Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPAZ

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník typů položek z hlediska územní platnosti.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Typy položek

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPAZ

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník vymezuje dva základní typy položek - společně sdílené “národní” a provizorní “lokální”.

Položky “národní” jsou součástí “národní části” NČLP.

Pokud si uživatel definuje své vlastní položky v “lokální” fakultativní části NČLP, musí se postarat o příslušnou distribuci potřebných souborů. Číselník využívá systém SLP a program ČLP.

Číselník NCLPAZ není bezprostředně nutné distribuovat do IS, lze řešit jinou cestou.

Pracuje s ním např. číselník NCLPPOL.