Datový standard MZ ČR 03.08.01

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR 02.15.01

Národní zdravotnický informační systém (NZIS 200620)

 

 

Úvodní informace k projektu DS a NČLP, současný stav a další rozvoj

 

Jak pracovat s CD-ROM s DS, NČLP, nástroji a dokumenty

 

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 3.01.01 - aktuální změny

 

Webové služby

 

Datový standard MZ ČR - DS 03.08.01

 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR - NČLP 02.15.01

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS), číselníky ÚZIS ČR, datové bloky

 

 

Nástroje pro práci s DS

 

Nástroje pro práci s NČLP

 

Nástroje pro práci s formuláři ÚZIS ČR

 

Zavádění NČLP a DS do praxe, kvalitní využívání v praxi

 

Verze a upgrade DS a číselníků pro DS

 

Komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy

 

Metodické pokyny, související dokumenty a texty

 

Správce NČLP a DS, adresy a kontakty

 

Registrace uživatelů DS a NČLP

 

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS

 

Alternativní duplicitní seznam významných dokumentů a textů k DS, NČLP a k nástrojům

 

Seznam použitých zkratek

 

Tento počítačový systém obsahuje právní předpisy z ASPI.

 

Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k zavedení webových služeb pro Datový standard a Národní číselník laboratorních položek:

Od 1.1.2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb - http://ciselniky.dasta.mzcr.cz struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 3.07.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.14.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu upgrade z prosince 2005 a dále a číselníky NZIS 200610 a výše. Popis webových služeb pro implementaci do IS je dostupný z úvodní stránky.

Na stávající adrese http://dasta.mzcr.cz budou nadále pouze hypertextové popisy datových struktur a číselníků a hypertextové obsahy číselníků.

 

© Copyright

Tento počítačový systém je chráněn autorským právem. Nevhodné kopírování a rozšiřování tohoto systému nebo jakékoli jeho části je trestné podle autorského a trestního práva.

 

Praha, 22. 03. 2006