Označení číselníku (souboru) v DS

LZTZOV

Název číselníku (souboru) v DS

Typ žádosti o zprávu.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ žádosti o zprávu.

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LZTZOV

Poznámka

 

 

Popis: