Datový standard MZ ČR DS 04.02.05 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR 02.26.01

Národní zdravotnický informační systém (NZIS 200940)

 

 

 

 

Úvodní informace k DS4 a NČLP

 

Datový standard, současný stav a další vývoj, vztah DS a projektů eHealth

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 - aktuální změny

 

Datový standard MZ ČR - DS 04.02.05

 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR - NČLP 02.26.01

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS), číselníky ÚZIS ČR, datové bloky

 

Webové služby

 

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS4

 

Nástroje pro práci s NČLP

 

Nástroje pro práci s DS4

 

Firemní bloky v DS4

 

Správce NČLP a DS, adresy, informační zdroje

 

Registrace uživatelů DS a NČLP do seznamu "DASTA"

 

Verze a upgrade DS a číselníků pro DS

 

Seznam použitých zkratek

 

 

Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví:

Datový standard verze "4" je platný od 1. 1. 2007.

Od 1. 1. 2007 jsou veškeré další upgrade Datového standardu verze "4" k dispozici pouze na serveru webových služeb - http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  - včetně všech potřebných číselníků, nástrojů a dokumentů.

Nové verze DS4 a číselníků jsou avizované všem registrovaným uživatelům dle seznamu DASTA08.

Od 1.12.2008 je přístup k serveru webových služeb možný také cestou http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.

 

© Copyright

Tento počítačový systém je chráněn autorským právem. Nevhodné kopírování a rozšiřování tohoto systému nebo jakékoli jeho části je trestné podle autorského a trestního práva. 

 

Praha, 28. září 2009