Nástroje pro práci s NČLP

 

Národní číselník laboratorních položek je vytvářen prostřednictvím autorské verze systému SLP.

Uživatelé mají pro svoji práci s NČLP k dispozici program ČLP (zdarma distribuuje MZ ČR) nebo uživatelskou verzi systému SLP. ČLP i SLP pracují nad totožnými datovými strukturami.

Program ČLP je k dispozici ve složce “CLP” (na tomto CD-ROM), kde jsou jak nástroje pro realizaci jeho instalace, tak též potřebné návody (lze vytisknout). Pro uživatele, kteří již používali ČLP nižší verze, je zde připraven nástroj pro realizaci upgrade (v samostatné podsložce “UPGRADE”).

 

Základní seznámení s programem ČLP:

Program ČLP - stručné seznámení, základní obrazovky

Instalace programu ČLP - návod

Program ČLP - informace, popis, nastavení

Program ČLP - práce s číselníkem NČLP, návod

Program ČLP - práce s číselníkem LČLP, návod

Program ČLP a komunikace s LIS, postup

 

Seznámení s některými funkcemi programu ČLP:

Program ČLP - práce se škálami - návod

Program ČLP - práce s vazbami - návod

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

 

 

Informace o systému SLP a seznámení se vztahem programu ČLP k systému SLP:

Program SLP - informace, popis, nastavení

Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP

 

Pro tisk dokumentů souvisejících s ČLP jsou připravené sestavy (viz složka TEXTY):

Seznam k popisu ČLP - pro tisk

Seznam k popisu číselníků - pro tisk