OSN-SAbstraktOSN-E

Arbitrární látková koncentrace je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) bez vazby na jednotku systému SI. Obvykle používanou jednotkou je U/l nebo IU/l.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

SI jednotky

Druh veličiny

 

OSN-STextOSN-E

Arbitrární látková koncentrace je druh veličiny mimo sedm dimenzí SI.

 

Arbitrární látková koncentrace je druhem veličiny používaným v situacích, kdy je vztah k počtu molekul komponenty v definovaném objemu systému, ale u komponenty není návaznost na SI jednotky. Jednotkou je U/l (unit/l, jednotka/l), nebo IU/l (international unit/l, int.unit/l, mezinárodní jednotka/l) a jejich násobky. Mezinárodní jednotka je založena na certifikovaných referenčních materiálech, které registruje Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation, WHO). V případě použití arbitrární látkové koncentrace a mezinárodní jednotky je nezbytnou součástí druhu veličiny specifikace měřicího postupu a referenčního materiálu.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Arbitrární látková koncentrace se jako druh veličiny používá všude tam, kde je identifikace entity (molekuly) natolik pokročilá, že lze očekávat vývoj primárního kalibrátoru s návazností na SI jednotku. Kde již existuje mezinárodní referenční materiál, volí se jako jednotka IU (int. unit), její násobky a deriváty (IU/l, mIU/l a podobně). V ostatních případech se volí jako jednotka U, její násobky a deriváty (U/l, mU/l a podobně). Kde chybí identifikace entity (molekuly), je druhem veličiny Arbitrární koncentrace a jednotkou je arbitrární jednotka (arbitrary unit, arb.unit, arb.j.).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor