Název souboru DS a jeho konstrukce

    

Odesílatel připraví soubor a odešle jej (na disketě, po interní síti, internetem aj.). Vzhledem k tomu, že takto může komunikovat v podstatě každý s každým, nelze vytvářet návrh s ohledem na jednoznačnost názvu z hlediska příjemce. Pokud by toto na straně příjemce vadilo, může příjemce zařídit přejmenování došlých souborů ještě před jejich vložením do složky příjmového místa nebo vhodně soubory zařazovat do připravených složek. Odesílatel zajistí vytváření jmen souborů, které nebudou po určitou vhodnou dobu duplicitní.

Jméno datového souboru má strukturu:

UTTXXXXX.KKK pro soubory "pakované"

nebo

UTTXXXXX.xml pro soubory "nepakované",

 

kde:     

U          určuje určení = typ přenášených dat a v případě pacientských dat také urgentnost  - viz ”ur” v hlavním bloku dasta               

TT         určuje typ odesílajícího místa - viz ”typ_odesm” v hlavním bloku dasta a viz číselník [TAB_TO] 

XXXXX  pokud není soubor zasílán ÚZIS, pak libovolný řetězec neobsahující mezery, který je sestavený z číslic  a běžných písmen

anglické abecedy  - viz ”ozn_soub” v hlavním bloku dasta (označení souboru), jinak viz dále

KKK     určuje program, kterým bylo zapakováno:  "arj", "zip"

 

V případě, že soubor je určen pro ÚZIS ČR, je řetězec XXXXX nahrazen formalizovaným řetězcem YYOOD, který se konstruuje dle následujících pravidel:

YYOOD            náhrada za XXXXX

YY                   poslední dvojčíslí roku sledovaného období

OO                   kód období podle číselníku období "CISOBD":

01

leden

11

listopad

02

únor

12

prosinec

03

březen

21

1. čtvrtletí

04

duben

22

2. čtvrtletí

05

květen

23

3. čtvrtletí

06

červen

24

4. čtvrtletí

07

červenec

31

1. pololetí

08

srpen

32

2. pololetí

09

září

40

leden-září

10

říjen

50

rok

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D                     pořadové číslo dávky za sledované období (např. 1. dávka je v ÚZIS označena jako chybná. Zdravotnické zařízení data v dávce opraví a odešle ji s pořadovým číslem 2).

 

Nepakované (a rozpakované) soubory mají vždy extenzi ”xml”.

 

 

Poznámka:

Konstrukce názvu souboru vychází z pravidel zavedených v původní verzi DS 1.20.

Vychází se z prostředí DOS, neboť UNIX poskytuje více možností, které by DOS neakceptoval.

Protože se vychází z  verze DS 1.20,  je v symbolickém popisu konstrukce názvu souboru zachováno  značení ”U” (= určení).