Registrace uživatelů DS a NČLP

 

V případě zájmu o zasílání e-mailových informací o aktualizacích, změnách a novinkách v Datovém standardu MZ , v Národním číselníku laboratorních položek a v číselnících ÚZIS ČR, které budou zveřejňovány na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky http://dasta.mzcr.cz nebo na webových službách http://ciselniky.dasta.mzcr.cz se zaregistrujte do jednoho z níže uvedených distribučních listů:

 

Registrace se provede následovně:
z e-mailové adresy, na kterou se mají doručovat informace, pošlete e-mail na adresu majordomo@mzcr.cz a v těle zprávy (ne v předmětu/subjectu) napište:
subscribe dasta-firma, nebo subscribe dasta-uzivatel

V případě, že registraci provedete ze stejné e-mailové adresy opakovaně, systém vrátí hlášku o tom, že již byla registrace provedena (nevznikají tedy duplicity). Pokud jste se zaregistrovali již s DS2 nebo DS3, registrace platí.

 

V případě, že již nechcete informace dostávat, provedete odhlášení obdobně:
z e-mailové adresy, na kterou se doručovaly informace, pošlete e-mail na adresu majordomo@mzcr.cz a v těle zprávy (ne v předmětu/subjectu) napište:
unsubscribe dasta-firma, nebo unsubscribe dasta-uzivatel

 

 

Tvůrcům informačních systémů budou zasílány významné upgrade na CD-ROM.

CD budou zasílána na adresu firmy, jak je uvedena v číselníku firem - [TAB_KF] - blíže v programu ČLP.

Pokud si přejete opravit vaši adresu uvedenou v číselníku firem anebo pokud si přejete realizovat zasílání CD_ROM na jinou adresu, než je uvedena v číselníku firem (např. na konkrétní osobu), napište své požadavky na dasta@mzcr.cz (volným textem jako zprávu).