Nástroj pro validaci souborů DS3 (ds3valid)

 

 

Program ds3valid umožňuje validovat soubory datového standardu, verze 3. Je určen pro soubory DS3, verze 3.11.01 a vyšší. Jeho

výstupem je protokol o validaci souboru DS3. Součástí protokolu je jednoznačné rozhodnutí, zda validovaný soubor vyhovuje definici datového standardu, verze 3.

 

Program provádí:

- kontroly formální správnosti XML souborů datového standardu, verze 3 (dále jen DS3) (kontrola

formalismů XML ("well-formed dokument"),

- kontroly formální správnosti souborů DS3 proti odpovídající definici DTD,

- kontroly obsahu souborů DS3 - porovnání s číselníky, kontrola přípustných rozsahů a délek hodnot

- kontroly věcné správnosti údajů v souborech DS3 se zaměřením na korektní použití položek NČLP,

kontroly jednotek a přepočítacích faktorů, orientační kontroly hodnoty a kontroly hodnot škál

- podrobné kontroly bloku "v" a všech bloků do něj vnořených (kromě bloku "sci" a bloků mikrobiologická

vyšetření ve formalizovaném tvaru)

 

Je implementován v jazyce Visual FoxPro, verze 6. Lze jej provozovat v prostředí MicrosoftWindows.

 

Uživatelem programu může být lékař, správce zdravotnických informačních systémů, pracovník podílející se

na vývoji programových děl.

 

Před použitím je program potřeba instalovat (instalační CD je k dispozici v komprimovaném tvaru (soubor ds3valid.zip).

 

Stažení souboru ds3valid.zip

 

Popis instalace programu ds3valid: ds3valid_instalace.pdf

 

Popis programu ds3valid: ds3valid_popis.pdf