Komunikace s Ústavem zdravotnických informací a statistiky  České republiky

(dále jen ÚZIS ČR)

 

Datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR ve verzi 3.01.01 (a výše) je možno používat od 1. ledna 2004 pro předávání dat o zdravotním stavu obyvatel a činnosti zdravotnických zařízení do Národního zdravotnického informačního systému (dále NZIS) za předepsaná období roku 2004 a dále.

Zdravotnická zařízení, která se připravují na předávání dat do NZIS v elektronické podobě by se již měla orientovat výhradně na tento Datový standard.

Datová rozhraní pro jednotlivá hlášení a výkazy předávají zdravotnická zařízení do NZIS v termínech stanovených Závaznými pokyny NZIS.

 

 

Adresa pro zasílání souborů Datového standardu MZ pro NZIS elektronickou cestou:

https://snzr.uzis.cz/cud/index.html

Upozornění: tato adresa platí pouze pro soubory DS 3.01.01 a výše (tj. "XML"). Původní datová rozhraní předepsaná metodikou NZIS zasílají zdravotnická zařízení, stejně jako dosud, na krajské odbory ÚZIS ČR.

 

Název souboru DS pro NZIS a jeho konstrukce

Konstrukce názvu souboru vychází z pravidel zavedených v DS.

Odesílatel (zdravotnické zařízení) připraví soubor k odeslání. Základní struktura jména souboru pro NZIS je shodná s obecným popisem v DS. Na rozdíl od něj je však jednoznačně strukturována i ta část jména, která je v obecném popisu označena jako:

XXXXX          libovolný řetězec

 

Odesílatel zajistí vytváření jmen souborů (předávaných do NZIS), která nebudou v rámci jednoho vykazovacího období duplicitní.

Jméno datového souboru má strukturu:

UTTXXXXX.KKK pro soubory "pakované"

nebo

UTTXXXXX.xml pro soubory "nepakované",

kde:     

U                     určuje určení  = typ přenášených dat (v případě dat pro UZIS je to velké písmeno U) 

- viz "ur" v hlavním bloku dasta 

TT                    určuje typ odesílajícího místa - viz "typ_odesm" v hlavním bloku dasta 

YYOOD          náhrada za XXXXX  libovolný řetězec neobsahující mezery, který je sestavený z číslic  a běžných písmen anglické abecedy  - viz "ozn_soub" v hlavním bloku dasta  (označení souboru), kde:

YY                  poslední dvojčíslí roku sledovaného období

OO                  kód období podle číselníku období "CISOBD":

01

leden

11

listopad

02

únor

12

prosinec

03

březen

21

1. čtvrtletí

04

duben

22

2. čtvrtletí

05

květen

23

3. čtvrtletí

06

červen

24

4. čtvrtletí

07

červenec

31

1. pololetí

08

srpen

32

2. pololetí

09

září

40

leden-září

10

říjen

50

rok

                       

 

 

 

 

 

 

 

D                     pořadové číslo dávky za sledované období (např. 1. dávka je v ÚZIS označena jako chybná. Zdravotnické zařízení data v dávce opraví a odešle ji s pořadovým číslem 2).

KKK               určuje program, kterým bylo zapakováno:  "arj", "zip"

 

 

Nepakované (a rozpakované) soubory mají vždy extenzi "xml".

 

 

Upozorňujeme,

že předávání souborů dat s osobní identifikací je nutno realizovat v souladu s platnou legislativou, viz zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proto doporučujeme plně využívat portál Centrální úložiště dat NZIS na výše uvedené adrese.