Označení číselníku (souboru) v DS

MKN10

Název číselníku (souboru) v DS

MKN10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

MKN10, MKN10NOR - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku MKN10

Obsah číselníku

obsah číselníku MKN10

Poznámka

 

 

Popis: