Označení číselníku (souboru) v DS

LEKY

Název číselníku (souboru) v DS

LEKY - Hromadně vyráběné léčivé přípravky (VZP)

Menu v  v programu ČLP

 

Označení v  menu v programu ČLP

 

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku je k dispozici na portálu VZP,

v DS je využíván, ale není jeho součástí

http://www.vzp.cz/

Obsah číselníku

 

Poznámka

 

 

Popis: