Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·         datum

·         blok  (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)

·         položka bloku jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·         verze, od níž je změna platná

·         popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu bloku (ve sloupci “změny”). Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky. Informace o aktuální verzi NČLP je pod tabulkou.

 

 

SEZNAM ZMĚN - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

 

 

 

 

 

 

2006-12-20

 

 

 

04.01.01

 

Zavedení DS 04.01.01 s NČLP 2.17.01 do praxe - platí od 1. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

2007-03-31

XSD soubory

 

04.01.02

Ve všech XSD souborech pro DS 4 došlo ke změně jmenných prostrorů (namespaces) - z označení všech jmenných prostorů bylo vypuštěno číslo verze na konci. Například

xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"

se změnilo na

xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type"

2007-03-31

nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd

hreoper

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven typ atributu z logical na number0-3. Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd

2007-03-31

nrhhType v ds_idu-4.01.01.xsd

nrhi

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven počet výskytů elementu nrhi v nrhh -  do schematu byl doplněn počet výskytů maxOccurs="unbounded"

2007-03-31

nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd

hdrg

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opravena délka pro atribut hdrg z 3 na 5 (str3 -> str5). Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd

2007-03-31

číselník nclpnduv

 

04.01.02

přidán nový číselník nclpnduv (důvod neaktuálnosti položky NČLP)

2007-03-31

číselník nclppol

neaktuv

04.01.02

přidána nová položka neaktduv (char 8) - důvod neaktuálnosti položky NČLP

 

 

 

 

... upgrade číselníků ...

2007-04-02

 

 

04.01.02

Vydání opravy DS 04.01.02 s NČLP 2.18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... v blocích provedeny úpravy textových popisů, upgrade číselníků ...

2007-10-01

 

 

04.01.03

Vydání upgrade DS 04.01.03 s NČLP 2.19.01

 

 

 

 

 

2007-11-26

číselník SUBLATKY

 

04.01.04

Přidán nový číselník pro NZIS SUBLATKY (substituční látky). Číslo verze XSD souboru uzis-4.01.01.xsd se zvýšilo na uzis-4.02.01.xsd

 

 

 

 

... upgrade číselníků ...

2007-12-01

 

 

04.01.04

Vydání upgrade DS 04.01.04 s NČLP 2.20.01

 

 

 

 

 

2007-12-12

nrrodn

rhp

04.01.05

změna rozsahu povolených hodnot z 6,50 - 7,50 na 650 - 750

2007-12-12

nrpot

ptrvbyd

04.01.05

odstranění nepovinného atributu ptrvbyd

2007-12-12

nrpot

pzamest

04.01.05

odstranění nepovinného atributu pzamest

2007-12-12

nrpot

pnarodn

04.01.05

odstranění nepovinného atributu pnarodn

2007-12-12

nrpot

pdapot

04.01.05

přidány pokyny

2008-01-01

 

 

04.01.05

Vydání upgrade DS 04.01.05 s NČLP 2.20.01

 

 

 

 

 

2008-03-12

číselník ZARNOR

 

04.01.06

Přidán nový číselník pro NZIS ZARNOR (číselník zařízení pro NOR)

2008-03-12

nrnar

nrpi

04.01.06

dosud povinný atribut se mění na nepovinný      

2008-03-12

nrnar

nuko

04.01.06

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2008-04-01

 

 

04.01.06

Vydání upgrade DS 04.01.06 s NČLP 2.21.01

 

 

Informace k novým položkám NČLP

 

NČLP verze 2.21.01  Nové laboratorní položky mají klíče od 15132  do  15195.

 

V NČLP bylo doplněno celkem 63 nových položek z oblasti biochemie, nejvíce položek se týká inovace popisu močového sedimentu - část původních položek byla označena jako neaktuální a byla založena řada položek nových. Pro jednodušší orientaci v nových biochemických položkách z kategorie "TCEL" a "KORP" je připojena následující tabulka, zahrnující položky nové a některé původní bezprostředně související s novými. Podrobnější informace budou patrné z NČLP, kde jsou též patřičně vyznačeny položky neaktuální.

 

Tabulka "epitel a válce"

 

V horní řadě je uváděn druh veličiny s odpovídající jednotkou a příslušným systémem. K nim je následně uveden příslušný výčet procedur. V tabulce jsou dále uváděné klíče komponent (klíče - ne názvy) a jsou připojované klíče položek NČLP.

 

Neaktuální položky jsou vyznačené v NČLP seznamu písmenem "N" zcela vlevo, v popisu NČLP výrazným červeným označením "Neaktuální".

 

 

NUMC

NUMRATE

PRESENCE

ARBC

106/l

1/s

-

arb. j.

U

SU

U

U

*

FLOW

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

EPITEL

dlaždicový

14010

14011

15166

14323

14324

15169

8679

3351

3352

EPITSC

EPITSC

EPITSQQ

EPITSQSQ

přechodný

14012

14013

15167

14325

14326

15168

8676

3347

3348

EPITSPH

EPITSPH

EPITSPQ

EPITSPSQ

přechodný
bazální

15172

15173

15174

15170

15171

15175

15176

15177

15178

EPSPBA

EPSPBA

EPSPBAQ

EPSPBASQ

přechodný
povrchový

15181

15182

15183

15179

15180

15184

15185

15186

15187

EPSPSU

EPSPSU

EPSPSUQ

EPSPSUSQ

renální
tubulární

15159

15160

15161

14321

14322

15162

15163

15164

15165

EPITRANS

EPITRANS

EPITRQ

EPITRSQ

VÁLCE

buněčné

15141

 

15142

15139

15140

 

15143

15195

15144

CASTCL

CASTCL

CASTCL

CASTCL

CASTCLQ

CASTCLSQ

CASTCLSQ

bakteriální

15134

15135

15132

15133

15136

15137

15138

CASTBC

CASTBC

CASTBC

CASTBC

CASTBCQ

CASTBCSQ

CASTBCSQ

lipidové

15147

15148

15145

15146

15149

15150

15151

CASTLP

CASTLP

CASTLP

CASTLP

CASTLPQ

CASTLPSQ

CASTLPSQ

renálních tubulárních buněk

15154

15155

15152

15153

15156

15157

15158

CASTRT

CASTRT

CASTRT

CASTRT

CASTRTQ

CASTRTSQ

CASTRTSQ

 

 

 

 

Připomínáme k NČLP z předchozích upgrade:

 

NČLP je standardně generován na CD (viz složka "NCLP_DATA") i pro webové služby bez neaktuálních položek (tj. bez položek, které byly v tomto nebo předchozích upgrade označeny jako "neaktuální").

Tyto položky jsou však zobrazovány v hypertextovém přehledu položek NČLP a také v rámci programů ČLP i SLP (a lze je za pomoci tohoto nástroje též vygenerovat, je-li to potřeba).

 

Upozornění:

Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěmi způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:

 

1.

Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (tzn. tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).

 

2.

Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti  na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty.

 

Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS. Lze ho získat též pomocí webových služeb.

 

Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!

 

 

Druhotné položky NČLP:

 

V NČLP jsou průběžně doplňovány požadované druhotné položky. V definici jsou označené jako "druhotné", za jménem komponenty mají znak "*" (bez mezery), jsou vytvářené jen pro proceduru "*" (blíže neurčenou) a nemají definované referenční meze, preanalytickou fázi ani žádné další popisy. Jsou zaváděné pro potřebu těch LIS, jejichž uživatelé nejsou schopni pracovat s položkami s druhem veličiny dle IFCC a tudíž by neměli možnost přenášet tato data formalizovaně. Druhotné položky jsou tedy pomocné položky NČLP, mají jiný druh veličiny (a tedy i jednotku) než odpovídá nomenklatuře IFCC a jsou vytvořené paralelně ke stávajícím položkám s korektním druhem veličiny. Doplňují se pouze na žádost uživatelů nebo tvůrců LIS. Byly zavedeny k důsledné eliminaci individuálně a nekorektně doplňovaných položek.