Nástroje pro práci s formuláři ÚZIS ČR

 

 

Nástroje pro práci s formuláři ÚZIS ČR pro vykazování dle DS 3.01.01 a výše v rámci NZIS budou součástí příslušných zdravotnických informačních systémů. Jako příklad řešení a jako pomůcka pro zaváděcí období je k dispozici "program pro pořizování dávek NZIS".

 

Program včetně všech potřebných souborů a složek je k dispozici na CD_ROM ve složce NZIS, kde je také potřebná dokumentace včetně nástrojů pro instalaci tohoto programu.

 

Dokumentace k programům:

 

Instalace programu pro pořizování dávek NZIS

Dokumentace k programu pro pořizování dávek NZIS