Firemní bloky v DS4

 

 

Do datového standardu byly od verze 4.01.01 - po rozsáhlé debatě tvůrců IS - přidány tzv. firemní bloky.

 

Slouží k privátní komunikaci mezi subjekty, které používají Datový standard verze 4.01.01 a výše.

Tyto subjekty mohou do některých vyjmenovaných bloků datového standardu napojit svůj vlastní doplněk označovaný v rámci DS4 jako "firemní blok". Návrh jeho obsahu a odpovědnost za jeho vhodné používání je plně v rukou těchto komunikujících subjektů.

 

Definice obsahů firemních bloků není součástí datového standardu. Jeho používání je pouze předmětem dohody komunikujících subjektů. Firemní rozšíření musí byt navrženo tak, aby jeho přidání neovlivnilo komunikaci se subjekty, které příslušný firemní blok nepoužívají.

 

 

V datovém standardu DS4 jsou pouze načrtnuta pravidla pro vkládání firemních bloků. Na základě praktických zkušeností mohou být tato pravidla do další upgrade DS4 ještě blíže specifikována.

 

 

Podrobnější informace k této problematice a vyjmenovaným blokům:

 

Firemní bloky - základní informace

 

 

Poznámky:

 

Za pomoci "firemních bloků" lze připravit a v praxi vyzkoušet nové doplňky a ty pak následně nabídnout k zařazení do oficiální verze DS4.

 

Za pomoci "firemních bloků" lze také realizovat speciální varianty pro zahraničí.

 

Datové bloky pro klinické události typu "patologie" jsou připravené, ale dosud nedošlo k dohodě o jejich zařazení do oficiální verze DS4. Bude doplněno v dalším upgrade DS4.

 

Datové bloky pro klinické události "cytogenetická vyšetření" jsou rozpracované, ale dosud se nenašel tvůrce IS, který by je měl zájem dopracovat a využít v rámci DS4. Budou-li dokončené ve spolupráci s tvůrci LIS nebo jiných IS, budou zařazené do DS4.