Metodika ÚZIS ČR

 

 

 

Formuláře, pokyny pro vyplňování, popis v DS:

 

Národní zdravotní registry, výkazy

 

Číselníky NZIS - seznam

 

Kompletní popis všech bloků NZIS včetně vzájemných vazeb

 

 

Komunikace s ÚZIS ČR:

 

Komunikace s ÚZIS ČR - pokyny

 

 

 

 

Další informace jsou k dispozici v popisu Datového standardu MZ ČR - viz například:

 

Kompletní popis všech bloků DS včetně vzájemných vazeb

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 3.01.01

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01

 

.