYSRTG vyšetřeníRTG vyšetření.ku_o_rdgku_z_rdgCR111112012-07-01090080
RDG.SONORDGVYSsonografické vyšetřeníSonografické vyšetření.ku_o_rdgku_z_rdgUS111112017-04-01090090
RDG.TERMORDGVYStermografické vyšetřeníTermografické vyšetření.ku_o_rdgku_z_rdg111112017-04-01090100
REPAS.VYSGYNPORasistovaná reprodukceAsistovaná reprodukce (blíže nespecifikováno).111112017-07-01210010
RHBRHBrehabilitace (blíže neurčená)Rehabilitace (blíže neurčená).111112017-07-01300000
RHB.ELEKTRORHBelektroléčbaElektroléčba.111112017-07-01300010
RHB.ERGORHBergoterapieErgoterapie.111112017-07-01300020
RHB.FYZIORHBfyzioterapieFyzioterapie.111112017-07-01300030
RHB.VODORHBvodoléčbaVodoléčba.111112017-07-01300040
SOUPIS.ZPRAVSPECOBJsoupis seznamu zprávSoupis objednávek a zpráv. Slouží k zaslání žádosti o soupis zpráv z databáze. Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.ku_o_soupisku_z_soupis1112015-04-01900020
STOM.OSETSTOMstomatologické ošetřeníStomatologické ošetření.111112017-07-01250010
VYPIS.ZPRAVSPECOBJvýpis objednávek a zpráv (kopie)Výpis objednávek a zpráv (kopie). Slouží k zaslání žádosti o výpis zpráv (kopii) z databáze. Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.ku_o_vypis1112013-01-01900010
ZZS.AVIZOZZSavízo zdravotnické záchranné službySlouží k zaslání informace, že posádka ZZS s pacientem míří do působiště adresáta (nemocnice). Avízo je provozní informace, u které se nepředpokládá vložení do zdravotní dokumentace pacienta (mnohdy pacient není ani identifikován). Řeší se prostřednictví1112017-04-01800020
ZZS.VYJEZDZZSvýjezd zdravotnické záchranné službyVýjezd zdravotnické záchranné služby. Slouží k zaslání formuláře „Záznam o výjezdu“, který bez vyžádání zasílá záchranná služba cílovému zdravotnickému zařízení (nemocnici). Řeší se prostřednictvím ku_z, bez předchozí objednávky prostřednictvím ku_o.1112014-07-01800010

Obsah v XML