Vstupní formuláře NZIS pro ÚZIS ČR

 

Výkazy

 

A001

Zjednodušený výkaz (obecný)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A004

Diabetologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A005

Gastroenterologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A008

Geriatrie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A010

Alergologie a klinická alergologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A011

Tuberkulózy a respiračních nemocí

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A012

Neurologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A013

Psychiatrie (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A016

Dětský, dorostový (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A018

Gynekologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A020

Chirurgie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A025

AR

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A027

Urologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A028

ORL

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A030

Oční

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A031

Stomatologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A032

Dermatovenerologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A033

Radiační onkologie, klinická onkologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A036

Tělovýchovné lékařství

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A037

Lékařská genetika

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A038

Zdravotnická záchranná služba (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A040

Praktický lékař pro dospělé

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A041

Praktický lékař pro děti a dorost

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A047

Klinická biochemie (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A048

Klinická hematologie (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A049

Radiodiagnostika

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A050

Ortopedická protetika

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A051

Transfúzní služba (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A052

Rehabilitační a fyzikální medicíny

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A053

Nukleární medicína (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A054

Patologie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A055

Soudní lékařství (s pžřílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A061

Logopedie

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A063

Lékařská služba první pomoci

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A064

Pracovní lékařství

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A065

Hemodialyzační středisko (HDS)

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A067

Centrální příjem

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A068

Tkáňová banka

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A070

Operační sály

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A078

Laboratorní obory

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A080

Lékárenská péče

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A089

Domácí zdravotní péče

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A095

Doprava raněných, nemocných a rodiček

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A097

Ostatní obory

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A352

Návštěvní služba sestry

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A410

Kojenecké ústavy a dětské domovy

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A430

Dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

A476

Záchytná stanice

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

E (MZ) 1-04

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro organizační složky státu

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

E (MZ) 2-04

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění

pokyny k vyplnění

formulář

příloha1

příloha2

popis v DS

E (MZ) 3-02

Pololetní výkaz o zaměstnaních a o složkách mezd ve zdravotnických zařízeních podle zákona 1/1992 Sb., v platném znění

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

E (MZ) 4-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

E (MZ) 5-01

Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede daňovou evidenci

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

E (MZ) 6-04

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (s přílohami 1 až 4)

pokyny k vyplnění

příloha 1 - pokyny

příloha 2 - pokyny

příloha 3 - pokyny

příloha 4 - pokyny

formulář

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

popis v DS

E (MZ) 7-04

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

E (MZ) 8-01

Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

L (MZ) 1-02

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití

pokyny k vyplnění

 

formulář

příloha

tabulka

 

popis v DS

T (MZ) 1-01

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

V (MZ) 1-01

Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci

pokyny k vyplnění

formulář

popis v DS

 

 

Národní zdravotní registry

 

 

Národní registr hospitalizovaných

pokyny k vyplnění

 

popis v DS

 

Národní registr rodiček

pokyny k vyplnění

 

popis v DS

 

Národní registr novorozenců

pokyny k vyplnění

 

popis v DS

 

Národní registr vrozených vad

pokyny k vyplnění

 

popis v DS

 

Národní registr potratů

pokyny k vyplnění

 

popis v DS

 

Národní onkologický registr

 

 

popis v DS