Upgrade číselníků DS správcem dat a distribuce souborů

 

Na upgrade jednotlivých číselníků se podílejí:

 

K určenému datu jsou všechny číselníky zpracovány, zkontrolovány a je vytvořen jeden kompletní soubor pro distribuci upgrade určený pro programy ČLP a systémy SLP a řada dílčích fakultativních souborů pro přímé použití v NIS nebo ISPL. Registrovaným uživatelům je informace o upgrade zasílána standardně e-mailem, jako zvláštní služba je upgrade zasílán na CD-ROM (pro aktivní uživatele SLP a registrované tvůrce IS).

 

info o upgrade - výzva

(výzva je zasílána e-mailem)

 
 


                                                                           

                                                                                  

CD_ROM

(SLP, tvůrci,...)

 
                                                                                                     

                                                                                                                          

 


                                                                                                                              

 

 


                                                          kompletní upgrade obsahuje vše níže uvedené       

                                                                                                   

Správce národních dat:

"SLP-SNC"

 

(kompletace dat od autorů a institucí, kontrola a tvorba upgrade)

 

ÚZIS ČR

(aktuální tvar číselníků ÚZIS ČR)

 

www

mzcr

 

 

data

ke stažení

(přímo

pro

NIS

a

ISPL )

 
 

 


                                                                                                   

                                                                                                   

 

NČLP I.

(aktuální tvar NČLP v základním tvaru)

 
 


                                                                                                   

 

 

 


           

 

 

 

 

 

 

 


                                                               

 

Dále následuje upgrade číselníků v IS uživatelů, který je standardně podporován programem ČLP (součást DS) nebo systémem SLP (prostřednictvím laboratoří).

Kompletní upgrade je zasílán automaticky na CD tvůrcům IS a uživatelům SLP. Vždy je k dispozici také na www MZ ČR.

 

 

 

 

 

 

Upgrade číselníků DS pomocí "ČLP"

 

Na základě výzvy je načten z referenční adresy (www.mzcr) soubor, obsahující kompletní upgrade NČLP a dalších číselníků DS, který je následně zpracován standardní funkcí programu ČLP.

Po aktualizaci a doplnění lokálních dat bude připraven upgrade pro spolupracující LIS, NIS a ISPL.

 

 

 

ÚZIS ČR

(předání bez úprav)

 
 


                                                                                                    LIS, lze i NIS

                                                                                                   

 

Upgrade

(z www.mzcr)

 

NČLP I.

(předání většinou bez dalších dodatků)

 
 

 

 


                                                                                                    LIS, NIS, lze i ISPL

                                                                                                    (pouze základní soubor - nejjednodušší)

laboratoř:

"ČLP"

 

 

(upgrade

je zpracován,

doplněn

o lokální data a dále distribuován)

 

NČLP II.

(předání většinou bez dalších dodatků)      

 
 

 


                                                                                                    LIS, NIS, lze i ISPL

                                                                                                    (kompletní tvar NČLP - optimální)

 

Číselníky DS

(předání bez úprav)

 
 


                                                                                                    LIS, NIS, lze i ISPL

 

 

 


LČLP

(vytváří laboratoř)

 
                                                                                                    LIS, NIS, lze ISPL - pokud využije

                                                                                                    (distribuuje se dle potřeb laboratoře)

 

 

 

 

 

 

Dále následuje schéma pro variantu, kdy je automaticky zasílán CD-ROM s kompletními daty pro  upgrade a kdy je využíván systém SLP (nejčastěji v laboratoři, ale s výhodou i na pracovištích tvůrců IS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upgrade číselníků DS prostřednictvím laboratoře pomocí "SLP"

 

Poštou je zaslán CD-ROM, obsahující kompletní upgrade NČLP a dalších číselníků DS, který je následně zpracován standardní funkcí programu SLP.

Po aktualizaci a doplnění lokálních dat bude připraven upgrade pro spolupracující LIS, NIS a ISPL.

 

 

 

ÚZIS ČR

(předání bez úprav)

 
 


                                                                                                    LIS, lze i NIS

                                                                                                   

 

Upgrade

(z CD-ROM)

 

NČLP I.

(předání většinou bez dalších dodatků)

 
 

 

 


                                                                                                    LIS, NIS, lze i ISPL

                                                                                                    (pouze základní soubor - nejjednodušší)

laboratoř:

"SLP"

 

 

(upgrade

je zpracován,

doplněn

o lokální data a dále distribuován)

 

NČLP II.

(předání většinou bez dalších dodatků)      

 
 

 


                                                                                                    LIS, NIS, lze i ISPL

                                                                                                    (kompletní tvar NČLP - optimální)

 

Číselníky DS

(předání bez úprav)

 
 


                                                                                                    LIS, NIS, lze i ISPL

 

 

 


LČLP

(vytváří laboratoř)

 
                                                                                                    LIS, NIS, lze ISPL - pokud využije

                                                                                                    (distribuuje se dle potřeb laboratoře)

 

 

LP

(Laboratorní příručku vytváří laboratoř)

 
 


                                                                                                    NIS, lze ISPL (pokud data využije)

                                                                                                    (distribuuje se dle potřeb laboratoře)