Registrace uživatelů DS a NČLP

 

V případě zájmu o zasílání e-mailových informací o aktualizacích, změnách a novinkách v Datovém standardu MZ ČR, v Národním číselníku laboratorních položek a v číselnících ÚZIS ČR, které budou zveřejňovány na webových službách http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  (případně na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky http://dasta.mzcr.cz) se zaregistrujte do seznamu uživatelů DS a NČLP.

Registraci realizujte zasláním prostého e-mailu na adresu info@mzcr.cz (sekretariát odboru informatiky).

 

Poznámka:

Tvůrcům informačních systémů jsou informace zasílány tak, jak bylo domluveno při registraci do číselníku firem - [TAB_KF] - blíže v programu ČLP.

Pokud si přejete opravit vaši adresu uvedenou v číselníku firem, napište své požadavky na info@mzcr.cz .