Webové služby pro DS, NČLP, ÚZIS a další agendy MZ ČR  

 

 

Od 1. ledna 2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb  http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  kompletní struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 3.07.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.14.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu upgrade z prosince 2005 a dále i číselníky NZIS 200610 a výše. 

 

V rámci webových služeb bude k dispozici také DS4, jakmile MZ ČR vyhlásí datum jeho oficiálního zavedení do praxe.

 

Popis webových služeb pro implementaci do informačních systémů je dostupný z úvodní stránky webových služeb.

 

 

Na stávající adrese http://dasta.mzcr.cz budou nadále pouze hypertextové popisy datových struktur a číselníků a hypertextové obsahy číselníků.