Registrace uživatelů DS a NČLP

 

V případě zájmu o zasílání e-mailových informací o aktualizacích, změnách a novinkách v Datovém standardu MZ ČR, v Národním číselníku laboratorních položek a v číselnících ÚZIS ČR, které budou zveřejňovány na webových službách http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  se zaregistrujte do seznamu uživatelů DASTA08. Tyto informace jsou zasílány cca 4x do roka, vždy po vyvěšení upgrade na webových službách.

 

Registraci realizujte zasláním prostého e-mailu na adresu info@mzcr.cz (sekretariát odboru informatiky).

 

Pokud vám z výše uvedené e-mailové adresy MZ ČR nepřijde žádná odpověď, napište na adresu zamecnik@nextra.cz nebo na straka@sekk.cz .

 

 

Tvůrci významných informačních systémů jsou registrováni v číselníku firem - [TAB_KF] - kde je uveden jejich klíč pro DS3 a DS4, kontaktní adresa a další základní údaje.

 

Pokud si přejete opravit nebo doplnit vaši adresu uvedenou v číselníku firem, napište své požadavky na adresu zamecnik@nextra.cz nebo na straka@sekk.cz .

 

 

Poznámka:

Alternativní adresa pro přístup k webovým službám je též: http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.