Komunikace mezi zdravotnickými IS

 

Úvodní text pro uživatele (populární pojednání o Internetu se zamyšlením nad zbytečnými obavami):

 

Komunikace - obecně o internetu

 

 

Praktické informace o komunikaci mezi IS (pro uživatele s příklady řešení):

 

Komunikace - jak řešit v praxi

 

 

Teoretický text o možných řešeních komunikace (pro tvůrce a znalé uživatele):

 

Komunikace mezi IS a Datový standard

 

 

 

Všechny uvedené texty jsou převzaty z DS 2.01.01.