*vrf - vyšetření laboratorní pro formalizované textové hodnoty

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro textové formalizované hodnoty (vázané k jedné události).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

 

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

 

pokyny:

lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

poznámky:

viz nazvy - poznámky

 

hodnota_kod

e

-8

1

hodnota výsledku kódem (vlastní výsledek)

klíč “KLICO” z MTV

[NCLPMTV] #!

pokyny:

1 .text bude vybrán z MTV na základě zaslaného klíče “hodnota_kod”

2. viz hodnota_kod - pokyny

 

hodnota_text

e

-32

?

hodnota výsledku textem (vlastní výsledek)

text odpovídající klíči “KLICO”

pokyny:

1. text byl vybrán z MTV na základě zasílaného klíče a je zaslán též

2. viz hodnota_text - pokyny

 

s_hodn_ko

a

-2

?

hodnocení dle kvalitativní škály (orientační)

-4, -3, -2, -1,  0, +1, +2, +3, +4

pokyny:

1. zjednodušené fakultativní hodnocení pro některé speciální případy

2. viz s_hodn_ko - pokyny

nové

od DS

3.01.01

pozn

e

-255

?

poznámka textová

 

volný text

pokyny:

viz pozn - pokyny

 

SEMAFOR_DS4vrfAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

hodnota_kod, hodnota_text

pokyny:

Hodnota výsledku - formalizovaný text. V ”hodnotě výsledku kódem”  je sdělován příslušný klíč KLICO tohoto textu (je vybírán z MTV), pomocí něhož bude do nálezu zobrazen “název” v plném textovém tvaru - viz [NCLPMTV]. Tento “název” může být také rovnou sdělován v “hodnotě výsledku textem” - a to jako název “národní” nebo “lokální” (viz N32O a N32OL v [NCLPMTV] - popis).

Řešení případné kolize:

Pokud by nebyl klíč součástí MTV, bude zobrazen v nálezu pouze tento klíč anebo text ”hodnota výsledku kódem” (pokud bude text dodán).

Poznámka: Klíče MTV “KLICO” jsou jednoznačné v rámci všech MTV.

 

s_hodn_ko

pokyny:

Hodnocení výsledku podle kvalitativní škály - je fakultativně připojitelné k nálezu.

Jeho význam je totožný jako v bloku vrn, ale konstrukce není dosud standardizována.

Jen fakultativní pro některé LIS.

Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!

Neobsahuje žádná důležitá sdělení, doplňuje především nález po stránce grafického řešení (souvislý sloupec hodnocení).

 

pozn

pokyny:

Textová poznámka fakultativní.

Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.

Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.

Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!