*idu – Národní zdravotnický informační systém

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

na

e

 

1/

výkazy typu A

 

 

 

ne

e

 

1/

výkazy typu E

 

 

 

nl

e

 

1/

výkazy typu L

 

 

 

nr

e

 

1/

národní registry

 

 

 

nv

e

 

1/

výkazy typu V

 

 

 

nt

e

 

1/

výkazy typu T

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*idu

pokyny společné pro celý blok:

Blok idu obsahuje právě jeden z elementů na, ne, nl, nr, nv, nt v násobnosti alespoň 1 (zápis v DTD: (na|ne|nl|nr|nv|nt)+)