Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 3.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·         datum

·         blok  (je-li změna vázána k bloku)

·         položka bloku jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·         verze, od níž je změna platná

·         popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je počínaje verzí  3.01.01 uváděno symbolické vyznačení změny ve sloupci “změny” (v tabulce popisující blok). Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky.

 

 

SEZNAM ZMĚN - TABULKA

 

DATUM

BLOK, číselník

položka

změna

od verze

popis

2003-11-01

 

 

03.01.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.01.01.

2004-01-01

 

 

03.01.01

Oficiální vyhlášení platnosti DS 03.01.01.

2004-04-02

IP

id_pac

03.02.01

změna délky položky z 10 znaků na 9 nebo 10 znaků

2004-04-02

P

cispoj

03.02.01

změna délky položky z 10 znaků na 9 nebo 10 znaků

2004-04-02

PM

ico

03.02.01

připojena drobná poznámka k délce položky IC  - v bloku PM nevyznačováno

2004-04-02

IS

ico

03.02.01

připojena drobná poznámka k délce položky IC  - v bloku IS nevyznačováno

2004-04-02

OCZ

typ_oc_text

03.02.01

změna délky položky z -35 znaků na -55 znaků dle číselníku LOCTO

2004-04-02

OCZ

davka

03.02.01

element je povinný, původně nepovinný (ve sloupci V bylo * a nyní je +)

2004-04-02

NAZVY

komponenta

03.02.01

změna délky položky z -35 znaků na -55 znaků (v NČLP je zatím na -35, faktická změna bude realizována po revizi názvů koncem roku 2004)

2004-04-02

VR

nazev_nclp

03.02.01

změna délky položky z -90 znaků na -120 znaků (v NČLP je zatím na -90, faktická změna bude realizována po revizi názvů koncem roku 2004)

2004-04-02

VR

nazev_lclp

03.02.01

změna délky položky z -90 znaků na -120 znaků (v LČLP je zatím na -90, faktická změna bude realizována po revizi názvů koncem roku 2004)

2004-04-04

VR

ind_oprav_sd

03.02.01

doplnění hodnoty "S" do DTD, v textovém popisu i v číselníku bylo správně

2004-04-04

VR

typ_cispol

03.02.01

připojení významné informace do poznámky 02 - reakce na chyby z praxe

2004-04-04

VRN

hodnota

03.02.01

připojení významné informace do poznámky 07 - reakce na chyby z praxe

2004-04-17

NRNAR

njmd

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRNAR

njmm

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRNAR

norp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností)

2004-04-17

NRNAR

nstaobc

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství novorozence)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRNAR

nbydlm

03.02.01

připojen původní číselník "OBCE" a pokyn "doplňuje se podle obce"

2004-04-17

NRNAR

nmaxbe

03.02.01

změna v popisu a v hodnotě - zadává se minimální BE (původně bylo max)!

zadává se nejnižší hodnota, která bývá záporná

původní klíč zůstává nezměněn, byť je nyní jako symbol nelogický

hodnota položky se může pohybovat v rozsahu -40,0 až +40,0

2004-04-17

NRROD

rjmm

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRROD

rbydlm

03.02.01

připojen původní číselník "OBCE" a pokyn "doplňuje se podle obce"

2004-04-17

NRROD

robecm

03.02.01

připojen nový pokyn k číselníku "OBCE" (ve sloupci "poznámka")

2004-04-17

NRROD

rorp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností), číselník "OBCE"

2004-04-17

NRROD

rstaobc

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství rodičky)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRROD

rvzdel

03.02.01

byl zde odkaz na číselník "VZDELA", nyní je odkaz na správný číselník "RVZDELA" (změna se týká sloupce hodnota i poznámka)

hodnota 1 až 4 se touto záměnou číselníků nemění, interpretace je jiná

2004-04-17

NRVD

vstaobcd

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství dítěte)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRVD

vjmeno

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRVD

vdatumr

03.02.01

oprava rozporu v popisu formátu datumu - formát D

2004-04-17

NRVS

vtrvbyd

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRVS

vobec

03.02.01

připojen nový pokyn k číselníku "OBCE" (ve sloupci "poznámka")

2004-04-17

NRVS

vbydl

03.02.01

nová povinná položka (kraj, okres bydliště matky) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRVS

vorp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRVS

vstaobcm

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství matky)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRVS

více položek

03.02.01

pro více položek byla doplněna poznámka "02" - "v I. trimestru"

2004-04-17

NRPOT

ptrvbyd

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRPOT

pbydl

03.02.01

nová povinná položka (kraj, okres bydliště) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRPOT

porp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRPOT

pstaobc

03.02.01

změna číselníku a délky položky; původně se vycházelo z číselníku "STAOBC", nyní nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství

2004-04-17

NRPOT

pnarodn

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRHI

hidcis

03.02.01

původně bylo zadáváno identifikační číslo, nyní je rodné číslo (dle Závazných pokynů NZIS); úprava délky z hodnoty 10 na -10 s poznámkou 9 nebo 10 zn.

2004-04-17

NRHI

horp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRHI

hstaobc

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství pacienta)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRHI

hkrok

03.02.01

změna délky položky ze 4 na 3 znaky

2004-04-17

NHPAC

prijm

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

jmeno

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

titul

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

kraj

03.02.01

připojen číselník "OBCE" a pokyny k vyplnění (ve sloupci poznámka)

2004-04-17

NHPAC

okres

03.02.01

připojen číselník "OBCE" a pokyny k vyplnění (ve sloupci poznámka)

2004-04-17

NHPAC

orp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NHPAC

ulice

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

cisd

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

obec_sl

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-28

NHPAC

psc

03.02.01

ve sloupci hodnota je nově odkaz na číselník "PSČ" (původně na "OBCE")

2004-04-30

NRPOT

pico

03.02.01

položka pico z bloku nrpot odstraněna (byla duplicitně v bloku nrpot i v nadřazeném bloku nrt)

2004-04-30

NRPOT

pccz

03.02.01

položka pccz z bloku nrpot odstraněna (byla duplicitně v bloku nrpot i v nadřazeném bloku nrt)

2004-04-30

 

 

03.02.01

v knihovně NCLP_DATA na CD-ROM s DS3.02.01zařazeny dvě verze souborů s číselníky - "A" = jako atributy, "E" = jako elementy

(v programu ČLP a SLP lze nastavit před generováním souborů)

2004-05-03

 

 

03.02.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.02.01.

2004-06-01

 

 

03.02.01

Oficiální vyhlášení platnosti DS 03.02.01.

2004-06-20 

GARANTDAT

id_garant

03.02.02

v popisu byl opraveno jméno atributu "identifikace" na správné "id_garant", jak již bylo v původním tvaru DTD (jedná se jen o drobnou chybu popisu)

2004-07-15

 

 

03.02.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.02.02.

2004-10-15

 

 

03.02.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.02.03.

2005-01-10

U

uot

03.03.01

element se mohl vyskytovat nanejvýš 1x ("?"), nyní Nx ("*"), původně byl označen jako "poslední očkování proti tetanu", nyní jako "očkování proti tetanu" - slouží pro zadávání posledního a předchozích očkování proti tet.

2005-01-10

P

 

03.03.01

v hlavičce bloku připojen důraznější zákaz - "nelze použít pro vykazování"

2005-01-10

VRS_H

hodnota1_klic

03.03.01

byl typ "d", nyní je "a"  (týká se i DTD)

2005-01-10

VR

id_lis

03.03.01

prodloužení položky z -15 na -64 (s ohledem na DICOM standard)

2005-01-10

VR

id_lo_is

03.03.01

prodloužení položky z -15 na -16 (s ohledem na DICOM standard)

2005-01-10

LO

id_lo_is

03.03.01

prodloužení položky z -15 na -16 (s ohledem na DICOM standard)

2005-01-10

VRO

text

03.03.01

doplnění elementu text  pro popis přílohy (mezi elementy nazvy a priloha)

2005-01-10

e2

e2p

03.03.01

doplnění elementu e2p  pro popis přílohy

2005-01-10

e2p

 

03.03.01

nový blok - použit v bloku e2 (příloha)

2005-01-20

 

 

03.03.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.03.01.

 

 

 

 

 

2005-03-01

 

 

03.04.01

v souboru NCLPPOL úprava popisu v položce KLIC a oprava v PLATI_DO

2005-03-07

LOI

id_loi_is

03.04.01

doplněn návrh konstrukce id_loi_is - samostatný dokument v pozn. 02

2005-03-07

NRROD

rorop /rorp

03.04.01

oprava neshody mezi textovým popisem a DTD, v popisu změněn identifikátor položky rorop na rorp, v DTD beze změn (zde rorp bylo)

2005-03-08

VR

typpol_fh

03.04.01

nově přidána hodnota "Z", doplněno do číselníku NCLPFH; popsáno v pokynech číslo "02" (aktualizováno a rozšířeno)

2005-03-08

VR

VRi

03.04.01

nově přidána další volba - blok VRZ (volí se, je-li typpol_fh=Z); popisy připojeny do následujícího pokynového a poznámkového textu;

rozšíření se týká i DTD

2005-03-08

VR

akreditace

03.04.01

nový atribut pro vyznačování akreditovaných lab. položek; týká se i DTD

2005-03-08

VRZ

 

03.04.01

nový datový blok (volaný z bloku VR); týká se i DTD; (pro položku 20799)

 

 

 

 

 

2005-03-21

 

 

03.04.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.04.01.

 

 

 

 

 

2005-04-16

NCLPKOMP

N24

03.05.01

položka z číselníku NCLPKOMP vyřazena

2005-04-16

NCLPKOMP

N55R

03.05.01

nová položka číselníku NCLPKOMP - název do sestav, dostavadní název do sestav (N32) přejmenován na zkrácený název

2005-04-16

NCLPKOMP

N55RL

03.05.01

nová položka číselníku NCLPKOMP - lokální název do sestav, položka N32L přejmenována na zkrácený název - lokální

2005-04-16

NCLPKOMP

DRUHOTNA

03.05.01

nová položka číselníku - příznak, že se jedná o druhotnou komponentu

2005-04-16

NCLPPOL, NCLPPOLR

NKOMP

03.05.01

prodloužení z 32 na 55 znaků

2005-04-16

NCLPPOL, NCLPPOLR

NAZEV

03.05.01

prodloužení z 90 na 120 znaků

2005-04-16

NCLPPOL, NCLPPOLR

DRUHOTNA

03.05.01

nová položka číselníku - příznak, že se jedná o druhotnou položku NČLP

2005-04-16

NCLPVAZB, LCLPVAZB

N90, N90V

03.05.01

prodloužení z 90 na 120 znaků

 

2005-04-16

LCLPPOL

NKOMPL

03.05.01

prodloužení z 32 na 55 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

NAZEVLP1

03.05.01

prodloužení z 90 na 120 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

N1L, N2L, N3L, N4L

03.05.01

oprava názvů položek v souboru LCLPPOL - dosud byl rozpor v popisu struktury LCLPPOL a obsahu souboru LCLPPOL: v popisu byly názvy položek N1L, .., N4L a v souboru LCLPPOL byly položky NL1, .., NL4. Opraveno v obsahu souboru LCLPPOL

2005-04-16

LCLPPOL

N3L

03.05.01

prodloužení z 43 na 64 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

N4L

03.05.01

prodloužení z 75 na 100 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

DRUHOTNA

03.05.01

nová položka číselníku - příznak, že se jedná o druhotnou položku LČLP

2005-04-25

všechny číselníky ÚZIS

atribut U_PLATI_OD

 

03.05.01

změněn název atributu UZIS_PLATI_OD na U_PLATI_OD

 

2005-05-11

číselníky pro NRC

 

 

03.05.01

přidány nové číselníky pro potřebu NRC (problematiky DRG):

V_NRC - číselník verzí číselníků pro NRC

AGODB - agregované odbornosti

AGODBODB - přiřazení agreg. odborností ke smluv. odbornostem VZP

ANESTE - anesteziologické výkony

DRGGRP - DRG skupiny

DRUHNS - druh nákladového střediska

DRUHUCTU - druh účtu

CHYBY - číselník chyb detekovaných NRC

KORINFO - informace přenášená korekcemi

KORVYJ - výjimky v korekcích

KRITPOL - rozhodné výkony grouperu

VAHY - váhy DRG skupin

2005-06-06

_DSVER, _LCLPVER, _LPVER, _UZISVER

 

03.05.01

přidány nové číselníky verzí pro jednotlivé oblasti číselníků datového standardu (dosud byl v každé oblasti číselník _NCLPVER, který se pro některé oblasti lišil atributy kořenového elementu)

2005-06-10

VR

pp

03.05.01

přidání nového nepovinného elementu (pro poznámky určené pacientovi)

2005-06-10

VR

duverne

03.05.01

přidání nového nepovinného atributu pro vyznačování důvěrnosti výsledku

2005-06-10

VR

typ_cispol

03.05.01

oprava v DTD - omylem bylo jen jako nepovinné (v popisu bylo dobře)

2005-06-10

VR

ind_oprav_sd

03.05.01

změna z nepovinného na atribut povinný - oprava v popisu i v DTD

2005-06-10

VR

 

03.05.01

v popisu sjednoceno pořadí elementů s DTD (autor, odeslal,pp)

2005-06-10

P

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

DGZ

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

PNZ

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

DAVKA

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

LEZ

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

LEK_V

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

N

zam

03.05.01

prodloužení z max 30 na max 40 znaků

2005-06-10

DGZ

spec_dg

03.05.01

prodlouženo z max 50 na max 120 znaků

2005-06-10

PNZ

cislo_tiskopisu

03.05.01

prodlouženo z 9 na max 12 znaků

2005-06-10

DAVKA

nazev_ol

03.05.01

prodlouženo z max 35 na max 45 znaků

2005-06-10

DAVKA

gene_ol

03.05.01

prodlouženo z max 35 na max 45 znaků

2005-06-20

 

 

03.05.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.05.01.

 

 

 

 

 

2005-09-15

n

klas_zam, rod_stav, staobc, narodnost, vzdelani

03.06.01

všechny atributy nyní nepovinné

 

 

 

 

Odstranění disproporcí mezi DTD a popisy bloků, revize

2005-09-15

auz

sr_nahrady

03.06.01

doplnění do DTD (dosud chybělo, slouží jen pro IS užívané v SR)

2005-09-15

auz

indikace

03.06.01

odstraněna poznámka v popisu, která byla v rozporu s DTD

2005-09-15

e3_4_5

pcz

03.06.01

oprava popisu - atribut byl dosud povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

e6

e6_dopl

03.06.01

oprava popisu - dosud bylo V = *, nyní V = ?

2005-09-15

e6

e6_vyk

03.06.01

oprava popisu - dosud bylo V = ,, nyní V = 1

2005-09-15

ktext

typ

03.06.01

oprava popisu - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

nelf

licopcz

03.06.01

v popisu bylo licopcz, povinné, v DTD lkraj, povinné -> v popisu lcicopcz opraveno na lkraj

2005-09-15

ne

vš. elementy

03.06.01

oprava popisu - zápis V = + opraven na V = /+

2005-09-15

nrpot

pnarodn

03.06.01

oprava DTD - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

nrvs

vlek1s, vlek2s, vlek3s

03.06.01

oprava DTD - přidání nepovinných atributů

2005-09-15

lc

verze_akt

03.06.01

oprava DTD - přidání povinného atributu

2005-09-15

ocz

davka

03.06.01

oprava DTD - dosud bylo v DTD davka*, nyní davka+

2005-09-15

skala

atribut

03.06.01

oprava v popisu - dosud povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

v

test_n, test_f

03.06.01

oprava DTD - dosud nepovinné atributy s def. hodnotou 0, nyní povinné

2005-09-15

vrac

priznak

03.06.01

oprava DTD - doplnění nepovinného atributu

2005-09-15

vrav

dodatek

03.06.01

oprava DTD - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

vrf

pozn

03.06.01

oprava DTD - doplnění nepovinného elementu

2005-09-15

vrkpa

priznak

03.06.01

oprava DTD - doplnění nepovinného atributu

2005-09-15

vrx

pozn

03.06.01

oprava popisu - doplnění nepovinného elementu

2005-09-15

zadatel

icz

03.06.01

oprava DTD - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

zadatel_sk

sr_typ, sr_pois, sr_kod

03.06.01

oprava popisu - dosud byly atributy povinné, nyní nepovinné

2005-09-22

 

 

03.06.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.06.01.

 

 

 

 

 

2005-12-02

číselníky HODNOCEN

POZDEROZ

RADTYP

STATY

TKZAM

ZAVER

 

03.07.01

číselníky NZIS vyřazeny

2005-12-02

číselník CHEMFORM

 

03.07.01

položka NAZ prodloužena z 18 na 24 znaků

2005-12-02

číselník RADFORM

 

03.07.01

položka NAZ prodloužena z 17 na 24 znaků

2005-12-02

číselník MKNOM

 

03.07.01

přidány položky CELNAZ, PUVOD, PODMINKA

2005-12-02

číselníky

DRG

GEONOMU

HOSCHY

ITC

OB_SPEC

POTCHY

RTROFO

SENTINEL

SMVARLE

TNM6

VVCHY

ZNCHY

ZRCHY

 

03.07.01

přidání nových číselníků NZIS

2005-12-03

nrhi

horp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrhi

hmdc

03.07.01

dosud nepovinný atribut byl odstraněn

2005-12-03

nrhi

hdrg

03.07.01

mění se délka atributu ze 3 na 5, propojen s novým číselníkem DRG

2005-12-03

nrnar

nbydlm

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrnar

norp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrrod

rbydlm

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrrod

rorp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrvs

vbydl

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrvs

vorp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrpot

pbydl

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrpot

porp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nor

 

03.07.01

odstraněn obsah bloku (viz poznámka u popisu bloku)

2005-12-03

norhla

nhpac

nhnad

 

03.07.01

bloky odstraněny

2005-12-07

a101

dazpr

cisobd

drvyk

ico

pcz

oddel

pcod

pracov

03.07.01

atributy z bloku odstraněny, přesunuty do nového vnořeného bloku avykhlav

2005-12-07

a101

avykhlav

vykzaver

03.07.01

přidány nové povinné elementy (avykhlav - hlavička výkazu typu A, vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

avykhlav

 

03.07.01

vytvořen nový blok (avykhlav - hlavička výkazu typu A)

2005-12-07

vykzaver

 

03.07.01

vytvořen nový blok (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

a101h

slo1

slo2

slo3

slo4

slo5

slo6

03.07.01

atributy se mění z povinných na nepovinné

2005-12-07

a101p

slo1

slo2

slo3

slo4

slo5

slo6

slo7

slo8

slo9

slo10

slo11

slo12

slo13

slo14

slo15

slo16

slo17

03.07.01

atributy se mění z povinných na nepovinné

2005-12-07

a101pkb

pocet

poceto

typ

kamera

03.07.01

atributy se mění z povinných na nepovinné

2005-12-07

ne

e3_4_5

03.07.01

element odstraněn (společný element pro výkazy typu e3, e4, e5 nahrazen elementy e3, e4, e5_8)

2005-12-07

ne

e3

e4

e5_8

03.07.01

přidány nové elementy pro výkazy typu e3, e4, e5, e8

2005-12-07

e1

pcz

03.07.01

přidán povinný atribut

2005-12-07

e1

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

e2

pcz

drzar

03.07.01

přidány povinné atributy

2005-12-07

e2

radek

slo1

slo2

slo3

slo4

slo5

slo6

slo7

slo8

slo9

slo10

slo11

slo12

slo13

slo14

slo15

slo16

03.07.01

z bloku odstraněny dosud povinné atributy, přesunuty do vnořeného bloku e2h

2005-12-07

e2

e2h

03.07.01

přidán nový povinný element (řádkový prostor formuláře)

2005-12-07

e2

e2od5

03.07.01

přidán nový nepovinný element (tabulky oddílu V)

2005-12-07

e2

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

e2h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor formuláře typu e2)

2005-12-07

e2od5

 

03.07.01

vytvořen nový blok (formulář typu e2 - tabulky oddílu V)

2005-12-07

e2p

dazpr

ciobd

drvyk

ico

03.07.01

odstraněny dosud povinné atributy (jsou součástí nadřazeného bloku e2)

2005-12-07

e3_4_5

 

03.07.01

odstraněn blok e3_4_5 (nahrazen bloky e3, e4, e5_8)

2005-12-07

e3

 

03.07.01

vytvořen nový blok pro formulář typu e3 (dosud se pro formulář typu e3 používal blok e3_4_5)

2005-12-07

e3h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor pro blok e3)

2005-12-07

e3od3

 

03.07.01

vytvořen nový blok (tabulky oddílu III pro blok e3)

2005-12-07

e4

 

03.07.01

vytvořen nový blok pro formulář typu e4 (dosud se pro formulář typu e3 používal blok e3_4_5)

2005-12-07

vykhlav

 

03.07.01

vytvořen nový blok (vykhlav - hlavička výkazu)

2005-12-07

e4h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor pro blok e4)

2005-12-07

e5_8

 

03.07.01

vytvořen nový blok pro formuláře typu e5, e8 (dosud se pro formulář typu e5 používal blok e3_4_5)

2005-12-07

e5_8h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor pro blok e5_8)

2005-12-07

e6

pcz

03.07.01

přidán povinný atribut

2005-12-07

e6

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

e7

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

l1

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

v1

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

t1

tico

tpcz

trok

03.07.01

odstraněny dosud povinné atributy (přesunuty do podřízeného bloku vykhlav)

2005-12-07

t1

vykhlav

vykzaver

03.07.01

přidány nové povinné elementy (vykhlav - hlavička výkazu, vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-12

p

cispoj

03.07.01

doplněno upozornění, že se jedná o údaj přidělený českou zdravotní pojišťovnou (ne zahraniční a ne jinou!)

2005-12-12

p

stat_poj

03.07.01

přidán nový nepovinný element (volným textem na max 3 znaky)

2005-12-12

p

euro_ide

03.07.01

přidán nový nepovinný element (volným textem na max 20 znaků)

2005-12-12

lez

kod_lek

03.07.01

prodloužena délka nepovinného atributu na max 7 znaků

2005-12-12

lek_v

kod_lek

03.07.01

prodloužena délka nepovinného atributu na max 7 znaků

2005-12-12

ua

dat_du

03.07.01

úprava formátu z D na DT nebo D

2005-12-12

uot

dat_du

03.07.01

úprava formátu z D na DT nebo D

2005-12-12

urf

dat_du

03.07.01

úprava formátu z D na DT nebo D

2005-12-22

 

 

03.07.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.07.01.

 

 

 

 

 

2006-03-14

e6_dopl

neuvkob

03.08.01

odstraněn dosud povinný atribut

2006-03-14

e6_dopl

neforep

03.08.01

přidán povinný atribut

2006-03-14

e6_vyk

nakost

nakost_l

nakost_a

nakost_d

nakost_j

nakost_n

03.08.01

odstraněny dosud povinné atributy

2006-03-14

e6_vyk

dalnak

dalnak_l

dalnak_a

dalnak_d

dalnak_j

dalnak_n

trso

trso_l

trso_a

trso_j

03.08.01

přidány povinné atributy

2006-03-14

číselník

MKN10NOR

 

03.08.01

přidání nového číselníku NZIS

2006-03-15

 

 

03.08.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.08.01.

 

 

 

 

 

2006-06-01

UA

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

(předpokládá se, že po revizi v září 2006 bude změněn na povinný)

2006-06-01

UKS

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

(předpokládá se, že po revizi v září 2006 bude změněn na povinný)

2006-06-01

UOT

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

(předpokládá se, že po revizi v září 2006 bude změněn na povinný)

2006-06-01

URF

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

(předpokládá se, že po revizi v září 2006 bude změněn na povinný)

2006-06-01

UTM

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

(předpokládá se, že po revizi v září 2006 bude změněn na povinný)

2006-06-01

DGZ

poradi

03.09.01

připojen pokyn upřesňující, že dg. uvedená jako první je dg. hlavní

2006-06-06

NRVS

vleky1

03.09.01

prodloužena délka položky z 5 na 7

2006-06-06

NRVS

lveky2 (vleky2)

03.09.01

prodloužena délka položky z 5 na 7 a změněn kód (název) z lveky2

na vleky2

2006-06-06

NRVS

lveky3 (vleky3)

03.09.01

prodloužena délka položky z 5 na 7 a změněn kód (název) z lveky3

na vleky3

2006-06-20

 

 

03.09.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.09.01.

 

 

 

 

 

2006-09-15

číselník HOSCHY

 

03.09.02

položka NAZ prodloužena z 230 na 254 znaků

2006-09-22

 

 

03.09.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.09.02.

 

Současně je vydáván číselník NČLP 2.16.01 - je totožný jako s DS 03.09.01.

 

(Nové položky NČLP jsou všechny od čísla klíče  14815  po  14863.)

 

 

Připomínáme k NČLP - z předchozích upgrade:

 

NČLP je standardně generován na CD (viz složka "NCLP_DATA") i pro webové služby bez neaktuálních položek (tj. bez položek, které byly v tomto nebo předchozích upgrade označeny jako "neaktuální").

Tyto položky jsou však zobrazovány v hypertextovém přehledu položek NČLP i v programu ČLP (a lze je za pomoci tohoto nástroje též vygenerovat, je-li to potřeba).

 

 

V NČLP byly doplněny první požadované druhotné položky. V definici jsou označeny jako "druhotné", za jménem komponenty mají znak "*" (bez mezery), jsou vytvářené jen pro proceduru "*" (blíže neurčenou) a nemají definované referenční meze, preanalytickou fázi ani žádné další popisy. Jsou zaváděné pro potřebu těch LIS, jejichž uživatelé nejsou schopni pracovat s položkami s druhem veličiny dle IFCC a tudíž neměli dosud možnost přenášet tato data formalizovaně. Druhotné položky jsou tedy pomocné položky NČLP, mají jiný druh veličiny (a tedy i jednotku) než odpovídá nomenklatuře IFCC a jsou vytvořené paralelně ke stávajícím položkám s korektním druhem veličiny. Doplňují se pouze na žádost uživatelů nebo tvůrců LIS. Byly zavedeny k důsledné eliminaci individuálně a nekorektně doplňovaných položek.

 

V několika případech již existovaly v NČLP tyto druhotné položky jako položky "neaktuální" (byly již dříve založené více méně omylem a následně označené jako neplatné). Ty byly nyní revidovány a příslušná položka s procedurou "*" byla označena zpět jako aktuální a druhotná. Pokud již dříve byly mylně založeny tyto položky též pro jiné konkrétní procedury, byly nadále ponechány jako "neaktuální" (nelze je odstranit, to současná pravidla tvorby NČLP nepřipouštějí).

 

 

Byla založena rozsáhlá řada položek z oblasti sérologie. Jedná se o paralelní položky k původním titrům, mají druh veličiny arb. konc. a jednotku kU/l. Jsou opatřeny následující poznámkou:

"Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, neboť v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot."

 

 

V NČLP byly v rámci standardizace terminologie dále revidovány položky pro systém "SU" (tzv. sediment dle Hamburgera), doplněny položky nové a jako neaktuální označeny některé původní, nevyhovující současné nomenklatuře.

Ve shodě s terminologií používanou při externím hodnocení kvality byl opuštěn název Epitelie a nahrazen názvem Buňky epitelové, s kategoriemi:
Buňky epitelové (bez rozlišení),

Buňky dlaždicového epitelu,

Buňky přechodného epitelu a

Buňky renální tubulární.

Pojem Epitelie a Epitelové buňky je uveden mezi synonymy.