Znakové sady pro DS 2.01.01 a výše

    

 

V datovém standardu se připouští kódování češtiny:

·         utf-8

·         IBM852 (alias  cp852, 852, csPCp852)

·         ISO-8859-2 (alias  ISO_8859-2:1987, iso-ir-101, ISO_8859-2, latin2, I2, csISOLatin2)

·         Windows-1250

 

S ohledem na komplikace v některých IS není používání aliasu doporučeno!

 

Systém pracující s DS 2.01.01 a výše, by měl umět zpracovat na svém vstupu všechna doporučená kódování. Je věcí dohody mezi komunikujícími stranami, zda bude používáno jen některé kódování.