Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.20.01

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - praktický a jednoduchý popis a nejčastější otázky plus odpovědi

 

 

Kompletní praktické seznamy aktuálních položek NČLP:

 

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

NČLP - seznam položek podle názvů - základní pracovní seznam

NČLP - seznam položek podle systémů

NČLP - seznam položek podle skupin dle vzniku

 

Nepřehlédněte důležité informace k vyznačování aktuálnosti položek v NČLP popsané v dokumentu

Aktuální a neaktuální položky NČLP - důležité informace pro uživatele i tvůrce IS

 

 

Interní číselníky, nad kterými je vytvářen NČLP a které využívá NČLP i DS:

NČLP - interní číselníky - základní popis, typy, soupis

NČLP - interní číselníky - seznam ve formě tabulky

NČLP - abecední výčet interních číselníků

 

K podrobnému seznámení s interními číselníky doporučujeme také prostudování menu ”číselníky” v nainstalovaném programu ČLP nebo v systému SLP.

 

 

Další související dokumenty:

NČLP a hematologická vyšetření

NČLP a stanovení specifických protilátek

NČLP a mikrobiologická vyšetření

Informace k mikrobiologickým blokům

Nelaboratorní vyšetření

 

NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 

NČLP - práce s číselníkem NČLP -obecně, návod

LČLP - práce s číselníkem LČLP -obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

 

Nálezy laboratorní

 

Doporučení pro realizaci el. objednávek

Sdělování výsledků kvality materiálu

Sledování v časovém intervalu

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

 

NČLP z pohledu tvůrců standardů

NČLP a vztah k jiným zahraničním číselníkům

 

Pro tisky dokumentů souvisejících s NČLP jsou připraveny sestavy (viz složka TEXTY):

Seznam k popisu NČLP - pro tisk

Seznam k popisu číselníků - pro tisk