Příklady souborů v DS 4.01.02 XML

Příklady souborů v DS 4.01.02 XML


dasta dasta.xml
dasta->zdroj_is dasta.xml
dasta->pm dasta.xml
dasta->garant_dat dasta.xml
dasta->is dasta.xml
dasta->dat_vb dasta.xml
dasta->pm->as as.xml
dasta->pm->a a.xml
dasta->is->as as.xml
dasta->is->a a.xml
dasta->is->ip ip.xml
dasta->is->ip->dat_dn dat_dn.xml
dasta->is->ip->dat_de dat_de.xml
dasta->is->ip->ipi_o ipi_o.xml
dasta->is->ip->ipi_v ipi_v.xml
dasta->is->ip->a a.xml
dasta->is->ip->h h.xml
dasta->is->ip->h->dat_ab h_dat_ab.xml
dasta->is->ip->pv pv.xml
dasta->is->ip->pv->p pv_p.xml
dasta->is->ip->p p.xml
dasta->is->ip->p->dat_od p.xml
dasta->is->ip->p->dat_do p.xml
dasta->is->ip->p->a pv.xml
dasta->is->ip->p->as pv.xml
dasta->is->ip->p->n n.xml
dasta->is->ip->p->u pv.xml
dasta->is->ip->u->garant_dat pv.xml
dasta->is->ip->u->ua pv.xml
dasta->is->ip->u->urf pv.xml
dasta->is->ip->u->utm pv.xml
dasta->is->ip->u->uks pv.xml
dasta->is->ip->u->uot pv.xml
dasta->is->ip->an an.xml
dasta->is->ip->oc oc.xml
dasta->is->ip->dg dg.xml
dasta->is->ip->le le.xml
dasta->is->ip->lek lek.xml
dasta->is->ip->pn pn.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z ku_z_zakladni.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->dat_real_od ku_z_operace.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->dat_real_do ku_z_operace.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->z_pracoviste ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->z_pracovnik ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->p_pracoviste ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->p_pracovnik ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->dg_poz ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->lek_poz ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->urg_poz ku_z_urg_poz.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->leg_vyk ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->dg_vys ku_z_nepovinne_dg_vys.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->auzku ku_z_nepovinne_auzku.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->text ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->text_zaver ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->text_pp ku_z_nepovinne_text.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_rdg ku_z_rdg.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_rdg->ku_z_rdg_e ku_z_rdg_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_rdg->ku_z_rdg_o ku_z_rdg_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab ku_z_lab.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->dat_du ku_z_lab_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->dat_zt ku_z_lab_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->dat_pl ku_z_lab_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->dat_vv ku_z_lab_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->autor ku_z_lab_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->odeslal ku_z_lab_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrn ku_z_lab.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrf ku_z_lab_vrf.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrs ku_z_lab_vrs.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrx ku_z_lab.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrb ku_z_lab_vrb.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrr ku_z_lab_vrr.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrk ku_z_lab_vrk.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vro ku_z_lab_vro.xml
dasta->is->ip->ku->ku_z->ku_z_lab->vrz ku_z_lab_vrz.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->text_zadosti ku_o_zakladni.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->dg_poz ku_o_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->lek_poz ku_o_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->leg_vyk ku_o_nepovinne.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->urg_poz ku_o_urg_poz.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->ku_o_rdg ku_o_rdg.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->ku_o_lab->los ku_o_lab_los.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->ku_o_lab->zadatel ku_o_lab_lip.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->ku_o_lab->lip ku_o_lab_lip.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->ku_o_lab->loi ku_o_lab_loi.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->ku_o_lab->lop ku_o_lab_lop.xml
dasta->is->ip->ku->ku_o->ku_o_lab->lopk ku_o_lab_lopk.xml


Příklad zapojení firemního bloku (firmaTest) do bloku pro adresy

dasta->->a->aAny fb.xml

Příklady výkazů a hlášení NZIS

Výkaz typu A - zjednodušený výkaz A101.XML
Výkaz E (MZ) 1-04 - Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro organizační složky státu E1.XML
Výkaz E (MZ) 2-04 - Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění E2.XML
Výkaz E (MZ) 3-02 - Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických zařízeních podle zákona 1/1992 Sb., v platném znění E3.XML
Výkaz E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů E4.XML
Výkaz E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede daňovou evidenci E5_8.XML
Výkaz E (MZ) 6-04 - Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (s přílohami 1 až 4) E6.XML
Výkaz E (MZ) 7-04 - tletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty E7.XML
Výkaz E (MZ) 8-01 - Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví E5_8.XML
Výkaz L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití L1.XML
Výkaz T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení T1.XML
Výkaz V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení V1.XML
Hlášení hospitalizace (NZIS 002 5) NRHOSP.XML
Statistické hlášení - zpráva o rodičce (NZIS 020 5) NRROD.XML
Statistické hlášení - zpráva o novorozenci (NZIS 021 3) NRNAR.XML
Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte (NZIS 015 4) NRV.XML
IS potraty NRPOT.XML